Menu

Výsledky dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2024

Zastupitelstvo kraje dne 7. 3. 2024schválilo dotace v rámci Dotačníhoprogramu na podporu péče o duševní zdraví rok 2024

Schválené žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 7. 3. 2024 usnesením č. 15/1620 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2024 uvedeným žadatelům:

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2024
Poř. č. IČO Název žadatele Právní forma Název projektu Charakter dotace Celkové náklady (v Kč) Návrh dotace (v Kč) Podíl dotace na celkových nákladech (v %) Počet dosažených bodů Časová použitelnost*
1 65468562 Slezská diakonie Evidovaná církevní právnická osoba Multidisciplinární tým pro Novojičínsko, Odersko a Fulnecko, udržení multidisciplinarity na Frenštátsku a Kopřivnicku neinvestiční 548 000 438 000 79,93 % 20 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
2 65468562 Slezská diakonie Evidovaná církevní právnická osoba Multidisciplinární terénní tým na Krnovsku a Bruntálsku pro rok 2024 neinvestiční 625 000 500 000 80,00 % 20 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
3 65468562 Slezská diakonie Evidovaná církevní právnická osoba Multidisciplinární terénní tým Havířov neinvestiční 475 000 380 000 80,00 % 20 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
4 65469003 MENS SANA, z.ú. Ústav Multidisciplinární tým MENS SANA, z.ú. neinvestiční 730 734 500 000 68,42 % 20 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
5 65468562 Slezská diakonie Evidovaná církevní právnická osoba Multidisciplinární terénní tým Třinec neinvestiční 625 000 500 000 80,00 % 19 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
6 29451736 Spirála Ostrava, z.ú. Ústav Multidisciplinární spolupráce pro podporu lidí s duševním onemocněním neinvestiční 662 000 500 000 75,53 % 18 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
7 27027686 Asociace TRIGON, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Středisko psychosociální pomoci neinvestiční 1 075 000 182 000 46,51 % 15 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
CELKEM 3 000 000 Kč      

* Osobní náklady a náklady na spotřebu energie mohou být hrazeny do 20. 1. 2025.

Nedoporučené žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezskéhok raje dne 7. 3. 2024 usnesením č. 15/1620 rozhodlo neposkytnout účelové dotace v rámci Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2024 uvedenému žadateli:

Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2024
Poř. č. IČO Název žadatele Právní forma Název projektu Charakter dotace Celkové náklady (v Kč) Požadovaná výše dotace (v Kč) Podíl dotace na celkových nákladech (v %) Návrh dotace (v Kč) Důvod neposkytnutí
1 00635162 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Příspěvková organizace Metodická a edukační podpora pro centra duševního zdraví v Moravskoslezském kraji neinvestiční 625 000 500 000 80 % 0 Nesplňuje podmínku dotačního programu. Podíl osobních nákladů je < 50 % požadované dotace.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.