Menu

Výsledky Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2023

Zastupitelstvo kraje dne 10. 3. 2023 schválilo dotace v rámci Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2023.

Schválené žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 10. 3. 2023 usnesením č. 11/1117 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2023 uvedeným žadatelům:

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2023
Poř. č. IČO Název žadatele Právní forma Název projektu Charakter dotace Celkové náklady (v Kč) Návrh dotace (v Kč) Podíl dotace na celkových nákladech (v %) Počet dosažených bodů Časová použitelnost
1 65468562 Slezská diakonie Evidovaná církevní právnická osoba Multidisciplinární terénní tým na Krnovsku a Bruntálsku neinvestiční 625 000 500 000 80,00 % 20 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
2 65468562 Slezská diakonie Evidovaná církevní právnická osoba Multidisciplinární tým pro Novojičínsko, Odersko, Fulnecko neinvestiční 523 400 411 400 78,60 % 20 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
3 65469003 MENS SANA, z.ú. Ústav MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM MENS SANA, z.ú. neinvestiční 750 074 500 000 66,66 % 19 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
4 65468562 Slezská diakonie Evidovaná církevní právnická osoba Multidisciplinární terénní tým Třinec neinvestiční 625 000 500 000 80,00 % 19 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
5 29451736 Spirála Ostrava, z.ú. Ústav Multidisciplinární spolupráce pro podporu lidí s duševním onemocněním neinvestiční 630 000 500 000 79,37 % 18 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
6 65140371 MAYFAIR, s.r.o. Společnost s ručením omezeným Multidisciplinární spolupráce v Karviné neinvestiční 1 260 000 500 000 39,68 % 17 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
            celkem: 2 911 400      

Náhradní žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 10. 3. 2023 usnesením č. 11/1117 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci v rámci Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2023 uvedenému náhradnímu žadateli:

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2023 náhradním žadatelům
Poř. č. IČO Název žadatele Právní forma Název projektu Charakter dotace Celkové náklady (v Kč) Návrh dotace (v Kč) Podíl dotace na celkových nákladech (v %) Počet dosažených bodů Časová použitelnost
1 844004 Psychiatrická nemocnice v Opavě Příspěvková organizace Centrum duševního zdraví Opava rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce neinvestiční 625 000 500 000 80,00 % 15,0 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Nedoporučené žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 10. 3. 2023 usnesením č. 11/1117 rozhodlo neposkytnout účelovou dotaci v rámci Dotačního programu na podporu péče o dušení zdraví na rok 2023 uvedenému žadateli:

Návrh na neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2023
Poř. č. IČO Název žadatele Právní forma Název projektu Chrakter dotace Celkové náklady (v Kč) Požadovaná výše dotace (v Kč) Podíl dotace na celkových nákladech (v %) Návrh dotace (v Kč) Důvod neposkytnutí
1 49593412 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Spolek Kurz první pomoci pro seniory neinvestiční 100 000 80 000 80,00 % 0,00 Nesplňuje podmínku dotačního programu. Není oprávněným žadatelem. Žádost byla podána pouze e‑podáním.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.