Menu

Výsledky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2024

Dotační program Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2024 – Přehled podpořených žádostí
Dotační titul 1 – Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase
Pořadové č. Evidenční č. Název žadatele / příjemce IČO Právní forma Název projektu Požadovaná výše dotace Schválená výše dotace Časová použitelnost* Počet bodů
1 52 Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích 69609861 Evidované církevní právnické osoby Celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve SCEAV Oldřichovice 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 57,00
2 117 Junák – český skaut, středisko Příbor, z. s. 60798076 Spolek Podpora činnosti skautského střediska Příbor a nákup nového táborového vybavení 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 56,75
3 7 Royal Rangers Moravskoslezský kraj 2038773 Spolek ROYAL ŠLAPE K CÍLI 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 56,50
4 84 Junák – český skaut, středisko Stará Bělá, z. s. 62348116 Spolek Celoroční činnost 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 56,25
5 100 Junák – český skaut, středisko Strážci Ostrava, z. s. 62348078 Spolek Podpora celoroční činnosti skautského střediska Strážci Ostrava v roce 2024 50 000 50 000 8. 1. 2024-31. 12. 2024 55,50
6 21 Junák – český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s. 14614782 Spolek Činnost skautského střediska Pagoda Nový Jičín v roce 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 55,00
7 32 Junák – český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s. 48431800 Spolek Skautská činnost střediska Polanka 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 54,75
8 96 Junák – český skaut, středisko Jih Opava, z. s. 47811030 Spolek Rozvíjení schopností při aktivitách v přírodě 2024 29 100 29 100 1. 1. 2024-31. 12. 2024 54,75
9 98 Junák – český skaut, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, z. s. 47811048 Spolek Celorok 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 54,25
10 105 Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice, z. s. 6817483 Spolek Skaut Ludgeřovice – Podpora venkovních a vícedenních aktivit v roce 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 54,25
11 60 Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, z. s. 47999853 Spolek Skauting v Místku 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 54,00
12 68 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava 75103893 Spolek Podpora celoroční činnosti 42. přední hlídky Royal Rangers Ostrava 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 54,00
13 4 Tygři Ostrava z. s. 22840907 Spolek Celoroční činnost Tygři Ostrava z.s. 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 53,75
14 14 Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. 531413 Spolek Pravidelná činnost středoškolských klubů ASK ČR v Moravskoslezském kraji 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 53,75
15 69 Junák – český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z. s. 22757571 Spolek Podpora Doberčat 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 53,75
16 72 Junák – český skaut, středisko Štít Pražmo, z. s. 68157690 Spolek Podpora střediska Štít Pražmo 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 53,75
17 93 Junák – český skaut, středisko Kopřivnice z.s. 60336439 Spolek Junák – český skaut, středisko Kopřivnice 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 53,75
18 99 BVÚ-Centrum pro volný čas z.s. 44938519 Spolek Činnost BVÚ – Centra pro volný čas z.s. v roce 2024 48 000 48 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 53,75
19 109 Junák – český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s. 63028972 Spolek Podpora činnosti přístavu Eskadra Ostrava na rok 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 53,75
20 47 9. přední hlídka Royal Rangers Třinec-Sosna 75118696 Spolek Celoroční činnost 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 53,50
21 66 Junák – český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s. 61963836 Spolek Jednou skautem, navždy skautem 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 53,50
22 87 Young Life Česká republika z.ú. 26531003 Ústav Celoroční činnost Young Life 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 53,00
23 39 Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK 68308868 Spolek Podpora celoroční činnosti na rok 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,75
24 80 DAKOTA, o.p.s. 26828201 Obecně prospěšná společnost Materiálně technické vybavení a podpora celoroční činnosti DAKOTA, o.p.s. v podprahových klubech a kroužcích v roce 2024 45 000 38 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,75
25 82 Junák – český skaut, středisko Mariánské Ostrava, z. s. 69610746 Spolek Celoroční činnost skautského střediska Mariánského Ostrava 2024 50 000 47 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,75
26 88 Asociace TOM ČR, TOM 4345 Paprsek 71200169 Spolek Podpora dvacátého oddílového roku TOM 4345 Paprsek 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,75
27 106 Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. 26523825 Spolek Celoroční činnost RADAMOK 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,75
28 111 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. 26518007 Spolek Dakoťáci v roce 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,75
29 112 Junák – český skaut, středisko Klimkovice, z. s. 66739403 Spolek Celoroční činnost skautského střediska Klimkovice 50 000 46 500 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,75
30 20 Royal Rangers v ČR 36. Přední hlídka v Opavě 71187880 Spolek Společně s námi 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,50
31 28 Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO 75074982 Spolek TOM KADAO celoročně v roce 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,50
32 43 KČT, odbor Slezský Tomík 68917236 Spolek Podpora turistických akcí mládeže v roce 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,50
33 83 7. přední hlídka Royal Rangers Hodslavice 70948526 Spolek Vybavení klubovny Royal Rangers Hodslavice 135 49 400 49 400 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,50
34 3 Asociace TOM ČR, TOM 4334 Bludný kruh 70313164 Spolek Bludný kruh v roce 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,25
35 11 Junák – český skaut, okres Opava, z. s. 47810980 Spolek Provoz Skautského domu v Opavě 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,25
36 27 Tojstoráci, z.s. 22724877 Spolek Ve "velké" (klubovně) nám bude lépe. 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,25
37 36 Kikstart, z.s. 4296176 Spolek Hudební zkušebna pro děti a mládež v Opavě 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 52,00
38 37 Sarkander, z. s. 60043920 Spolek Celoroční činnost oddílu Trojlístek z Rychaltic (pobočka Hukvaldy) 35 000 35 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 51,75
39 54 Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK 68941471 Spolek Podpora činnosti TOM 4332 ZÁLESÁK 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 51,75
40 73 Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Ještěr 48808938 Spolek Podpora celoroční činnosti s dětmi a mládeží PS Ještěr v roce 2024 50 000 30 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 51,50
41 25 Junák – český skaut, středisko Ještěr Ostrava, z. s. 48809021 Spolek Činnost skautského střediska, pořízení táborového vybavení. 50 000 50 000 1. 1. 2024-30. 11. 2024 51,25
42 10 Asociace TOM ČR, TOM 4316 PRŮZKUMNÍK-JIH 65497651 Spolek Rok Průzkumníka 2024 48 000 27 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 50,75
              2 000 000    

* Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2025.

Dotační titul 2 – Prázdninová činnost pro děti a mládež
Pořadové č. Evidenční č. Název žadatele / příjemce IČO Právní forma Název projektu Požadovaná výše dotace Schválená výše dotace Časová použitelnost* Počet bodů
1 116 Junák – český skaut, středisko Příbor, z. s. 60798076 Spolek Podpora táborů skautských oddílů z Příbora a Lubiny 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 57,50
2 64 Anima Iuventutis, z. s. 26542919 Spolek Anima Iuventutis – prázdninová činnost 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 57,00
3 71 Junák – český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z. s. 22757571 Spolek Letní tábory Doberčat 2024 50 000 50 000 1. 5. 2024-3. 9. 2024 56,50
4 51 Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích 69609861 Evidované církevní právnické osoby Pobyt dorostu v Marině Jonáš 22 400 22 400 1. 1. 2024-31. 12. 2024 56,25
5 103 Farní sbor SCEAV v Třinci 69609781 Evidované církevní právnické osoby Dětský tábor na chatě Lípa v Oldřichovicích 20 000 20 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 56,25
6 45 9. přední hlídka Royal Rangers Třinec-Sosna 75118696 Spolek Letní stanový tábor 2024 39 600 39 600 1. 1. 2024-31. 8. 2024 56,00
7 22 Junák – český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s. 14614782 Spolek Letní skautské tábory střediska Pagoda Nový Jičín 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 55,25
8 92 Junák – český skaut, středisko Kopřivnice z.s. 60336439 Spolek Junák – český skaut středisko Kopřivnice II. 40 000 40 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 55,25
9 31 Junák – český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s. 48431800 Spolek Tábory skautů z Polanky a Studénky 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 54,75
10 65 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava 75103893 Spolek Letní stanový tábor Royal Rangers Ostrava 45 000 45 000 1. 1. 2024-30. 9. 2024 54,75
11 77 Junák – český skaut, středisko Štít Pražmo, z. s. 68157690 Spolek Tábory 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 54,75
12 19 Royal Rangers v ČR 36. Přední hlídka v Opavě 71187880 Spolek Tábor 2024 22 400 22 400 1. 1. 2024-31. 12. 2024 54,50
13 81 Junák – český skaut, středisko Mariánské Ostrava, z. s. 69610746 Spolek Letní tábor skautského střediska Mariánského Ostrava 2024 33 600 33 600 1. 1. 2024-31. 12. 2024 54,25
14 89 Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka 63731771 Spolek Letní tábor Třicítky a Dvojky v roce 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-30. 9. 2024 54,25
15 76 Tojstoráci, z.s. 22724877 Spolek AKCE: Léto s Tojstoráky! 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 54,00
16 85 Junák – český skaut, středisko Osmačtyřicítka Ostrava, z. s. 62348167 Spolek Podpora prázdninové činnosti letního tábora 49. oddílu K2 33 500 33 500 1. 1. 2024-31. 12. 2024 54,00
17 119 Junák – český skaut, středisko Klimkovice, z. s. 66739403 Spolek Podpora táborů skautského střediska Klimkovice 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 53,75
18 120 Junák – český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s. 63028972 Spolek Tábory Eskadry 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 53,75
19 2 Asociace TOM ČR, TOM 4334 Bludný kruh 70313164 Spolek LT Bludný kruh 2024 v Raduni 50 000 50 000 1. 1. 2024-31. 12. 2024 53,25
20 16 Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. 531413 Spolek Letní tábory ASK ČR v Moravskoslezském kraji 2024 50 000 50 000 1. 4. 2024-31. 10. 2024 53,25
21 75 Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Ještěr 48808938 Spolek Letní tábory 2024 50 000 50 000 1. 3. 2024-31. 10. 2024 53,25
22 5 Tygři Ostrava z. s. 22840907 Spolek Táborníček Tygrů Ostrava 42 000 42 000 1. 5. 2024-1. 10. 2024 53,00
23 24 Junák – český skaut, středisko Ještěr Ostrava, z. s. 48809021 Spolek Pojďme do přírody! 48 000 48 000 1. 4. 2024-31. 8. 2024 53,00
              996 500    

* Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2025.

Dotační program Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2024 – Přehled náhradních žádostí
Dotační titul 1 – Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase
Pořadové č. Evidenční č. Název žadatele / příjemce IČO Právní forma Název projektu Požadovaná výše dotace Schválená výše dotace* Časová použitelnost** Počet bodů
1 17 YMCA Orlová 26651181 Spolek Volný čas s YMCA Orlová není nuda. 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 50,75
2 33 BEZVA LIDI z.s. 22741887 Spolek "Kouzelný svět barev: celoroční malování s dětmi a mládeží" 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 50,75
3 78 Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA 22748300 Spolek Celoroční činnost TOM SIHASAPA 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 50,75
4 91 Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka 63731771 Spolek Třicítka a Dvojka v roce 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 50,50
5 58 Klub českých turistů, odbor NOVÁ HUŤ Ostrava 72069414 Spolek Podpora celoroční činnosti s dětmi a mládeží 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 50,25
6 67 Anima Iuventutis, z. s. 26542919 Spolek Anima Iuventutis 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 50,25
7 15 KC Mojská, z.s. 9600621 Spolek Volnočasové kluby KCM 44 500 44 500 1. 1. 2024–31. 12. 2024 50,00
8 12 RSK Svinov z.s. 22865161 Spolek Celoroční podpora klubové činnosti spolku RSK Svinov z.s. a podpora materiálové základny spolku RSK Svinov z.s. 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 49,00
9 62 Ranč duhová víla, z.s. 1603060 Spolek Volnočasové aktivity dětí u koní a v přírodě 40 000 40 000 5. 2. 2024–31. 8. 2024 48,75
10 86 EquiRelax Slezská Harta, z.s. 6133142 Spolek Podpora základních podmínek pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží 29 000 29 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 48,75
11 35 Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Směr 44941234 Spolek Podpora celoroční činnosti 54. oddílu a oddílu BePe 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 47,75
12 102 Mysoval, z. s. 22899456 Spolek Celoroční činnost s dětmi a mládeží 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 47,50
13 41 Junák – český skaut, středisko DVOJKA Nový Jičín, z. s. 14614804 Spolek Realizace rozvoje materiálně technické základny 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 47,00
14 97 Stáj Láryšov – spolek 22716866 Spolek Volnočasové aktivity pro děti a mládež ve Stáji Láryšov 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 45,25
15 8 Junák – český skaut, středisko Havířov, z. s. 18055958 Spolek Nebuď aut, buď skaut 2024! 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 43,00
16 1 Jezdecký klub Zámecký dvůr, z. s. 10868364 Spolek Podpora činnosti JK Zámecký dvůr 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 42,75

* Výše poskytnuté dotace bude upravena v závislosti na výši alokované částky.
** Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2025.

Dotační titul 2 – Prázdninová činnost pro děti a mládež
Pořadové č. Evidenční č. Název žadatele / příjemce IČO Právní forma Název projektu Požadovaná výše dotace Schválená výše dotace* Časová použitelnost** Počet bodů
1 53 Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK 68941471 Spolek Letní tábor – TOM 4332 Zálesák 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 52,75
2 61 Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek‑Místek, z. s. 47999853 Spolek Skauti táboří 49 900 49 900 1. 1. 2024–31. 12. 2024 52,75
3 29 Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO 75074982 Spolek KADAO jede na tábor 2024 48 700 48 700 1. 1. 2024–31. 12. 2024 52,50
4 79 DAKOTA, o.p.s. 26828201 obecně prospěšná společnost Letní tábor pro děti a mládež z MSK v roce 2024 48 000 48 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 52,50
5 107 Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice, z. s. 6817483 Spolek Skaut Ludgeřovice – Skautský tábor Osoblažsko 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 52,50
6 113 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. 26518007 Spolek Letní tábory s Dakoťáky v roce 2024 44 000 44 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 52,25
7 42 Junák – český skaut, středisko DVOJKA Nový Jičín, z. s. 14614804 Spolek Letní tábor DVOJKY Nový Jičín 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 51,75
8 38 Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK 68308868 Spolek Podpora letní prázdninové činnosti 2024 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 51,25
9 63 Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA 22748300 Spolek Letní tábor SIHASAPA v Raduni 50 000 50 000 1. 2. 2024–30. 11. 2024 51,25
10 9 Asociace TOM ČR, TOM 4316 PRŮZKUMNÍK‑JIH 65497651 Spolek Tábor Průzkumníka 2024 35 200 35 200 1. 5. 2024–31. 8. 2024 50,75
11 57 Klub českých turistů, odbor NOVÁ HUŤ Ostrava 72069414 Spolek Podpora letního dětského tábora 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 50,50
12 34 Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Směr 44941234 Spolek Letní táboření na Široké Nivě 50 000 50 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 50,25
13 101 BVÚ‑Centrum pro volný čas z.s. 44938519 Spolek Tábory BVÚ – Centra pro volný čas z.s. v roce 2024. 44 000 44 000 1. 1. 2024–31. 12. 2024 50,00
14 18 RSK Svinov z.s. 22865161 Spolek Letní klubové soustředění na Slezské Hartě 50 000 50 000 1. 5. 2024–30. 9. 2024 48,75
15 95 Mysoval, z. s. 22899456 Spolek Prázdninová činnost pro děti a mládež 49 700 49 700 1. 1. 2024–31. 12. 2024 48,50
16 6 Junák – český skaut, středisko Havířov, z. s. 18055958 Spolek Letní skautský stanový tábor 2024 49 600 49 600 1. 4. 2024–31. 8. 2024 43,25

* Výše poskytnuté dotace bude upravena v závislosti na výši alokované částky.
** Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2025.

Dotační program Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2024 – Přehled nedoporučených žádostí
Dotační titul 1 – Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase
Pořadové č. Evidenční č. Název žadatele / příjemce IČO Právní forma Název projektu Požadovaná výše dotace Odůvodnění
1 13 Běžecký klub Ludgeřovice, z.s. 5134692 Spolek Běhy v Ludgeřovicích 59 500 Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. Nedodržení podmínky čl. VII. odst. 2 – požadovaná výše dotace není ve stanoveném rozmezí.
2 23 Spolek Pohoda-koně-relax 1260693 Spolek Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase ve Spolku Pohoda-koně-relax 50 000 Žádost obsahuje neuznatelné náklady, po jejichž vyřazení žádost nesplňuje minimální výši poskytnuté dotace.
3 26 Junák – český skaut, středisko Svatý Jiří, z. s. 61963879 Spolek K lepším zítřkům pro rok 2024 50 000 Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 5 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. Ověřeno telefonicky.
4 30 Zdraví v sedle, z.ú. 8679827 Ústav Enviromentální výchova dětí a mládeže při činnosti v podmínkách jezdecké školky Zdraví v sedle 50 000 Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport.
5 40 Spolek Taneční klub TREND Ostrava 65497945 Spolek Podpora celoroční činnosti dětí a mládeže v Tanečním klubu TREND Ostrava 390 000 Nedodržení podmínky čl. VII. odst. 2 – požadovaná výše dotace není ve stanoveném rozmezí.
6 48 1. přední hlídka Royal Rangers Český Těšín 68899360 Spolek Podpora a rozvoj 1. přední hlídky Royal Rangers Český Těšín – Obnova sportovního vybavení , kancelářské techniky/ potřeb v klubovně 50 000 Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 5 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. Ověřeno telefonicky.
7 90 Dragon Boat Ostrava z.s. 7940211 Spolek Činnost dračích lodí a kanoistiky v roce 2024 60 000 Nedodržení podmínky čl. VII. odst. 2 – požadovaná výše dotace není ve stanoveném rozmezí.
8 94 Maratón klub Seitl Ostrava z.s. 66181062 Spolek Běh pro děti 2024 50 000 Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport.
9 104 Black Forest Bikers Bike & School, z.s. 7942826 Spolek Podpora celoroční činnosti Black Forest Bikers Bike & School, z.s. 50 000 Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport.
10 108 Asociace TOM ČR, TOM 4302 SIRIUS 70883491 Spolek PŘÁTELSTVÍ K PŘÍRODĚ I K SOBĚ NAVZÁJEM Podpora celoroční oddílové činnosti pro děti a mládež TOM 4302 SIRIUS 50 000 Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 5 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. Ověřeno telefonicky.
11 110 AKIMAROL Stonava, z.s. 19917392 Spolek AKIMAROL Stonava, z. s. – písková jízdárna 50 000 Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport.
Dotační titul 2 – Prázdninová činnost pro děti a mládež
Pořadové č. Evidenční č. Název žadatele / příjemce IČO Právní forma Název projektu Požadovaná výše dotace Odůvodnění
1 46 KČT, odbor Slezský Tomík 68917236 Spolek Vybavení letního tábora 2024 50 000 Žádost obsahuje neuznatelné náklady, po jejichž vyřazení žádost nesplňuje minimální výši poskytnuté dotace.
2 49 1. přední hlídka Royal Rangers Český Těšín 68899360 Spolek Letní tábor – 1. přední hlídka Royal Rangers Český Těšín 20 400 Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 5 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. Ověřeno telefonicky.
3 50 Junák – český skaut, středisko Svatý Jiří, z. s. 61963879 Spolek Jedeme na Hadinku 2024 50 000 Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 5 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. Ověřeno telefonicky.
4 59 Křesťanský spolek Benjamin Odry 4111001 Spolek Obnova a provoz táborové základny. 18 000 Nedodržení podmínky čl. VII. odst. 2 – požadovaná výše dotace není ve stanoveném rozmezí.
5 114 Asociace TOM ČR, TOM 4302 SIRIUS 70883491 Spolek Pojedeme na tábor – táborová činnost TOM Sirius 49 300 Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 5 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. Ověřeno telefonicky.
6 115 AKIMAROL Stonava, z.s. 19917392 Spolek AKIMAROL Stonava, z. s. – Příměstské tábory 2024 20 000 Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport.
7 121 MG Dance, z.s. 9428623 Spolek Pobytové a příměstské tábory Dance for People 50 000 Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.