koronaweb
Menu

Výsledky Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 17. 3. 2021 usnesením č. 3/226 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací, o pořadníku náhradních žadatelů a o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021".

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů
10/21 NAPK 1/21 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Letní pobytová aktivita Vlkovice 2021 9732434 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07998/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020 146 200 49,66 72 600 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2021 24
11/21 NAPK 1/21 S.T.O.P., z.s. 26516594 spolek Kometa 2021 - - 164 000 48,78 80 000 neinvestiční 1. 2. - 31. 12. 2021 24
01/21 NAPK 1/21 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Tábor snů 2021 - - 162 000 49,38 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2021 24
09/21 NAPK 1/21 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 26678497 spolek Chaloupka 2021 - pobytové a jednorázové aktivity pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy - - 160 000 50,00 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2021 23
06/21 NAPK 3/21 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 22831738 spolek Vyznej se ve svém vyúčtování! - - 159 600 50,00 79 800 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2021 23
02/21 NAPK 1/21 Centrum rodiny BOBEŠ z.s. 69624356 spolek S BOBEŠEM je prima 2021 - - 160 000 50,00 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2021 22
05/21 NAPK 2/21 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Probační program K2 a resocializační program - - 319 600 25,03 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2021 22
03/21 NAPK 3/21 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 44990901 spolek Respektovat a být respektován: PREVENCE KRIMINALITY V SEXBYZNYSE v Moravskoslezském kraji 4441304 pověření SGEI Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování soc. služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností ze dne 2. února 2021 160 000 50,00 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2021 22
04/21 NAPK 2/21 KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost 29397596 obecně prospěšná společnost KOLOVÝ KRUH PRO PACHATELE V R. 2021 - - 870 100 7,77 67 600 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2021 22
  Celkem   700 000  
Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021
Poř.č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 13/21 NAPK 2/21 Institut prevence, z. s. 01566237 spolek Terapeutická práce s rizikovými dětmi a mládeží - - 607 000 13,18 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2021 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 07/21 NAPK 3/21 Město Odry 00298221 obec Oderští andělé - - 116 100 68,91 80 000 neinvestiční 3. 5. - 18. 12. 2021 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 08/21 NAPK 2/21 Šance podaná ruka, z. ú. 06480357 ústav Nový START - - 826 600 9,68 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2021 15 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
4. 12/21 NAPK 1/21 SK. Dětem, z. s. 26995999 spolek Sportovní kemp SK DĚTEM - - 170 000 47,06 80 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 8. 2021 13 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
Neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje v Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Odůvodnění neposkytnutí dotace
14/21 NAPK 3/21 Vaše dohoda, z. s. 07621434 spolek Zvyšování povědomí veřejnosti o problematice obětí trestné činnosti 152 000 50,00 76 000 neinvestiční Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, žádost doručena pouze elektronicky prostřednictvím e‑podání

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.