Menu

Výsledky Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2022

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2022
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů
05/22 NAPK 1/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Letní pobytový tábor – Pojďme hledat správný směr! 2165295 Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 125 000 62,40 78 000 neinvestiční 1. 4. – 31. 10. 2022 30
02/22 NAPK 1/22 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Tábor snů 2022 - - 120 000 66,67 80 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2022 29
06/22 NAPK 3/22 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 22831738 spolek Rodinný rozpočet! - - 159 600 50,00 79 800 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2022 29
03/22 NAPK 1/22 S.T.O.P., z.s. 26516594 spolek Kometa 2022 - - 160 000 50,00 80 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2022 28
13/22 NAPK 1/22 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Letní pobytová aktivita Vlkovice 2022 9732434 Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 07998/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020 173 080 45,18 78 200 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2022 28
14/22 NAPK 1/22 Velká náruč, z. s. 07751664 spolek Taneční a dramatická soustředění s Velkou náručí - - 100 000 70,00 70 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2022 28
17/22 NAPK 1/22 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 26678497 spolek Chaloupka 2022 – pobytové a jednorázové aktivity pro děti a mládež ohrožené společensky
nežádoucími jevy
- - 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2022 28
01/22 NAPK 1/22 Centrum rodiny BOBEŠ z.s. 69624356 spolek S BOBEŠEM je prima 2022 - - 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2022 27
12/22 NAPK 2/22 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Probační program K2 a resocializační program - - 337 570 21,92 74 000 neinvestiční 3. 1. – 31. 12. 2022 27
    Celkem               700 000      
Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2022
Poř.č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 04/22 NAPK 3/22 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 44990901 spolek Respektovat a být respektován: PREVENCE KRIMINALITY V SEXBYZNYSE v Moravskoslezském kraji 4441304 - 240 000 33,33 80 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2022 24 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 09/22 NAPK 3/22 MEDICA Třinec, z. ú. 05115841 ústav Sebeobrana pro každého - - 50 000 68,00 34 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2022 24 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 11/22 NAPK 3/22 Charita Frýdek‑Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Kurz sebeobrany pro zaměstnance Charity Frýdek – Místek - - 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2022 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
4. 15/22 NAPK 3/22 Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. 22832793 splek Moravskoslezský kraj lepším místem pro život - - 59 000 67,80 40 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2022 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
5. 16/22 NAPK 3/22 RUBIKON Centrum, z. ú. 60446871 ústav Vzdělávání pracovníků poskytujících podporu osobám s trestní minulostí - - 68 860 69,85 48 100 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2022 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
6. 10/22 NAPK 3/22 Město Vítkov 00300870 obec Kyberkriminalita - - 78 000 69,23 54 000 neinvestiční 1. 5. – 31. 12. 2022 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
7. 07/22 NAPK 3/22 Město Hlučín 00300063 obec Pro zdraví a bezpečí v Hlučíně - - 85 400 69,91 59 700 neinvestiční 3. 1. – 31. 12. 2022 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
8. 08/22 NAPK 2/22 Šance podaná ruka, z. ú. 06480357 ústav Restart – pracovní rehabilitace - - 706 500 11,32 80 000 neinvestiční 3. 1. – 30. 12. 2022 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.