koronaweb
Menu

Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB‑T2 - druhá výzva

Lhůta pro podání žádostí je od 1. 3. 2021 do 3. 3. 2021 včetně.

Rada kraje na své schůzi dne 25. 1. 2021 usnesením č. 8/416 schválila podmínky dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – druhá výzva“ a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontaktní osoby jsou

Technická podpora

Podmínky:

Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – druhá výzva

Výsledky:

Výsledky Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – druhá výzva

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.