Menu

Výsledky dotačního řízení v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji rok 2023

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. 3. 2023 usnesením č. 11/1163 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací (viz příloha č. 1), o pořadníku náhradních žadatelů (viz příloha č. 2) a o neposkytnutí účelové dotace (viz příloha č. 3) z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2023"

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2023
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů
12/23 KP 1/23 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Komunitní práce v Třinci - - 633 300 11,05 70 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 28
08/23 KP 2/23 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Návazná podpora v terénu 2793900 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 ve znění pozdějšího dodatku 135 000 51,85 70 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 26
04/23 KP 1/23 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Podpora aktivních obyvatel v lokalitách 2023 - - 100 100 69,93 70 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 25
06/23 KP 1/23 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rozvoj komunitní práce v Ostravě – Kunčičky, Přívoz, Vítkovice - - 1 193 000 5,87 70 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 25
09/23 KP 1/23 Přátelé Lipiny, z.s. 07279710 spolek Komunitní práce v Lipině. - - 90 400 65,27 59 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 25
14/23 KP 1/23 Spolek PORTAVITA 22611908 spolek Cesta k domovu VI 5065877 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 05577/2022/SOC ze dne 20. 12. 2022 307 800 22,74 70 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 25
15/23 KP 1/23 Spolek N.O.B.L 22871934 spolek Ostravská Bedřiška 2023 - - 103 000 67,96 70 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 25
07/23 KP 1/23 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Komunitní vzdělávání komunitně - - 122 100 52,74 64 400 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 23
    Celkem               543 400      
Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v v Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2023
Pořadové číslo Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 11/23 KP 2/23 Přátelé Lipiny, z.s. 07279710 spolek Vzdělávání pracovníků v Lipině. - - 40 000 68,75 27 500 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 16/23 KP 2/23 Spolek N.O.B.L 22871934 spolek Vzděláváním k lepšímu životu 2023 - - 96 100 69,72 67 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 17/23 KP 1/23 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Spojme ruce – společnou cestou 2023 1212495 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020, ve znění pozdějšího dodatku 416 900 16,79 70 000 neinvestiční 2. 1. – 31. 12. 2023 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
      Celkem               164 500        
Neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje v Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2023
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Odůvodnění neposkytnutí dotace
18/23 KP 2/23 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Komunitní práce na Jablunkovsku 100 000 70,00 70 000 Vyřazeno z formálního hlediska, žadatel použil neplatný formulář – nákladový rozpočet

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.