koronaweb
Menu

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2023

Lhůta pro podání žádostí o návratnou finanční výpomoc od 3. 10. 2022 do 10. 10. 2022 včetně.

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2023

Rada kraje svým usnesením č. 51/3654 ze dne 29. 8. 2022 schválila podmínky programu "Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2023" a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem návratných finančních výpomocí je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Termín podání žádosti o návratnou finanční výpomoc je od 3. 10. 2022 do 10. 10. 2022 včetně.

Kontaktní osoby:

Formální kontrola:

Technická podpora:

Zásady:

Podmínky Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2023

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.