Menu

Výsledky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2022–2023

Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2022-2023 v Kč
poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od–do průměr bodového hodnocení
7 00300381 Litultovice obec Domovní čistírny odpadních vod – městys Litultovice 28 105 082 5 000 000 17,79 % 1. 1. 2022 15. 9. 2023 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 16,5
4 00298531 Veřovice obec Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 1456/14 a 1456/24 v k. ú. Veřovice 970 919 728 100 74,99 % 1. 1. 2022 15. 9. 2023 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 16
9 00535117 Těškovice obec Těškovice – soustava čistíren odpadních vod 39 542 958 4 000 000 10,12 % 1. 1. 2022 15. 9. 2023 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 16
13 00576131 Ludvíkov obec Náhradní zdroj v obci Ludvíkov pro vodovod pro veřejnou potřebu 960 199 720 100 74,99 % 1. 1. 2022 15. 9. 2023 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 16
2 00297046 Ostravice obec Ostravice – vodovod a tlaková kanalizace splašková – lokalita "Trčka" 1 652 000 1 239 000 75,00 % 1. 6. 2022 15. 9. 2023 1. 6. 2022 – 15. 10. 2023 15,5
14 00298115 Lichnov obec Prodloužení splaškové kanalizace do lokality Ráj v obci Lichnov 10 487 034 5 000 000 47,68 % 1. 1. 2022 15. 9. 2023 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 15,5
3 00300837 Velké Heraltice obec Splašková kanalizace a ČOV Velké Heraltice 82 851 953 5 000 000 6,03 % 1. 1. 2022 15. 9. 2023 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 10
1 00576115 Dívčí Hrad obec Vodovod – střed obce Dívčí Hrad 2 000 000 1 500 000 75,00 % 1. 1. 2022 15. 9. 2023 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 9
8 00577057 Dobratice obec Vodovod Dolní Kravín, Dobratice 1 823 431 1 367 500 75,00 % 1. 1. 2022 15. 9. 2023 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 8
Celkem požadované dotace 24 554 700  
Pořadník náhradních žadatelů v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2022-2023 v Kč
poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od–do průměr bodového hodnocení
5 00635448 Štáblovice obec Intenzifikace obecní ČOV Štáblovice 6 816 300 5 000 000 73,35 % 1. 1. 2022 15. 9. 2023 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 7,0
Neposkytnutí dotací v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2022-2023 v Kč
poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) požadovaná výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech poznámka
11 00533947 Chlebičov obec Rekonstrukce jednotné kanalizace ul. Máchova, ul. Haškova v obci Chlebičov 6 624 282 4 960 000 74,88 % Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. IX. odst. 6 písm. a. podmínek dotačního programu – stavební povolení nebo společné povolení s doložkou právní moci

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.