Menu

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2024

Lhůta pro podání žádostí o návratnou finanční výpomoc od 25. 9. 2023 do 2. 10. 2023 včetně.

Rada kraje svým usnesením č. 76/5643 ze dne 21. 8. 2023 schválila podmínky Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2024 a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem návratných finančních výpomocí je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Termín podání žádosti o návratnou finanční výpomoc je od 25. 9. 2023 do 2. 10. 2023 včetně.

Kontaktní osoby:

Formální kontrola:

Ing. Daniela Vágnerová, tel.: 595 622 456, e‑mail: daniela.vagnerova@msk.cz

Technická podpora:

tel.: 595 622 600, e‑mail: podpora@msk.cz

Zásady:

Podmínky Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2024

Výsledky:

Výsledky Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2024

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.