Menu

Výsledky Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Zastupitelstvo kraje dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/801 schválilo dotace v rámci dotačního programu Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022
Číslo žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Druh sociální služby Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace celkem (v Kč) Schválená dotace v rámci DT KSS 1/22, KSS 2/22 nebo KSS 5/22 (v Kč) Schválená dotace v rámci DT KSS 4/22 na pořízení vozidla (v Kč) Schválená dotace v rámci DT KSS 3/22 investice Schválená dotace v rámci DT KSS 3/22 neinvestice Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů
43/22 KSS 5/22 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Vzdělávání pracovníků v ABA intervenci 3554195 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 40,000.00 80.00 32,000 32,000       neinvestiční 4. 1. 2022 – 21. 12. 2022 30
52/22 KSS 2/22 Medela-péče o seniory o.p.s. 02141531 obecně prospěšná společnost Pořízení vybavení sloužící ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v DZR Medela-péče o seniory o.p.s. 4929112 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06303/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 374,082.00 78.86 295,000 295,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 30
57/22 KSS 5/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. O.T.A. – cesta porozumění 9954562 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 125,000.00 80.00 100,000 28,600       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 30
1603271 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 42,800
8809481 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 28,600
82/22 KSS 5/22 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Podpora odborného vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, pečovatelské služby – Sociální služby města Havířova 9753468 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 69,600.00 79.89 55,600 55,600       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 30
89/22 KSS 1/22 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Pořízení vybavení kuchyně Seniorcentra Opava, p. o. 5115567 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08004/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 544,984.00 49.98 272,400 272,400       investiční 1. 3. 2022 – 30. 11. 2022 30
94/22 KSS 3/22 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Vybavení místnosti pro důstojné rozloučení se zesnulými 4812353 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 222,000.00 79.73 177,000     80,000 97,000 kombinovaná 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 30
32/22 KSS 4/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Auto pro Jablunkovsko 6694270 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 369,200.00 79.90 295,000   295,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 29
76/22 KSS 2/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zvýšení bezpečnosti klientů střediska SALOME Bohumín 9954562 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 398,000.00 75.38 300,000 300,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 29
115/22 KSS 2/22 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Oprava koupelen v CHD Salvator Krnov 9564778 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 292,871.86 80.00 234,300 234,300       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 29
145/22 KSS 2/22 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NEUKLOUZNI! 3342196 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 ve znění pozdějších dodatků 68,900.00 72.57 50,000 50,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 29
09/22 KSS 4/22 Ledax Ostrava o.p.s. 28131401 obecně prospěšná společnost Pořízení automobilu pro přepravu klientů CSS Domus Ostrava 2878324 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07672/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020 435,370.00 68.91 300,000   300,000     investiční 1. 4. 2022 – 30. 6. 2023 28
39/22 KSS 4/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Další krok ke zkvalitnění a zefektivnění sociální práce v Havířově 9583580 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 700,000.00 71.43 500,000   250,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 28
1461792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 250,000
53/22 KSS 4/22 Charita Třinec 49591215 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní vozidla za klienty do terénu v rámci sociální služby osobní asistence 2022 1760507 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06349/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 330,371.00 78.70 260,000   260,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 28
73/22 KSS 4/22 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek AUTO pro BRÁNU 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 625,000.00 80.00 500,000   500,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 28
85/22 KSS 2/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zlepšení životních podmínek uživatelů chráněného bydlení ARCHA Ostrava 6498762 chráněné bydlení vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 344,000.00 79.94 275,000 275,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 28
92/22 KSS 2/22 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Obnova materiálně-technického vybavení v Domově pro seniory – Domově sv. Zdislavy 4812353 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 476,000.00 63.03 300,000 300,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 28
104/22 KSS 2/22 Domov Vesalius, z. ú. 08344078 ústav Pořízení nového vybavení ke zkvalitnění sociální služby Domova Vesalius v Opavě 8628750 domovy pro osoby se zdravotním postižením vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 05015/2021/SOC ze dne 17. 12. 2021 374,600.00 79.95 299,500 299,500       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 28
106/22 KSS 4/22 Spirála Ostrava, z.ú. 29451736 ústav Auto pro terénní sociální rehabilitaci 4298794 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06582/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 387,900.00 77.34 300,000   300,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 28
107/22 KSS 1/22 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Zajištění komfortní hygieny a bezpečné manipulace klientů služby domova pro seniory 4859242 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06847/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 702,000.00 50.00 351,000 351,000       investiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 28
112/22 KSS 5/22 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Vzdělávání zaměstnanců služby OASA 3151466 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 136,800.00 73.10 100,000 100,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 28
122/22 KSS 4/22 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Automobil pro pečovatelskou službu 4881535 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06348/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 467,900.00 80.00 374,300   374,300     investiční 20. 1. 2022 – 30. 6. 2023 28
138/22 KSS 1/22 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Výtah pro Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 3151466 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 1,265,974.00 78.99 1,000,000 375,000       investiční 1. 2. 2022 – 30. 6. 2023 28
4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 188,000
6458001 odborné sociální poradenství 150,000
9351981 odlehčovací služby 112,000
5187674 odborné sociální poradenství 175,000
03/22 KSS 5/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Případová práce ve službách pro osoby bez přístřeší s atypickým chováním v Ostravě 1411560 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 125,000.00 80.00 100,000 20,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 27
4683797 azylové domy 20,000
4862422 noclehárny 20,000
3573576 noclehárny 20,000
3588365 nízkoprahová denní centra 20,000
36/22 KSS 4/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Automobil pro terénní službu Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek 5180673 terénní programy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 411,000.00 72.99 300,000   300,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 27
45/22 KSS 2/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Zvýšení hygienického standardu v Azylovém domě pro muže Adelante 1411560 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 375,000.00 80.00 300,000 300,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 27
54/22 KSS 2/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zdravější a hezčí ARCHA Nový Jičín 7185364 chráněné bydlení vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 376,400.00 79.70 300,000 300,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 27
69/22 KSS 2/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Zkvalitnění prostorových podmínek Azylového domu v Krnově 4714749 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 375,000.00 80.00 300,000 300,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 27
70/22 KSS 1/22 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Zvýšení bezpečnosti v Domově Nýdek – kamerový systém 1839021 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 280,000.00 50.00 140,000 140,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 27
111/22 KSS 1/22 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Schodolez – zpřístupnění služby sociální rehabilitace osobám se zrakovým v kombinaci s tělesným postižením 3459300 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020 375,000.00 80.00 300,000 300,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 27
121/22 KSS 2/22 Charita Třinec 49591215 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zkvalitnění péče a podpory uživatelů sociální služby Charitní asistenční služby Charity Třinec – zázemí pro hygienu, mobilitu, aktivizaci 1760507 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06349/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 127,500.00 79.22 101,000 101,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 27
140/22 KSS 1/22 Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Bezbariérový rohový dům Domova Slunovrat 2575487 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08109/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 333,000.00 49.55 165,000 165,000       investiční 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 27
142/22 KSS 2/22 Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. 29386063 společnost s ručením omezeným Individualizace a bezpečí 3873395 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06842/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 341,609.00 79.33 271,000 271,000       neinvestiční 1. 2. 2022 – 30. 12. 2022 27
154/22 KSS 1/22 Seniorcentrum OASA s.r.o. 27857018 společnost s ručením omezeným Pořízení provozního vybavení domova pro seniory – Seniorcentrum OASA s.r.o. 3411698 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07668/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020 499,719.00 79.94 399,500 399,500       investiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 27
08/22 KSS 1/22 Ledax Ostrava o.p.s. 28131401 obecně prospěšná společnost Pořízení vybavení zkvalitňující výkon služby a zvyšující komfort uživatelů v CSS Domus Ostrava 2878324 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07672/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020 133,436.00 79.96 106,700 106,700       investiční 1. 5. 2022 – 31. 12. 2022 26
10/22 KSS 1/22 Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Pořízení 2 ks zvedáků pro imobilní klienty 3119505 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08140/2020/SOC ze dne 3. 12. 2020 498,000.00 50.00 249,000 249,000       investiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 26
13/22 KSS 4/22 Podané ruce – osobní asistence 70632596 spolek Pořízení automobilu pro potřeby sociální služby osobní asistence 2022 9781801 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07096/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 344,350.00 79.86 275,000   275,000     investiční 1. 6. 2022 – 30. 6. 2023 26
23/22 KSS 4/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. PRUŽNĚ VŽDY A VŠUDE 7109698 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 463,100.00 64.78 300,000   300,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 26
50/22 KSS 1/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Bezpečný azylový dům pro rodiny v Havířově 1100631 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 548,500.00 80.00 438,800 438,800       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 26
83/22 KSS 2/22 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Vybavení sociálních služeb Střediska VÝZVA 2022 3151466 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 246,610.00 79.88 197,000 70,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 26
4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 100,000
6458001 odborné sociální poradenství 11,000
9351981 odlehčovací služby 16,000
84/22 KSS 2/22 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Vybavení Poradny pro vztahy a rodinu 2022 5187674 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 65,614.00 79.25 52,000 52,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 26
102/22 KSS 1/22 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Zvýšení kvality poskytovaných služeb v Centru Pohoda 1930786 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 380,000.00 50.00 190,000 140,200       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 26
9611642 domovy pro osoby se zdravotním postižením 46,700
5643707 odlehčovací služby 3,100
108/22 KSS 4/22 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Automobil pro terénní práci s klienty se zrakovým a zrakovým kombinovaným postižením 3406829 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020 375,000.00 80.00 300,000   300,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 26
118/22 KSS 1/22 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Bezpečnější domov 5876950 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020 1,201,503.00 80.00 961,200 961,200       investiční 1. 2. 2022 – 31. 12. 2022 26
119/22 KSS 2/22 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rekonstrukce koupelny pro asistovanou hygienu 5876950 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020 319,673.00 79.93 255,500 255,500       neinvestiční 1. 2. 2022 – 31. 12. 2022 26
139/22 KSS 2/22 MENS SANA, z.ú. 65469003 ústav Zlepšení materiálně-technického zabezpečení sociálních služeb společnosti MENS SANA, z.ú. 5979763 chráněné bydlení vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06350/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků 385,000.00 77.92 300,000 100,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 26
7876721 sociální rehabilitace 100,000
8616711 podpora samostatného bydlení 100,000
147/22 KSS 2/22 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pro seniory v pestrých barvách 2315508 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020 244,950.00 79.98 195,900 195,900       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 26
148/22 KSS 4/22 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Mobilní Charitní pečovatelská služba 1449464 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020 333,723.00 79.98 266,900   266,900     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 26
163/22 KSS 2/22 ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 00537675 spolek Odborné rady a podpora = naděje na vyřešení obtížné životní situace 2522171 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07695/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020 99,000.00 77.78 77,000 77,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 26
11/22 KSS 2/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nové dveře otevírají nové možnosti 9243486 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 385,469.00 77.83 300,000 300,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 25
19/22 KSS 2/22 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku Domov se zvláštním režimem 7847664 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 360,304.00 79.99 288,200 288,200       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 25
26/22 KSS 2/22 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Materiálně-technické vybavení 3561786 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06274/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 84,000.00 80.00 67,200 67,200       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 25
27/22 KSS 2/22 Nemocnice AGEL Podhorská a.s. 47668989 akciová společnost Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav 6361336 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07697/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020 254,495.00 79.96 203,500 203,500       neinvestiční 31. 1. 2022 – 31. 12. 2022 25
35/22 KSS 4/22 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Automobil pro pečovatelskou službu 6665663 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06979/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 360,000.00 80.00 288,000   288,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 25
68/22 KSS 2/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Oprava koupelen v Domově Přístav Ostrava – Zukalova 8990475 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 80,000.00 80.00 64,000 64,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 25
90/22 KSS 2/22 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nákup a obnova materiálně technického zabezpečení a zajištění oprav a udržování Denního stacionáře Domovinka. 1329384 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 227,000.00 79.96 181,500 181,500       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 25
93/22 KSS 1/22 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Venkovní úpravy v Domově pro seniory – Domově sv. Zdislavy 4812353 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 2,384,000.00 41.95 1,000,000 1,000,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 25
136/22 KSS 1/22 Domov Iris, příspěvková organizace 70631824 příspěvková organizace Pořízení myček podložních mís a stavěcích zvedáků usnadňujících hygienu a mobilitu klientů Domova Iris 8175900 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06576/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 761,900.00 45.94 350,000 350,000       investiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 25
137/22 KSS 1/22 Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Dobré teplo pro Domov Slunovrat 1031861 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08109/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 205,000.00 48.78 100,000 100,000       investiční 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022 25
141/22 KSS 1/22 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Stavební úpravy k odstranění architektonických bariér v domově pro seniory (KSS 1/22) 6248581 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06194/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 4,023,604.00 24.85 1,000,000 1,000,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 25
157/22 KSS 4/22 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Auto pro pečovatelskou službu 8997579 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020 359,963.00 79.98 287,900   287,900     investiční 1. 3. 2022 – 30. 6. 2023 25
162/22 KSS 4/22 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Dostupnější osobní asistence na Opavsku 6458830 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 339,394.00 79.85 271,000   271,000     investiční 1. 7. 2022 – 30. 6. 2023 25
02/22 KSS 5/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Casework ve službách pro osoby bez přístřeší s atypickým chováním v Havířově 1100631 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 90,000.00 80.00 72,000 36,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 24
1201512 azylové domy 36,000
07/22 KSS 1/22 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Obnova zařízení prádelny DS Krnov 4325007 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 638,600.00 50.00 319,300 319,300       investiční 1. 7. 2022 – 30. 6. 2023 24
18/22 KSS 2/22 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Výmalba Domov pro seniory 3834335 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 396,200.00 75.72 300,000 300,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 24
22/22 KSS 4/22 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Pořízení automobilu pro sociální služby – Domov pro Seniory 3834335 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 896,416.00 55.78 500,000   500,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 24
40/22 KSS 4/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Zefektivnění a rozvoj služeb TP a NZDM v Krnově 5913318 terénní programy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 625,000.00 80.00 500,000   250,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 24
3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 250,000
44/22 KSS 2/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Oprava okapového systému a plechových konstrukcí střech obou budov Domova Přístav Ostrava – Kunčičky 2347976 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 375,000.00 80.00 300,000 300,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 24
46/22 KSS 5/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Specializované vzdělávání pracovníků Slezské diakonie oblasti Novojičínsko v oblasti práce s klienty s PAS a duševním onemocněním. 1437997 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 102,700.00 79.45 81,600 23,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 24
7185364 chráněné bydlení 9,700
7109698 sociální rehabilitace 17,800
4512437 sociálně terapeutické dílny 13,700
1979842 sociálně terapeutické dílny 10,400
2225555 domovy pro osoby se zdravotním postižením 7,000
48/22 KSS 1/22 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Stínící technika pro SSS FNO 7110344 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08003/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 299,000.00 50.00 149,500 149,500       investiční 1. 2. 2022 – 30. 6. 2023 24
56/22 KSS 2/22 Anděl Strážný, z. ú. 02771527 ústav Doma v bezpečí s Andělem Strážným 8384795 tísňová péče pověření SGEI Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování soc. služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností na rok 2022 ze dne 1. 3. 2022 85,000.00 80.00 68,000 68,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 24
67/22 KSS 1/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Bezbariérový pohyb v areálu Domova Přístav Ostrava – Kunčičky – 1. etapa 2347976 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 770,000.00 80.00 616,000 616,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 24
86/22 KSS 1/22 BESKYD FM, z. ú. 09470646 ústav Bezbariérové dveře 7597602 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08342/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020 375,000.00 80.00 300,000 300,000       investiční 20. 1. 2022 – 30. 6. 2023 24
99/22 KSS 2/22 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Nové vybavení TyfloCentra Ostrava 6472829 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08318/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020 177,400.00 79.48 141,000 141,000       neinvestiční 1. 3. 2022 – 31. 12. 2022 24
125/22 KSS 1/22 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba 8746674 odlehčovací služby vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 437,900.00 49.99 218,900 218,900       investiční 1. 6. 2022 – 30. 5. 2023 24
130/22 KSS 2/22 DomA – domácí asistence, z.s. 27031012 spolek Zkvalitnění zázemí terénních sociálních služeb 8094715 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06955/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 198,500.00 80.00 158,800 79,400       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 24
3043370 pečovatelská služba 79,400
158/22 KSS 5/22 AlFi, z.s. 02801426 spolek Zvýšení odbornosti pracovníků v přímé péči – poradců "Rané péče pro rodiny s dětmi s PAS" 6431660 raná péče vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06851/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků 86,000.00 79.07 68,000 68,000       neinvestiční 1. 2. 2022 – 31. 12. 2022 24
38/22 KSS 1/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Přístavba výtahu v LYDII Český Těšín 1603271 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 1,905,800.00 52.47 1,000,000 800,000       investiční 1. 2. 2022 – 30. 6. 2023 23
4967640 odlehčovací služby 200,000
42/22 KSS 1/22 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Zkvalitnění životních podmínek a prostředí v Azylovém domě pro rodiče s dětmi 5496529 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 1,161,105.00 50.00 580,500 580,500       investiční 4. 1. 2022 – 30. 6. 2023 23
62/22 KSS 4/22 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Umožníme našim uživatelům kulturní a společenský život mimo domov 6416850 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07653/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020 375,000.00 73.33 275,000   275,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 23
71/22 KSS 2/22 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Zkvalitnění služby Dům na půl cesty uživatelům 5068586 domy na půl cesty vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020 297,000.00 79.97 237,500 237,500       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 23
87/22 KSS 2/22 BESKYD FM, z. ú. 09470646 ústav Výměna podlah na pokojích klientů 7597602 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08342/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020 375,000.00 80.00 300,000 300,000       neinvestiční 20. 1. 2022 – 31. 12. 2022 23
88/22 KSS 1/22 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rekonstrukce koupelny v bytě č. 226 8272919 chráněné bydlení vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 297,625.00 79.97 238,000 238,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 23
126/22 KSS 4/22 FOKUS – Opava, z.s. 26990881 spolek Hurá do terénu III. 1528578 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08113/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 430,000.00 69.77 300,000   300,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 23
24/22 KSS 4/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Automobil pro pečovatelskou službu ELIM Stonava 1662001 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 362,000.00 80.00 289,600   289,600     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 22
37/22 KSS 1/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rekonstrukce střechy objektu EXIT, terapeutická komunita 2011550 terapeutické komunity pověření SGEI Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování soc. služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností na rok 2022 ze dne 2. 3. 2022 1,250,000.00 80.00 1,000,000 1,000,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 22
49/22 KSS 1/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Nová fasáda budovy Domu pro ženy a matky s dětmi Ostrava 4683797 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 1,350,000.00 74.07 1,000,000 1,000,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 22
55/22 KSS 1/22 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Tísňový systém pro seniory 6273668 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06907/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 1,124,163.00 49.99 562,000 562,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 22
103/22 KSS 3/22 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Vybudování místnosti pro zemřelé v Centru Pohoda 1930786 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 186,400.00 50.00 93,200     65,100 12,600 kombinovaná 1. 5. 2022 – 30. 6. 2023 22
9611642 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13,000 2,500
131/22 KSS 2/22 SENIOR DOMY POHODA a.s. 28568877 akciová společnost Senior domy Pohoda a.s. – KSS 2/22 6507455 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08341/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020 373,500.00 80.00 298,800 298,800       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 22
143/22 KSS 1/22 Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 25852051 obecně prospěšná společnost Kuchyně: srdce Domova 3388167 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06583/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 316,100.00 79.72 252,000 252,000       investiční 20. 1. 2022 – 28. 2. 2023 22
144/22 KSS 4/22 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Pořízení osobního automobilu pro zachování kvality terénní služby Terénního programu na Novojičínsku 2150312 terénní programy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020 364,100.00 79.65 290,000   290,000     investiční 1. 6. 2022 – 30. 6. 2023 22
151/22 KSS 2/22 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Společenské prostory pro klienty Oázy pokoje 6230469 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 84,000.00 79.76 67,000 67,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 22
152/22 KSS 1/22 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Podpora bezbariérovosti v Oáze pokoje 6230469 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 159,793.00 79.73 127,400 127,400       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 22
30/22 KSS 1/22 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Instalace systému EPS v Domě pokojného stáří 1668225 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 329,274.00 79.96 263,300 263,300       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 21
33/22 KSS 2/22 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost 28565029 obecně prospěšná společnost KSS 2/22 ŽEBŘÍK o.p.s. 3371975 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06540/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 88,000.00 80.00 70,400 70,400       neinvestiční 1. 7. 2022 – 31. 10. 2022 21
91/22 KSS 1/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům "Všechno má nějaký důvod a my chceme pomáhat dál" 2617969 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 1,253,500.00 79.78 1,000,000 1,000,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 21
100/22 KSS 4/22 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Z Vesničky soužití do terénu 4004387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 378,500.00 79.26 300,000   300,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 21
113/22 KSS 2/22 Linnet eu s.r.o. 26010585 společnost s ručením omezeným Sociální služba Anděl na drátě – Tísňová péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením – pořízení SOS komunikačního zařízení 9509809 tísňová péče pověření SGEI Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování soc. služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností na rok 2022 ze dne 25. 2. 2022 127,920.00 79.97 102,300 102,300       neinvestiční 1. 2. 2022 – 31. 12. 2022 21
12/22 KSS 1/22 Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Výměna evakuačního výtahu – budova A 7543337 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08140/2020/SOC ze dne 3. 12. 2020 2,087,825.00 47.90 1,000,000 1,000,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 20
21/22 KSS 1/22 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Pořízení klimatizace pro Domov se zvláštním režimem 7847664 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 1,333,374.00 75.00 1,000,000 1,000,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 20
97/22 KSS 2/22 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Obnova vybavení domova pro seniory 1751857 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků 174,145.00 79.82 139,000 139,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 20
134/22 KSS 1/22 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rekonstrukce koupelny v bytě č. 4 7235838 chráněné bydlení vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 284,567.00 79.77 227,000 227,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 20
146/22 KSS 4/22 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Mobilitu pro Charitní dům pokojného stáří 4666129 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020 359,317.00 79.99 287,400   287,400     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 20
149/22 KSS 2/22 Seniorcentrum OASA s.r.o. 27857018 společnost s ručením omezeným Pořízení nového vybavení v domově pro seniory v Seniorcentru OASA s.r.o. 3411698 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07668/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020 370,990.00 79.98 296,700 296,700       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 20
160/22 KSS 2/22 Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 25852051 obecně prospěšná společnost Výmalba stěn pro POHODU 3388167 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06583/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 109,367.00 79.55 87,000 87,000       neinvestiční 20. 1. 2022 – 31. 12. 2022 20
31/22 KSS 2/22 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Výmalba prostor Domu pokojného stáří 1668225 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 265,307.00 79.98 212,200 212,200       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 19
66/22 KSS 1/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Modernizace a zvýšení bezpečnosti prostor služeb v Krnově 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 1,285,149.00 77.81 1,000,000 500,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 19
5913318 terénní programy 500,000
101/22 KSS 4/22 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Efektivně v pohybu 8883344 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06895/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 425,000.00 70.59 300,000   75,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 19
7435832 terénní programy 75,000
4442192 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 75,000
3015065 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 75,000
114/22 KSS 1/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rekonstrukce podkroví a sociálních zázemí HANNAH Orlová, azylový dům 2217381 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 1,250,000.00 80.00 1,000,000 1,000,000       investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 19
133/22 KSS 1/22 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Rekonstrukce CDS 7432877 centra denních služeb vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08002/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 1,139,500.00 49.99 569,600 569,600       investiční 1. 3. 2022 – 30. 6. 2023 19
150/22 KSS 2/22 Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú. 26591537 ústav Zvýšení kvality sociálních služeb Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko v Karviné a Třinci 2446936 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06906/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 ve znění pozdějších dodatků 180,500.00 79.78 144,000 97,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 19
9648489 odborné sociální poradenství 47,000
164/22 KSS 4/22 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Automobil pro službu Zoom 3883231 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 319,000.00 79.94 255,000   255,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 19
109/22 KSS 4/22 DomA – domácí asistence, z.s. 27031012 spolek Automobil pro pečovatelskou službu 3043370 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06955/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 250,000.00 80.00 200,000   200,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 18
124/22 KSS 2/22 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná 00426458 spolek Opravy v pokojích uživatelů v Gerontocentru Český Těšín 2598581 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06437/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 238,600.00 79.21 189,000 189,000       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 10. 2022 18
28/22 KSS 4/22 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Automobil pro Oázu pokoje 6230469 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 402,000.00 74.63 300,000   300,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 17
29/22 KSS 4/22 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Automobil pro Terénní odlehčovací službu 7710238 odlehčovací služby vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 319,000.00 79.94 255,000   255,000     investiční 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023 17
74/22 KSS 2/22 LADASENIOR s.r.o. 07425741 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory LADA 1969508 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08316/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020 217,400.00 79.99 173,900 173,900       neinvestiční 1. 6. 2022 – 30. 9. 2022 17
75/22 KSS 1/22 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Vznik společného "náměstí" na II. oddělení DS odstraněním bariér a zlepšení možnosti socializace klientů 7863507 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 547,000.00 50.00 273,500 273,500       investiční 1. 7. 2022 – 30. 6. 2023 17
110/22 KSS 5/22 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Specializované vzdělávání zaměstnanců Domova pro seniory 4859242 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06847/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 89,800.00 79.96 71,800 71,800       neinvestiční 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 17
    Celkem                 38,035,100              
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022
Číslo žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Druh sociální služby Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace (v Kč) Druh dotace Důvod neposkytnutí dotace
01/22 KSS 5/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Proces podpory udržení abstinence u osob s duální diagnózou 5069181 služby následné péče 52,000 78.85 41,000 neinvestiční Vyřazeno z věcného hlediska, nesoulad s podmínkami dotačního titulu – žadatel neuvádí konkrétní osoby a odbornost konzultantů
05/22 KSS 2/22 Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 25910558 obecně prospěšná společnost Vybavení kuchyně – velkokapacitní mrazák a profesionální mixér. Speciální postele pro klienty s vyšší hmotností. 7703777 domovy pro seniory 375,900 79.81 300,000 neinvestiční Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (15 bodů) nutných k doporučení k podpoře
06/22 KSS 1/22 Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 25910558 obecně prospěšná společnost Soubor elektricky ovládaných mobilních postelí pro imobilní klienty včetně vybavení. Automatický elektrický kráječ chleba a knedlíků. 7703777 domovy pro seniory 1,254,044 79.74 1,000,000 investiční Vyřazeno z věcného hlediska, nesoulad s podmínkami dotačního titulu – předmět projektu neodpovídá vyhlášené podpoře
14/22 KSS 5/22 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Podpora týmu pracovníků DZR při komunikaci s klienty se specifickými potřebami 4325007 domovy se zvláštním režimem 103,500 79.90 82,700 neinvestiční Vyřazeno z věcného hlediska, nesoulad s podmínkami dotačního titulu – cílová skupina sociálních služeb žadatele a požadované vzdělávání neodpovídá stanoveným podmínkám
15/22 KSS 5/22 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Podpora odborného vzdělávání a rozvoje pracovníků – Domov se zvláštním režimem 7847664 domovy se zvláštním režimem 92,860 79.91 74,200 neinvestiční Vyřazeno z věcného hlediska, nesoulad s podmínkami dotačního titulu – cílová skupina sociálních služeb žadatele a požadované vzdělávání neodpovídá stanoveným podmínkám
16/22 KSS 5/22 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Podpora odborného vzdělávání a rozvoje pracovníků – Domov pro seniory 3834335 domovy pro seniory 95,860 79.91 76,600 neinvestiční Vyřazeno z věcného hlediska, nesoulad s podmínkami dotačního titulu – cílová skupina sociálních služeb žadatele a požadované vzdělávání neodpovídá stanoveným podmínkám
17/22 KSS 4/22 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Pořízení automobilu pro sociální služby – Domov se zvláštním režimem 7847664 domovy se zvláštním režimem 763,900 39.27 300,000 investiční Vyřazeno z věcného hlediska, nesoulad s podmínkami dotačního titulu – požadovaný automobil neodpovídá vyhlášené podpoře, neboť obsahuje nadstandardní vybavení
20/22 KSS 1/22 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Pořízení vybavení pro prádelnu Domova pro seniory 3834335 domovy pro seniory 1,353,179 73.90 1,000,000 investiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – rozpočet obsahuje neinvestiční náklad
25/22 KSS 1/22 MIKASA z.s. 22832386 spolek Domov MIKASA – místo pro život osob s autismem a chováním náročným na péči _ domovy pro osoby se zdravotním postižením 8,836,000 11.32 1,000,000 investiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – sociální služba jíž se projekt týká není registrována
34/22 KSS 4/22 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Buďme mobilní a pohotoví v podpoře lidí bez domova 3942701 noclehárny 380,100 78.93 300,000 investiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – nepodporovaný druh sociální služby (§63 noclehárny)
41/22 KSS 4/22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Bezbariérová úprava vozidla pro Domov Přístav Ostrava – Kunčičky 2347976 domovy se zvláštním režimem 215,000 69.77 150,000 investiční Vyřazeno z věcného hlediska, nesoulad s podmínkami dotačního titulu – požadovaná úprava vozidla hrazená z dotace se netýká stávajícího vozidla
47/22 KSS 1/22 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 70631816 příspěvková organizace Pořízení pečovatelských polohovacích lůžek pro snadnější mobilitu a péči o klienty 9571983 domovy pro seniory 552,766 49.98 276,300 investiční Vyřazeno z věcného hlediska, nesoulad s podmínkami dotačního titulu – předmět projektu neodpovídá vyhlášené podpoře
51/22 KSS 1/22 Medela-péče o seniory o.p.s. 02141531 obecně prospěšná společnost Pořízení nového zdravotnického a kuchyňského vybavení pro DZR Medela-péče o seniory o.p.s. 4929112 domovy se zvláštním režimem 337,263 78.57 265,000 investiční Vyřazeno z věcného hlediska, nesoulad s podmínkami dotačního titulu – předmět projektu neodpovídá vyhlášené podpoře
58/22 KSS 2/22 Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. 09276181 ústav Zabezpečení provozních potřeb nákupem potřebných prostředků pro klienty, základní opravy v budově – střecha, opravy vjezdových bran a branky 6378079 domovy se zvláštním režimem 376,200 79.74 300,000 neinvestiční Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (15 bodů) nutných k doporučení k podpoře
59/22 KSS 1/22 Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. 09276181 ústav Soubor základní nábytkové výbavy pokoje seniora 6378079 domovy se zvláštním režimem 1,269,200 78.79 1,000,000 investiční Vyřazeno z věcného hlediska, nesoulad s podmínkami dotačního titulu – předmět projektu neodpovídá vyhlášené podpoře
63/22 KSS 1/22 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace Nákup myčky na černé nádobí s čerpadlem – zlepšení pracovních podmínek a kvality přípravy stravy 5971576 domovy pro seniory 199,771 79.94 159,700 investiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – nedodržena procentní spoluúčast žadatele
64/22 KSS 1/22 Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. 09693424 ústav Nebytové prostory pro činnost sociální služby osobní asistence 6445984 osobní asistence 2,058,500 48.58 1,000,000 investiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – žadatel není vlastníkem pozemku, na němž má být provedena výstavba objektu
65/22 KSS 2/22 Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. 09693424 ústav Vnitřní vybavení zázemí pracovníků osobní asistence 6445984 osobní asistence 376,800 79.62 300,000 neinvestiční Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (15 bodů) nutných k doporučení k podpoře
72/22 KSS 2/22 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Zkvalitnění poskytování služby azylového domu uživatelům 6765886 azylové domy 298,500 80.00 238,800 neinvestiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – nákladový rozpočet obsahuje neuznatelné náklady – investiční náklady
77/22 KSS 4/22 Slunce v dlani, o.p.s. 26877295 obecně prospěšná společnost Dostupnost osobní asistence i pro okrajové a vzdálenější části měst a obcí 3512159 osobní asistence 3,900,000 17.95 700,000 investiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – projekt je v rozporu s podmínkami dotačního titulu KSS 4/22, kdy titul umožňuje nákup jednoho vozidla nikoli tří, jak požaduje žadatel
78/22 KSS 3/22 LADASENIOR s.r.o. 07425741 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory LADA 1969508 domovy pro seniory 65,700 79.91 52,500 neinvestiční Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (15 bodů) nutných k doporučení k podpoře
79/22 KSS 5/22 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Podpora odborného vzdělávání pracovníků v sociálních službách, odlehčovací služby "RaD" – Sociální služby města Havířova 9419566 odlehčovací služby 39,500 80.00 31,600 neinvestiční Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti byl projekt v jedné z hodnocených oblastí hodnocen 0 body
81/22 KSS 5/22 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Podpora odborného vzdělávání a rozvoje sociálních pracovníků odborného sociálního poradenství "RaD" – Sociální služby města Havířova 1406016 odborné sociální poradenství 48,700 79.88 38,900 neinvestiční Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti byl projekt v jedné z hodnocených oblastí hodnocen 0 body
95/22 KSS 2/22 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Vybavení prádelny Terapeutické komunity Renarkon 3734845 terapeutické komunity 143,000 79.02 113,000 neinvestiční Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (15 bodů) nutných k doporučení k podpoře
96/22 KSS 4/22 MEDICA Třinec, z.ú. 05115841 ústav Zvýšení mobility MEDICA Třinec 8848934 odborné sociální poradenství 259,000 77.22 200,000 investiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – nepodporovaný druh sociální služby (§ 37 odborné sociální poradenství)
98/22 KSS 4/22 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pořízení automobilu do nové služby domova pro seniory 9538869 domovy pro seniory 284,877 80.00 227,900 investiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – sociální služba je dle rozhodnutí o registraci poskytována až od 1. 1. 2022
105/22 KSS 4/22 Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. 09693424 ústav Nákup osobního vozidla 6445984 osobní asistence 386,900 77.54 300,000 investiční Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (15 bodů) nutných k doporučení k podpoře
116/22 KSS 5/22 Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. 48804517 spolek Vzdělávání zaměstnanců služeb RESPIT, RODINNÝ PRŮVODCE a BRÁNA 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 82,600 79.90 66,000 neinvestiční Vyřazeno z věcného hlediska, nesoulad s podmínkami dotačního titulu – požadované vzdělávání neodpovídá stanoveným podmínkám
6458001 odborné sociální poradenství
9351981 odlehčovací služby
120/22 KSS 2/22 Spolkový dům Mariany Berlové – zapsaný spolek 26594731 spolek Obnova materiálně technického zabezpečení a zvýšení kvality služeb DDC Beruška 7454815 centra denních služeb 226,380 80.00 181,100 neinvestiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – nákladový rozpočet obsahuje neuznatelné náklady – mzdové náklady dohody
123/22 KSS 5/22 DomA – domácí asistence, z.s. 27031012 spolek Speciální vzdělání pro pracovníky DomA 3043370 pečovatelská služba 49,500 80.00 39,600 neinvestiční Vyřazeno z věcného hlediska, nesoulad s podmínkami dotačního titulu – cílová skupina sociálních služeb žadatele a požadované vzdělávání neodpovídá stanoveným podmínkám
8094715 osobní asistence
128/22 KSS 4/22 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná 00426458 spolek Pořízení automobilu na benzínový pohon pro Gerontocentrum Český Těšín 2598581 domovy pro seniory 383,900 78.15 300,000 investiční Vyřazeno z věcného hlediska, nesoulad s podmínkami dotačního titulu – není zdůvodněno pořízení požadovaného vozidla typu SUV
132/22 KSS 1/22 SENIOR DOMY POHODA a.s. 28568877 akciová společnost Senior domy Pohoda a.s. – KSS 1/22 6507455 domovy pro seniory 560,000 80.00 448,000 investiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – rozpočet obsahuje neinvestiční náklad
153/22 KSS 2/22 Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 70631859 příspěvková organizace Nákup aktivních antidekubitních matrací 2059516 domovy se zvláštním režimem 99,500 60.30 60,000 neinvestiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – žádost podána pouze v elektronické podobě, nezaslána ani v listinné podobě ani prostřednictvím informačního systému datových schránek
155/22 KSS 5/22 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Vzdělávání pracovníků ARKA 1109069 terénní programy 34,400 79.94 27,500 neinvestiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – nedodržena minimální výše požadované dotace
156/22 KSS 2/22 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 obecně prospěšná společnost Finanční zajištění nákupu pomůcek a PC pro krajské ambulantní středisko 4276818 sociální rehabilitace 70,200 79.77 56,000 neinvestiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – žádost podána pouze v elektronické podobě, nezaslána ani v listinné podobě ani prostřednictvím informačního systému datových schránek
159/22 KSS 1/22 Spolkový dům Mariany BERLOVÉ – zapsaný spolek 26594731 spolek Terasa, místo pro život, na pevných základech 7454815 centra denních služeb 140,000 80.00 112,000 investiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – rozpočet obsahuje neinvestiční náklad
161/22 KSS 5/22 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Podpora odbornosti pracovníků Poradenského střediska EUROTOPIA 6898771 odborné sociální poradenství 57,500 78.26 45,000 neinvestiční Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek programu – rozpočet obsahuje neuznatelný náklad

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.