Menu

Výsledky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2021–2022

Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2021-2022

(v Kč)
poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech investiční nebo neinvestiční dotace zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od – do průměr bodového hodnocení
8 64629929 Bítov obec Studie odvádění a likvidace odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické řešení v místní části Fulvarek 285 560 214 000 74,94 % investiční 1.7.2021 15.9.2022 1.7.2021–15.10.2022 20,5
5 00296414 Třemešná obec Variantní studie odvádění a čištění odpadních vod v části obce Třemešná mimo dosah stávající soustavné oddílné splaškové kanalizace v povodí stávající ČOV obce Třemešná 400 000 240 000 60,00 % neinvestiční 1.1.2021 15.9.2022 1.1.2021–15.10.2022 19,5
3 00299880 Březová obec Vodohospodářská studie řešení srážkových a odpadních vod pro městys Březová 485 000 363 700 74,99 % investiční 1.7.2021 15.9.2022 1.7.2021–15.10.2022 17,5
6 00296422 Úvalno obec Vodohospodářská studie řešení srážkových vod v obci Úvalno 275 000 206 200 74,98 % investiční 1.7.2021 15.9.2022 1.7.2021–15.10.2022 17,5
7 00576077 Staré Heřminovy obec Studie odtokových poměrů v obci Staré Heřminovy. 500 000 375 000 75,00 % neinvestiční 1.1.2021 15.9.2022 1.1.2021–15.10.2022 17,5
2 00299839 Bohuslavice obec Studie likvidace odpadních splaškových vod v obci Bohuslavice 160 000 119 000 74,38 % neinvestiční 1.1.2021 15.9.2022 1.1.2021–15.10.2022 14
4 00297330 Václavovice obec Vodohospodářská studie řešení srážkových vod v obci Václavovice 265 000 198 700 74,98 % investiční 1.7.2021 15.9.2022 1.7.2021–15.10.2022 13,5
1 00845451 Ostrava obec Plošná kanalizace Michálkovice – studie proveditelnosti 376 000 282 000 75,00 % investiční 1.1.2021 15.9.2022 1.1.2021–15.10.2022 10,5
Celkem požadované dotace 1 998 600  

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.