koronaweb
Menu

Výsledky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 DT 1 – poskytnutí dotace
Pořadí Pořadové číslo žádosti Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu   Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Kontrola % dotace Dotace (Kč) Dotace investiční (Kč) Dotace neinvestiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od – do
1 110 obec Pustá Polom obec 00300608 Slezská 94, 747 69 Pustá Polom Rekonstrukce kotelen v budově základní a mateřské školy a v budově domu zvláštního určení 46 590 000 45,76 % 270 000 320 000 54,24 % ok 320 000 320 000   1.1.-31. 12. 2022
2 12 obec Tichá obec 00298476 Tichá 1, 742 74 Tichá Rekonstrukce chodníkového tělesa – Tichá, č. p. 24 – 464 45 1 417 070 71,77 % 1 017 070 400 000 28,23 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
3 41 obec Hlavnice obec 00635596 Hlavnice 103, 747 52 Hlavnice Parkoviště u kulturního domu 44,5 935 171 57,23 % 535 171 400 000 42,77 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
4 126 obec Libhošť obec 72086718 Libhošť 1, 742 57 Libhošť Rekonstrukce místních a účelových komunikací v obci Libhošť 44 1 896 321 78,91 % 1 496 321 400 000 21,09 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
5 119 město Budišov nad Budišovkou město 00299898 Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou Rekonstrukce sociálního zařízení Střediska volného času v Budišově nad Budišovkou 44 804 500 50,90 % 409 500 395 000 49,10 % ok 395 000 395 000   1.1.-31. 12. 2022
6 85 obec Těškovice obec 00535117 Těškovice 170, 747 64 Těškovice Modernizace budovy obecního úřadu v Těškovicích – fasáda objektu 43,5 1 250 000 68,00 % 850 000 400 000 32,00 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
7 78 městys Litultovice městys 00300381 Litultovice 1, 747 55 Litultovice Rekonstrukce místní komunikace za obchodem v Litultovicích 43,5 1 121 171 64,32 % 721 171 400 000 35,68 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
8 32 obec Trnávka obec 00848441 Trnávka č. p. 1, 742 58 Trnávka Modernizace budovy ZŠ Trnávka – otopná soustava 43 1 213 542,00 67,04 % 813 542,00 400 000 32,96 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
9 94 obec Lichnov obec 00298115 Lichnov 90, 742 75 Lichnov (NJ) Rekonstrukce MK 24c a 25c v Lichnově 42,5 1 459 678 72,60 % 1 059 678 400 000 27,40 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
10 58 obec Neplachovice obec 00561193 Na Návsi 16, Neplachovice, 747 74 Vybudování chodníku podél místní komunikace a rekonstrukce veřejného osvětlení v Neplachovicích. 42,5 1 398 599 71,40 % 998 599 400 000 28,60 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
11 138 obec Hladké Životice obec 00848468 Hlavní 208, 742 47 Hladké Životice Rekonstrukce zastávek v obci Hladké Životice 42 1 034 000 61,32 % 634 000 400 000 38,68 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
12 7 obec Leskovec nad Moravicí obec 00296155 Leskovec nad Moravicí 42, 793 68 Dvorce Rekonstrukce chodníku v Leskovci nad Moravicí 41,5 1 969 200 79,69 % 1 569 200 400 000 20,31 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
13 34 obec Staré Město obec 00576051 Staré Město 66, Staré Město 793 33 (BR) Parkovací místa pod obecním úřadem ve Starém Městě 41,5 1 831 260 78,16 % 1 431 260 400 000 21,84 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
14 65 obec Dolní Moravice obec 00295957 Dolní Moravice 40, 795 01 Dolní Moravice Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Dolní Moravici 41,5 1 026 785 61,05 % 626 885 399 900 38,95 % ok 399 900 399 900   1.1.-31. 12. 2022
15 117 obec Melč obec 00300420 Melč 6, 747 84 Melč Rekonstrukce prvků požární zbrojnice v obci Melč 41,5 249 550 40,29 % 100 550 149 000 59,71 % ok 149 000   149 000 1.1.-31. 12. 2022
16 76 obec Třanovice obec 00576921 Třanovice 250, 739 53 Třanovice Oprava prvků veřejného prostranství v Třanovicích 41,5 230 000 40,00 % 92 000 138 000 60,00 % ok 138 000   138 000 1.1.-31. 12. 2022
17 46 obec Horní Bludovice obec 00296686 Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice Zateplení a přístavba hasičské zbrojnice v Horních Bludovicích 41 8 248 700 95,15 % 7 848 700 400 000 4,85 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
18 77 obec Palkovice obec 00297054 Palkovice 691, 739 41 Palkovice Rekonstrukce parkoviště u MŠ v obci Palkovice 41 1 206 876 66,86 % 806 876 400 000 33,14 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
19 87 obec Ryžoviště obec 00296325 náměstí Míru 105, 793 56 Ryžoviště Rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ Ryžoviště II. etapa 41 697 800 46,98 % 327 800 370 000 53,02 % ok 370 000 370 000   1.1.-31. 12. 2022
20 122 obec Lhotka u Litultovic obec 00635375 Lhotka u Litultovic 61, 747 55 Litultovice Fasáda KD ve Lhotce u Litultovic 41 667 058 40,04 % 267 058 400 000 59,96 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
21 80 obec Čaková obec 00575992 Čaková 101, 793 16 Zátor Rekonstrukce veřejného osvětleni v obci Čaková 2022 41 549 497 40,02 % 219 897 329 600 59,98 % ok 329 600 329 600   1.1.-31. 12. 2022
22 54 obec Hukvaldy obec 00297194 Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy Výměna elektroinstalace a osvětlení v mateřské škole na Hukvaldech 40,5 1 091 600 63,36 % 691 600 400 000 36,64 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
23 149 obec Milíkov obec 00492621 Milíkov 200, 739 81 Milíkov Rekonstrukce mateřské školy s polským jazykem vyučovacím 40,5 560 000 60,71 % 340 000 220 000 39,29 % ok 220 000 220 000   1.1.-31. 12. 2022
24 108 obec Hostašovice obec 00600725 Hostašovice 44, 741 01 Hostašovice Rekonstrukce vstupu do budovy obecního úřadu 40,5 727 400 45,01 % 327 400 400 000 54,99 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
25 10 obec Býkov-Láryšov obec 00846546 Býkov-Láryšov-Býkov 68, 794 01 Býkov-Láryšov Stavební úpravy krovu a střechy OÚ 40 1 680 167 76,19 % 1 280 167 400 000 23,81 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
26 112 obec Štěpánkovice obec 00300756 Slezská 52, 747 28 Štěpánkovice Rekonstrukce místní komunikace na ul. Oldřišovská ve Štěpánkovicích 40 1 596 002 74,94 % 1 196 002 400 000 25,06 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
27 98 obec Dolní Lomná obec 00535966 Dolní Lomná 164, 739 91 Jablunkov Rekonstrukce krovu nad tělocvičnou ZŠ Dolní Lomná 40 1 510 624 73,52 % 1 110 624 400 000 26,48 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
28 166 obec Řepiště obec 00577031 Mírová 178, 739 31 Řepiště Napojení kostela, hřbitova a základní školy v Řepištích na dopravní infrastrukturu 40 1 300 000 69,23 % 900 000 400 000 30,77 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
29 83 obec Skotnice obec 00600806 Skotnice 24, 742 58 Skotnice Rekonstrukce Mateřské školy Skotnice – I. etapa odvodnění budovy 40 1 019 200 60,75 % 619 200 400 000 39,25 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
30 16 obec Mikolajice obec 00635405 Mikolajice 55, 747 84 Mikolajice Oplocení veřejného prostranství v Mikolajicích 40 731 915,35 45,35 % 331 915,35 400 000 54,65 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
31 139 obec Úvalno obec 00296422 Úvalno 58, 793 91 Úvalno Obřadní síň na Rychtě v Úvalně 39,5 1 062 845 62,37 % 662 845 400 000 37,63 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
32 100 obec Metylovice obec 00535991 Metylovice 495, 739 49 Metylovice Modernizace a rozšíření dětského hřiště v Metylovicích 39,5 1 005 000 60,20 % 605 000 400 000 39,80 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
33 28 obec Stěbořice obec 00300691 Stěbořice 28, 747 51 Stěbořice Rekonstrukce schodiště a přístupu do kulturního domu Stěbořice 39 1 328 238,34 69,88 % 928 238,34 400 000 30,12 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
34 121 obec Jeseník nad Odrou obec 00297976 Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou Rekonstrukce návesní Kaple sv. Martina v Polouvsí 39 1 222 388,61 67,28 % 822 388,61 400 000 32,72 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
35 105 obec Smilovice obec 00576905 Smilovice 13, 739 55 Smilovice u Třince Rekonstrukce veřejného osvětlení Smilovice 2022 39 1 050 144 61,91 % 650 144 400 000 38,09 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
36 137 obec Bítov obec 64629929 Bítov 117, 743 01 Bílovec 1 Klubovna obecních spolků I. Etapa 39 1 039 338 61,51 % 639 338 400 000 38,49 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
37 93 obec Jakubčovice nad Odrou obec 60798483 Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou Oprava sesutých chodníků v obci Jakubčovice nad Odrou 39 537 530 55,02 % 295 730 241 800 44,98 % ok 241 800   241 800 1.1.-31. 12. 2022
38 107 město Vrbno pod Pradědem město 00296457 Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem Rekonstrukce MK v areálu BMX 39 636 228 40,27 % 256 228 380 000 59,73 % ok 380 000 380 000   1.1.-31. 12. 2022
39 131 obec Slezské Rudoltice obec 00296333 Slezské Rudoltice 64, 793 97 Slezské Rudoltice Chodníky Slezské Rudoltice – IV. Etapa 39 559 722 40,01 % 223 922 335 800 59,99 % ok 335 800 335 800   1.1.-31. 12. 2022
40 124 město Město Albrechtice město 00296228 nám. ČSA 27, 793 95 Město Albrechtice Herní zázemí v Parku B. Smetany 38,5 2 362 260 83,07 % 1 962 260 400 000 16,93 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
41 29 obec Sudice obec 00300713 Náměstí P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice Rekonstrukce chodníkových těles ul. Na Angru 38,5 1 287 117 68,92 % 887 117 400 000 31,08 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
42 64 obec Kozmice obec 00849961 Poručíka Hoši 528, 747 11 Kozmice Venkovní učebna a volnočasový prostor u ZŠ Kozmice 38,5 390 000 60,26 % 235 000 155 000 39,74 % ok 155 000 155 000   1.1.-31. 12. 2022
43 95 obec Bernartice nad Odrou obec 00600717 Bernartice nad Odrou 200, 741 01 Bernartice nad Odrou Rozšíření rozvodů veřejného osvětlení v Bernarticích nad Odrou 38,5 500 000 55,00 % 275 000 225 000 45,00 % ok 225 000 225 000   1.1.-31. 12. 2022
44 82 obec Uhlířov obec 00635421 Uhlířov 55, 747 84 Uhlířov Obnova podlah kulturního domu Uhlířov 38,5 485 134 45,03 % 218 434 266 700 54,97 % ok 266 700 266 700   1.1.-31. 12. 2022
45 22 obec Bohuslavice obec 00299839 Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice Rekonstrukce části Bohuslavického potoka 38 2 056 395 80,55 % 1 656 395 400 000 19,45 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
46 143 obec Staré Heřminovy obec 00576077 Staré Heřminovy 129, 793 12 Staré Heřminovy Výstavba nové místní komunikace ve Starých Heřminovech 38 1 301 800 69,27 % 901 800 400 000 30,73 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
47 20 obec Mokré Lazce obec 00300462 Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce Přístřešek dětského a sportovního hřiště v obci Mokré Lazce 38 919 841,37 56,51 % 519 841,37 400 000 43,49 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
48 55 obec Lichnov obec 00296163 Lichnov 42, 793 15 Lichnov (BR) Veřejné prostranství Obecního domu v Lichnově 38 808 550 50,53 % 408 550 400 000 49,47 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
49 106 obec Malá Morávka obec 00296201 Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka Oprava místní komunikace Malá Morávka, Křížek – Kopřivná 38 762 344,10 47,53 % 362 344,10 400 000 52,47 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
50 167 obec Hrčava obec 00296732 Hrčava 53, 739 99 Jablunkov Rekonstrukce budovy obecního úřadu Hrčava 38 650 000 40,00 % 260 000 390 000 60,00 % ok 390 000 390 000   1.1.-31. 12. 2022
51 73 obec Štítina obec 00300764 Hlavní 68, Štítina, 747 91 Štítina Oprava střechy zdravotního střediska a hasičské zbrojnice Štítina 37,5 500 000 60,00 % 300 000 200 000 40,00 % ok 200 000   200 000 1.1.-31. 12. 2022
52 157 obec Dětřichov nad Bystřicí obec 00295931 Dětřichov nad Bystřicí 58, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí "Školní jídelna – výdejna při ZŠ Dětřichov nad Bystřicí" 37,5 750 000 55,00 % 412 500 337 500 45,00 % ok 337 500 337 500   1.1.-31. 12. 2022
53 101 město Štramberk město 00298468 Náměstí 9, 742 66 Štramberk Revitalizace pozemku školní zahrady MŠ Zauličí – III. Etapa – Dětské hřiště 37,5 823 390 51,42 % 423 390 400 000 48,58 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
54 45 obec Velká Polom obec 00300829 Opavská 58, 747 64 Velká Polom Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Velká Polom 37 840 000 52,38 % 440 000 400 000 47,62 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
55 116 obec Osoblaha obec 00296279 Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha Rekonstrukce části komunikace a přilehlého chodníku Osoblaha 37 800 000 50,00 % 400 000 400 000 50,00 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
56 92 obec Malenovice obec 00576964 Malenovice 85, 739 11 Malenovice Lesní chodníky pod kostelem sv. Ignáce v Malenovicích 37 295 000 40,00 % 118 000 177 000 60,00 % ok 177 000 177 000   1.1.-31. 12. 2022
57 148 obec Staré Hamry obec 00297241 Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry Staré Staré Hamry a památníkem Maryčky Magdonové – opravy veřejného prostranství 36,5 861 100 70,97 % 611 100 250 000 29,03 % ok 250 000   250 000 1.1.-31. 12. 2022
58 145 obec Holčovice obec 00295990 Holčovice 44, 793 71 Holčovice Rekonstrukce místní komunikace v Holčovicích – II. Etapa 36,5 934 800 57,21 % 534 800 400 000 42,79 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
59 141 obec Nové Sedlice obec 66144540 Záhumenní 85, 747 06 Nové Sedlice Rekonstrukce veřejného osvětlení v Nových Sedlicích 36,5 930 000 56,99 % 530 000 400 000 43,01 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
60 6 obec Oborná obec 00846520 Oborná 80, 792 01 Oborná Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) 36,5 753 744 46,93 % 353 744 400 000 53,07 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
61 90 obec Jindřichov obec 00296074 Jindřichov 58, 793 83 Jindřichov Oprava hřbitovní zdi 36,5 398 002 40,00 % 159 202 238 800 60,00 % ok 238 800   238 800 1.1.-31. 12. 2022
62 44 obec Mezina obec 00576026 Mezina 2, 792 01 Mezina Oprava střechy Obecního úřadu Mezina 36 1 188 115 78,96 % 938 115 250 000 21,04 % ok 250 000   250 000 1.1.-31. 12. 2022
63 115 obec Doubrava obec 00562424 Doubrava 599, 735 33 Doubrava Plynová kotelna pro vytápění ZŠ Doubrava 36 1 841 389 78,28 % 1 441 389 400 000 21,72 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
64 79 obec Luboměř obec 00298158 Luboměř 93, 742 35 Luboměř Modernizace veřejného rozhlasu v obci Luboměř 36 1 199 890 66,66 % 799 890 400 000 33,34 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
            Celkem   72 093 991,40   49 124 891,40 22 969 100     22 969 100 21 501 500 1 467 600  
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 DT 2 – poskytnutí dotace
Pořadí Pořadové číslo žádosti Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu   Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Kontrola % dotace Dotace (Kč) Dotace neinvestiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace do
1 14 Sdružení obcí Hlučínska svazek obcí 71179216 Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Manažer regionu Hlučínska VII. 40 404 500 69,10 % 279 500 125 000 30,90 % ok 125 000 125 000 1.1.-31. 12. 2022
2 91 Mikroregion Opavsko severozápad svazek obcí 75077841 Úvalno 58, 793 91 Úvalno Poradenství v Mikroregionu Opavsko severozápad 2022 40 336 000 62,80 % 211 000 125 000 37,20 % ok 125 000 125 000 1.1.-31. 12. 2022
3 74 Mikroregion Odersko svazek obcí 70953201 Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry Management v Mikroregionu Odersko v roce 2022 39 327 540 61,84 % 202 540 125 000 38,16 % ok 125 000 125 000 1.1.-31. 12. 2022
4 71 Region Slezská brána svazek obcí 69609969 Nádražní 700, 739 21 Paskov Projektový manažer XV a poradenství v regionu Slezská brána 39 284 000 55,99 % 159 000 125 000 44,01 % ok 125 000 125 000 1.1.-31. 12. 2022
5 56 Sdružení obcí Rýmařovska svazek obcí 63024276 náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov Manažer mikroregionu Rýmařovska 2022 37,5 255 116 51,00 % 130 116 125 000 49,00 % ok 125 000 125 000 1.1.-31. 12. 2022
6 5 Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska svazek obcí 75137925 Na Náměstí 106, Osoblaha, 793 99 Osoblaha Podpora rozvoje mikroregionu 2022 36,5 325 000 61,54 % 200 000 125 000 38,46 % ok 125 000 125 000 1.1.-31. 12. 2022
7 70 Mikroregion Krnovsko svazek obcí 71195530 Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01 Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2022 36,5 250 000 50,00 % 125 000 125 000 50,00 % ok 125 000 125 000 1.1.-31. 12. 2022
8 154 Region Poodří svazek obcí 69581762 Bartošovice č. p. 1 – zámek, 742 54 Bartošovice Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří 36,5 100 000 50,00 % 50 000 50 000 50,00 % ok 50 000 50 000 1.1.-31. 12. 2022
9 17 Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ svazek obcí 70964611 Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře ve Slezsku Management a odborné poradenství ve Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ 2022 36 438 200 71,47 % 313 200 125 000 28,53 % ok 125 000 125 000 1.1.-31. 12. 2022
10 165 Mikroregion Slezská Harta svazek obcí 71193821 Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce Odborné poradenství Mikroregionu Slezská Harta 35 250 000 50,00 % 125 000 125 000 50,00 % ok 125 000 125 000 1.1.-31. 12. 2022
11 38 Bruntálsko svazek obcí 04690290 Náměstí Míru 60/11, 792 01 Bruntál Odborné poradenství pro členské obce DSO Bruntálsko 2022 34,5 120 000 50,00 % 60 000 60 000 50,00 % ok 60 000 60 000 1.1.-31. 12. 2022
12 69 Venkovský mikroregion Moravice svazek obcí 70630089 Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov Projektový manažer Venkovského mikroregionu Moravice 33 224 000 50,89 % 114 000 110 000 49,11 % ok 110 000 110 000 1.1.-31. 12. 2022
13 88 Sdružení obcí povodí Stonávky svazek obcí 69610088 Třanovice 250, 739 53 Třanovice Poradenství a informační systém 31 322 000 61,18 % 197 000 125 000 38,82 % ok 125 000 125 000 1.1.-31. 12. 2022
14 86 Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice svazek obcí 60045701 K náměstí 22, 739 44 Brušperk Rozvoj aktivit Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 2022 30 250 000 50,00 % 125 000 125 000 50,00 % ok 125 000 125 000 1.1.-31. 12. 2022
15 15 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady svazek obcí 70305374 Lučina 1, 739 39 Lučina Poradenství, administrativní služby a práce 27,5 279 000 55,20 % 154 000 125 000 44,80 % ok 125 000 125 000 1.1.-31. 12. 2022
16 43 Mikroregion Matice Slezská svazek obcí 70961417 Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku Projektový manažer Mikroregionu Matice Slezská 26 290 400 56,96 % 165 400 125 000 43,04 % ok 125 000 125 000 1.1.-31. 12. 2022
17 61 Sdružení obcí povodí Morávky svazek obcí 68157631 Dobrá 230, 739 51 Dobrá Projektový manažer a podpora projektů SOPM v roce 2022 22 200 000 50,00 % 100 000 100 000 50,00 % ok 100 000 100 000 1.1.-31. 12. 2022
            Celkem   4 655 756   2 710 756 1 945 000     1 945 000 1 945 000  
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 DT 3 – poskytnutí dotací
Pořadí Pořadové číslo žádosti Datum podání žádosti Čas podání žádosti Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Kontrola % dotace Dotace (Kč) Dotace neinvestiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od – do
1 18 3. 1. 2022 13:08:24 obec Ropice obec 70305587 Ropice 110, 739 56 Ropice Obec Ropice – pořízení senzorů IoT 64 708 15,00 % 9 708 55 000 85,00 % ok 55 000 55 000 1.1.-31. 12. 2022
2 26 3. 1. 2022 15:48:48 obec Řeka obec 00576891 Řeka 73, 739 55 Smilovice Obec Řeka – pořízení senzorů IoT 98 185 15,06 % 14 785 83 400 84,94 % ok 83 400 83 400 1.1.-31. 12. 2022
3 39 5. 1. 2022 13:05:05 město Klimkovice město 00298051 Lidická 1, 742 83 Klimkovice Pořízení senzorů internetu věcí (Internet of Things, IoT) pro Město Klimkovice 118 000 15,25 % 18 000 100 000 84,75 % ok 100 000 100 000 1.1.-31. 12. 2022
4 42 5. 1. 2022 14:12:35 obec Třanovice obec 00576921 Třanovice 250, 739 53 Třanovice Pořízení IoT technologie v obci Třanovice 56 400 15,25 % 8 600 47 800 84,75 % ok 47 800 47 800 1.1.-31. 12. 2022
5 48 6. 1. 2022 10:12:36 obec Střítež obec 00576913 Střítež 118, 739 59 Střítež Chytrá obec Střítež – pořízení senzorů 118 000 15,25 % 18 000 100 000 84,75 % ok 100 000 100 000 1.1.-31. 12. 2022
6 50 6. 1. 2022 11:52:52 obec Soběšovice obec 00576981 Soběšovice 10, 739 38 Soběšovice Pořízení senzorů a radaru v Soběšovicích 131 085 26,69 % 34 985 96 100 73,31 % ok 96 100 96 100 1.1.-31. 12. 2022
7 68 10. 1. 2022 15:21:37 obec Komorní Lhotka obec 00494232 Komorní Lhotka 27, 739 53 Komorní Lhotka Pořízení hladinoměrů a informačních čidel v obci Komorní Lhotka. 48 627 15,68 % 7 627 41 000 84,32 % ok 41 000 41 000 1.1.-31. 12. 2022
8 84 11. 1. 2022 14:25:10 obec Štěpánkovice obec 00300756 Slezská 520, 747 28 Štěpánkovice Instalace senzorů v obci Štěpánkovice – Neinvestiční dotace pro obce na pořízení IoT senzorů 112 471 15,00 % 16 871 95 600 85,00 % ok 95 600 95 600 1.1.-31. 12. 2022
9 96 12. 1. 2022 12:10:46 obec Horní Tošanovice obec 00576883 Horní Tošanovice 129, 739 53 Horní Tošanovice Pořízení IoT technologie v obci Horní Tošanovice 157 160 36,37 % 57 160 100 000 63,63 % ok 100 000 100 000 1.1.-31. 12. 2022
10 102 12. 1. 2022 15:41:54 město Štramberk město 00298468 Náměstí 9, 742 66 Štramberk Pořízení senzorů na dálkové odečty spotřeby energie 117 650 15,00 % 17 650 100 000 85,00 % ok 100 000 100 000 1.1.-31. 12. 2022
11 127 13. 1. 2022 12:52:41 obec Lhotka obec 00296864 Lhotka 89, 739 47 Lhotka Chytré technologie ve Lhotce 107 200 15,30 % 16 400 90 800 84,70 % ok 90 800 90 800 1.1.-31. 12. 2022
12 135 13. 1. 2022 15:38:43 obec Třemešná obec 00296414 Třemešná 304, 793 82 Třemešná Sdílené informace v obci Třemešná 116 500 15,02 % 17 500 99 000 84,98 % ok 99 000 99 000 1.1.-31. 12. 2022
13 140 14. 1. 2022 8:30:47 město Budišov nad Budišovkou město 00299898 Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou SmartBnB 117 100 15,03 % 17 600 99 500 84,97 % ok 99 500 99 500 1.1.-31. 12. 2022
14 152 14. 1. 2022 9:36:01 obec Hodslavice obec 00297917 Obec Hodslavice 211/, 74271 Hodslavice, IoT Hodslavice – rychlostní senzory 116 960 15,10 % 17 660 99 300 84,90 % ok 99 300 99 300 1.1.-31. 12. 2022
15 163 14. 1. 2022 10:44:53 obec Vřesina obec 00298581 Hlavní 24, 74285 Vřesina Měření hlukové zátěže z dopravy ve Vřesině 92 000 15,00 % 13 800 78 200 85,00 % ok 78 200 78 200 1.1.-31. 12. 2022
16 168 14. 1. 2022 11:58:26 obec Holčovice obec 00295990 Holčovice 44, 79371 Holčovice IT senzory pro chytré Holčovice 160 000 37,50 % 60 000 100 000 62,50 % ok 100 000 100 000 1.1.-31. 12. 2022
                Celkem 1 732 046,00   346 346,00 1 385 700     1 385 700 1 385 700  
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 DT 1 – náhradní projekty
Pořadí Pořadové číslo žádosti Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu   Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Kontrola % dotace Dotace (Kč) Dotace investiční (Kč) Dotace neinvestiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od – do
65 30 město Klimkovice město 00298051 Lidická 1, 742 83 Klimkovice Schodiště u kina Panorama v Klimkovicích 36 1 089 980,72 63,30 % 689 980,72 400 000 36,70 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
66 53 obec Dolní Životice obec 00635570 Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice Renovace oken Základní školy Dolní Životice 36 659 120 62,07 % 409 120 250 000 37,93 % ok 250 000   250 000 1.1.-31. 12. 2022
67 161 obec Dívčí Hrad obec 00576115 Dívčí Hrad 64, 793 99 Dívčí Hrad Modernizace parkoviště před domy č. p. 100/č. p. 101 36 1 050 000 61,90 % 650 000 400 000 38,10 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
68 156 obec Albrechtičky obec 00600814 Albrechtičky 131, 742 55 Albrechtičky Obnova opěrné zdi, schodiště a vjezdu ke kulturnímu domu čp. 131, Albrechtičky 36 1 005 000 60,20 % 605 000 400 000 39,80 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
69 134 město Paskov město 00297062 Nádražní 700, 739 21 Paskov Rekonstrukce autobusových čekáren na zastávkách hromadné dopravy ve městě Paskov 36 999 556 60,10 % 600 756 398 800 39,90 % ok 398 800 398 800   1.1.-31. 12. 2022
70 130 obec Milotice nad Opavou obec 00846511 Milotice nad Opavou 55, 792 01 Milotice nad Opavou Vybudování dětského hřiště u kulturního domu. 36 680 000 55,15 % 375 000 305 000 44,85 % ok 305 000 305 000   1.1.-31. 12. 2022
71 133 obec Rohov obec 00635499 Hlavní 180, 747 25 Rohov Rekonstrukce vnitřních prostor MŠ Rohov 36 816 000 51,00 % 416 200 399 800 49,00 % ok 399 800 399 800   1.1.-31. 12. 2022
72 111 obec Valšov obec 00576034 Valšov 72, 792 01 Valšov Obnova střechy multifunkční stodoly st.p.č. 34 v k.ú Valšov 36 789 100 49,31 % 389 100 400 000 50,69 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
73 150 obec Bartošovice obec 00297721 Bartošovice 135, 742 54 Bartošovice Oplocení hřbitova v Bartošovicích 36 580 000 48,28 % 280 000 300 000 51,72 % ok 300 000 300 000   1.1.-31. 12. 2022
74 24 obec Oldřišov obec 00300527 Slezská 135, 747 33 Oldřišov Rekonstrukce osvětlení ZŠ Oldřišov 36 706 880 43,41 % 306 880 400 000 56,59 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
90 159 obec Šenov u Nového Jičína obec 60798432 Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína Chodník ke kulturnímu a společenskému domu 36 1 505 175 73,43 % 1 105 175 400 000 26,57 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
75 13 obec Jezdkovice obec 00849952 Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice Vybudování hřbitovní zdi v Jezdkovicích 35,5 2 848 359,71 85,96 % 2 448 359,71 400 000 14,04 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
76 118 obec Ludvíkov obec 00576131 Ludvíkov 122, 793 26 Ludvíkov Vybudování nové místní komunikace v Ludvíkově (okres: Bruntál) 35,5 1 500 000 73,33 % 1 100 000 400 000 26,67 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
77 23 obec Slavkov obec 00300667 Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov u Opavy Rekonstrukce zázemí pro spolky v obci Slavkov 35,5 966 974,90 58,63 % 566 974,90 400 000 41,37 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
78 155 městys Spálov městys 00298387 Spálov 62, 742 37 Spálov Snížení vlhkosti budovy MŠ Spálov, č. p. 57 35,5 374 313 50,12 % 187 613 186 700 49,88 % ok 186 700   186 700 1.1.-31. 12. 2022
79 8 obec Krmelín obec 00296848 Kostelní 70, 739 24 Krmelín Rekonstrukce propustku v Krmelíně 35,5 689 700 42,00 % 289 700 400 000 58,00 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
80 11 obec Chlebičov obec 00533947 Hlavní 65, Chlebičov, 747 31 Chlebičov Přístupová cesta k nádrži v obci Chlebičov 35 2 903 758 86,22 % 2 503 758 400 000 13,78 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
81 125 obec Šilheřovice obec 00300730 Střední 305, 747 15 Šilheřovice Revitalizace koryta Šilheřovického potoka – úsek 1, úsek 2 35 1 736 000 76,96 % 1 336 000 400 000 23,04 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
82 142 město Horní Benešov město 00296007 Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov Oprava kanceláří III. NP, MěÚ Horní Benešov, Masarykova 32 35 759 670,25 73,67 % 559 670,25 250 000 32,91 % ok 250 000   250 000 1.1.-31. 12. 2022
83 72 obec Třemešná obec 00296414 Třemešná 304, 793 82 Třemešná Rekonstrukce dřevěného skladu na nádraží úzkorozchodné trati 35 520 000 46,15 % 240 000 280 000 53,85 % ok 280 000 280 000   1.1.-31. 12. 2022
84 132 obec Kyjovice obec 00534722 Kyjovice 2, 747 68 Kyjovice Autobusová čekárna 35 380 000 40,00 % 152 000 228 000 60,00 % ok 228 000 228 000   1.1.-31. 12. 2022
85 144 obec Fryčovice obec 00296635 Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice Rekonstrukce mostů ve Fryčovicích 35 500 000 40,00 % 200 000 300 000 60,00 % ok 300 000 300 000   1.1.-31. 12. 2022
86 67 obec Široká Niva obec 00296406 Široká Niva 79, 792 01 Široká Niva Stavební úpravy v budově obecního úřadu 34,5 630 000 60,32 % 380 000 250 000 39,68 % ok 250 000   250 000 1.1.-31. 12. 2022
87 89 obec Otice obec 00300543 Hlavní 1, Otice, 747 81 Otice Rekonstrukcí plochy u pošty za bezpečnější a zdravější Otice 34,5 787 187 60,11 % 473 187 314 000 39,89 % ok 314 000 314 000   1.1.-31. 12. 2022
88 136 obec Stará Ves obec 00575950 Dlouhá 287/32, 793 43 Stará Ves(BR) Oprava pozemní komunikace v obci Stará Ves 34,5 909 000 56,00 % 509 000 400 000 44,00 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
89 25 obec Jistebník obec 00298018 Jistebník 149, 742 82 Jistebník Rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy Jistebník 34 2 252 881,66 82,24 % 1 852 881,66 400 000 17,76 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
91 160 obec Životice u Nového Jičína obec 48804711 Životice u Nového Jičína 128, 742 72 Životice u Nového Jičína Obnova úseků chodníků 33,5 1 037 031 61,43 % 637 031 400 000 38,57 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
92 37 obec Mladecko obec 00635502 Mladecko 19, 747 54 Mladecko Rekonstrukce střechy kaple sv. Josefa, Obec Mladecko 33,5 463 213 40,01 % 185 313 277 900 59,99 % ok 277 900 277 900   1.1.-31. 12. 2022
93 9 obec Služovice obec 00300675 Služovice 135, 747 28 Služovice Rekonstrukce prvků občanské vybavenosti v obci Služovice 33 840 040 52,38 % 440 040 400 000 47,62 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
94 104 obec Vřesina obec 00635545 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina Parkoviště u kostela ve Vřesině 32,5 5 790 700 93,09 % 5 390 700 400 000 6,91 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
95 129 město Břidličná město 00295906 Nábřežní 452, 793 51 Břidličná Výstavba nové místní komunikace v Břidličné 32 5 634 850 92,90 % 5 234 850 400 000 7,10 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
96 128 obec Písečná obec 70632430 Písečná 262, 739 91 Písečná Rozšíření sítě veřejného osvětlení v obci Písečná 32 1 880 000 78,72 % 1 480 000 400 000 21,28 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
97 151 obec Hrádek obec 00535958 Hrádek 352, 739 97 Hrádek Rekonstrukce MK – místní část Chodury 32 1 200 000 66,67 % 800 000 400 000 33,33 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
98 36 obec Větřkovice obec 00849740 Větřkovice 197, 747 43 Větřkovice Vzduchotechnika obecního úřadu a kulturního sálu Větřkovice 32 802 179,18 50,14 % 402 179,18 400 000 49,86 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
99 162 obec Zbyslavice obec 00600695 Ve Dvoře 81, 742 83 Zbyslavice Modernizace prodejny potravin ve Zbyslavicích 32 715 000 45,45 % 325 000 390 000 54,55 % ok 390 000 390 000   1.1.-31. 12. 2022
100 60 obec Rybí obec 00600741 Rybí 380, 742 65 Rybí Stavební úpravy hasičské zbrojnice 32 350 000 40,00 % 140 000 210 000 60,00 % ok 210 000 210 000   1.1.-31. 12. 2022
101 146 obec Staříč obec 00576956 Chlebovická 201, 739 43 Staříč Rekonstrukce opěrných zdí podél místní komunikace ve Staříči 32 658 000 40,00 % 263 200 394 800 60,00 % ok 394 800 394 800   1.1.-31. 12. 2022
102 103 obec Olbramice obec 60798416 Prostorná 132, 742 83 Olbramice Nová okna a dveře do prodejny potravin v Olbramicích 31,5 550 000 55,64 % 306 000 244 000 44,36 % ok 244 000 244 000   1.1.-31. 12. 2022
103 47 obec Lhotka obec 00296864 Lhotka 89, 73947 Lhotka Oprava pláště, vstupního schodiště a vstupu Obecního domu ve Lhotce 31 440 000 45,45 % 200 000 240 000 54,55 % ok 240 000   240 000 1.1.-31. 12. 2022
104 158 obec Chotěbuz obec 67339158 Chotěbuzská 250, Chotěbuz, 735 61 Chotěbuz Chodníky Chotěbuz – úsek 1 30 3 000 000 86,67 % 2 600 000 400 000 13,33 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
105 57 obec Závada obec 00635553 Závada 106, 747 19 Závada Osvětlení chodníku na hřbitov v Závadě 30 320 000 42,00 % 134 400 185 600 58,00 % ok 185 600 185 600   1.1.-31. 12. 2022
106 114 obec Hodslavice obec 00297917 Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Hodslavice 29,5 680 000 41,18 % 280 000 400 000 58,82 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
107 164 obec Horní Lomná obec 00535974 Horní Lomná 44, 739 91 Horní Lomná Multifunkční zázemí k víceúčelovému hřišti v Horní Lomné 28,5 670 000 40,30 % 270 000 400 000 59,70 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
108 63 obec Nové Heřminovy obec 00846538 Nové Heřminovy 122, 792 01 Nové Heřminovy Rekonstrukce místní komunikace 28 800 000 50,00 % 400 000 400 000 50,00 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
109 62 město Andělská Hora město 00575976 Andělská Hora 197, 793 31 Andělská Hora Rekonstrukce komunikace v Andělské Hoře 28 500 000 40,00 % 200 000 300 000 60,00 % ok 300 000 300 000   1.1.-31. 12. 2022
110 59 obec Sedliště obec 00297178 Sedliště 271, 739 36 Sedliště Sedliště – revitalizace parku 27 2 000 000 80,00 % 1 600 000 400 000 20,00 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
111 27 obec Píšť obec 00300560 Píšť 58/2, 747 18 Píšť Rekonstrukce povrchu chodníku na ul. Ratibořská v Píšti 27 1 023 700 60,93 % 623 700 400 000 39,07 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
112 35 obec Kateřinice obec 00600784 Kateřinice 127, 742 58 Příbor Příruční sklad pro spolky obce 27 287 000 45,99 % 132 000 155 000 54,01 % ok 155 000 155 000   1.1.-31. 12. 2022
113 97 obec Tvrdkov obec 00576000 Tvrdkov 57, 793 44 Horní Město Zřízení záchytného parkoviště Ruda 26 1 370 652 70,82 % 970 652 400 000 29,18 % ok 400 000 400 000   1.1.-31. 12. 2022
114 147 obec Mosty u Jablunkova obec 00296953 Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova Přístřešek na autobusové zastávce Šance, škola 23,5 651 068 40,01 % 260 468 390 600 59,99 % ok 390 600 390 600   1.1.-31. 12. 2022
115 40 obec Horní Tošanovice obec 00576883 Horní Tošanovice 129, 739 53 Hnojník Úprava zpevněných ploch u KD Hájenka 22 723 300 65,44 % 473 300 250 000 34,56 % ok 250 000   250 000 1.1.-31. 12. 2022
            Celkem   60 025 389,42   42 375 189,42 17 700 200     17 700 200 16 273 500 1 426 700  
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 DT 1 – vyřazené projekty
Pořadí Pořadové číslo žádosti Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Kontrola % dotace Dotace (Kč) Dotace investiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od – do Důvod vyřazení
116 120 obec Razová obec 00296287 Razová 351, 792 01 Razová Elektronická úřední deska v Razové 300 700 41,07 % 123 500 177 200 58,93 % ok 177 200 177 200 1.1.-31. 12. 2022 Nesplnění podmínky významu a dopadu realizace projektu. Žádost podána na náklady, které nejsou dle podmínek Programu uznatelné.
            Celkem 300 700,00   123 500,00 177 200     177 200 177 200    

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.