koronaweb
Menu

Výsledky Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Schváleno zastupitelstvem kraje dne 17. 6. 2021, usnesením č. 4/342.

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů
4/21 PSP 2/21 T-WOOD s.r.o. 27847799 společnost s ručením omezeným Modernizace nízkotlaké kotelny - 422 000 70,00 295 400 investiční 4. 1. 2021 - 31. 12. 2021 68
11/21 PSP 3/21 Ergon - sociální podnik, z.s. 26640899 spolek Pořízení vysokozdvižného vozíku a mycího stroje - 873 000 50,00 436 500 investiční 1. 6. 2021 - 31. 12. 2021 67
27/21 PSP 1/21 TRIANON, z.s. 26621908 spolek Renovace sociálního zázemí handicapovaných zaměstnanců TRIANON, z.s. - 110 000 90,00 99 000 neinvestiční 1. 2. 2021 - 30. 11. 2021 67
22/21 PSP 2/21 Porta Ranger, z.ú. 06541739 ústav Vybavení pro dřevostavby - 451 500 66,45 300 000 investiční 1. 2. 2021 - 31. 12. 2021 65
23/21 PSP 2/21 Prádelna PRAPOS s.r.o. 04537386 společnost s ručením omezeným Technické zázemí a údržba sociálního podniku prádelny PRAPOS - 302 600 69,73 211 000 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 65
19/21 PSP 2/21 P&A Thrax, s.r.o. 28657985 společnost s ručením omezeným Výroba doplňků stravy - 447 500 67,04 300 000 investiční 1. 3. 2021 - 31. 12. 2021 64
20/21 PSP 1/21 Spirála Ostrava, z. ú. 29451736 ústav Pracujeme - žijeme - 120 000 75,00 90 000 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 64
3/21 PSP 2/21 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Azbest a topení - 475 300 63,12 300 000 neinvestiční 1. 2. 2021 - 31. 12. 2021 62
17/21 PSP 2/21 AREVAL s.r.o. 06626530 společnost s ručením omezeným Modernizací k vyšší stabilitě - 418 200 68,91 20 500 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 62
267 700 investiční
16/21 PSP 1/21 Havířovský sociální podnik, s.r.o. 03957322 společnost s ručením omezeným Modernizace a obnova technického vybavení - 131 000 76,34 100 000 neinvestiční 1. 4. 2021 - 31. 12. 2021 61
1/21 PSP 2/21 Ing. Gabriela Žitníková 64968006 podnikající fyzická osoba Rekonstrukce zázemí a nákup stroje - 214 600 69,90 150 000 investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 59
6/21 PSP 1/21 LEFOX, s.r.o. 24314846 společnost s ručením omezeným Nový sklad - 101 600 88,58 90 000 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 59
7/21 PSP 1/21 1. Jinačí s.r.o. 07219733 společnost s ručením omezeným "PEČEME TADY" v Ostravě - 126 300 79,18 100 000 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 58
12/21 PSP 2/21 SIMABELLE s.r.o. 28599233 společnost s ručením omezeným Technologie k tisku etiket a aplikaci na výrobek - 355 000 67,58 239 900 investiční 1. 7. 2021 - 31. 10. 2021 55
Celkem požadavek 4 548 600   3 000 000  
Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu aktivit sociáního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021
Poř.č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 10/21 PSP 3/21 Ústav Pohoda, z. ú. 03406083 ústav Ryba do ruky - 1 212 000 44,55 540 000 investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 54 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 8/21 PSP 1/21 CENTROM IMPEX s.r.o. 29444136 společnost s ručením omezeným Opravy dodávkových vozidel IMPEX - 95 800 89,46 85 700 neinvestiční 1. 7. 2021 - 30. 11. 2021 46 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 13/21 PSP 1/21 KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost 29397596 obecně prospěšná společnost Materiálně - technické vybavení pro inovaci prodejního produktu sociálního podniku Kola pro
Afriku, o.p.s.
- 123 000 81,30 100 000 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 46 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
4. 18/21 PSP 1/21 Krabičky - výrobní družstvo 28615654 družstvo Sociální podnik Krabičky - výrobní družstvo, technické vybavení - 64 200 69,94 44 900 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 45 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
5. 21/21 PSP 1/21 JM družstvo Wybranetz 06395317 družstvo Sál Wybranetz - podpora hospodárnosti a konkurenceschopnosti - 90 000 89,78 80 800 neinvestiční 1. 7. 2021 - 30. 11. 2021 34 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
Celkem požadavek 1 585 000   851 400  
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů Odůvodnění neposkytnutí dotace
9/21 PSP 2/21 VČERA, DNES A ZÍTRA s.r.o. 04758854 společnost s ručením omezeným Vybavení bistra 397 900 69,97 278 400 investiční 1. 7. 2021 - 31. 12. 2021 29 Vyřazeno z věcného hlediska, porušení podmínek programu - nedosaženo celkového minimálního počtu 30 bodů.
2/21 PSP 2/21 Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o. 07291591 společnost s ručením omezeným Pořízení dodávkového automobilu sociálním podnikem Ozvučovací agentura
SERENDIPITY s.r.o.
426 000 69,95 298 000 investiční 1. 6. 2021 - 30. 9. 2021 29 Vyřazeno z věcného hlediska, porušení podmínek programu - nedosaženo celkového minimálního počtu 30 bodů.
15/21 PSP 2/21 Ignis Forst s.r.o. 28599250 společnost s ručením omezeným Vybavení ovčína 290 000 70,00 203 000 investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 23 Vyřazeno z věcného hlediska, porušení podmínek programu - nedosaženo celkového minimálního počtu 30 bodů.
5/21 PSP 2/21 GERLICH ODRY s.r.o. 25839209 společnost s ručením omezeným Gravirovací pracoviště s CO₂ laserem 417 200 69,99 89 600 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 - Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - dotace požadována na neuznatelný náklad -drobný dlouhodobý hmotný majetek, který nelze hradit z titulu PSP 2/21, žádost o dotaci byla podána prostřednictvím informačního systému datových schránek po termínu.
202 400 investiční
14/21 PSP 3/21 PUNTIK s.r.o. 04319192 společnost s ručením omezeným Vyrábět už umíme, nyní se chceme zviditelnit 900 000 50,00 50 000 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 - Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - dotace požadována na neuznatelný náklad -drobný dlouhodobý hmotný majetek, který nelze hradit z titulu PSP 3/21.
400 000 investiční
24/21 PSP 2/21 BOTUMY s.r.o. 06279333 společnost s ručením omezeným Podpora zaměstnávání zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí v sociálním podniku BOTUMY s.r.o. 323 800 69,80 196 000 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 - Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - dotace požadována na neuznatelný náklad -drobný dlouhodobý hmotný majetek, který nelze hradit z titulu PSP 2/21.
30 000 investiční
25/21 PSP 2/21 MENS SANA, z. ú. 65469003 ústav Implementace inovační technologie - virtuální reality v rozvoji sociálního podnikání MENS
SANA, z.ú.
241 600 68,29 25 000 neinvestiční 1. 3. 2021 - 31. 12. 2021 - Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - dotace požadována na neuznatelný náklad -drobný dlouhodobý hmotný majetek, který nelze hradit z titulu PSP 2/21.
140 000 investiční
26/21 PSP 2/21 MISTKA SEWING s.r.o. 08279918 společnost s ručením omezeným Rozšíření šicí dílny 244 900 69,99 20 900 neinvestiční 1. 3. 2021 - 31. 12. 2021 - Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - dotace požadována na neuznatelný náklad -drobný dlouhodobý hmotný majetek, který nelze hradit z titulu PSP 2/21, žádost byla podána prostřednictvím informačního systému datových schránek po termínu.
150 500 investiční
Celkem požadavek 3 241 400   2 083 800  

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.