Menu

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2023

Lhůta pro podání žádostí je od 7. 11. 2022 do 25. 11. 2022.

Rada kraje na své schůzi dne 26. 9. 2022 usnesením č. 53/3760 schválila následující podmínky dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

V dotačním programu se pracuje s celkovými uznatelnými náklady. Skutečné celkové náklady projektu je možno uvést v popisu projektu.

Termín

Lhůta pro podání žádostí je od 7. 11. 2022 do 25. 11. 2022.

Konzultace:

Na začátku října 2022 budou vypsány termíny pro osobní konzultace.

Kontakt

Ing. Hana Vídenská
odbor kultury a památkové péče
tel. 595 622 790
e‑mail hana.videnska@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu

Výsledky

Výsledky dotačního programu

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.