Menu

Výsledky Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024

Výsledky Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024

Zastupitelstvo kraje dne 7. 3. 2024 schválilo dotace v rámci Dotačníhoprogramu na podporu hospicové péče na rok 2024.

Schválené žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 7. 3. 2024 usnesením č. 15/1619 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024 uvedeným žadatelům:

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024
Poř. č. IČO Název žadatele Právní forma Název projektu Charakter dotace Celkové náklady (v Kč) Návrh dotace (v Kč) Podíl dotace na celkových nákladech (v %) Počet dosažených bodů Časová použitelnost*
1 44940998 Charita Ostrava Evidovaná církevní právnická osoba Podpora zajištění provozu Hospice sv. Lukáše neinvestiční 21 085 700 300 000 1,42 % 20 1. 1. 2024–31. 12. 2024
2 44940998 Charita Ostrava Evidovaná církevní právnická osoba Podpora provozu Mobilního hospice sv. Kryštofa neinvestiční 4 183 300 300 000 7,17 % 20 1. 1. 2024–31. 12. 2024
3 26850176 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Mobilní hospicová péče pro dospělé neinvestiční 3 210 900 300 000 9,34 % 20 1. 1. 2024–31. 12. 2024
4 26850176 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Mobilní hospicová péče pro děti neinvestiční 2 165 100 300 000 13,86 % 20 1. 1. 2024–31. 12. 2024
5 43964591 Charita Opava Evidovaná církevní právnická osoba Doma až do konce II. neinvestiční 432 000 300 000 69,44 % 19 1. 1. 2024–31. 12. 2024
6 05115841 MEDICA Třinec, z.ú. Ústav Hospicová péče MEDICA Třinec 2024 neinvestiční 2 664 000 300 000 11,26 % 19 1. 1. 2024–31. 12. 2024
7 03632661 Andělé Stromu života p. s. Spolek Mobilní hospic Strom života – centrum a výjezdní místo pro MSK Nový Jičín neinvestiční 8 629 000 300 000 3,48 % 19 1. 1. 2024–31. 12. 2024
8 03632661 Andělé Stromu života p. s. Spolek Mobilní hospic Strom života – kontaktní a výjezdní místo pro MSK Havířov neinvestiční 4 690 000 300 000 6,40 % 19 1. 1. 2024–31. 12. 2024
9 03632661 Andělé Stromu života p. s. Spolek Mobilní hospic Strom života – specializovaná paliativní péče u dětského pacienta neinvestiční 592 000 300 000 50,68 % 18 1. 1. 2024–31. 12. 2024
10 26850176 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Konziliární paliativní tým a ambulance paliativní medicíny neinvestiční 1 347 200 300 000 22,27 % 18 1. 1. 2024–31. 12. 2024
CELKEM 3 000 000 Kč      

* Osobní náklady a náklady na spotřebu energie mohou být hrazeny do 20. 1. 2025.

Nedoporučené žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 7. 3. 2024 usnesením č. 15/1619 rozhodlo neposkytnout účelové dotace v rámci Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024 uvedeným žadatelům:

Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024
Poř. č. IČO Název žadatele Právní forma Název projektu Charakter dotace Celkové náklady (v Kč) Požadovaná výše dotace (v Kč) Podíl dotace na celkových nákladech (v %) Návrh dotace (v Kč) Důvod neposkytnutí
1 72046546 Hospic Frýdek‑Místek, p. o. Příspěvková organizace Dofinancování nákladů na elektrickou energii a mzdy neinvestiční 40 248 000 300 000 0,75 % 0 Nákladový rozpočet neodpovídá údajům v žádosti, rozdílné % spoluúčasti.
2 42864917 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost Mobilní hospic SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s. neinvestiční 363 000 188 000 51,79 % 0 Nesplňuje podmínku dotačního programu. Podíl osobních nákladů je > 50 % požadované dotace.
3 45235201 Charita Frýdek‑Místek Evidovaná církevní právnická osoba Mobilní hospicová péče Charity Frýdek-Místek neinvestiční 429 000 300 000 69,93 % 0 Nesplňuje podmínku dotačního programu. Podíl osobních nákladů je > 50 % požadované dotace.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.