Menu

Výsledky dotačního řízení v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. 3. 2023 usnesením č. 11/1159 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací a o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023.

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje V Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů
07/23 NAPK 1/23 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Tábor snů 2023 120 000 66,67 80 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 29
10/23 NAPK 1/23 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pojďme hledat správný směr – ve zdravém těle zdravý duch: letní pobytový tábor + dva jednodenní výlety realizované v průběhu letních prázdnin 2165295 Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 ve znění pozdějšího dodatku 165 000 48,48 80 000 neinvestiční 1. 5. – 31. 10. 2023 29
13/23 NAPK 1/23 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 26678497 spolek Chaloupka 2023 – pobytové a jednorázové aktivity pro děti a mládež ohrožené společensky
nežádoucími jevy
115 000 69,57 80 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 28
15/23 NAPK 2/23 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Resocializační program EUROTOPIA 6898771 Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon event.č. 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020, ve znění pozdějšího dodatku 333 300 21,00 70 000 neinvestiční 3. 1. – 31. 12. 2023 28
05/23 NAPK 1/23 Centrum rodiny BOBEŠ z.s. 69624356 spolek S BOBEŠEM je prima 2023 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 25
08/23 NAPK 3/23 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 22831738 spolek Rodinný rozpočet, aneb vyznejte se ve svém vyúčtování 114 440 69,73 79 800 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 24
14/23 NAPK 1/23 S.T.O.P., z.s. 26516594 spolek Kometa 2023 160 000 50,00 80 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 23
04/23 NAPK 3/23 Město Vítkov 00300870 obec Kyberkriminalita 70 500 69,50 49 000 neinvestiční 1. 5. – 31. 12. 2023 21
11/23 NAPK 3/23 Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. 22832793 spolek Moravskoslezský kraj lepším místem pro život 61 500 69,92 43 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 20
    Celkem               641 800      
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Odůvodnění neposkytnutí dotace
12/23 NAPK 2/23 Šance podaná ruka, z.ú. 06480357 ústav Víkendovka 98 500 69,54 68 500 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad (občerstvení-nákup potravin, ubytování).
01/23 NAPK 3/23 Charita Frýdek-Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Komplexní výcvik motivačních rozhovorů 7635104 Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 ve znění pozdějšího dodatku 96 000 69,79 67 000 Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (18 bodů) nutných k doporučení k podpoře.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.