Menu

Výsledky dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

Schváleno zastupitelstvem kraje dne 17. 6. 2021.

Poskytnutí dotací
pořadové číslo číslo ve VFP evidenční číslo projektu žadatel právní forma počet obyvatel název projektu Celkem bodů průměr celkové uznatelné náklady projektu (Kč) podíl dotace na CUN (%) požadovaná dotace (Kč) Dotace de minimis
1 61 KUMSX02EQXOU Palkovice obec 3 406 00297054 Energetické úspory v objektu ZŠ v Palkovicích 57,00 572 330 69,89 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
2 21 KUMSX02EER0O Frýdlant nad Ostravicí město 9 922 00296651 Dokumentace pro provádění stavby – Fit a relax zóna u řeky Ostravice 55,00 182 265 59,97 109 300 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
3 54 KUMSX02EPIEI Lomnice obec 515 00296198 Projektová dokumentace rekonstrukce obecního domu 54,00 590 000 67,80 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
4 40 KUMSX02ELDMT Jablunkov město 5 474 00296759 Chodník podél hřbitovní zdi v Jablunkově 53,00 650 000 60,00 390 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
5 72 KUMSX02EQFYY Litultovice městys 910 00300381 Projektová dokumentace: Zasakovací příkop v intravilánu obce Litultovice 52,50 250 000 70,00 175 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
6 69 KUMSX02EQVFH Štramberk město 3 464 00298468 Dopravně stavební úpravy místní komunikace ulice Zauličí ve Štramberku 52,50 496 000 70,00 347 200 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
7 52 KUMSX02EH9KB Bohušov obec 367 00295876 Příprava projektové dokumentace na výstavbu kanalizace v obci Bohušov 52,50 610 808 65,47 399 900 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
8 49 KUMSX02EPEU2 Libhošť obec 1 710 72086718 Rekonstrukce hasičské zbrojnice 52,00 455 350 69,99 318 700 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
9 83 KUMSX02EQL28 Chuchelná obec 1 284 00300161 Nakládání s odpadními vodami komunálního charakteru v obci Chuchelná místní část Resta 52,00 368 796 67,79 250 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
10 56 KUMSX02EQ6O3 Dobrá obec 3 205 00296589 Úprava vstupních prostor před hlavním vchodem do ZŠ Dobrá 52,00 580 800 68,87 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
11 63 KUMSX02EOVF7 Neplachovice obec 948 00561193 Pořízení projektové dokumentace – Sportovní areál Neplachovice 51,50 599 700 66,70 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
12 20 KUMSX02EMUPQ Tísek obec 954 00298484 Rekonstrukce budovy Základní školy v Tísku – projektová dokumentace 51,50 645 000 62,02 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
13 66 KUMSX02EL58B Krmelín obec 2 361 00296848 Pořízení projektové dokumentace – Nová školní družina u ZŠ Krmelín 51,50 820 000 48,78 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
14 43 KUMSX02EOX1R Ropice obec 1 662 70305587 Projekční a inženýrské práce Komplexní modernizace MŠ v Ropici"" 51,50 816 145 49,01 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
15 77 KUMSX02EE0QB Hukvaldy obec 2 080 00297194 Zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku od fotbalového hřiště po karosárnu v obci Hukvaldy 51,50 650 000 61,54 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
16 76 KUMSX02E8JMC Malenovice obec 780 00576964 Pořízení kompletní stavební projektové dokumentace – Chodník podél silnice III/48418 k. ú. Malenovice v úseku zastávka Božoň – začátek obce 51,00 238 400 69,97 166 800 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
17 71 KUMSX02ERN7S Řepiště obec 1 869 00577031 Kanalizace a ČOV Řepiště, 5.etapa 50,50 670 000 59,70 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
18 19 KUMSX02ENH5O Ludgeřovice obec 4 946 00300390 Rekonstrukce mostu M-13 na ul. Vrablovecká – projektová dokumentace 50,50 821 590 48,69 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
19 58 KUMSX02EQI69 Oldřišov obec 1 410 00300527 Rozšíření kanalizace, vodovodní sítě a intenzifikace ČOV v Oldřišově 50,50 484 495 69,56 337 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
20 46 KUMSX02EPR1K Radkov obec 496 00635383 Projektová dokumentace pro ČOV Radkov – Dubová 50,00 338 800 67,89 230 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
21 33 KUMSX02EMO5O Nový Jičín město 23 260 00298212 Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně 50,00 800 960 49,94 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
22 62 KUMSX02E85S8 Soběšovice obec 901 00576981 Pořízení kompletní stavební projektové dokumentace – Oprava místních komunikací v Soběšovicích 50,00 715 800 55,88 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
23 65 KUMSX02EKLNH Ludvíkov obec 287 00576131 Pořízení projektové dokumentace – Chodník v Ludvíkově, IV. etapa 50,00 383 700 69,98 268 500 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
24 12 KUMSX02EMO18 Tichá obec 1 836 00298476 Komunitní dům, Tichá č. p. 243 49,50 968 000 41,32 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
25 7 KUMSX02EJ9PW Životice u Nového Jičína obec 661 48804711 Rekonstrukce fotbalového hřiště 49,00 496 000 69,96 347 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
26 8 KUMSX02EOMNU Sedlnice obec 1 626 00298352 PD – Rekonstrukce fotbalového hřiště a zázemí Sedlnice 49,00 580 000 68,97 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
27 48 KUMSX02EJHVI Odry město 7 285 00298221 Zpracování projektové dokumentace Revitalizace bytového domu Pod lesem v Odrách"" 49,00 719 829 55,57 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ano
28 88 KUMSX02ERYZR Pustá Polom obec 1 380 00300608 Rekonstrukce a modernizace tělocvičny v ZŠ a MŠ Pustá Polom 49,00 1 095 000 36,53 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
29 45 KUMSX02EQIL6 Jakubčovice nad Odrou obec 642 60798483 Splašková kanalizace a ČOV pro Jakubčovice n. Odrou 48,50 1 700 000 23,53 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
30 68 KUMSX02ERQE8 Zbyslavice obec 624 00600695 Přírodní zahrada u MŠ a ZŠ obce Zbyslavice 48,00 200 000 70,00 140 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
31 29 KUMSX02EM9N3 Paskov město 3 917 00297062 Město Paskov – stavební úpravy ulice Kirilovovy včetně rozšíření kanalizačního řadu 48,00 600 886 66,57 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
32 73 KUMSX02EQH3V Kravaře město 6 717 00300292 Úprava křižovatky ulic Tyršova a Náměstí v Kravařích, vč. novostavby parkoviště 48,00 670 000 59,70 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
33 35 KUMSX02ELAFD Bravantice obec 973 68921063 Novostavba MŠ, jídelny s kuchyní a napojení objektu na ZŠ v Bravanticích 48,00 968 000 41,32 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
34 60 KUMSX02ERBPM Baška obec 3 924 00296511 Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Baška 48,00 1 393 315 28,71 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
35 64 KUMSX02ERNMP Velká Polom obec 2 071 00300829 Zkapacitnění základní školy v obci Velká Polom 48,00 600 000 66,67 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
36 91 KUMSX02ERYQ0 Hostašovice obec 787 00600725 Projektová dokumentace – Polyfunkční dům 48,00 786 500 50,86 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
37 82 KUMSX02EROUE Holčovice obec 718 00295990 Pořízení kompletní projektové dokumentace – Rekonstrukce objektu Komora 61 47,50 587 300 68,11 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ano
38 5 KUMSX02EAL6G Vysoká obec 300 00296465 Pořízení projektové dokumentace pro provedení stavby – Výstavba pečovatelských bytů v obci Vysoká 47,50 488 900 69,99 342 200 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
39 70 KUMSX02EPDSJ Pazderna obec 320 00577073 Chodník v obci Pazderna – 2. část 47,50 650 000 61,54 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
40 57 KUMSX02ER2FR Háj ve Slezsku obec 3 255 00300021 PD – Přestavba budovy č. p. 170 – zámeček Domova pro seniory Ludmila 47,50 620 000 64,52 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
41 37 KUMSX02EM5KA Dobroslavice obec 749 00849731 Novostavba mateřské školy 47,50 968 000 41,32 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
42 11 KUMSX02EF13Y Spálov městys 895 00298387 Rekonstrukce objektu č. p. 61 v centru městyse Spálova 47,50 1 770 000 22,60 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
43 24 KUMSX02EJJQT Vratimov město 7 293 00297372 Revitalizace lokality sídliště Na Hermaně 47,00 800 000 50,00 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
44 17 KUMSX02EOZ33 Kozmice obec 1 905 00849961 Přístavba sportovního zázemí pro TJ Sokol Kozmice a SDH 47,00 160 000 68,75 110 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
45 13 KUMSX02EE1TP Mosty u Jablunkova obec 3 788 00296953 PD – Stavební úpravy budovy ZŠ č. p. 750 – český pavilon 47,00 532 400 69,98 372 600 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
46 50 KUMSX02ENHO1 Staré Hamry obec 554 00297241 Zvýšení kvality dopravní obslužnosti ve Starých Hamrech 47,00 900 000 44,44 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
                      16 304 200    
Seznam náhradních projektů
pořadové číslo číslo ve VFP evidenční číslo projektu žadatel právní forma počet obyvatel název projektu Celkem bodů průměr celkové uznatelné náklady projektu (Kč) podíl dotace na CUN (%) požadovaná dotace (Kč) časová použitelnost dotace do de minimis
47 16 KUMSX02EF712 Osoblaha obec 1 125 00296279 Snížení energetické náročnosti budov č. p. 107-110 Osoblaha 46,50 550 000 70,00 385 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
48 90 KUMSX02EPKWM Hrčava obec 252 00296732 Vyhotovení PD – Rozšíření vodovodní sítě včetně vrtané studny a kanalizační síť + ČOV a ČS 46,50 540 000 68,52 370 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
49 1 KUMSX02EDAQQ Bocanovice obec 477 00535931 Přístavba a stavební úpravy kulturního domu 46,50 571 000 70,00 399 700 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
50 30 KUMSX02EOUG9 Stará Ves obec 486 00575950 Stavební úpravy stávající budovy parc. č. st. 304 46,50 760 000 52,63 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ano
51 85 KUMSX02ERWD7 Čavisov obec 500 00535141 Rozšíření a oprava kanalizační sítě v obci Čavisov 46,50 424 710 69,93 297 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
52 78 KUMSX02EA9I4 Nošovice obec 1 070 00577049 Pořízení projektové dokumentace – Výstavba nových bytů v Nošovicích 46,00 1 052 700 38,00 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ano
53 84 KUMSX02EKLEQ Bítov obec 458 64629929 PD Sportovní klubovna "Buda" na hřišti 46,00 363 000 68,87 250 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
54 23 KUMSX02EHJQJ Hradec nad Moravicí město 5 506 00300144 Oprava komunikace Nádražní v Hradci nad Moravicí včetně opravy chodníků a výměny kanalizačního potrubí 46,00 569 800 59,99 341 800 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
55 18 KUMSX02EP2ND Široká Niva obec 541 00296406 Projektová dokumentace k výstavbě požární zbrojnice 45,50 650 000 61,54 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
56 15 KUMSX02ENFWB Moravskoslezský Kočov obec 566 00576042 PD – komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Moravskoslezský Kočov 45,00 427 130 64,99 277 600 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ano
57 27 KUMSX02ENUR3 Staré Město obec 919 00576051 PD – Místní komunikace ve Starém Městě – zadní cesta"" 45,00 500 000 65,00 325 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
58 2 KUMSX02EDT1I Dolní Lomná obec 922 00535966 Rozšíření zázemí školního hřiště 45,00 571 000 70,00 399 700 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
59 55 KUMSX02ELFYR Nové Lublice obec 192 00534919 Energetické úspory obecní budovy č. p. 76 45,00 423 500 69,99 296 400 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
60 36 KUMSX02ELHT2 Březová městys 1 375 00299880 Kanalizace a čerpací stanice odpadních vod 45,00 395 670 69,98 276 900 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
61 31 KUMSX02EKKUP Hněvošice obec 1 003 00300071 Hněvošice – U Nového hřbitova – PD 44,50 430 000 65,00 279 500 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ano
62 79 KUMSX02EDMJD Bystřice obec 5 356 00296562 DPS – Rekonstrukce mostu ev. č. 18-7 v Bystřici pod Bowlingem 44,50 205 700 59,99 123 400 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
63 74 KUMSX02EN5KX Doubrava obec 1 191 00562424 Projektová dokumentace pro stavbu chodníku podél silnice III/47215 v Doubravě 44,50 400 000 70,00 280 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
64 26 KUMSX02EC67I Otice obec 1 441 00300543 Odkanalizováním Otic-Rybníčků ke zkvalitnění vody nejen v řece Hvozdnice 44,00 550 000 63,64 350 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
65 80 KUMSX02ERP94 Úvalno obec 998 00296422 PD na výstavbu bytového domu v obci Úvalno 44,00 678 100 58,99 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ano
66 75 KUMSX02ERPYN Slezské Rudoltice obec 525 00296333 Čistírna odpadních vod a kanalizace v obci Slezské Rudoltice – PD 44,00 475 000 70,00 332 500 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
67 59 KUMSX02ER3VC Těrlicko obec 4 600 00297666 Prodloužení vodovodního řadu ul. Ke Stonávce 44,00 380 000 70,00 266 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
68 38 KUMSX02EQER4 Jeseník nad Odrou obec 1 972 00297976 Multifunkční objekt Blahutovice č. p.13 44,00 716 320 55,84 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ano
69 41 KUMSX02EPIBX Břidličná město 3 111 00295906 Infrastruktura pro lokalitu Hřbitovní 44,00 560 000 70,00 392 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ano
70 89 KUMSX02ERQ4M Krásná obec 682 00577022 Rekonstrukce a přestavba obecního úřadu a návsi v obci Krásná 44,00 435 000 70,00 304 500 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
71 44 KUMSX02EQCEB Písek obec 1 863 00535982 Polyfunkční dům v Písku 44,00 605 000 66,12 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ano
72 47 KUMSX02ER2Q8 Hošťálkovy obec 616 00296031 Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vody a kanalizace v základní škole a mateřské škole Hošťálkovy 43,50 250 000 70,00 175 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
73 25 KUMSX02EOQYJ Frenštát pod Radhoštěm město 10 837 00297852 Centrum sociálních služeb Frenštát pod Radhoštěm 43,00 3 747 000 10,65 399 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
74 42 KUMSX02EQYL2 Žermanice obec 344 00494259 DPS: Nový centrální veřejný prostor obce Žermanice, parc. č. 72, st. 21/3 a 21/4 k. ú. Žermanice – SO 02 42,00 400 000 70,00 280 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ano
75 4 KUMSX02EKALW Bruzovice obec 917 00296546 Projektová dokumentace pro tělocvičnu ZŠ a MŠ 42,00 1 694 000 23,61 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
76 92 KUMSX02ES6ST Melč obec 631 00300420 Rekonstrukce kotelny a rozvodu elektrického vedení, výměna osvětlení a výstavba FVE na Masarykově ZŠ v Mělči 41,50 575 000 69,57 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
77 67 KUMSX02E7JC3 Vřesina obec 2 918 00635545 Rozšíření obce o novou komunikaci 41,50 450 000 66,67 300 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
78 39 KUMSX02EL2BH Petrovice u Karviné obec 5 384 00297585 Výstavba chodníku podél silnice III/4689 v úseku od okružní křižovatky silnic III/4689 a III/46810 po napojení na stávající chodník u rybníku Urbanczyk ve směru Prstná 40,50 190 000 60,00 114 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
79 9 KUMSX02EOU6N Kujavy obec 534 67340474 Rekonstrukce mostu Kujavy č. 1c-M1 39,50 288 550 69,97 201 900 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
80 22 KUMSX02EGT8G Karlova Studánka obec 165 00296104 Karlova Studánka Autobusový záliv Hubertus a autobusový záliv s chodníkem Dolní parkoviště 39,50 200 000 70,00 140 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
81 53 KUMSX02EQR17 Stěbořice obec 1 490 00300691 Energetické úspory budovy základní školy č. p. 150 ve Stěbořicích 38,00 1 168 860 34,22 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
82 87 KUMSX02ES17P Jakartovice obec 1 055 00300187 Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu č. p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k. ú. obec Jakartovice 37,50 1 790 800 22,34 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
83 3 KUMSX02EH143 Rudná pod Pradědem obec 379 00575984 Chodník Rudná pod Pradědem 37,50 620 452 64,47 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
84 14 KUMSX02EN9FU Horní Benešov město 2 249 00296007 PD – SMUTEČNÍ SÍŇ + DEMOLICE PŮVODNÍ S.S. + KOLUMBÁRIUM V HORNÍM BENEŠOVĚ 37,00 964 733 41,46 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
85 34 KUMSX02ELGU4 Václavovice obec 2 036 00297330 Energetické úspory budovy obecního úřadu Václavovice 36,50 1 149 500 34,80 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
86 93 KUMSX02ES6OD Rohov obec 591 00635499 Bytový dům Rohov 36,00 545 710 69,98 381 900 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ano
87 6 KUMSX02ENAX5 Město Albrechtice město 3 499 00296228 Sportovní areál 35,50 900 000 44,44 400 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
88 51 KUMSX02EPJJM Závada obec 601 00635553 Stavba garáže s terasou a úprava veřejného prostranství u OÚ Závada 34,00 250 000 60,00 150 000 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ne
89 32 KUMSX02EOPH3 Dolní Moravice obec 385 00295957 Projektová dokumentace – Výstavba rodinného dvojdomu se čtyřmi bytovými jednotkami 33,00 593 477 55,00 326 400 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ano
90 81 KUMSX02ERGYE Tvrdkov obec 231 00576000 "Revitalizace bytového domu Ruda 139, Tvrdkov" 29,50 332 145 70,00 232 500 1. 1. 2021–30. 6. 2023 ano
                      14 247 700    
Vyřazené projekty
číslo ve VFP evidenční číslo projektu žadatel právní forma název projektu celkové uznatelné náklady projektu (Kč) podíl dotace na CUN (%) požadovaná dotace (Kč) důvod vyřazení
86 KUMSX02ERSEU Dolní Lomná obec 00535966 Příprava projektové dokumentace na posílení zásobování obce Dolní Lomná pitnou vodou 800 500 67,80 400 000 jedná se o druhou podanou žádost – v rozporu s ustanovením čl. IX bod 7 podmínek Programu
10 KUMSX02E9SVZ Šenov u Nového Jičína obec 60798432 Moderní technologie hospodaření s energií v základní škole 290 000 60,00 203 000 projekt nesplnil kriterium přijatelnosti, kritérium 2.1. Projekt není v souladu s cíli a prioritami programu, uvedenými v čl. III Podmínek programu – V žádosti je uvedeno, že na tento projekt již žadatel má Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cílem programu je zpracovat PD, kterou následně žadatel předloží v rámci žádosti o dotaci do programů EU nebo NDT.
28 KUMSX02EPJ7A Vrbno pod Pradědem město 00296457 Stavební úpravy objektu MŠ Jesenická 140 000 70,00 84 000 projekt nesplnil kritérium přijatelnosti, kritérium 2.4 – minimální výše dotace – projekt je v rozporu s článkem VI., bod 1
                687 000  

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.