Menu

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022

Lhůta pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování od 4. 10. 2021 do 11. 10. 2021 včetně.

Rada kraje svým usnesením č. 24/1635 ze dne 30. 8. 2021 schválila podmínky programu "Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022" a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotací je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Termín podání žádosti o dotaci je od 4. 10. 2021 do 11. 10. 2021 včetně.

Kontaktní osoby:

Formální kontrola:

Technická podpora:

Zásady:

Podmínky Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022

Výsledky:

Výsledky Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.