Menu

Výsledky Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2024

Zastupitelstvo kraje dne 7. 3. 2024 schválilo dotace v rámci Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2024

Schválené žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 7. 3. 2024 usnesením č. 15/1618 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2024 uvedeným žadatelům:

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2024
Poř. č. IČO Název žadatele Právní forma Název projektu Charakter dotace Celkové náklady (v Kč) Návrh dotace (v Kč) Podíl dotace na celkových nákladech (v %) Počet dosažených bodů Časová použitelnost*
1 43964591 Charita Opava Evidovaná církevní právnická osoba Vlhké hojení v domácím prostředí neinvestiční 115 000 80 000 69,57 % 20 1. 1. 2024–31. 12. 2024
2 00550477 Klub bechtěreviků ČR z.s. Spolek Chci se díval lidem do očí neinvestiční 130 000 80 000 61,54 % 20 1. 1. 2024–31. 12. 2024
3 40613411 Armáda spásy v České republice, z. s. Spolek Ordinace Armády spásy Ostrava neinvestiční 120 000 80 000 66,67 % 20 1. 1. 2024–31. 12. 2024
4 26603900 ONKO – Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná Spolek Zkvalitnění života onkologických pacientů v Karviné neinvestiční 90 000 43 500 48,33 % 20 2. 1. 2024–31. 12. 2024
5 69206244 APROPO z. s. Spolek Celoroční podpora zdraví občanů s těžkým tělesným postižením neinvestiční 138 000 80 000 57,97 % 20 1. 1. 2024–31. 12. 2024
6 75088908 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace nedoslýchavých Ostrava‑Poruba, p.s. Spolek Podpora činnosti ZO nedoslýchavých Ostrava‑Poruba neinvestiční 160 000 40 000 25,00 % 20 1. 1. 2024–31. 12. 2024
7 48804517 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Spolek REHABILITAČNÍ ASISTENCE pro děti a mladé lidi se závažným tělesným postižením 2024 neinvestiční 165 000 80 000 48,48 % 20 1. 1. 2024–31. 12. 2024
8 64120252 UNIE ROSKA‑reg.org. ROSKA Frýdek‑Místek,z.p.s. Spolek ROSKA – kvalitnější život s roztroušenou sklerózou neinvestiční 141 000 62 500 44,33 % 20 4. 1. 2024–31. 12. 2024
9 65468562 Slezská diakonie Evidovaná církevní právnická osoba Cvičím s pomocí a cítím se lépe neinvestiční 115 000 80 000 69,57 % 20 1. 1. 2024–31. 12. 2024
10 65468562 Slezská diakonie Evidovaná církevní právnická osoba Dobrovolníci = cesta k uzdravení a radosti neinvestiční 100 000 70 000 70,00 % 20 1. 1. 2024–31. 12. 2024
11 01821504 Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. Spolek Podpora kvality života dospělých lidí s duševním onemocněním neinvestiční 236 000 80 000 33,90 % 19 1. 1. 2024–31. 12. 2024
12 70844861 RAIN MAN – spolek rodičů a přátel dětí s autismem Spolek Podpora celoročního zdravého životního stylu dospělých osob s autismem neinvestiční 50 000 35 000 70,00 % 19 2. 1. 2024–31. 12. 2024
13 00409367 Česká společnost AIDS pomoc, z.s. Spolek Prevence HIV/AIDS
v Moravskoslezském kraji
neinvestiční 449 950 79 500 17,67 % 19 1. 1. 2024–31. 12. 2024
14 01170163 ANULIKA z.s. Spolek S Anulikou pro zdraví v roce 2024 neinvestiční 115 000 80 000 69,57 % 19 1. 1. 2024–31. 12. 2024
15 42864917 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost Domácí zdravotní péče SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s. neinvestiční 150 000 68 000 45,33 % 18 1. 1. 2024–31. 12. 2024
16 45235201 Charita Frýdek‑Místek Evidovaná církevní právnická osoba Salvia – domácí zdravotní péče neinvestiční 115 000 80 000 69,57 % 18 1. 1. 2024–31. 12. 2024
17 62351052 Charita Odry Evidovaná církevní právnická osoba Podpora činnosti ošetřovatelské služby Charity Odry neinvestiční 64 000 44 000 68,75 % 18 1. 2. 2024–31. 12. 2024
18 26531607 Sdružení CHEWAL, z.s. Spolek Koně pomáhají 2024 neinvestiční 483 000 80 000 16,56 % 18 1. 1. 2024–31. 12. 2024
19 04939565 Centrum náhradní rodinné péče a sociálních služeb ARCADA, z.s. Spolek Zlepšení zdravotního stavu zdravotně handicapovaných – rehabilitací do běžného života neinvestiční 120 000 80 000 66,67 % 16 1. 1. 2024–31. 12. 2024
CELKEM 1 322 500 Kč      

* Osobní náklady a náklady na spotřebu energie mohou být hrazeny do 20. 1. 2025.

Náhradní žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 7. 3. 2024 usnesením č. 15/1618 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2024 uvedeným náhradním žadatelům:

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2024 náhradním žadatelům
Poř. č. IČO Název žadatele Právní forma Název projektu Charakter dotace Celkové náklady (v Kč) Návrh dotace (v Kč) Podíl dotace na celkových nákladech (v %) Počet dosažených bodů Časová použitelnost*
1 04939565 Centrum náhradní rodinné péče a sociálních služeb ARCADA, z.s. Spolek Zdravotní kurzy pro pěstouny, pečující a zaměstnance Centra vč. práce s AED neinvestiční 115 000 80 000 69,57 % 16 1. 1. 2024–31. 12. 2024
2 01715640 Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, z.s. Spolek Zlepšení zdraví zdravotně postiženým – rehabilitace neinvestiční 120 000 80 000 66,67 % 16 1. 1. 2024–31. 12. 2024
3 26547953 Zdravotní klaun, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Zdravotní klauniády pro děti a seniory neinvestiční 2 516 200 60 000 2,38 % 15 1. 1. 2024–31. 12. 2024
4 44941960 Charita Hlučín Evidovaná církevní právnická osoba Zvýšení odbornosti všeobecných sester v domácí péči neinvestiční 60 000 42 000 70,00 % 15 1. 1. 2024–31. 12. 2024
5 27027686 Asociace TRIGON, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Mezinárodní a multioborová konference neinvestiční 150 000 80 000 53,33 % 15 1. 1. 2024–31. 12. 2024
6 49593412 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Spolek Ostrava žije první pomocí 2024 neinvestiční 298 000 80 000 26,85 % 15 1. 4. 2024–31. 12. 2024
CELKEM 422 000 Kč      

* Osobní náklady a náklady na spotřebu energie mohou být hrazeny do 20. 1. 2025.

Nedoporučené žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 7. 3. 2024 usnesením č. 15/1618 rozhodlo neposkytnout účelovou dotaci v rámci Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2024 uvedeným žadatelům:

Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2024
Poř. č. IČO Název žadatele Právní forma Název projektu Charakter dotace Celkové náklady (v Kč) Požadovaná výše dotace (v Kč) Podíl dotace na celkových nákladech (v %) Návrh dotace (v Kč) Důvod neposkytnutí
1 26606003 SLEZSKÝ SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, z.s. Spolek Rehabilitační nápravná cvičení a cvičení v baénu neinvestiční 120 000 80 000 66,67 % 0 Nesplňuje podmínky dotačního programu (neuznatelný náklad ubytování a stravování)
2 69610355 Spolek zdravotně postižených občanů a jejich přátel Spolek Rehabilitační pobyt neinvestiční 474 000 80 000 16,88 % 0 Nesplňuje podmínky dotačního programu (neuznatelný náklad ubytování)
3 65469003 MENS SANA, z.ú. Ústav OSVĚTA A PREVENCE DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ neinvestiční 126 000 63 000 50,00 % 0 Nesplňuje podmínku dotačního programu. Podíl osobních nákladů je > 50% požadované dotace.
4 03527506 PRAKTIK DENTS s.r.o. Společnost s ručením omezeným Zařízení nové zubní ambukace neinvestiční 80 000 80 000 100,00 % 0 Žádost vyřazena z důvodu chybného zařazení do dotačního programu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.