Menu

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023

Lhůta pro podání žádostí je od 15. 11. 2022 do 22. 11. 2022 včetně.

Rada kraje na své schůzi dne 10. 10. 2022 usnesením 54/3845 schválila podmínky dotačního Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Lhůta pro podání žádostí je od 15. 11. 2022 do 22. 11. 2022 včetně.

Pro žadatele o dotaci proběhne seminář týkající se podmínek dotačního programu, včetně změn ve věcných, ekonomických a formálních záležitostech. Seminář proběhne videokonferenčně skrze aplikaci Microsoft Teams dne 26. 10. 2022 od 9:00 do 11:00 hodin, přihlášení je možné od 10. 10. 2022 do 21. 10. 2022 do 13:00 hodin.

Kontakty:

pro věcné záležitosti projektu:

Mgr. Denisa Labounková, DiS., tel. 595 622 930, e‑mail denisa.labounkova@msk.cz

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

Ing. Irena Muczková, tel. 595 622 982, e‑mail irena.muczkova@msk.cz

pro vyúčtování projektu:

Jana Adamusová, tel. 595 622 156, e‑mail jana.adamusova@msk.cz

pro technickou podporu:

tel. 595 622 600, e‑mail podpora@msk.cz

Zásady

Podmínky dotačního programu Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023

Výsledky

Výsledky dotačního programu Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.