Menu

Výsledky – Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023
Číslo žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace (v Kč) Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů
02/23 PDČ 1/23 Sbor Jednoty bratrské v Ostravě 73633542 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rodinné centrum Martínek 395 000 13,92 55 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
04/23 PDČ 3/23 DOTEK z.s. 27032116 spolek Cesta pěstouna 112 000 89,29 100 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
05/23 PDČ 5/23 ADRA, o.p.s. 61388122 obecně prospěšná společnost Rozvoj a realizace dobrovolnictví v Ostravě a okolí u rodin s dětmi a u osob se zdravotním postižením do 60 let 745 500 13,41 100 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
06/23 PDČ 1/23 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Škola rodičovských a rodinných kompetencí 217 000 32,26 70 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
07/23 PDČ 5/23 ADRA, o.p.s. 61388122 obecně prospěšná společnost Dobrovolníci ADRA v okrese Karviná v roce 2023 582 400 17,17 100 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
08/23 PDČ 2/23 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Komplexní poradenství při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi 766 800 26,08 200 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
10/23 PDČ 5/23 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ 2023 330 000 30,30 100 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
11/23 PDČ 5/23 ADRA, o.p.s. 61388122 obecně prospěšná společnost Dobrovolníci u rodin s dětmi a osob se zdravotním postižením na Frýdecko‑Místecku, Třinecku a Novojičínsku v roce 2023 780 300 12,80 99 900 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
12/23 PDČ 1/23 Centrum rodiny BOBEŠ z.s. 69624356 spolek Naše rodiny 2023 140 000 50,00 70 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
14/23 PDČ 4/23 Centrum Anabell, z. ú. 26606518 ústav Mezi námi 2023 288 000 69,44 200 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
16/23 PDČ 4/23 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek RODINNÝ PRŮVODCE – PROVÁZENÍ dětí se zdravotním postižením a rodin o ně pečujících 2023 6458001 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 186 000 69,89 130 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
18/23 PDČ 4/23 Statutární město Třinec 00297313 obec Podpora ohrožených dětí na Třinecku 2 391 400 51,10 200 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
20/23 PDČ 2/23 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Nechme dětem dětství 1 008 000 19,64 198 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
22/23 PDČ 3/23 Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú. 26591537 ústav Hledá se pěstoun, zn. SPĚCHÁ 123 000 74,07 91 100 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
28/23 PDČ 2/23 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 22831738 spolek Spotřebitelské vzdělávání dospívajících a mladých dospělých připravujících se na samostatný život po opuštění zařízení ústavní péče 103 400 69,92 72 300 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
30/23 PDČ 4/23 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Podpora rodin v agendě SPOD – 3v1 866 000 13,86 120 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
32/23 PDČ 2/23 ANULIKA z.s. 01170163 spolek Podpora mladých zdravotně postižených v roce 2023 288 500 69,32 200 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
33/23 PDČ 4/23 Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú. 26591537 ústav Podpora ohrožených dětí a jejich rodin 474 000 42,19 200 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
34/23 PDČ 4/23 Institut prevence, z. s. 01566237 spolek Terapeutická práce s rizikovými dětmi a mládeží 671 000 29,81 200 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
39/23 PDČ 3/23 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 26678497 spolek Dejme dětem rodinu – aktivní účast RKC Chaloupka v kampani 2023 120 000 83,33 100 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
44/23 PDČ 2/23 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Podpůrně-terapeutické programy pro dospívající a mladé dospělé ohrožené závislostí člena rodiny 3561786 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06274/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 200 000 70,00 140 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
45/23 PDČ 5/23 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dobrovolníci Slezské diakonie 418 500 23,89 100 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
53/23 PDČ 4/23 HoSt – Home-Start Česká republika, z.ú. 26616190 ústav HOST – podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi v Ostravě 637 400 31,36 199 900 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
56/23 PDČ 4/23 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Pomoc rodinám s dětmi v Krnově 6743224 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020, ve znění pozdějšího dodatku 507 300 39,42 200 000 neinvestiční 3. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
57/23 PDČ 4/23 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Pomoc rodinám s dětmi v Bruntále 4321462 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020, ve znění pozdějšího dodatku 604 900 33,06 200 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 30
03/23 PDČ 2/23 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec Odborná pomoc pro rodiny 43 800 69,86 30 600 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 29
15/23 PDČ 2/23 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek MEDIACE – podpora při řešení partnerských a rodinných sporů 402 000 49,75 200 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 29
19/23 PDČ 2/23 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Program sekundární prevence 661 000 29,95 198 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 29
23/23 PDČ 2/23 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nejsi v tom sám 4 174 500 69,91 122 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 29
27/23 PDČ 3/23 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Doprovázení pěstounských rodin – Propagace NRP a svépomocná skupina pro biologické děti pěstounů 49 700 89,94 44 700 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 29
35/23 PDČ 3/23 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Hledáme náhradní rodiče na Festivalu v ulicích 55 000 63,64 35 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 29
36/23 PDČ 1/23 HAIMA Ostrava, z. s. 66180864 spolek Tvůrčí středy pro rodiny vážně nemocných dětí z MSK 140 000 50,00 70 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 29
48/23 PDČ 4/23 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 26678497 spolek Asistované kontakty v RKC Chaloupka 2023 – zajištění podpory pro bezpečný kontakt dítěte s jemu blízkou osobou 260 000 69,23 180 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 29
13/23 PDČ 3/23 Centrum rodiny BOBEŠ z.s. 69624356 spolek Podpora a rozvoj NRP v BOBEŠI 2023 112 000 89,29 100 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 28
38/23 PDČ 1/23 Centrum inkluze o.p.s. 29461545 obecně prospěšná společnost Centrum pro rodinu – vzdělávání rodičů 162 000 43,21 70 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 28
          Celkem         4 496 500      
Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023
Pořadové číslo Číslo žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace (v Kč) Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 49/23 PDČ 4/23 Centrum inkluze o.p.s. 29461545 obecně prospěšná společnost Centrum pro rodinu – včas a spolu 2 1 173 000 17,05 200 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 28 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 55/23 PDČ 2/23 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Zdravá rodina 774 900 25,81 200 000 neinvestiční 2. 1. 2023 – 31. 12. 2023 28 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 26/23 PDČ 1/23 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Psychoterapie pro rodiny Opava 9479139 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 80 000 50,00 40 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 27 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
4. 01/23 PDČ 4/23 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD 980 000 20,41 200 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 26 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
5. 21/23 PDČ 3/23 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Díky, nová rodino 118 000 83,90 99 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 30. 11. 2023 26 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
6. 25/23 PDČ 1/23 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Rodinná a skupinová psychoterapie Ostrava 4683797 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 150 000 46,67 70 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 26 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
7. 31/23 PDČ 4/23 Akademický ústav Karviná, z.ú. 62331485 ústav Děti rodičů, rodiče dětí 2023 425 100 47,05 200 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 25 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
8. 51/23 PDČ 1/23 Rodinné centrum KAŠTÁNEK, z.s. 22726209 spolek Pomocná ruka 913 900 7,66 70 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 25 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
9. 58/23 PDČ 3/23 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Pěstounství je cesta 244 300 40,93 100 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 25 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
10. 09/23 PDČ 5/23 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost Dobrovolnictví veřejnosti 664 000 15,06 100 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 24 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
11. 37/23 PDČ 1/23 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pro těšínské rodiny 2409489 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020, ve znění pozdějšího dodatku 74 900 49,80 37 300 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 24 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
12. 41/23 PDČ 4/23 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nejsme na to sami 286 000 69,93 200 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 24 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
13. 42/23 PDČ 1/23 ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 00537675 spolek Na své starosti a trápení nejste sami 705 500 9,92 70 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 24 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
14. 54/23 PDČ 1/23 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Klíče k porozumění 295 100 23,72 70 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 24 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
15. 46/23 PDČ 2/23 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 26678497 spolek Aktivity a preventivní programy pro dospívající děti a mladé dospělé 151 000 69,54 105 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 22 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
16. 47/23 PDČ 1/23 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 26678497 spolek Zvyšování rodičovských kompetencí samoživitelů 140 000 50,00 70 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 22 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
17. 24/23 PDČ 1/23 Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU 26806541 obecně prospěšná společnost Poradna Cesta těhotenstvím 190 000 36,84 70 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
18. 17/23 PDČ 1/23 BVÚ – Centrum pro volný čas z.s. 44938519 spolek Posílení mezigeneračních vazeb v rodinách v roce 2023. 84 300 48,64 41 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
19. 52/23 PDČ 5/23 HoSt – Home-Start Česká republika, z.ú. 26616190 ústav Dobrovolníci pro HOST v Ostravě 490 300 20,40 100 000 neinvestiční 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023
Číslo žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace (v Kč) Druh dotace Odůvodnění neposkytnutí dotace
29/23 PDČ 5/23 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dobrovolníci u dětí a osob se zdravotním postižením 127 000 78,74 100 000 neinvestiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, žádost podána pouze v elektronické podobě, v termínu pro podání žádosti nezaslána ani v listinné podobě ani prostřednictvím informačního systému datových schránek.
43/23 PDČ 5/23 S.T.O.P., z.s. 26516594 spolek Dobrovolnické doučování 2023 413 000 24,21 100 000 neinvestiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, k žádosti na PDČ 5/23 nebyla doložena povinná příloha – platná akreditace udělená Ministerstvem vnitra ČR vysílající organizaci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.
50/23 PDČ 5/23 S.T.O.P., z.s. 26516594 spolek KMOTR 2023 170 000 58,82 100 000 neinvestiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, k žádosti na PDČ 5/23 nebyla doložena povinná příloha – platná akreditace udělená Ministerstvem vnitra ČR vysílající organizaci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.