Menu

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023

lhůta pro podání žádostí je od 28. 11. 2022 do 5. 12. 2022 včetně

Rada kraje na své schůzi dne 24. 10. 2022 usnesením č. 55/3916 schválila podmínky dotačního Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Lhůta pro podání žádostí je od 28. 11. 2022 do 5. 12. 2022 včetně.

Pro žadatele o dotaci proběhne seminář týkající se podmínek dotačního programu, včetně změn ve věcných, ekonomických a formálních záležitostech. Seminář proběhne videokonferenčně skrze aplikaci Microsoft Teams dne 9. 11. 2022 od 12:30 do 14:30 hodin, přihlášení je možné od 26. 10. 2022, 6:00 do 8. 11. 2022, 12:00 hodin.

Kontakty:

pro věcné záležitosti projektu:

dotační tituly PDČ 1/23-4/23

dotační titul PDČ 5/23

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

pro vyúčtování projektu:

Zásady

Podmínky dotačního programu Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023

Výsledky

Výsledky dotačního programu Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.