Menu

Výsledky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2022–2

Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce – 2. výzva" pro roky 2022–2023 v Kč
poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech investiční nebo neinvestiční dotace zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od–do průměr bodového hodnocení
5 00849952 Jezdkovice obec Variantní studie řešení nakládání s odpadními vodami v obci Jezdkovice 387 200 290 000 74,90 % neinvestiční 1. 2. 2022 15. 9. 2023 1. 2. 2022 – 15. 10. 2023 19,5
3 00298263 Petřvald obec Studie odkanalizování Petřvaldíka – místní části obce Petřvald 440 000 330 000 75,00 % neinvestiční 2. 5. 2022 15. 9. 2023 2. 5. 2022 – 15. 10. 2023 15
2 00492868 Nýdek obec Návrh řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Nýdek 496 100 370 000 74,58 % investiční 1. 9. 2022 15. 9. 2023 1. 9. 2022 – 15. 10. 2023 13
1 00300756 Štěpánkovice obec Studie nakládání s dešťovými vodami na území obce Štěpánkovice 520 000 390 000 75,00 % neinvestiční 1. 1. 2022 15. 9. 2023 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 12,5
4 00296139 Krnov obec Zpracování studie proveditelnosti komplexní adaptace krajiny na klimatickou změnu pomocí přírodně blízkých opatření 726 000 400 000 55,10 neinvestiční 1. 7. 2022 15. 9. 2023 1. 7. 2022 – 15. 10. 2023 12,5
Celkem požadované dotace 1 780 000  
Neposkytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora nárhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce – 2. výzva" pro roky 2022–2023 v Kč
poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) požadovaná výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech poznámka
6 00296104 Karlova Studánka obec Monitoring stokové sítě pro potřebu optimalizace nátoku do ČOV snížením obsahu balastních vod před rekonstrukcí ČOV 480 000 360 000 75,00 % Žádost podána v rozporu s cílem dotačního programu vymezeným v čl. III. odst. 1 podmínek dotačního programu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.