Menu

Výsledky Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům

* Schválená maximální výše dotace pro rok 2022 bude v případě obdržení Rozhodnutí MPSV na částku nižší než 2.302.080.000 Kč krácena poměrově dle vzorce: Skutečně přidělené finanční prostředky (na základě Rozhodnutí MPSV)/2.302.080.000 Kč × Schválená maximální výše dotace pro rok 2022.

** Výsledná výše 2. splátky dotace bude stanovena dle vzorce: Skutečně přidělené finanční prostředky (na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí části dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve stavu rozpočtového provizoria – 2. splátka)/226.443.555 Kč × Schválená výše dotace (2. splátka).

Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše dotace (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč) Nákladové limity (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Schválená maximální výše dotace pro rok 2022* Schválená výše dotace na základě "Rozhodnutí RP1 o poskytnutí části dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve stavu rozpočtového provizoria" (1. splátka) Schválená výše dotace na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí části dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve stavu rozpočtového provizoria (2. splátka)** Osobní Provozní
1 Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. 09276181 ústav Adámkova vila, domov se zvláštním režimem, z. ú. 6378079 domovy se zvláštním režimem 30 081 000 4 668 000 2 400 000 487 486 243 743 4 668 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08315/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
2 Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. 09693424 ústav Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. 6445984 osobní asistence 1 097 000 720 000 273 000 55 451 27 726 720 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 2. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05051/2021/SOC ze dne 20. 12. 2021
3 Akademický ústav Karviná, z. ú. 62331485 ústav Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA 7799721 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 212 000 3 199 900 2 817 000 572 186 286 093 2 921 000 278 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06403/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
4 AlFi, z.s. 02801426 spolek Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS 6431660 raná péče 4 200 000 1 425 000 1 310 000 266 086 133 043 1 202 000 223 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06851/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
5 AlFi, z.s. 02801426 spolek AlFi-odlehčovací služba 9162280 odlehčovací služby 3 045 000 1 200 000 1 200 000 243 743 121 871 1 012 000 188 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 2. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06851/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
6 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace 5587445 sociální rehabilitace 7 076 000 4 831 205 187 000 37 983 18 992 4 831 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06205/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
7 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Sociální poradna ANIMA VIVA 8840509 odborné sociální poradenství 3 459 000 1 607 000 1 332 000 270 555 135 277 1 607 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06205/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
8 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Terénní programy ARKA 1109069 terénní programy 5 658 000 2 525 636 2 042 000 414 769 207 384 2 199 193 325 807 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06274/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
9 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Adiktologická poradna ARKA 3561786 odborné sociální poradenství 3 315 000 1 522 000 1 160 000 235 618 117 809 1 274 329 247 671 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06274/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
10 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Následná péče ARKA 8243517 služby následné péče 973 000 391 000 366 000 74 342 37 171 295 599 95 401 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06274/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
11 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro rodiny Havířov 1100631 azylové domy 15 540 000 6 600 000 354 000 71 904 35 952 4 622 768 1 977 232 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
12 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov 1201512 azylové domy 10 101 000 5 000 000 230 000 46 717 23 359 3 029 728 1 970 272 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
13 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro muže Samaritán Opava 1268368 azylové domy 8 547 000 5 279 000 195 000 39 608 19 804 3 431 000 1 848 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
14 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Adelante, Azylový dům Ostrava 1411560 azylové domy 16 058 000 8 456 000 366 000 74 342 37 171 5 929 183 2 526 817 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
15 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Opava 1457315 noclehárny 2 481 000 1 031 000 914 000 185 651 92 825 843 000 188 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
16 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov 1461792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 629 000 1 849 000 1 849 000 375 567 187 784 1 541 872 307 128 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
17 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Kopřivnice 1483365 terénní programy 2 160 000 1 682 000 1 339 000 271 976 135 988 1 333 905 348 095 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Samaritán Opava 1746734 terénní programy 1 845 000 1 041 000 796 000 161 683 80 841 823 351 217 649 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
19 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek – Místek 1946534 domovy se zvláštním režimem 26 016 000 9 354 000 6 897 000 1 400 912 700 456 7 526 964 1 827 036 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
20 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Samaritán Opava 2004679 nízkoprahová denní centra 2 876 000 1 663 000 1 415 000 287 413 143 707 1 240 719 422 281 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Samaritán Opava 2053217 noclehárny 4 232 000 2 060 000 1 819 000 369 473 184 737 1 599 000 461 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava – Kučičky 2347976 domovy se zvláštním režimem 69 105 000 25 978 000 15 071 000 3 061 206 1 530 603 22 081 300 3 896 700 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
23 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava 3553396 terénní programy 15 375 000 10 688 000 8 158 000 1 657 045 828 522 8 452 929 2 235 071 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
24 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Adelante, Noclehárna Ostrava 3573576 noclehárny 5 983 000 3 453 000 2 714 000 551 265 275 632 2 562 097 890 903 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
25 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Adelante, Nízkoprahové denní centrum Ostrava 3588365 nízkoprahová denní centra 4 108 000 2 437 000 2 033 000 412 941 206 470 1 546 807 890 193 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
26 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Příbor, Štramberk 3626997 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 725 000 583 000 338 000 68 654 34 327 388 777 194 223 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
27 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kopřivnice 3716757 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 263 000 2 260 000 1 515 000 307 725 153 863 1 621 260 638 740 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
28 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Krnov 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 263 000 2 638 000 2 035 000 413 347 206 674 1 929 219 708 781 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
29 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov 3730898 terénní programy 3 690 000 1 900 000 1 485 000 301 632 150 816 1 516 254 383 746 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
30 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Vyhlídka Havířov 4023688 služby následné péče 4 512 000 2 360 000 1 980 000 402 176 201 088 1 445 053 914 947 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
31 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Krnov 4411471 nízkoprahová denní centra 1 780 000 961 000 761 000 154 574 77 287 674 525 286 475 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
32 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov 4502063 noclehárny 4 378 000 2 037 000 1 630 000 331 084 165 542 1 628 042 408 958 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
33 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava, azylový dům 4683797 azylové domy 16 058 000 8 100 000 366 000 74 342 37 171 4 955 413 3 144 587 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2021
34 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům Krnov 4714749 azylové domy 19 425 000 13 548 000 10 126 000 2 056 783 1 028 391 10 893 502 2 654 498 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
35 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Adelante, Noclehárna pro ženy Ostrava 4862422 noclehárny 2 773 000 1 600 000 1 220 000 247 805 123 903 1 127 349 472 651 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
36 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frenštát pod Radhoštěm 5019603 terénní programy 2 460 000 1 650 000 1 139 000 231 353 115 676 1 123 068 526 932 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
37 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pod Svahem Havířov 5069181 služby následné péče 8 648 000 5 600 000 4 872 000 989 596 494 798 4 021 609 1 578 391 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
38 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek‑Místek 5180673 terénní programy 4 305 000 2 509 000 2 084 000 423 300 211 650 2 004 265 504 735 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
39 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kopřivnice 5496507 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 193 000 1 570 000 1 128 000 229 118 114 559 1 160 056 409 944 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. a. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
40 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín 5566615 terénní programy 3 690 000 2 646 000 1 922 000 390 395 195 197 2 077 631 568 369 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
41 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Klub Kryt Frenštát pod Radhoštěm 5842445 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 654 000 2 281 000 1 727 000 350 787 175 393 1 590 520 690 480 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
42 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Krnov 5913318 terénní programy 3 690 000 2 100 000 1 709 000 347 130 173 565 1 692 177 407 823 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
43 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Adelante, Terénní programy Ostrava 6252968 terénní programy 4 920 000 2 496 000 1 972 000 400 551 200 275 2 005 307 490 693 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
44 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro dětí a mládež Ostrava – Přívoz 6317306 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 263 000 2 900 000 2 179 000 442 596 221 298 2 126 890 773 110 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
45 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna Krnov 6695046 noclehárny 5 108 000 1 981 000 1 724 000 350 177 175 089 1 566 664 414 336 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
46 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava 6924546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 11 594 000 6 770 000 5 197 000 1 055 609 527 805 5 223 029 1 546 971 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
47 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava – Zukalova 8990475 domovy se zvláštním režimem 23 577 000 8 735 000 5 477 000 1 112 483 556 241 7 935 125 799 875 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
48 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pro ženy a matky s dětmi Opava, azylový dům 9479139 azylové domy 15 540 000 7 182 000 354 000 71 904 35 952 4 872 000 2 310 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
49 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov 9583580 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3 213 000 1 640 000 1 476 000 299 804 149 902 1 311 031 328 969 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
50 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Havířov 9888745 terénní programy 984 000 480 000 396 000 80 435 40 218 369 441 110 559 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
51 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum Ostrava 9533187 sociálně terapeutické dílny 12 164 000 8 806 968 4 534 000 920 942 460 471 7 065 000 1 741 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06189/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
52 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Centrum denních služeb 2298502 centra denních služeb 2 558 000 1 616 000 1 419 000 288 226 144 113 1 360 800 255 200 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06456/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
53 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 9293287 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 706 000 1 195 000 843 000 171 229 85 615 1 073 000 122 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. a. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06456/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
54 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace CDZ OC 1107267 sociální rehabilitace 7 076 000 3 936 000 3 382 000 686 948 343 474 3 603 600 332 400 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 2. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" od 1. 2. 2022. číslo smlouvy 06521/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
55 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace v motivačním středisku 2759719 sociální rehabilitace 5 017 000 2 592 600 133 000 27 015 13 507 2 340 000 252 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06521/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
56 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutické dílny Asociace TRIGON 4601807 sociálně terapeutické dílny 3 201 000 1 824 900 77 000 15 640 7 820 1 587 000 237 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06521/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
57 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Bydlíme! 2016 6905831 chráněné bydlení 9 724 000 3 926 400 3 239 000 657 902 328 951 3 093 000 833 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06521/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
58 BESKYD FM, z. ú. 09470646 ústav BESKYD FM, z.ú. 7597602 domovy se zvláštním režimem 46 341 000 9 660 000 5 921 000 1 202 668 601 334 7 660 000 2 000 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08342/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
59 Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 spolek Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, z.s., Ostrava 5038493 intervenční centra 3 885 000 2 012 000 1 835 000 372 723 186 362 1 789 734 222 266 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06280/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
60 Bohumínská městská nemocnice, a.s. 26834022 akciová společnost Bohumínská městská nemocnice, a.s. 8095815 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 288 000 2 680 000 1 931 000 392 223 196 111 2 680 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06451/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
61 Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 29390168 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Polárka 3032399 sociálně terapeutické dílny 6 531 000 2 450 000 2 231 000 453 158 226 579 2 148 900 301 100 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06910/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
62 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín 3015065 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 289 000 2 187 000 1 673 000 339 818 169 909 1 803 000 384 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06895/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
63 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Bohumín 4442192 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 045 000 2 179 000 1 576 000 320 116 160 058 1 722 000 457 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06895/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
64 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Streetwork v Třinci 7435832 terénní programy 2 337 000 1 419 000 1 071 000 217 540 108 770 1 267 814 118 186 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06895/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
65 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Třinec 8883344 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 045 000 2 153 000 1 584 000 321 740 160 870 1 753 000 400 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06895/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
66 CENTROM z. s. 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice 4049883 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 315 000 1 187 000 882 000 179 151 89 575 719 420 467 580 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07091/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
67 CENTROM z. s. 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice 4598329 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 584 000 719 000 564 000 114 559 57 280 432 360 286 640 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07091/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
68 CENTROM z. s. 69610371 spolek Bydlení s doprovodným sociálním programem 8799032 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 8 283 000 3 732 000 3 110 000 631 700 315 850 3 018 846 713 154 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07091/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
69 CENTROM z. s. 69610371 spolek Program bydlení CENTROM 9896211 terénní programy 5 535 000 2 087 000 1 946 000 395 270 197 635 1 788 704 298 296 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07091/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
70 Centrum Anabell, z. ú. 26606518 ústav Odborné sociální poradenství v KCA Ostrava 2175821 odborné sociální poradenství 2 162 000 800 000 735 000 149 292 74 646 650 268 149 732 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06401/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
71 Centrum nové naděje z. ú. 70632031 ústav Občanská poradna 7114272 odborné sociální poradenství 2 739 000 885 000 848 000 172 245 86 122 684 000 201 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06271/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
72 Centrum pečovatelské služby Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace Pečovatelská služba 2512291 pečovatelská služba 53 592 000 11 730 000 9 935 000 2 017 987 1 008 994 11 730 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06450/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
73 Centrum pečovatelské služby Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace Sociálně právní poradna 4132501 odborné sociální poradenství 4 324 000 1 470 000 1 354 000 275 023 137 512 1 470 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06450/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
74 Centrum pečovatelské služby Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace Centrum denních služeb Domovinka 9123287 centra denních služeb 8 039 000 2 400 000 1 970 000 400 144 200 072 2 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06450/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
75 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA 3151466 osobní asistence 36 540 000 17 448 000 12 607 000 2 560 721 1 280 361 16 972 000 476 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
76 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – sociálně aktivizační služba BRÁNA 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 5 588 000 2 808 000 2 159 000 438 534 219 267 2 546 000 262 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
77 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Poradna pro vztahy a rodinu – vztahové poradenství 5187674 odborné sociální poradenství 1 874 000 897 000 651 000 132 230 66 115 772 000 125 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
78 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE 6458001 odborné sociální poradenství 2 162 000 1 209 000 876 000 177 932 88 966 1 118 500 90 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
79 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT 9351981 odlehčovací služby 3 045 000 1 180 000 795 000 161 480 80 740 1 099 000 81 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
80 Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú. 26591537 ústav Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Třinci 2446936 odborné sociální poradenství 1 442 000 688 300 441 000 89 575 44 788 534 300 153 700 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06906/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
81 Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú. 26591537 ústav Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Karviné 9648489 odborné sociální poradenství 2 162 000 746 000 738 000 149 902 74 951 579 700 166 300 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06906/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
82 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s. 26640601 spolek Služba následné péče "Pavučina" 8717410 služby následné péče 3 243 000 1 261 000 1 203 000 244 352 122 176 873 600 387 400 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06834/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
83 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Nový Jičín 1387326 odborné sociální poradenství 1 298 000 623 000 526 000 106 841 53 420 607 000 16 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
84 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Občanská poradna Nový Jičín 2783752 odborné sociální poradenství 3 027 000 1 199 000 980 000 199 057 99 528 1 161 000 38 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
85 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Frýdecko‑Místecko 2824305 osobní asistence 4 507 000 1 344 000 1 100 000 223 431 111 715 1 322 000 22 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
86 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 3091926 odborné sociální poradenství 1 442 000 725 000 601 000 122 075 61 037 704 000 21 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
87 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Opava 3155855 odborné sociální poradenství 1 442 000 678 000 574 000 116 590 58 295 660 000 18 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
88 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek‑Místek 4014933 odborné sociální poradenství 1 009 000 505 000 451 000 91 607 45 803 455 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
89 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Ostravsko 5106561 osobní asistence 18 270 000 6 160 000 4 716 000 957 909 478 955 6 096 000 64 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
90 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Opavsko 6458830 osobní asistence 18 270 000 5 760 000 4 419 000 897 583 448 791 5 708 000 52 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
91 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Bruntál 8268769 odborné sociální poradenství 1 153 000 608 000 530 000 107 653 53 827 554 000 54 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
92 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Novojičínsko 8796301 osobní asistence 17 052 000 6 209 000 4 758 000 966 440 483 220 6 187 000 22 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
93 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Bruntálsko 9697179 osobní asistence 4 263 000 1 667 000 1 258 000 255 524 127 762 1 645 000 22 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
94 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 02407451 obecně prospěšná společnost Tlumočnická služba 1926246 tlumočnické služby 6 442 000 3 685 364 3 315 000 673 339 336 670 3 492 000 193 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06388/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
95 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář RADOST 2053358 denní stacionáře 10 952 000 4 000 000 2 853 000 579 498 289 749 4 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
96 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář PAPRSEK 3554195 denní stacionáře 12 356 000 4 060 000 2 679 000 544 156 272 078 4 060 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
97 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Azylový dům pro matky 5496529 azylové domy 6 216 000 2 855 000 141 000 28 640 14 320 2 855 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
98 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Dům na půl cesty 5987670 domy na půl cesty 843 000 545 000 22 000 4 469 2 234 396 000 149 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
99 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Osobní asistence 8640141 osobní asistence 3 654 000 1 250 000 895 000 181 792 90 896 1 250 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
100 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Sociálně terapeutické dílny 1422993 sociálně terapeutické dílny 7 299 000 3 936 000 176 000 35 749 17 874 3 820 000 116 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06297/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
101 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Domov pro seniory 3327193 domovy pro seniory 41 084 000 12 000 000 9 684 000 1 967 004 983 502 12 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06297/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
102 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Osobní asistence 6222819 osobní asistence 1 827 000 520 000 470 000 95 466 47 733 520 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06297/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
103 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8228127 pečovatelská služba 14 616 000 3 450 000 3 042 000 617 888 308 944 3 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06297/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
104 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Denní stacionář 9153369 denní stacionáře 4 774 000 1 710 000 1 554 000 315 647 157 823 1 710 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06297/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
105 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 6248581 domovy pro seniory 52 200 000 10 884 000 5 430 000 1 102 936 551 468 10 884 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06194/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
106 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 9622449 pečovatelská služba 19 610 000 3 037 000 2 022 000 410 707 205 353 3 037 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06194/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
107 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 08238359 příspěvková organizace Pečovatelská služba 1013568 pečovatelská služba 34 104 000 4 031 000 3 420 000 694 667 347 333 4 031 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06857/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
108 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 08238359 příspěvková organizace Odlehčovací služba 4329206 odlehčovací služby 10 010 000 1 484 000 1 122 000 227 900 113 950 1 484 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06857/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
109 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2009812 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 11 571 000 4 738 000 4 679 000 950 394 475 197 4 442 000 296 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
110 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Krizové centrum pro děti a rodinu 3072329 krizová pomoc 3 820 000 1 960 000 1 860 000 377 801 188 901 1 695 000 265 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
111 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 4550261 pečovatelská služba 6 090 000 1 680 000 1 606 000 326 209 163 105 1 438 000 242 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
112 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty Frýdek‑Místek 4594167 domy na půl cesty 2 529 000 1 302 000 976 000 198 244 99 122 896 000 406 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
113 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty 5068586 domy na půl cesty 5 901 000 2 650 000 159 000 32 296 16 148 2 421 000 229 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
114 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5355244 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 898 000 2 100 000 1 928 000 391 613 195 807 1 831 000 269 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. a. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
115 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Azylový dům pro matky s dětmi 6727529 azylové domy 7 511 000 2 900 000 171 000 34 733 17 367 2 678 000 222 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
116 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Azylový dům pro muže Palackého 6765886 azylové domy 5 439 000 2 600 000 124 000 25 187 12 593 2 355 000 245 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
117 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Rodinná poradna 7533402 odborné sociální poradenství 9 368 000 2 933 000 2 881 000 585 186 292 593 2 690 000 243 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
118 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Domov pro matky s dětmi 2700256 azylové domy 9 065 000 3 314 000 207 000 42 046 21 023 3 064 000 250 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08002/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
119 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Azylové zařízení 2989798 azylové domy 7 511 000 2 928 000 171 000 34 733 17 367 2 625 000 303 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08002/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
120 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6883993 pečovatelská služba 36 662 000 8 499 000 7 096 000 1 441 332 720 666 8 499 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08002/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
121 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Centrum denních služeb 7432877 centra denních služeb 2 680 000 804 000 492 000 99 935 49 967 804 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08002/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
122 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro seniory 1930786 domovy pro seniory 65 250 000 22 580 000 14 751 000 2 996 208 1 498 104 22 580 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
123 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Denní stacionáře 2012296 denní stacionáře 3 370 000 854 000 490 000 99 528 49 764 854 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
124 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Odlehčovací služby 5643707 odlehčovací služby 1 430 000 680 000 387 000 78 607 39 304 680 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
125 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9278400 pečovatelská služba 9 744 000 1 884 000 1 347 000 273 601 136 801 1 884 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
126 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením 9611642 domovy pro osoby se zdravotním postižením 27 690 000 10 029 000 7 174 000 1 457 176 728 588 10 029 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
127 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář Domovinka 1329384 denní stacionáře 8 424 000 2 010 000 2 010 000 408 269 204 135 2 010 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
128 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy 4812353 domovy pro seniory 15 950 000 4 770 000 3 113 000 632 309 316 155 4 770 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
129 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 ústav Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) 6638773 tlumočnické služby 2 761 000 950 000 950 000 192 963 96 482 806 690 143 310 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07693/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
130 ČMELÁČEK z. s. 01668633 spolek ČMELÁČEK z.s. 4394839 denní stacionáře 5 616 000 3 835 000 2 475 000 502 720 251 360 2 975 000 860 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07593/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
131 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Hladnovská 3069053 domovy se zvláštním režimem 14 400 000 4 726 000 3 068 000 623 169 311 585 4 726 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
132 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Centrum pracovní činnosti 3759291 sociálně terapeutické dílny 12 164 000 1 166 000 294 000 59 717 29 858 1 166 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
133 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov na Liščině 3872819 domovy pro osoby se zdravotním postižením 53 900 000 17 477 000 14 955 000 3 037 645 1 518 822 17 477 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
134 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Podpora samostatného bydlení 5158830 podpora samostatného bydlení 2 436 000 480 000 33 000 6 703 3 351 480 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
135 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Třebovice 5599837 domovy pro osoby se zdravotním postižením 21 800 000 6 963 000 5 305 000 1 077 546 538 773 6 963 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
136 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Jandova 5809901 domovy pro osoby se zdravotním postižením 49 842 000 10 972 000 10 972 000 2 228 622 1 114 311 10 972 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
137 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Čtyřlístek 6234750 chráněné bydlení 16 600 000 6 262 000 6 262 000 1 271 931 635 966 6 262 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
138 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Barevný svět 8337261 domovy pro osoby se zdravotním postižením 70 400 000 24 978 000 15 313 000 3 110 361 1 555 181 24 978 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
139 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Třebovice 9580912 chráněné bydlení 3 432 000 1 156 000 1 156 000 234 806 117 403 1 156 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
140 Dětská rehabilitace 47811820 příspěvková organizace Dětská rehabilitace 4969710 denní stacionáře 8 144 000 1 692 000 1 692 000 343 677 171 839 1 535 000 157 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06459/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
141 Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace 70631956 příspěvková organizace Sociální služba odlehčovací 5847172 odlehčovací služby 1 462 000 533 000 379 000 76 982 38 491 493 000 40 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 2. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". smlouva číslo 05016/2021/SOC ze dne 17. 12. 2021
142 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domovinka pro seniory – týdenní stacionář 1024537 týdenní stacionáře 5 472 000 2 700 000 1 714 000 348 146 174 073 2 500 000 200 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
143 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba v rodinách 1435872 pečovatelská služba 21 194 000 7 300 000 5 311 000 1 078 765 539 382 7 000 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
144 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domovinka pro seniory – odlehčovací služba 2706942 odlehčovací služby 6 435 000 650 000 600 000 121 871 60 936 600 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
145 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domovinka pro seniory – denní stacionář 3342196 denní stacionáře 4 212 000 2 030 000 1 551 000 315 038 157 519 1 890 000 140 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
146 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi 4549275 azylové domy 3 885 000 2 890 000 88 000 17 874 8 937 2 740 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
147 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba Příbor 9602799 pečovatelská služba 5 238 000 2 200 000 1 735 000 352 411 176 206 2 050 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
148 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 1465556 osobní asistence 3 776 000 1 218 000 1 004 000 203 931 101 966 1 218 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
149 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 2660543 pečovatelská služba 14 495 000 3 302 000 2 724 000 553 296 276 648 3 302 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
150 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4050410 týdenní stacionáře 4 256 000 1 768 000 1 116 000 226 681 113 340 1 768 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
151 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4407102 domovy pro seniory 16 675 000 4 838 000 2 966 000 602 451 301 225 4 838 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
152 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 5394957 domovy se zvláštním režimem 8 943 000 2 496 000 1 508 000 306 303 153 152 2 496 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
153 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 9122767 sociálně terapeutické dílny 10 884 000 3 280 000 263 000 53 420 26 710 3 280 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
154 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociální rehabilitace Šance domova 1720675 sociální rehabilitace 5 532 000 3 780 000 2 887 000 586 405 293 202 3 333 000 447 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
155 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně aktivizační služby Horizont 2280231 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 090 000 5 070 000 3 610 000 733 260 366 630 4 619 000 451 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
156 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně aktivizační služby Vesnička soužití 4004387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 872 000 3 985 000 3 131 000 635 966 317 983 3 535 000 450 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
157 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové kluby Horizont a Vesnička 6583055 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 7 308 000 5 905 000 4 436 000 901 036 450 518 5 483 000 422 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
158 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně-dluhová poradna 8251178 odborné sociální poradenství 5 045 000 3 970 000 2 762 000 561 015 280 507 3 326 000 644 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
159 DomA – domácí asistence, z.s. 27031012 spolek Pečovatelská služba 3043370 pečovatelská služba 4 872 000 1 990 250 1 176 000 238 868 119 434 1 940 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06955/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
160 DomA – domácí asistence, z.s. 27031012 spolek Osobní asistence 8094715 osobní asistence 4 872 000 2 127 750 1 306 000 265 273 132 637 2 082 000 45 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06955/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
161 Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 1149753 domovy se zvláštním režimem 70 731 000 15 063 000 9 505 000 1 930 646 965 323 15 063 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08112/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
162 Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 9572931 domovy pro seniory 155 150 000 29 241 000 21 277 000 4 321 763 2 160 881 29 241 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08112/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
163 Domov Iris, příspěvková organizace 70631824 příspěvková organizace Domov pro seniory Iris, Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace 8175900 domovy pro seniory 75 400 000 16 644 000 11 855 000 2 407 976 1 203 988 16 644 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06576/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
164 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem Domova Korýtko, příspěvkové organizace 3412464 domovy se zvláštním režimem 38 995 000 16 352 000 11 239 000 2 282 854 1 141 427 16 352 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06847/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
165 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Domov pro seniory Domova Korýtko, příspěvkové organizace 4859242 domovy pro seniory 86 397 000 29 966 000 22 326 000 4 534 835 2 267 417 29 966 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06847/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
166 Domov Magnolie, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 70631859 příspěvková organizace Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 2059516 domovy se zvláštním režimem 59 349 000 11 000 000 7 376 000 1 498 206 749 103 11 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07688/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
167 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou – DPS 4159818 domovy pro seniory 49 300 000 11 800 000 7 853 000 1 595 093 797 547 11 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08114/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
168 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 5811973 odlehčovací služby 715 000 95 303 90 000 18 281 9 140 95 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08114/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
169 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 9063927 domovy se zvláštním režimem 36 585 000 6 200 000 4 194 000 851 881 425 941 6 200 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08114/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
170 Domov pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Domov pro seniory Frýdek‑Místek, p. o. 9380866 domovy pro seniory 142 100 000 31 241 000 17 961 000 3 648 220 1 824 110 31 241 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06580/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
171 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 70631816 příspěvková organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 9571983 domovy pro seniory 142 825 000 28 417 000 19 116 000 3 882 823 1 941 411 28 417 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07667/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
172 Domov pro seniory Klimkovice 70867844 příspěvková organizace Domov pro seniory Klimkovice 6296698 domovy pro seniory 18 850 000 3 300 000 2 404 000 488 298 244 149 3 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08108/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
173 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 2614647 pečovatelská služba 17 296 000 6 231 000 4 183 000 849 647 424 823 6 231 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
174 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 4325007 domovy se zvláštním režimem 28 455 000 11 117 000 7 387 000 1 500 440 750 220 11 117 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
175 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 7863507 domovy pro seniory 70 325 000 29 373 000 19 303 000 3 920 806 1 960 403 29 373 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
176 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory 8918194 odlehčovací služby 2 860 000 635 000 314 000 63 779 31 890 635 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
177 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 2821726 odlehčovací služby 715 000 107 800 98 000 19 906 9 953 107 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06868/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
178 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace Domovy pro seniory 5971576 domovy pro seniory 47 850 000 16 254 000 11 416 000 2 318 806 1 159 403 16 254 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06868/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
179 Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace 66933722 příspěvková organizace Domov pro seniory 3090945 domovy pro seniory 42 050 000 9 000 000 5 855 000 1 189 262 594 631 9 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08001/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
180 Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 45234663 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 4070775 domovy pro osoby se zdravotním postižením 16 614 000 2 210 000 1 464 000 297 366 148 683 2 210 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06412/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
181 Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 45234663 příspěvková organizace Domov pro seniory Osoblaha p. o. 4632045 domovy pro seniory 36 250 000 6 290 000 5 672 000 1 152 091 576 045 6 290 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06412/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
182 Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace 75041324 příspěvková organizace Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov p. o. 7651821 domovy pro seniory 23 200 000 7 925 500 6 791 000 1 379 381 689 691 7 925 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06972/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
183 Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace 47815868 příspěvková organizace Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace 2651592 domovy pro seniory 33 350 000 12 600 000 7 815 000 1 587 375 793 687 12 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08007/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
184 Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 70645710 příspěvková organizace Domov pro seniory Vrbno, p. o. 3654307 domovy pro seniory 52 200 000 19 000 000 11 687 000 2 373 852 1 186 926 19 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06875/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
185 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p. o. – středisko Helios DZR 2621319 domovy se zvláštním režimem 69 918 000 22 900 000 14 442 000 2 933 445 1 466 722 22 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07658/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
186 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p. o. – středisko Luna 9134461 domovy pro seniory 133 400 000 40 300 000 25 042 000 5 086 506 2 543 253 40 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07658/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
187 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 2328852 domovy se zvláštním režimem 166 665 000 25 800 000 15 045 000 3 055 925 1 527 963 21 120 000 4 680 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08186/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
188 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domovy pro seniory 5350391 domovy pro seniory 137 750 000 23 814 000 17 162 000 3 485 928 1 742 964 19 134 000 4 680 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08186/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
189 Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 3119505 domovy se zvláštním režimem 86 178 000 18 671 000 14 503 000 2 945 835 1 472 917 18 171 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08140/2020/SOC ze dne 3. 12. 2020
190 Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 7543337 domovy pro seniory 56 550 000 13 018 000 9 606 000 1 951 161 975 581 12 718 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08140/2020/SOC ze dne 3. 12. 2020
191 Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 1031861 domovy pro seniory 49 300 000 18 706 114 12 199 000 2 477 849 1 238 924 18 706 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08109/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
192 Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 2575487 domovy se zvláštním režimem 26 016 000 10 963 573 6 758 000 1 372 678 686 339 10 963 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08109/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
193 Domov Vesalius, z. ú. 08344078 ústav Domov Vesalius 8628750 domovy pro osoby se zdravotním postižením 28 613 000 3 608 682 3 471 000 705 026 352 513 3 608 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05015/2021/SOC ze dne 17. 12. 2021
194 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna, příspěvková organizace 6273668 domovy pro seniory 121 800 000 32 286 000 17 523 000 3 559 254 1 779 627 29 286 000 3 000 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06907/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
195 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna p. o. 9132391 domovy se zvláštním režimem 8 130 000 3 661 000 2 344 000 476 111 238 055 3 661 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06907/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
196 Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 25852051 obecně prospěšná společnost Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 3388167 domovy pro seniory 22 475 000 5 030 000 3 377 000 685 933 342 966 5 030 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06583/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
197 Ekipa, z.s. 22848614 spolek Chráněné bydlení Maják 4416238 chráněné bydlení 16 016 000 5 544 404 2 522 000 512 266 256 133 5 017 082 278 918 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07592/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
198 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost SAS Elim Opava 1767736 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 193 000 921 000 850 000 172 651 86 326 732 000 189 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06393/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
199 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Magnet 4400465 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 994 000 1 867 000 1 698 000 344 896 172 448 1 544 000 323 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06393/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
200 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Na Hraně 9515650 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 045 000 940 000 832 000 168 995 84 498 726 000 214 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06393/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
201 Ergon – sociální podnik, z.s. 26640899 spolek Poradna Ergon 2017525 odborné sociální poradenství 1 298 000 582 400 387 000 78 607 39 304 468 000 114 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08189/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
202 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU – Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava 1212495 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 751 000 1 765 000 1 712 000 347 740 173 870 1 308 000 457 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
203 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – CARAVAN 1515547 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 436 000 813 000 784 000 159 245 79 623 692 000 121 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
204 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Terénní programy EUROTOPIA 1903454 terénní programy 1 230 000 410 000 409 000 83 076 41 538 327 500 82 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
205 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA Rýmařov 2497213 odborné sociální poradenství 433 000 251 300 138 000 28 030 14 015 84 753 73 247 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
206 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Modrá kočka 2514736 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 045 000 1 107 000 976 000 198 244 99 122 990 000 117 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
207 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU – Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Bruntál 4321462 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 005 000 1 132 960 1 011 000 205 353 102 677 892 000 240 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
208 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Krnov 6743224 odborné sociální poradenství 4 324 000 1 470 000 1 276 000 259 180 129 590 1 156 000 314 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
209 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA Opava 6898771 odborné sociální poradenství 2 018 000 666 000 641 000 130 199 65 100 492 000 174 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
210 Fakultní nemocnice Ostrava 00843989 příspěvková organizace Poskytování multidisciplinární péče týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty ve FN Ostrava 2022 4485603 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 350 000 1 787 000 1 506 000 305 897 152 949 1 596 000 191 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 2. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" od 1. 7. 2022. číslo smlouvy 08110/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
211 Fakultní nemocnice Ostrava 00843989 příspěvková organizace Lůžka sociální péče – LDN Klokočov 4831262 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 15 480 000 4 000 000 2 666 000 541 515 270 758 4 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08110/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
212 Fany DK, s. r. o. 07408242 Společnost s ručením omezeným Fany DK, s. r. o. 7130557 pečovatelská služba 6 578 000 2 988 000 1 388 000 281 929 140 965 2 573 050 414 950 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 2. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03064/2021/SOC ze dne 28. 6. 2021
213 FOKUS – Opava, z.s. 26990881 spolek Sociální rehabilitace – Centrum duševního zdraví Opava 1528578 sociální rehabilitace 7 719 000 4 263 000 3 690 000 749 509 374 755 3 688 296 574 704 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 2. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08113/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
214 FOKUS – Opava, z.s. 26990881 spolek Sociální rehabilitace Hradecká 4007706 sociální rehabilitace 5 661 000 3 055 000 150 000 30 468 15 234 2 568 919 486 081 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08113/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
215 FOKUS – Opava, z.s. 26990881 spolek Podpora samostatného bydlení 6221065 podpora samostatného bydlení 1 584 000 758 000 43 000 8 734 4 367 602 826 155 174 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08113/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
216 FOKUS – Opava, z.s. 26990881 spolek Služby následné péče 9340570 služby následné péče 1 135 000 522 000 522 000 106 028 53 014 419 049 102 951 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08113/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
217 Futra z. s. 67339018 spolek NZDM Futra 3838899 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 411 000 1 589 600 1 249 000 253 696 126 848 1 328 000 261 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06439/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
218 Futra z. s. 67339018 spolek NZDM Maják 9077964 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 898 000 1 527 000 1 509 000 306 507 153 253 1 282 000 245 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06439/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
219 GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 68899327 ústav GALAXIE CENTRUM POMOCI 4345020 odlehčovací služby 244 000 75 000 74 000 15 031 7 515 75 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06905/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
220 GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 68899327 ústav GALAXIE CENTRUM POMOCI 7322332 denní stacionáře 7 722 000 4 645 000 3 263 000 662 777 331 389 4 215 000 430 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06905/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
221 Handicap centrum Škola života Frýdek‑Místek, o. p. s. 01854071 obecně prospěšná společnost Handicap centrum Škola života Frýdek‑Místek, o. p. s. 4414004 denní stacionáře 6 318 000 2 510 186 1 825 000 370 692 185 346 2 202 000 308 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08188/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
222 Help – in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Sociální poradna 2018841 odborné sociální poradenství 721 000 220 000 200 000 40 624 20 312 220 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06903/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
223 Help – in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 7463781 pečovatelská služba 14 616 000 3 000 000 2 670 000 542 328 271 164 3 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06903/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
224 Help – in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Rodinná asistence 7588833 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 558 000 839 000 780 000 158 433 79 216 756 000 83 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06903/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
225 Hope House, z. s. 02876434 spolek Hope House, z.s. 4975944 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 827 000 964 086 796 000 161 683 80 841 905 511 58 489 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07670/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
226 Hope House, z. s. 02876434 spolek Terénní programy Rýmařov 7103690 terénní programy 1 230 000 485 000 420 000 85 310 42 655 444 672 40 328 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07670/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
227 HOSPIC Frýdek‑Místek, p. o. 72046546 příspěvková organizace Odlehčovací služba 1639265 odlehčovací služby 5 720 000 1 974 000 1 878 000 381 457 190 729 1 974 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06964/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
228 HOSPIC Frýdek‑Místek, p. o. 72046546 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravot. zařízeních ústavní péče 7448443 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 6 966 000 3 049 000 2 836 000 576 045 288 023 3 049 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06964/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
229 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 1751857 domovy pro seniory 13 775 000 5 811 000 3 389 000 688 370 344 185 5 811 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
230 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 1785782 nízkoprahová denní centra 1 917 000 1 091 000 963 000 195 604 97 802 1 091 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
231 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Kláry 2127435 odlehčovací služby 7 150 000 710 000 440 000 89 372 44 686 710 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
232 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Noclehárna sv. Martina 4767754 noclehárny 4 524 000 2 267 000 1 980 000 402 176 201 088 2 267 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
233 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Občanská poradna v Bohumíně 8857480 odborné sociální poradenství 2 451 000 1 155 000 994 000 201 900 100 950 1 155 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
234 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domov pro seniory U Kaple 9538869 domovy pro seniory 21 750 000 5 300 000 3 820 000 775 915 387 957 5 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 2. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
235 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Kometa 1304507 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 167 000 2 352 000 1 700 000 345 302 172 651 1 892 000 460 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
236 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1449464 pečovatelská služba 15 469 000 8 716 000 5 026 000 1 020 876 510 438 8 009 000 707 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
237 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pro seniory v Hnojníku 2315508 domovy pro seniory 36 250 000 16 063 000 8 205 000 1 666 591 833 296 13 373 000 2 690 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
238 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko "Klíč" 2409489 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 167 000 1 887 000 1 567 000 318 287 159 144 1 800 000 87 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. a. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
239 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní centrum pro seniory 3415571 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3 492 000 2 602 000 1 857 000 377 192 188 596 1 770 000 832 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
240 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistence 3710726 osobní asistence 11 693 000 5 692 000 3 686 000 748 697 374 348 5 253 000 439 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
241 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pokojného stáří 4666129 domovy pro seniory 17 400 000 7 704 000 4 464 000 906 723 453 362 7 215 000 489 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
242 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní poradna 8418036 odborné sociální poradenství 3 171 000 2 000 000 1 442 000 292 898 146 449 1 455 000 545 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
243 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pro matky v tísni 9413375 azylové domy 7 252 000 3 829 000 165 000 33 515 16 757 3 314 000 515 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
244 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1682441 pečovatelská služba 11 328 000 4 878 000 3 141 000 637 997 318 998 4 660 000 218 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06449/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
245 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3675911 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 558 000 1 131 000 1 120 000 227 493 113 747 1 060 000 71 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06449/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
246 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba 8210455 osobní asistence 5 116 000 2 340 000 1 671 000 339 412 169 706 2 253 000 87 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06449/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
247 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům pokojného stáří 1668225 domovy pro seniory 56 550 000 22 636 000 15 181 000 3 083 549 1 541 775 20 813 000 1 823 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
248 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Beskydské centrum duševního zdraví 3823323 sociální rehabilitace 7 462 000 3 200 000 3 200 000 649 981 324 990 2 952 000 248 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 2. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2021
249 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ZOOM 3883231 sociální rehabilitace 2 702 000 1 607 000 1 607 000 326 412 163 206 1 448 000 159 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
250 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 3894727 pečovatelská služba 18 758 000 5 503 000 4 448 000 903 473 451 737 5 022 000 481 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
251 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní centrum Maják 4481980 centra denních služeb 3 167 000 2 010 000 1 794 000 364 395 182 198 1 814 000 196 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
252 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Terénní služba Rebel 5369461 terénní programy 3 690 000 1 993 000 1 661 000 337 381 168 690 1 863 000 130 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
253 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Centrum Pramínek 5623457 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 436 000 1 370 000 1 130 000 229 524 114 762 1 342 000 28 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
254 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Oáza pokoje 6230469 domovy se zvláštním režimem 37 398 000 14 226 000 8 550 000 1 736 667 868 334 11 405 000 2 821 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
255 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní týdenní stacionář 6479518 týdenní stacionáře 1 824 000 738 000 521 000 105 825 52 912 650 000 88 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
256 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Klub Nezbeda 7635104 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 090 000 3 000 000 2 534 000 514 704 257 352 2 801 000 199 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
257 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Terénní odlehčovací služba 7710238 odlehčovací služby 4 263 000 1 350 000 1 121 000 227 696 113 848 1 177 000 173 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
258 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní odlehčovací služba 8409096 odlehčovací služby 8 580 000 2 529 000 2 086 000 423 706 211 853 2 378 000 151 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
259 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradenské centrum 9210617 odborné sociální poradenství 3 748 000 1 800 000 1 497 000 304 069 152 035 1 725 000 75 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
260 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní domov sv. Mikuláše – Ludgeřovice 5876950 domovy pro seniory 21 750 000 11 330 000 5 806 000 1 179 309 589 654 9 890 000 1 440 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
261 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně terapeutická dílna – Ludgeřovice 5958182 sociálně terapeutické dílny 3 714 000 1 968 200 1 551 000 315 038 157 519 1 690 000 278 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
262 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba v rodinách – Hlučín 8997579 pečovatelská služba 9 623 000 4 830 200 3 005 000 610 373 305 186 4 060 000 770 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
263 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba v rodinách – Hlučín 9064308 osobní asistence 7 917 000 3 309 400 1 937 000 393 441 196 721 3 116 300 192 700 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
264 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením 4409186 denní stacionáře 5 757 000 4 333 000 2 467 000 501 095 250 547 4 086 000 247 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06348/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
265 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 4881535 pečovatelská služba 7 917 000 5 541 000 3 240 000 658 106 329 053 5 149 000 392 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06348/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
266 Charita Kopřivnice 44937342 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba Kopřivnice 2027074 pečovatelská služba 5 725 000 610 000 560 000 113 747 56 873 610 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08011/2020/SOC ze dne 3. 12. 2020
267 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1540602 pečovatelská služba 6 578 000 1 670 000 1 344 000 272 992 136 496 1 570 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07653/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
268 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům dobré vůle Žáry 6416850 domovy se zvláštním režimem 23 577 000 6 000 000 3 590 000 729 197 364 599 5 500 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07653/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
269 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zvídálek-středisko pro mimoškolní činnost dětí a mládeže 7877713 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 802 000 840 000 800 000 162 495 81 248 770 000 70 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07653/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
270 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář Charity Krnov 8049254 denní stacionáře 3 230 000 900 000 610 000 123 903 61 951 750 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07653/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
271 Charita Nový Jičín 73635677 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům bl. Matky Terezy – azylový dům 2810272 azylové domy 14 763 000 7 665 000 337 000 68 451 34 226 7 150 000 515 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07678/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
272 Charita Nový Jičín 73635677 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům bl. Matky Terezy – NDC 3830743 nízkoprahová denní centra 3 560 000 1 816 000 1 548 000 314 428 157 214 1 611 000 205 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07678/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
273 Charita Nový Jičín 73635677 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům bl. Matky Terezy – noclehárna 9726424 noclehárny 5 400 000 2 968 000 2 586 000 525 266 262 633 2 590 000 378 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07678/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
274 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář pro seniory Odry 3688964 denní stacionáře 4 212 000 1 564 000 1 030 000 209 213 104 606 1 564 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07998/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
275 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dluhové poradenství 7855872 odborné sociální poradenství 2 451 000 1 170 000 859 000 174 479 87 240 1 170 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07998/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
276 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba 9472138 pečovatelská služba 22 655 000 8 349 000 6 178 000 1 254 869 627 435 8 349 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07998/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
277 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry 9732434 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 654 000 1 609 000 1 273 000 258 570 129 285 1 609 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07998/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
278 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Radost sociálně terapeutická dílna 1478695 sociálně terapeutické dílny 15 237 000 5 620 000 368 000 74 748 37 374 4 901 000 719 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
279 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 2646941 pečovatelská služba 19 854 000 6 250 000 5 487 000 1 114 514 557 257 5 742 000 508 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
280 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Občanská poradna – Opava 2959003 odborné sociální poradenství 4 756 000 2 000 000 1 841 000 373 942 186 971 1 832 500 167 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
281 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Mraveneček 5374830 denní stacionáře 11 232 000 3 504 000 3 246 000 659 324 329 662 3 290 000 214 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
282 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Naděje – středisko krizové pomoci 5991983 krizová pomoc 3 056 000 1 320 000 1 270 000 257 961 128 981 1 233 000 87 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
283 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné 7235838 chráněné bydlení 6 292 000 2 600 000 1 980 000 402 176 201 088 2 242 000 358 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
284 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8272919 chráněné bydlení 13 728 000 4 900 000 3 744 000 760 478 380 239 3 713 000 1 187 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
285 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář pro seniory 8521161 denní stacionáře 7 442 000 2 800 000 2 459 000 499 470 249 735 2 594 000 206 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
286 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné 8549077 služby následné péče 4 888 000 2 085 000 2 056 000 417 613 208 806 1 896 000 189 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
287 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8724700 sociální rehabilitace 2 959 000 2 200 000 78 000 15 843 7 922 1 824 000 376 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
288 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko sv. Anežky České-osobní asistence 1320893 osobní asistence 3 654 000 1 445 000 1 023 000 207 791 103 895 1 400 000 45 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
289 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Benedikta Labre – terénní programy 2179607 terénní programy 3 690 000 1 724 000 1 508 000 306 303 153 152 1 250 000 464 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
290 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum 2483900 centra denních služeb 3 898 000 1 543 000 1 286 000 261 211 130 606 1 400 000 143 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
291 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Václava-domov pokojného stáří 2640976 domovy pro seniory 42 775 000 12 532 000 8 341 000 1 694 216 847 108 12 132 000 400 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
292 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Františka-noclehárna 3646854 noclehárny 9 048 000 3 940 000 3 545 000 720 057 360 028 3 265 000 675 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
293 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Zdislavy-azylový dům pro matky s dětmi 4252755 azylové domy 10 101 000 3 678 000 230 000 46 717 23 359 3 150 000 528 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
294 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko M. Magone-nizkoprahové zařízení pro děti a mládež 4358824 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 629 000 2 208 000 1 865 000 378 817 189 408 1 620 000 588 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
295 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Hrabyně 4788658 pečovatelská služba 5 360 000 1 630 000 1 476 000 299 804 149 902 1 630 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
296 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Františka-azylový dům 5060106 azylové domy 10 878 000 3 220 000 248 000 50 374 25 187 2 850 000 370 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
297 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko M. Magone-krizová pomoc 5551309 krizová pomoc 3 528 000 1 850 000 1 495 000 303 663 151 831 1 372 000 478 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
298 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Hospic sv. Lukáše – odlehčovací služby 5951749 odlehčovací služby 25 740 000 8 434 000 6 721 000 1 365 163 682 581 6 762 000 1 672 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
299 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Alžběty-zařízení pro přechodný pobyt seniorů 6349785 domovy pro seniory 34 800 000 8 639 000 5 327 000 1 082 015 541 007 8 039 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
300 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní hospicová poradna 6353463 odborné sociální poradenství 2 451 000 780 000 504 000 102 372 51 186 670 000 110 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
301 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Ostrava 6668963 pečovatelská služba 24 117 000 6 595 000 5 077 000 1 031 235 515 618 6 460 000 135 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
302 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Gabriel-komunitní centrum pro seniory 6754765 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 537 000 850 000 692 000 140 558 70 279 610 000 240 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
303 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Benedikta Labre-nízkoprahové denní centrum 6763192 nízkoprahová denní centra 6 573 000 3 074 000 2 587 000 525 469 262 734 2 065 000 1 009 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
304 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna Charity Ostrava 8747321 odborné sociální poradenství 2 739 000 1 177 000 997 000 202 510 101 255 923 000 254 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
305 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko sv. Lucie-sociální rehabilitace 9046599 sociální rehabilitace 6 175 000 3 000 000 164 000 33 312 16 656 2 300 000 700 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
306 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům Salvator Krnov-domov pro osoby se specifickými potřebami 9564778 domovy se zvláštním režimem 29 268 000 9 114 000 6 250 000 1 269 494 634 747 6 705 000 2 409 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
307 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Azylový dům 2845276 azylové domy 1 036 000 550 000 23 000 4 672 2 336 520 000 30 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06979/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
308 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 6665663 pečovatelská služba 9 135 000 4 000 000 3 229 000 655 871 327 936 4 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06979/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
309 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny 9054570 domovy pro seniory 13 050 000 5 690 000 3 990 000 810 445 405 222 5 690 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06979/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
310 Charita sv. Alexandra 26520788 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna sv. Alexandra 7726666 odborné sociální poradenství 2 883 000 1 326 648 1 097 000 222 822 111 411 1 233 000 72 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07095/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
311 Charita sv. Alexandra 26520788 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. chráněné bydlení Charity sv. Alexandra 8696326 chráněné bydlení 6 292 000 2 948 745 2 532 000 514 297 257 149 2 755 000 193 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07095/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
312 Charita Sv. Martina 04872461 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 9532032 pečovatelská služba 4 872 000 2 000 000 1 225 000 248 821 124 410 2 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07665/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
313 Charita Třinec 49591215 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba 1760507 osobní asistence 27 649 000 11 110 000 8 127 000 1 650 748 825 374 10 435 000 675 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06349/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
314 Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace 00847038 příspěvková organizace Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 3512416 domovy pro osoby se zdravotním postižením 29 536 000 6 400 000 2 942 000 597 576 298 788 6 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07092/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
315 ITY z.s. 01821351 spolek Terénní hlídání 5948525 odlehčovací služby 3 654 000 400 000 360 000 73 123 36 561 275 000 125 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06414/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
316 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Sociálně terapeutická dílna JINAK Ostrava 1717547 sociálně terapeutické dílny 5 762 000 2 646 000 139 000 28 234 14 117 2 133 900 512 100 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
317 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Sociálně terapeutická dílna JINAK 2025647 sociálně terapeutické dílny 5 506 000 2 853 000 133 000 27 015 13 507 2 582 400 270 600 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
318 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín 2789051 podpora samostatného bydlení 3 533 000 1 889 500 96 000 19 499 9 750 1 720 100 168 900 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
319 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK Frenštát pod Radhoštěm 3698190 podpora samostatného bydlení 3 654 000 1 508 500 1 508 000 306 303 153 152 1 347 000 161 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 2. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
320 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK Bruntál 5691603 podpora samostatného bydlení 3 533 000 2 068 300 96 000 19 499 9 750 1 879 600 188 400 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
321 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK Osoblaha 5894112 podpora samostatného bydlení 853 000 519 000 23 000 4 672 2 336 488 100 30 900 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
322 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Sociální rehabilitace JINAK Opava 6352954 sociální rehabilitace 5 532 000 2 644 300 146 000 29 655 14 828 2 194 000 450 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
323 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK Hlučín 7699199 podpora samostatného bydlení 3 533 000 2 124 000 2 124 000 431 425 215 712 1 964 200 159 800 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
324 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK 7779303 podpora samostatného bydlení 9 988 000 4 745 400 273 000 55 451 27 726 4 361 500 383 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
325 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava 9646331 podpora samostatného bydlení 6 456 000 2 656 000 2 530 000 513 891 256 946 2 443 700 212 300 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
326 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA, o.p.s., Frýdek‑Místek – sociální rehabilitace 1440607 sociální rehabilitace 2 831 000 2 116 000 1 489 000 302 444 151 222 1 419 303 696 697 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
327 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Nový Jičín-sociální rehabilitace 3406829 sociální rehabilitace 2 831 000 2 010 000 1 455 000 295 538 147 769 1 301 682 708 318 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
328 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Ostrava-sociální rehabilitace 3459300 sociální rehabilitace 5 146 000 3 435 000 2 801 000 568 936 284 468 2 584 429 850 571 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
329 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Opava-sociální rehabilitace 4508339 sociální rehabilitace 3 237 000 2 702 000 85 000 17 265 8 633 1 830 970 871 030 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
330 Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 00494330 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domov sv. Alžběty 7148787 domovy pro seniory 50 025 000 26 600 000 14 947 000 3 036 020 1 518 010 26 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07684/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
331 Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s 47812052 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum "Pod slunečníkem" 6399348 kontaktní centra 4 794 000 1 290 000 1 125 000 228 509 114 254 1 128 275 161 725 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07694/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
332 Krizové centrum Ostrava, z.s. 22735283 spolek Krizové centrum Ostrava 9861220 krizová pomoc 17 698 000 10 841 000 8 518 000 1 730 168 865 084 9 996 000 845 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06891/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
333 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav Poradna pro závislosti 1153561 odborné sociální poradenství 2 162 000 660 000 575 000 116 793 58 397 600 000 60 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08115 /2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
334 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav Terénní program Krnovsko 1336555 terénní programy 1 230 000 715 000 598 000 121 465 60 733 660 000 55 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08115 /2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
335 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav SLUNCE – služby nízkoprahového centra 7816835 kontaktní centra 4 230 000 2 340 000 1 899 000 385 723 192 861 2 100 000 240 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08115 /2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
336 LADASENIOR, s. r. o. 07425741 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory LADA 1969508 domovy pro seniory 23 200 000 3 878 000 2 823 000 573 405 286 702 3 878 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08316/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
337 Ledax Ostrava o.p.s. 28131401 obecně prospěšná společnost CSS Domus 2878324 domovy pro seniory 42 050 000 9 600 000 5 617 000 1 140 919 570 460 7 100 000 2 500 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07672/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
338 Lexikona, z.s. 22717005 spolek Občanská poradna Lexikona 2434458 odborné sociální poradenství 1 442 000 638 000 599 000 121 668 60 834 638 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06968/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
339 "Máš čas?", z. s. 26584344 spolek Nízkoprahové denní centrum Racek 7075078 nízkoprahová denní centra 2 328 000 1 410 000 1 178 000 239 274 119 637 1 280 000 130 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06539/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
340 Medela-péče o seniory o.p.s. 02141531 obecně prospěšná společnost Medela-péče o seniory o.p.s. 4929112 domovy se zvláštním režimem 30 081 000 5 700 000 3 007 000 610 779 305 389 5 200 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06303/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
341 MEDICA Třinec, z.ú. 05115841 ústav Odborné sociální poradenství 8848934 odborné sociální poradenství 1 298 000 467 652 215 000 43 671 21 835 370 000 97 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07838/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
342 MENS SANA z.ú. 65469003 ústav Chráněné bydlení MENS SANA, z.ú. 5979763 chráněné bydlení 3 432 000 2 082 000 1 143 000 232 165 116 083 1 510 000 572 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06350/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
343 MENS SANA z.ú. 65469003 ústav Sociální rehabilitace MENS SANA, o.p.s. 7876721 sociální rehabilitace 12 221 000 5 685 000 324 000 65 811 32 905 4 167 000 1 518 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06350/2020/SOC ze dne 13. 10. 2021
344 MENS SANA z.ú. 65469003 ústav Podpora samostatného bydlení MENS SANA, o.p.s. 8616711 podpora samostatného bydlení 7 674 000 4 114 000 141 000 28 640 14 320 3 078 000 1 036 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06350/2020/SOC ze dne 13. 10. 2022
345 Město Bílovec 00297755 obec Sociální zařízení města Bílovce 5841754 domovy pro seniory 21 750 000 4 990 000 3 043 000 618 091 309 046 4 990 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06977/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
346 Město Bílovec 00297755 obec Město Bílovec 6659569 osobní asistence 6 456 000 1 700 000 1 273 000 258 570 129 285 1 700 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06977/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
347 Město Bílovec 00297755 obec Odlehčovací služby 9529175 odlehčovací služby 3 575 000 860 000 683 000 138 730 69 365 860 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06977/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
348 Město Nový Jičín 00298212 obec Pečovatelská služba 8570958 pečovatelská služba 12 221 000 3 475 000 3 282 000 666 637 333 318 3 325 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08345/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
349 Město Nový Jičín 00298212 obec Pohoda 9132305 odlehčovací služby 5 720 000 2 631 000 1 740 000 353 427 176 714 2 570 000 61 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08345/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
350 Město Nový Jičín 00298212 obec Domovinka 9167508 denní stacionáře 2 949 000 740 000 740 000 150 308 75 154 702 000 38 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08345/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
351 Město Petřvald 00297593 obec Město Petřvald 3304204 pečovatelská služba 6 456 000 500 000 379 000 76 982 38 491 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07690/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
352 Město Šenov 00297291 obec Město Šenov 9755408 pečovatelská služba 3 654 000 570 000 221 000 44 889 22 445 500 000 70 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07141/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
353 Město Vratimov 00297372 obec Pečovatelská služba města Vratimova 6305312 pečovatelská služba 4 872 000 655 000 292 000 59 311 29 655 450 000 205 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08221/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
354 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 00635162 příspěvková organizace Linka důvěry 2070205 telefonická krizová pomoc 5 305 000 1 350 000 1 141 000 231 759 115 879 1 350 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07679/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
355 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 00635162 příspěvková organizace Dům sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava 8032588 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 51 084 000 7 900 000 6 919 000 1 405 380 702 690 7 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07679/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
356 MIKASA z.s. 22832386 spolek Sociální rehabilitace MIKASA 2892829 sociální rehabilitace 2 573 000 1 110 000 68 000 13 812 6 906 958 126 151 874 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06324/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
357 MIKASA z.s. 22832386 spolek Sociální rehabilitace Mikasa 8068914 sociální rehabilitace 644 000 378 000 366 000 74 342 37 171 304 400 73 600 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06324/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
358 MIKASA z.s. 22832386 spolek MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením 9063554 denní stacionáře 9 969 000 3 678 000 3 250 000 660 137 330 068 3 440 720 237 280 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06324/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
359 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 26850176 obecně prospěšná společnost Odlehčovací služba Ondrášek 1396162 odlehčovací služby 3 654 000 1 637 943 947 000 192 354 96 177 1 637 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 2. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07666/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
360 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 26850176 obecně prospěšná společnost Sociální poradna a poradna pro pozůstalé 8949406 odborné sociální poradenství 3 027 000 1 904 264 1 234 000 250 649 125 324 1 593 400 310 600 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07666/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
361 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Ostrava 2799492 odborné sociální poradenství 2 306 000 1 112 000 944 000 191 744 95 872 963 800 148 200 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
362 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Orlová 2826903 odborné sociální poradenství 1 442 000 601 000 480 000 97 497 48 749 559 000 42 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
363 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Ostrava 3165144 služby následné péče 2 270 000 1 121 000 966 000 196 213 98 106 1 016 000 105 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
364 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Karviná 4322409 služby následné péče 2 108 000 1 084 000 952 000 193 369 96 685 1 019 200 64 800 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
365 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Český Těšín 4889012 služby následné péče 1 946 000 949 000 830 000 168 589 84 294 830 400 118 600 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
366 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Dolečovací centrum Orlová 5689352 služby následné péče 1 622 000 676 000 623 000 126 543 63 272 616 000 60 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
367 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Český Těšín 8008136 odborné sociální poradenství 1 442 000 681 000 576 000 116 997 58 498 576 500 104 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
368 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Frýdek‑Místek 9692583 služby následné péče 2 270 000 1 163 000 1 052 000 213 681 106 841 1 029 000 134 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
369 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradny Frýdek‑Místek, Karviná 9773154 odborné sociální poradenství 4 901 000 2 167 000 1 895 000 384 910 192 455 2 091 000 76 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
370 Na Výminku, s. r. o. 28602684 společnost s ručením omezeným Na Výminku, s. r. o. 7208410 domovy pro seniory 25 375 000 3 000 000 1 440 000 292 491 146 246 2 150 000 850 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08187/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
371 Nemocnice AGEL Český Těšín a.s. 25897551 akciová společnost Sociální lůžka 2885056 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 3 870 000 1 666 570 1 336 000 271 367 135 683 1 666 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07661/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
372 Nemocnice AGEL Podhorská a. s. 47668989 akciová společnost sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 6361336 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 288 000 1 868 215 1 868 000 379 426 189 713 1 868 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07697/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
373 Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 27778584 obecně prospěšná společnost Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 7787458 centra denních služeb 4 263 000 2 395 200 1 480 000 300 616 150 308 2 121 400 273 600 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07094/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
374 Nová šance, z.s. 65497961 spolek Azylový dům Nová šance 6291831 azylové domy 5 180 000 2 936 000 118 000 23 968 11 984 2 527 000 409 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08009/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
375 OASA nezisková o.p.s. 26839857 obecně prospěšná společnost Domov OASA – Domov se zvláštním režimem 2458072 domovy se zvláštním režimem 48 780 000 5 950 000 5 950 000 1 208 558 604 279 5 950 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 2. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08005/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
376 OASA nezisková o.p.s. 26839857 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Opava 3941485 pečovatelská služba 10 962 000 4 000 000 1 823 000 370 286 185 143 4 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08005/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
377 Obec Dětmarovice 00297445 obec Pečovatelská služba 9085116 pečovatelská služba 5 238 000 300 000 300 000 60 936 30 468 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08006/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
378 Obec Dolní Lutyně 00297461 obec Pečovatelská služba a Dům s pečovatelskou službou 5680601 pečovatelská služba 3 533 000 350 000 300 000 60 936 30 468 350 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07651/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
379 Obec Starý Jičín 00298425 obec Pečovatelská služba 1982055 pečovatelská služba 2 436 000 1 755 000 1 396 000 283 554 141 777 1 610 000 125 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06161/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
380 Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 25910558 obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 7703777 domovy pro seniory 22 475 000 4 040 000 2 020 000 410 300 205 150 4 040 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06908/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
381 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná 00426458 pobočný spolek Gerontocentrum ČČK 1384145 odlehčovací služby 715 000 138 000 120 000 24 374 12 187 138 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06437/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
382 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná 00426458 pobočný spolek Gerontocentrum ČČK 2598581 domovy pro seniory 23 200 000 4 860 000 3 507 000 712 338 356 169 4 860 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06437/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
383 ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. 00537675 spolek Poradna pro ženy a dívky Frýdek‑Mistek 2522171 odborné sociální poradenství 1 730 000 733 000 606 000 123 090 61 545 581 000 152 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07695/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
384 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost Služby drogové prevence OPEN HOUSE 5144453 terénní programy 2 091 000 923 000 913 000 185 448 92 724 833 000 90 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06457/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
385 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost OPEN STREET 5923005 terénní programy 2 091 000 841 000 828 000 168 183 84 091 820 000 21 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06457/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
386 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost NZDM OPEN HOUSE 8846615 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 7 065 000 2 088 000 1 740 000 353 427 176 714 1 960 000 128 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06457/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
387 Pavučina o.p.s. 02243041 obecně prospěšná společnost Free klub 8902024 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 071 000 1 099 000 940 000 190 932 95 466 958 400 140 600 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07151/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
388 Péče srdcem, z.ú. 04629531 ústav Péče srdcem 6137593 osobní asistence 17 052 000 4 380 000 3 441 000 698 932 349 466 4 150 000 230 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06441/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
389 Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 71190261 příspěvková organizace Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 4126010 pečovatelská služba 17 052 000 7 914 000 5 932 000 1 204 902 602 451 7 914 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07674/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
390 Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 71190261 příspěvková organizace Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 9053243 osobní asistence 3 045 000 700 000 700 000 142 183 71 092 700 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 2. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07674/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
391 Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o.p.s. 26843986 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Nový Jičín 7993813 pečovatelská služba 4 507 000 800 000 621 000 126 137 63 068 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07696/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
392 Penzion pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 7655373 domovy pro seniory 10 150 000 2 385 000 1 597 000 324 381 162 191 2 385 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06981/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
393 Penzion pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 8349501 pečovatelská služba 8 526 000 2 247 000 2 047 000 415 785 207 892 2 247 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06981/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
394 Penzion pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro senioy 8414443 odlehčovací služby 2 860 000 1 665 000 1 054 000 214 087 107 044 1 665 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06981/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
395 Podané ruce – osobní asistence 70632596 pobočný spolek Poskytování služeb osobní asistence 9781801 osobní asistence 101 703 000 32 600 000 28 985 000 5 887 404 2 943 702 32 420 000 180 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07096/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
396 Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z. s. 70100691 spolek Návrat do společnosti 8278408 terénní programy 5 289 000 2 370 000 2 086 000 423 706 211 853 2 122 977 247 023 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07686/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
397 Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z. s. 70100691 spolek Návrat dítěte do rodiny 9826431 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 340 000 860 000 758 000 153 964 76 982 636 835 223 165 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07686/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
398 PRAPOS, z.s. 27011283 spolek Podpora samostatného bydlení 6332017 podpora samostatného bydlení 1 218 000 384 000 33 000 6 703 3 351 324 000 60 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06953/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
399 PRAPOS, z.s. 27011283 spolek Sociálně terapeutická dílna 8014263 sociálně terapeutické dílny 4 482 000 1 506 000 108 000 21 937 10 968 1 376 000 130 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06953/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
400 PRAPOS, z.s. 27011283 spolek START 8621793 centra denních služeb 5 481 000 1 510 000 1 110 000 225 462 112 731 1 439 000 71 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06953/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
401 Psychiatrická nemocnice v Opavě 00844004 příspěvková organizace Sociální rehabilitace Opava 7184093 sociální rehabilitace 5 146 000 3 700 000 136 000 27 624 13 812 3 070 000 630 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08085/2019/SOC ze dne 17. 12. 2019
402 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program na Novojičínsku 2150312 terénní programy 2 829 000 790 000 720 000 146 246 73 123 684 214 105 786 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
403 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Frýdecko‑Místecko 3770634 terénní programy 2 460 000 1 105 000 1 021 000 207 384 103 692 920 781 184 219 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
404 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Ostrava 3953424 terénní programy 8 610 000 1 950 000 1 816 000 368 864 184 432 1 830 784 119 216 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
405 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terapeutické centrum 4597810 odborné sociální poradenství 5 765 000 1 704 000 1 562 000 317 272 158 636 1 405 202 298 798 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
406 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní a poradenské centrum Frýdek‑Místek 5758100 kontaktní centra 5 640 000 1 160 000 1 150 000 233 587 116 793 831 670 328 330 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
407 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum Ostrava 7590883 kontaktní centra 4 230 000 740 000 690 000 140 152 70 076 559 284 180 716 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
408 Romodrom o.p.s. 26537036 obecně prospěšná společnost Terénní programy – Moravskoslezský kraj 6059705 terénní programy 3 690 000 2 657 028 1 837 000 373 130 186 565 2 017 400 639 600 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06440/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
409 RUBIKON Centrum, z.ú. 60446871 ústav Sociální rehabilitace Hnízdo 2376873 sociální rehabilitace 1 673 000 877 906 799 000 162 292 81 146 744 000 133 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 2. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05105/2021/SOC ze dne 22. 12. 2021
410 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Denní stacionář 4039646 denní stacionáře 12 636 000 3 400 000 3 278 000 665 824 332 912 3 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
411 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Stacionář Lipová 5447282 denní stacionáře 7 020 000 2 330 000 2 173 000 441 378 220 689 2 330 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
412 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Odlehčovací služba 7188471 odlehčovací služby 715 000 300 000 223 000 45 296 22 648 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
413 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Chráněné bydlení 9250237 chráněné bydlení 17 732 000 4 270 000 4 181 000 849 241 424 620 4 270 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
414 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace MIKADO 9876569 denní stacionáře 18 252 000 4 700 000 4 619 000 938 207 469 103 4 700 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
415 SENIOR DOMY POHODA a.s. 28568877 akciová společnost SENIOR DOMY POHODA a.s. 6507455 domovy pro seniory 52 925 000 3 190 000 128 000 25 999 13 000 2 500 000 690 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08341/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
416 Seniorcentrum OASA, s. r. o. 27857018 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory OASA Petřvald 3411698 domovy pro seniory 20 300 000 4 200 000 2 721 000 552 687 276 343 4 200 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07668/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
417 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 2212999 pečovatelská služba 9 744 000 1 572 000 934 000 189 713 94 857 1 572 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08004/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
418 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Domov pro seniory svaté Kateřiny 5115567 domovy pro seniory 36 250 000 6 090 000 5 772 000 1 172 403 586 201 6 090 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08004/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
419 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program 1014680 terénní programy 3 690 000 2 308 000 1 902 000 386 332 193 166 1 615 924 691 076 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
420 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství 1089020 odborné sociální poradenství 2 883 000 1 996 000 1 507 000 306 100 153 050 1 511 000 485 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
421 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Siloe, domov se zvláštním režimem 1271980 domovy se zvláštním režimem 21 138 000 10 736 000 6 060 000 1 230 901 615 451 9 386 000 1 350 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
422 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program 1314379 terénní programy 2 460 000 1 830 000 1 528 000 310 366 155 183 1 359 303 470 697 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
423 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Karviná, podpora samostatného bydlení 1368826 podpora samostatného bydlení 3 654 000 2 310 000 1 936 000 393 238 196 619 1 662 373 647 627 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
424 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EDEN Nový Jičín, denní stacionář 1437997 denní stacionáře 13 479 000 6 574 000 5 148 000 1 045 657 522 828 5 191 000 1 364 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
425 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství 1443002 odborné sociální poradenství 1 874 000 1 303 000 707 000 143 605 71 803 674 803 287 197 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
426 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby 1603271 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 5 169 000 3 778 000 3 060 000 621 544 310 772 2 830 000 948 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
427 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELIM Stonava, pečovatelská služba 1662001 pečovatelská služba 6 212 000 2 220 000 1 627 000 330 475 165 237 1 895 812 324 188 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
428 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum 1844995 nízkoprahová denní centra 4 245 000 2 909 000 2 149 000 436 503 218 251 2 150 000 759 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
429 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Frýdek‑Místek, podpora samostatného bydlení 1936933 podpora samostatného bydlení 1 462 000 982 000 866 000 175 901 87 951 731 000 251 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
430 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum 1937077 nízkoprahová denní centra 3 423 000 1 750 000 1 425 000 289 445 144 722 1 366 700 383 300 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
431 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFAHTA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny 1979842 sociálně terapeutické dílny 3 842 000 2 375 000 92 000 18 687 9 343 2 225 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
432 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Třinec, podpora samostatného bydlení 2132945 podpora samostatného bydlení 2 924 000 1 942 000 1 800 000 365 614 182 807 1 496 000 446 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
433 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE, Frýdek – Místek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2165295 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 090 000 3 632 750 3 446 000 699 948 349 974 2 688 000 944 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. a. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
434 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení 2201990 podpora samostatného bydlení 2 436 000 1 340 000 66 000 13 406 6 703 989 900 350 100 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
435 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. HANNAH Orlová, azýlový dům 2217381 azylové domy 10 360 000 6 360 000 4 717 000 958 112 479 056 4 119 740 2 240 260 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
436 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením 2225555 domovy pro osoby se zdravotním postižením 9 230 000 6 163 000 4 068 000 826 288 413 144 5 379 400 783 600 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
437 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Třinec, sociální rehabilitace 2248240 sociální rehabilitace 5 403 000 3 317 000 143 000 29 046 14 523 2 374 000 943 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
438 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. CHANA Bruntál, azylový dům 2348043 azylové domy 8 288 000 2 775 000 2 620 000 532 172 266 086 2 000 000 775 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
439 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář 2434027 denní stacionáře 14 321 000 7 996 000 5 872 000 1 192 715 596 357 6 094 000 1 902 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
440 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KARMEL Tichá, denní stacionář 2460486 denní stacionáře 2 528 000 1 354 000 1 030 000 209 213 104 606 1 079 000 273 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
441 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením 2604518 domovy pro osoby se zdravotním postižením 23 075 000 9 685 000 5 579 000 1 133 201 566 600 7 750 000 1 935 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
442 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi 2617969 azylové domy 15 540 000 9 000 000 7 136 000 1 449 457 724 729 5 210 741 3 789 259 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
443 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Bruntál, Rýmařov; azylový dům pro muže a ženy 2793900 azylové domy 13 727 000 6 775 000 5 643 000 1 146 200 573 100 4 600 000 2 175 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
444 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení 2823001 podpora samostatného bydlení 10 597 000 5 700 000 4 810 000 977 002 488 501 4 795 000 905 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
445 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství 2897200 odborné sociální poradenství 2 018 000 1 069 000 869 000 176 510 88 255 859 000 210 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
446 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISITENCE Karviná, Orlová 2915748 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 481 000 4 195 000 3 318 000 673 949 336 974 3 099 280 1 095 720 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
447 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná, azylový dům 2962056 azylové domy 12 691 000 7 581 400 289 000 58 701 29 351 5 323 579 2 257 421 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
448 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EUNIKA Karviná, denní stacionář 3017245 denní stacionáře 7 020 000 4 668 000 3 885 000 789 117 394 559 3 389 157 1 278 843 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
449 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory 3056248 domovy pro seniory 56 550 000 26 090 000 15 021 000 3 051 050 1 525 525 22 590 000 3 500 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
450 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Třinec, azylový dům 3091238 azylové domy 4 662 000 3 975 000 3 147 000 639 215 319 608 2 986 000 989 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
451 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace 3147379 sociální rehabilitace 3 216 000 2 024 000 85 000 17 265 8 633 1 491 000 533 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
452 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdrav. postižením 3320783 domovy pro osoby se zdravotním postižením 16 614 000 8 870 000 5 244 000 1 065 156 532 578 7 370 000 1 500 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
453 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna rané péče EUNIKA 3398605 raná péče 2 908 000 1 750 000 1 309 000 265 883 132 941 1 214 888 535 112 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
454 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3422333 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 411 000 1 602 000 1 602 000 325 397 162 698 1 241 000 361 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. a. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
455 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny 3475508 sociálně terapeutické dílny 8 323 000 5 103 000 201 000 40 827 20 413 3 670 000 1 433 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
456 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Karviná 3713576 odborné sociální poradenství 2 883 000 1 815 000 1 330 000 270 148 135 074 1 364 000 450 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
457 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Český Těšín, noclehárna 3942701 noclehárny 4 524 000 2 632 000 2 014 000 409 082 204 541 2 008 000 624 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
458 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Český Těšín, terénní program 4136224 terénní programy 984 000 730 000 623 000 126 543 63 272 573 000 157 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
459 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Frýdek‑Místek, Azylový dům pro ženy 4153096 azylové domy 2 849 000 1 900 600 65 000 13 203 6 601 1 568 000 332 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
460 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. POHODA Karviná 4203571 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 436 000 2 200 000 1 715 000 348 349 174 175 1 506 898 693 102 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
461 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná noclehárna 4224635 noclehárny 3 940 000 2 475 000 1 944 000 394 863 197 432 1 800 633 674 367 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
462 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko 4316714 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 15 347 000 9 493 000 8 041 000 1 633 280 816 640 7 780 000 1 713 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
463 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EZRA Albrechticko, Osoblažsko, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4382973 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 7 552 000 4 738 000 3 476 000 706 042 353 021 3 720 000 1 018 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
464 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba 4450032 odlehčovací služby 4 290 000 2 600 000 1 556 000 316 053 158 027 2 027 000 573 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
465 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny 4512437 sociálně terapeutické dílny 6 531 000 4 608 000 3 049 000 619 310 309 655 3 666 700 941 300 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
466 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence 4534710 osobní asistence 5 481 000 2 490 000 1 924 000 390 801 195 400 2 025 000 465 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
467 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rút Ostrava, sociální rehabilitace 4578224 sociální rehabilitace 2 573 000 1 828 000 68 000 13 812 6 906 1 382 000 446 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
468 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. HOSANA Karviná, domov pro osoby s mentálním postižením 4734974 domovy pro osoby se zdravotním postižením 11 076 000 5 450 000 3 079 000 625 403 312 702 4 413 457 1 036 543 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
469 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4836948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 218 000 640 000 602 000 122 278 61 139 400 000 240 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. a. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
470 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, terénní program 4959896 terénní programy 2 829 000 1 564 800 1 290 000 262 024 131 012 1 296 000 268 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
471 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. LYDIE Český Těšín, odlehčovací služby 4967640 odlehčovací služby 609 000 377 000 343 000 69 670 34 835 325 000 52 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
472 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum 5278750 nízkoprahová denní centra 3 423 000 2 122 000 1 776 000 360 739 180 370 1 679 000 443 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
473 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. LYDIE Český Těšín, raná péče 5283141 raná péče 2 423 000 1 523 000 1 406 000 285 585 142 793 1 090 000 433 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
474 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, terénní program 5326488 terénní programy 1 476 000 745 000 715 000 145 230 72 615 549 000 196 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
475 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny 5406711 sociálně terapeutické dílny 4 354 000 3 350 000 2 527 000 513 282 256 641 2 461 449 888 551 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
476 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, azylový dům 5423787 azylové domy 9 324 000 5 245 000 4 250 000 863 256 431 628 4 366 000 879 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
477 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Frýdek‑Místek, sociální rehabilitace 5482313 sociální rehabilitace 901 000 617 000 23 000 4 672 2 336 446 000 171 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
478 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna rané péče SALOME Bohumín 5586776 raná péče 1 939 000 1 301 000 1 119 000 227 290 113 645 883 000 418 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
479 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SILOE Ostrava, odlehčovací služby 5614569 odlehčovací služby 3 575 000 1 900 000 1 121 000 227 696 113 848 1 566 000 334 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
480 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Frýdek‑Místek, sociální rehabilitace 5724565 sociální rehabilitace 3 860 000 2 700 000 102 000 20 718 10 359 2 012 000 688 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
481 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5860050 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 872 000 3 729 000 2 841 000 577 061 288 531 2 943 000 786 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
482 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství 5875485 odborné sociální poradenství 1 298 000 812 000 711 000 144 418 72 209 612 000 200 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
483 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Havířov, oborné sociální poradenství 5881200 odborné sociální poradenství 1 730 000 1 220 000 965 000 196 010 98 005 860 000 360 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
484 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Bruntál, sociální rehabilitace 6083685 sociální rehabilitace 6 047 000 3 660 000 3 142 000 638 200 319 100 2 872 000 788 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
485 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6107325 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 436 000 1 586 000 1 158 000 235 212 117 606 1 210 000 376 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
486 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KONTAKT Bohumín, terénní program 6143880 terénní programy 3 690 000 2 406 000 1 917 000 389 379 194 690 1 928 000 478 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
487 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6151225 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 680 000 2 220 000 1 651 000 335 349 167 675 1 637 008 582 992 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
488 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Frýdek‑Místek, noclehárna pro ženy 6200763 noclehárny 1 752 000 929 300 807 000 163 917 81 959 655 800 255 200 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
489 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KONTAKT Karviná 6309790 terénní programy 2 460 000 2 150 000 1 729 000 351 193 175 596 1 509 292 624 708 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
490 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELIM Ostrava, pečovatelská služba 6314169 pečovatelská služba 9 135 000 4 165 000 2 707 000 549 843 274 922 3 400 000 765 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
491 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Třinec, odlehčovací služby 6475248 odlehčovací služby 1 827 000 771 000 583 000 118 418 59 209 671 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
492 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Ostrava, chráněné bydlení 6498762 chráněné bydlení 5 148 000 2 257 000 1 682 000 341 646 170 823 1 658 000 599 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
493 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, nízkoprahové denní centrum 6590754 nízkoprahová denní centra 4 382 000 2 003 000 1 745 000 354 443 177 221 1 527 500 475 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
494 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna 6624329 sociálně terapeutické dílny 6 018 000 3 820 000 3 063 000 622 153 311 077 2 880 000 940 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
495 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Jablunkov, osobní asistence 6694270 osobní asistence 6 578 000 2 873 000 2 134 000 433 456 216 728 2 603 000 270 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
496 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení 6790253 chráněné bydlení 8 008 000 3 770 000 3 082 000 626 013 313 006 2 770 000 1 000 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
497 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace 7109698 sociální rehabilitace 6 561 000 3 842 000 174 000 35 343 17 671 3 159 400 682 600 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
498 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení 7185364 chráněné bydlení 9 724 000 4 760 000 3 299 000 670 090 335 045 4 160 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
499 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenční centra 7219229 intervenční centra 3 735 000 2 581 000 2 188 000 444 424 222 212 1 997 000 584 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
500 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Třinec, chráněné bydlení 7535215 chráněné bydlení 6 292 000 2 642 000 2 202 000 447 268 223 634 2 240 000 402 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
501 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Havířov, sociální rehabilitace 7592715 sociální rehabilitace 3 474 000 2 046 000 92 000 18 687 9 343 1 446 970 599 030 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
502 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SILOE Ostrava, centrum denních služeb 7672565 centra denních služeb 4 385 000 2 670 000 1 891 000 384 098 192 049 1 846 000 824 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
503 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Bohumín, sociální rehabilitace 7928387 sociální rehabilitace 3 474 000 2 155 000 92 000 18 687 9 343 1 726 000 429 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
504 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Frýdek‑Místek, azylový dům pro matky s dětmi 8078894 azylové domy 6 734 000 2 797 400 153 000 31 077 15 539 2 052 000 745 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
505 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením 8137644 domovy pro osoby se zdravotním postižením 16 614 000 11 800 000 7 345 000 1 491 909 745 955 9 590 000 2 210 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
506 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna 8323743 noclehárny 3 357 000 1 637 000 1 538 000 312 397 156 199 1 169 000 468 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
507 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty 8324876 domy na půl cesty 3 934 000 3 283 000 2 345 000 476 314 238 157 2 443 000 840 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
508 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná, sociální rehabilitace 8420462 sociální rehabilitace 4 912 000 3 720 000 2 945 000 598 185 299 093 3 026 763 693 237 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
509 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Krnov, sociální rehabilitace 8467500 sociální rehabilitace 7 204 000 4 395 000 3 882 000 788 508 394 254 3 625 000 770 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
510 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFATHA Frýdek‑Místek, sociálně terapeutické dílny 8571791 sociálně terapeutické dílny 3 586 000 2 751 000 2 067 000 419 847 209 923 1 941 000 810 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
511 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Jablunkov, odlehčovací služby 8581693 odlehčovací služby 1 340 000 643 000 445 000 90 388 45 194 545 000 98 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
512 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Třinec, osobní asistence 8729330 osobní asistence 3 411 000 1 508 000 1 134 000 230 337 115 168 1 255 000 253 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
513 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna rané péče MATANA 8788535 raná péče 4 846 000 3 460 000 2 633 000 534 812 267 406 2 510 000 950 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
514 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením 8809481 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 794 000 2 005 000 1 556 000 316 053 158 027 1 514 395 490 605 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
515 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 8809867 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 4 331 000 3 065 000 2 772 000 563 046 281 523 2 058 000 1 007 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
516 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, azylový dům 8994387 azylové domy 12 950 000 9 062 000 7 079 000 1 437 879 718 940 6 188 000 2 874 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
517 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny 9115110 sociálně terapeutické dílny 7 683 000 3 100 000 185 000 37 577 18 789 2 626 000 474 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
518 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BENJAMÍN Krnov, denní stacionář 9243486 denní stacionáře 10 671 000 5 855 000 4 346 000 882 755 441 378 4 638 000 1 217 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
519 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná terénní program 9470693 terénní programy 1 722 000 1 350 000 981 000 199 260 99 630 1 028 595 321 405 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
520 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, sociální rehabilitace 9515602 sociální rehabilitace 1 287 000 949 000 816 000 165 745 82 873 702 000 247 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
521 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení 9674774 chráněné bydlení 6 864 000 2 921 000 1 898 000 385 520 192 760 2 000 000 921 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
522 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Český Těšín, odlehčovací služby 9697726 odlehčovací služby 2 193 000 938 000 629 000 127 762 63 881 785 000 153 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
523 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, noclehárna pro muže 9698536 noclehárny 3 357 000 1 611 000 1 417 000 287 820 143 910 1 215 000 396 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
524 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Karviná, sociální rehabilitace 9934133 sociální rehabilitace 4 760 000 3 540 000 2 921 000 593 311 296 655 2 521 360 1 018 640 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
525 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Salome Bohumín, sociálně aktivizační služba 9954562 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 6 984 000 4 331 000 3 940 000 800 289 400 144 3 297 000 1 034 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
526 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář 9997343 denní stacionáře 15 164 000 6 420 000 5 303 000 1 077 140 538 570 4 900 000 1 520 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
527 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá 1023545 domovy pro seniory 21 750 000 6 484 000 4 969 000 1 009 298 504 649 5 884 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
528 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná 2723929 domovy pro seniory 29 000 000 9 444 000 5 913 000 1 201 043 600 521 9 044 000 400 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
529 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Český Těšín 3690914 domovy pro seniory 21 750 000 6 383 000 5 004 000 1 016 407 508 204 5 783 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
530 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Sociální poradna a poradna pro pozůstalé Slezské Humanity, obecně prospěšné společnosti 8952608 odborné sociální poradenství 433 000 152 000 116 000 23 562 11 781 152 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
531 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová 9616345 domovy pro seniory 39 875 000 12 937 000 7 388 000 1 500 643 750 322 11 200 000 1 737 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
532 Slunce v dlani, o.p.s. 26877295 obecně prospěšná společnost osobní asistence 3512159 osobní asistence 24 969 000 5 180 000 3 898 000 791 758 395 879 5 038 000 142 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06970/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
533 Služby Dobrého Pastýře 66739373 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. azylový dům 3073645 azylové domy 6 734 000 2 600 000 153 000 31 077 15 539 2 550 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07150/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
534 Služby Dobrého Pastýře 66739373 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. sociální rehabilitace 4525093 sociální rehabilitace 2 763 000 746 000 724 000 147 058 73 529 700 000 46 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07150/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
535 Sociální služby Bystřice, příspěvková organizace 11737646 příspěvková organizace Sociální služby Bystřice,příspěvková organizace 5 483 231 pečovatelská služba 6 699 000 1 449 000 1 050 000 213 275 106 637 1 449 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05052/2021/SOC ze dne 20. 12. 2021
536 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství 5270713 odborné sociální poradenství 1 298 000 330 000 305 000 61 951 30 976 330 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
537 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Denní stacionář 5502147 denní stacionáře 12 075 000 2 450 000 2 336 000 474 486 237 243 2 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
538 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6774354 pečovatelská služba 19 367 000 3 380 000 3 249 000 659 934 329 967 3 380 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
539 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Byt chráněného bydlení 7497274 chráněné bydlení 1 300 000 410 000 395 000 80 232 40 116 410 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
540 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Terénní programy 8205960 terénní programy 3 567 000 850 000 796 000 161 683 80 841 850 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
541 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odlehčovací služba 8746674 odlehčovací služby 4 000 000 1 360 000 1 082 000 219 775 109 887 1 360 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
542 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Centrum denních služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením 8997193 centra denních služeb 2 802 000 620 000 561 000 113 950 56 975 620 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
543 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Asistenční služba 9628599 osobní asistence 10 232 000 2 400 000 2 245 000 456 002 228 001 2 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
544 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář 1180280 denní stacionáře 7 863 000 2 450 000 1 910 000 387 957 193 979 2 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
545 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1406016 odborné sociální poradenství 3 171 000 750 000 720 000 146 246 73 123 750 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
546 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1676477 raná péče 970 000 220 000 200 000 40 624 20 312 220 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
547 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství pro seniory 3585560 odborné sociální poradenství 1 153 000 285 000 280 000 56 873 28 437 285 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
548 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Terénní programy 3645646 terénní programy 1 230 000 240 000 225 000 45 702 22 851 240 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
549 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 3721364 odborné sociální poradenství 2 883 000 810 000 720 000 146 246 73 123 810 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
550 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro – Respitní péče 3982387 odlehčovací služby 15 730 000 3 410 000 2 999 000 609 154 304 577 3 410 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
551 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Služby pro rodiny 5509869 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 558 000 1 250 000 1 250 000 253 899 126 949 1 210 000 40 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. a. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2021
552 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 6422385 nízkoprahová denní centra 4 108 000 1 390 000 1 334 000 270 961 135 480 1 340 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
553 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi 8008943 kontaktní centra 6 486 000 1 550 000 924 000 187 682 93 841 1 550 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
554 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 9419566 odlehčovací služby 4 507 000 480 000 420 000 85 310 42 655 480 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
555 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9753468 pečovatelská služba 37 149 000 6 450 000 5 375 000 1 091 765 545 882 6 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
556 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2531906 odlehčovací služby 1 430 000 60 000 28 000 5 687 2 844 60 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
557 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Pečovatelská služba 3138317 pečovatelská služba 9 257 000 1 600 000 1 600 000 324 990 162 495 1 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
558 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Chráněné bydlení 7316487 chráněné bydlení 8 008 000 800 000 700 000 142 183 71 092 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
559 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Domovinka 7943636 denní stacionáře 3 932 000 230 000 200 000 40 624 20 312 230 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
560 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Terénní sociální práce 8102005 terénní programy 7 380 000 1 300 000 1 171 000 237 852 118 926 1 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
561 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1127458 domovy pro seniory 43 500 000 8 117 000 4 934 000 1 002 189 501 095 7 967 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
562 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1839021 domovy pro seniory 39 150 000 8 659 000 5 385 000 1 093 796 546 898 8 259 000 400 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
563 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy se zvláštním režimem 5263370 domovy se zvláštním režimem 93 495 000 17 571 000 10 299 000 2 091 923 1 045 961 17 321 000 250 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
564 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace odlehčovací služby 7211474 odlehčovací služby 2 860 000 595 000 543 000 110 294 55 147 595 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
565 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace pečovatelská služba 7511732 pečovatelská služba 30 694 000 8 155 000 5 937 000 1 205 917 602 959 8 155 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
566 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Jantar 9012556 denní stacionáře 3 370 000 880 000 754 000 153 152 76 576 880 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
567 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Odlehčovací pobytová služba 1730287 odlehčovací služby 10 010 000 2 238 000 1 383 000 280 914 140 457 2 238 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 04976/2021/SOC ze dne 17. 12. 2021
568 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Pečovatelská služba Slezská Ostrava 3580435 pečovatelská služba 12 180 000 1 653 000 936 000 190 119 95 060 1 653 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 04976/2021/SOC ze dne 17. 12. 2021
569 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Azylový dům pro rodiny s dětmi, Na Liščině 2, Ostrava-Hrušov 6757485 azylové domy 12 950 000 965 000 879 000 178 542 89 271 965 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 04976/2021/SOC ze dne 17. 12. 2021
570 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství – Vstupní byty, Bohumínská 25, Ostrava-Muglinov 8671903 odborné sociální poradenství 1 442 000 303 000 303 000 61 545 30 773 303 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 04976/2021/SOC ze dne 17. 12. 2021
571 Spirála Ostrava, z.ú. 29451736 ústav Sociální rehabilitace Na Jihu 4298794 sociální rehabilitace 8 362 000 3 383 000 222 000 45 092 22 546 2 895 000 488 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06582/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
572 Spirála Ostrava, z.ú. 29451736 ústav Sociálně terapeutické dílny ve Spirále Ostrava 4551117 sociálně terapeutické dílny 4 482 000 1 954 000 108 000 21 937 10 968 1 593 500 360 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06582/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
573 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost KLUB-KO 2355270 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 045 000 1 898 000 1 525 000 309 756 154 878 1 632 244 265 756 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06966/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
574 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 3256866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 699 000 3 970 000 2 657 000 539 687 269 844 3 105 269 864 731 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06966/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
575 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 5344963 odborné sociální poradenství 2 883 000 1 387 048 1 139 000 231 353 115 676 1 148 824 238 176 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06966/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
576 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 9760673 terénní programy 3 690 000 2 262 000 1 670 000 339 209 169 604 1 918 780 343 220 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06966/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
577 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. 02474964 spolek Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava z.s. 2406866 centra denních služeb 4 872 000 1 458 000 1 156 000 234 806 117 403 1 273 000 185 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07834/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
578 Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 75095017 pobočný spolek Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 4287928 raná péče 8 238 000 5 496 000 4 822 000 979 440 489 720 4 612 000 884 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07654/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
579 Spolek Tulipán 70623589 spolek Poradna Spolku Tulipán 8057815 odborné sociální poradenství 1 442 000 491 941 450 000 91 404 45 702 438 000 53 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07591/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
580 Spolkový dům Mariany Berlové – zapsaný spolek 26594731 spolek Dětské denní centrum Beruška 7454815 centra denních služeb 2 436 000 1 634 690 1 263 000 256 539 128 270 1 394 000 240 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07648/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
581 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Zdravotně – sociální pomoc 1252071 terénní programy 2 460 000 1 473 000 898 000 182 401 91 200 1 178 149 294 851 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06956/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
582 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Poradenské a mediační centrum 5196788 odborné sociální poradenství 5 189 000 2 745 000 2 233 000 453 565 226 782 2 117 050 627 950 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06956/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
583 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 5716379 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 699 000 3 321 000 2 970 000 603 263 301 632 2 838 995 482 005 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06956/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
584 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 8553948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 436 000 960 000 960 000 194 994 97 497 896 508 63 492 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. a. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06956/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
585 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 8730020 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 802 000 1 701 000 1 406 000 285 585 142 793 1 343 563 357 437 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06956/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
586 Statutární město Frýdek‑Místek 00296643 obec Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Semafor 7676437 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 872 000 1 340 000 1 320 000 268 117 134 059 1 323 000 17 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07840/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
587 Statutární město Ostrava 00845451 obec Odlehčovací služba 2398015 odlehčovací služby 7 150 000 2 200 000 1 567 000 318 287 159 144 2 200 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08000/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
588 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 4203117 pečovatelská služba 10 962 000 1 300 000 1 166 000 236 837 118 418 1 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08000/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
589 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 6146782 pečovatelská služba 4 385 000 650 000 590 000 119 840 59 920 650 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08000/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
590 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 7462625 pečovatelská služba 22 412 000 3 300 000 3 000 000 609 357 304 678 3 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08000/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
591 Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s 01816675 obecně prospěšná společnost Středisko pracovní rehabilitace-denní stacionář, o.p.s. 4369453 denní stacionáře 9 969 000 3 775 000 2 845 000 577 874 288 937 3 775 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06345/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
592 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 6969901 domovy se zvláštním režimem 19 512 000 7 000 000 4 829 000 980 862 490 431 7 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08003/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
593 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov pro seniory 7110344 domovy pro seniory 48 575 000 14 800 000 8 719 000 1 770 995 885 497 14 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08003/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
594 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Pečovatelská služba 7380363 pečovatelská služba 7 308 000 1 300 000 1 100 000 223 431 111 715 1 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08003/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
595 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace SaS pro seniory a osoby se ZP 9274408 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 794 000 1 045 000 960 000 194 994 97 497 1 045 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08003/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
596 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Odlehčovací služby 9826791 odlehčovací služby 1 430 000 130 000 120 000 24 374 12 187 130 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08003/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
597 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Noclehárna 1614994 noclehárny 2 481 000 772 000 772 000 156 808 78 404 772 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07673/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
598 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Azylový dům 1671610 azylové domy 5 957 000 1 725 000 136 000 27 624 13 812 1 725 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07673/2020/SOC ze dne 16. 11. 2021
599 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2012478 odlehčovací služby 10 010 000 2 900 000 2 305 000 468 189 234 095 2 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07673/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
600 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Denní stacionář 3502677 denní stacionáře 8 284 000 2 560 000 2 277 000 462 502 231 251 2 560 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07673/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
601 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8930336 pečovatelská služba 14 616 000 3 194 000 2 737 000 555 937 277 968 3 194 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07673/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
602 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace SASRD TUNNEL VÍTKOV 2231574 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 802 000 1 272 600 1 272 000 258 367 129 184 1 272 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. a. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07682/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
603 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace NZDM Tunnel Vítkov 6434177 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 167 000 1 331 800 1 143 000 232 165 116 083 1 331 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07682/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
604 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace 6472829 sociální rehabilitace 5 146 000 2 300 000 1 950 000 396 082 198 041 1 820 000 480 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08318/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
605 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Vila Vančurova o.p.s. 3834335 domovy pro seniory 39 150 000 6 255 700 4 085 000 829 741 414 871 6 255 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
606 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Odlehčovací služba 5569421 odlehčovací služby 1 430 000 427 900 385 000 78 201 39 100 47 000 380 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
607 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova 7847664 domovy se zvláštním režimem 14 634 000 2 501 400 1 551 000 315 038 157 519 1 840 029 194 971 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
608 Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Hrušov 1827220 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 481 000 2 851 000 2 352 000 477 736 238 868 2 492 000 359 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06829/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
609 Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Terénní programy organizační jednotky Helpale 3687518 terénní programy 10 824 000 5 163 000 4 303 000 874 021 437 011 4 831 000 332 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06829/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
610 Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Sociálně právní poradna 4221164 odborné sociální poradenství 4 180 000 2 143 000 1 732 000 351 802 175 901 1 921 000 222 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06829/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
611 Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Liščina 8803706 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 481 000 2 766 000 2 281 000 463 314 231 657 2 508 000 258 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06829/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
612 Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Hnízdo-Čiriklano Kher 9029716 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 090 000 3 660 000 2 897 000 588 436 294 218 3 301 000 359 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06829/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
613 z.s. Filadelfie 26548518 spolek Nízkoprahový klub U-kryt 7453469 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 725 000 2 025 000 1 761 000 357 693 178 846 1 797 000 228 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07681/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
614 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost 28565029 obecně prospěšná společnost ŽEBŘÍK o.p.s. 3371975 denní stacionáře 4 212 000 1 144 000 799 000 162 292 81 146 996 200 147 800 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06540/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
615 Židovská obec v Ostravě 00562602 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ADP Tikvah při ŽO Ostrava 3267857 pečovatelská služba 6 821 000 1 744 654 1 282 000 260 399 130 199 1 457 000 287 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08222/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
616 ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 6064624 odlehčovací služby 2 911 000 900 000 485 000 98 513 49 256 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07590/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
617 ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 6626068 denní stacionáře 25 132 000 4 250 000 4 191 000 851 272 425 636 4 250 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07590/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
618 ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 9121957 chráněné bydlení 4 576 000 1 140 000 858 000 174 276 87 138 1 140 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07590/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
Celkem 7 477 528 000 2 472 995 135 1 653 351 000 335 826 999 167 913 504 2 233 661 228 238 015 772  

Stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů organizacím, které mají uzavřenou smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
1 Alzheimercentrum Ostrava z.ú. 07287895 ústav Alzheimercentrum Ostrava z.ú. 9530995 domovy se zvláštním režimem 14 228 000 číslo smlouvy 06861/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
2 Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. 29386063 společnost s ručením omezeným Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. 3873395 domovy se zvláštním režimem 22 764 000 číslo smlouvy 06842/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
3 Město Rychvald 00297615 obec pečovatelská služba 9947551 pečovatelská služba 4 872 000 číslo smlouvy 07142/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
4 Obec Dolní Lomná 00535966 obec Chráněné byty – Dolní Lomná, okr. Frýdek‑Místek 8982188 pečovatelská služba 914 000 číslo smlouvy 05094/2021/SOC ze dne 30. 12. 2021
Celkem 42 778 000  

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2022 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům

* Schválená maximální výše příspěvku na provoz pro rok 2022 bude v případě obdržení Rozhodnutí MPSV na částku nižší než 2.302.080.000 Kč krácena poměrově dle vzorce: Skutečně přidělené finanční prostředky (na základě Rozhodnutí MPSV)/2.302.080.000 Kč × Schválená maximální výše příspěvku na provoz pro rok 2022.

** Výsledná výše 2. splátky příspěvku na provoz bude stanovena dle vzorce: Skutečně přidělené finanční prostředky (na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí části dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve stavu rozpočtového provizoria – 2. splátka)/226.443.555 Kč × Schválená výše příspěvku na provoz (2. splátka).

Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Nákladové limity (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Schválená maximální výše příspěvku na provoz pro rok 2022* Schválená výše příspěvku na provoz na základě "Rozhodnutí RP1 o poskytnutí části dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve stavu rozpočtového provizoria" (1. splátka) Schválená výše příspěvku na provoz na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí části dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve stavu rozpočtového provizoria (2. splátka)** Osobní Provozní
1 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 4878366 domovy pro osoby se zdravotním postižením 60 918 000 41 616 000 30 412 000 6 177 255 3 088 627 41 616 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
2 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 8580593 domovy se zvláštním režimem 6 504 000 7 510 000 5 183 000 1 052 766 526 383 7 510 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
3 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinné a manželské poradny v MSK 6137009 odborné sociální poradenství 20 610 000 11 587 000 8 502 000 1 726 918 863 459 11 462 600 124 400 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
4 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Linka důvěry Karviná 6601902 telefonická krizová pomoc 5 305 000 2 812 000 2 053 000 417 003 208 502 2 738 500 73 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
5 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 1347773 domovy pro seniory 77 575 000 44 541 000 22 931 000 4 657 722 2 328 861 44 541 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
6 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 8488761 domovy se zvláštním režimem 34 146 000 19 652 000 9 447 000 1 918 865 959 433 19 652 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
7 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 6815844 domovy se zvláštním režimem 65 040 000 26 030 000 18 122 000 3 680 922 1 840 461 26 030 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
8 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 7752951 domovy pro seniory 21 750 000 11 270 000 6 521 000 1 324 539 662 269 11 270 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
9 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 1028089 domovy se zvláštním režimem 77 235 000 20 290 000 14 983 000 3 043 332 1 521 666 20 040 000 250 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
10 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 2250892 domovy pro seniory 90 625 000 24 305 000 16 799 000 3 412 196 1 706 098 23 705 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
11 Domov Hortenzie, příspěvková organizace 48804843 příspěvková organizace Domov Hortenzie 4573702 domovy pro seniory 64 525 000 16 400 000 12 689 000 2 577 377 1 288 688 16 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03539/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
12 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 1003503 sociálně terapeutické dílny 3 842 000 2 098 000 92 000 18 687 9 343 1 655 000 438 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
13 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 1327678 domovy pro seniory 21 400 000 9 380 000 5 444 000 1 105 780 552 890 8 550 000 830 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
14 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 3420735 chráněné bydlení 7 436 000 4 605 000 3 800 000 771 852 385 926 3 960 000 645 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
15 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 5792562 chráněné bydlení 6 100 000 4 070 000 3 519 000 714 770 357 381 3 750 000 320 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
16 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 7044692 domovy se zvláštním režimem 20 300 000 12 545 000 8 859 000 1 799 431 899 716 10 440 000 2 105 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
17 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9432347 chráněné bydlení 3 432 000 2 170 000 1 930 000 392 020 196 010 1 955 000 215 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
18 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9854026 chráněné bydlení 6 864 000 4 250 000 3 833 000 778 555 389 278 3 705 000 545 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
19 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace 5249411 domovy se zvláštním režimem 48 780 000 12 000 000 7 881 000 1 600 781 800 390 12 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
20 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Podpora samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou 7327412 podpora samostatného bydlení 4 872 000 3 000 000 133 000 27 015 13 507 3 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
21 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou 7912551 chráněné bydlení 9 724 000 3 500 000 2 800 000 568 733 284 367 3 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
22 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 1050242 domovy se zvláštním režimem 42 276 000 24 882 500 11 928 000 2 422 803 1 211 402 21 714 000 3 168 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
23 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 7502565 domovy pro seniory 14 500 000 9 306 500 4 204 000 853 912 426 956 8 524 000 782 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
24 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Sociální rehabilitace 2167044 sociální rehabilitace 5 146 000 2 663 000 136 000 27 624 13 812 2 499 000 137 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
25 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín 2712392 chráněné bydlení 6 864 000 4 597 000 3 507 000 712 338 356 169 4 497 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
26 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Kopřivnice 2807221 chráněné bydlení 6 864 000 5 531 000 3 742 000 760 071 380 036 5 411 000 120 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
27 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Domov pro osoby se ZP Nová Horka 6142025 domovy pro osoby se zdravotním postižením 16 614 000 11 140 000 7 238 000 1 470 175 735 088 10 840 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
28 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Sedlnice 6207222 chráněné bydlení 6 864 000 4 897 000 3 560 000 723 104 361 552 4 797 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
29 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 6164999 domovy se zvláštním režimem 8 943 000 2 813 000 2 453 000 498 251 249 125 2 813 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
30 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 7625053 domovy pro seniory 47 850 000 20 096 000 14 500 000 2 945 225 1 472 613 20 096 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
31 Domov Příbor, příspěvková organizace 48804878 příspěvková organizace Domov Příbor, příspěvková organizace 1559512 domovy pro seniory 49 300 000 18 000 000 11 157 000 2 266 199 1 133 099 18 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03519/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
32 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 1859580 domovy se zvláštním režimem 34 146 000 12 650 000 9 098 000 1 847 977 923 988 11 500 000 1 150 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
33 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 5658374 chráněné bydlení 6 864 000 3 250 000 2 574 000 522 828 261 414 2 950 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
34 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 6550930 domovy pro seniory 28 275 000 10 700 000 7 298 000 1 482 362 741 181 9 540 000 1 160 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
35 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána – domov pro osoby se zdravotním postižením 3041976 domovy pro osoby se zdravotním postižením 85 839 000 50 794 000 29 465 000 5 984 901 2 992 451 47 334 000 3 460 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
36 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána – chráněné bydlení 6205177 chráněné bydlení 17 160 000 12 215 500 7 683 000 1 560 563 780 282 11 436 000 779 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
37 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Harmonie, p. o. 4259789 sociálně terapeutické dílny 7 683 000 3 915 000 185 000 37 577 18 789 3 505 000 410 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
38 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Chráněné bydlení 6519577 chráněné bydlení 45 760 000 21 500 000 19 348 000 3 929 946 1 964 973 21 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
39 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 6795010 domovy pro osoby se zdravotním postižením 54 457 000 24 600 000 19 544 000 3 969 758 1 984 879 24 000 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
40 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 2001993 domovy se zvláštním režimem 17 886 000 17 030 000 10 165 000 2 064 705 1 032 352 17 030 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
41 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 3785984 sociálně terapeutické dílny 6 018 000 6 832 000 145 000 29 452 14 726 4 935 000 1 897 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
42 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 8141655 domovy pro osoby se zdravotním postižením 110 760 000 45 600 000 30 875 000 6 271 299 3 135 649 45 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
43 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 9490817 chráněné bydlení 22 308 000 12 730 000 10 850 000 2 203 841 1 101 921 11 130 000 1 600 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
44 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace – domov se zvláštním režimem 4403070 domovy se zvláštním režimem 104 877 000 42 420 000 29 246 000 5 940 418 2 970 209 39 400 000 3 020 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
45 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace – domov pro seniory 7909359 domovy pro seniory 44 950 000 17 120 000 11 793 000 2 395 382 1 197 691 15 500 000 1 620 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
46 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo Chráněné bydlení 7164864 chráněné bydlení 4 004 000 5 249 000 1 972 000 400 551 200 275 5 149 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
47 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo STD 8775991 sociálně terapeutické dílny 11 140 000 6 455 500 269 000 54 639 27 320 5 868 000 587 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
48 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo DOZP 9580280 domovy pro osoby se zdravotním postižením 73 840 000 49 766 000 34 267 000 6 960 279 3 480 139 49 266 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
49 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 3559424 domovy pro osoby se zdravotním postižením 85 839 000 50 300 000 36 655 000 7 445 327 3 722 663 50 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
50 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 9081749 chráněné bydlení 14 872 000 10 600 000 7 602 000 1 544 111 772 055 10 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
51 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Sociálně terapeutické dílny EMA 5569346 sociálně terapeutické dílny 7 683 000 4 067 528 185 000 37 577 18 789 3 662 000 405 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 3 písm. b. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
52 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 5852477 domovy pro osoby se zdravotním postižením 69 225 000 37 451 000 24 396 000 4 955 291 2 477 645 35 301 000 2 150 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
53 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Chráněné bydlení Moravice 9007540 chráněné bydlení 6 864 000 3 610 000 2 935 000 596 154 298 077 3 500 000 110 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
54 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace DOZP Deštné 9896330 domovy pro osoby se zdravotním postižením 46 150 000 18 235 000 12 251 000 2 488 411 1 244 205 17 635 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
Celkem 1 768 804 000 854 647 528 557 159 000 113 169 570 56 584 780 823 312 100 31 300 900  

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2022 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům

* Schválená maximální výše příspěvku na provoz pro rok 2022 bude v případě obdržení Rozhodnutí MPSV na částku nižší než 2.302.080.000 Kč krácena poměrově dle vzorce: Skutečně přidělené finanční prostředky (na základě Rozhodnutí MPSV)/2.302.080.000 Kč × Schválená maximální výše příspěvku na provoz pro rok 2022.

** Výsledná výše 2. splátky příspěvku na provoz bude stanovena dle vzorce: Skutečně přidělené finanční prostředky (na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí části dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve stavu rozpočtového provizoria – 2. splátka)/226.443.555 Kč × Schválená výše příspěvku na provoz (2. splátka).

Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Nákladové limity (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Schválená maximální výše příspěvku na provoz pro rok 2022* Schválená výše příspěvku na provoz na základě "Rozhodnutí RP1 o poskytnutí části dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve stavu rozpočtového provizoria" (1. splátka) Schválená výše příspěvku na provoz na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí části dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve stavu rozpočtového provizoria (2. splátka)** Osobní Provozní
1 Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace 00844853 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 9026461 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 46 440 000 15 185 458 11 102 000 2 255 027 1 127 514 14 085 000 1 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03561/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
2 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 00534242 příspěvková organizace A/SS 1557033 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 16 254 000 6 300 000 4 729 000 960 550 480 275 5 400 000 900 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03566/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
3 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 00844641 příspěvková organizace Lůžka sociální péče 5175709 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 19 350 000 4 516 000 3 323 000 674 964 337 482 4 516 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. bodu 1. "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03564/2014/ZDR ze dne 30. 12. 2014
Celkem 82 044 000 26 001 458 19 154 000 3 890 541 1 945 271 24 001 000 2 000 000  

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.