koronaweb
Menu

Výsledky Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Schváleno zastupitelstvem kraje dne 5. 3. 2020 usnesením č. 15/1788.

Schválené žádosti

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům

Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše dotace (v Kč)  Schválená výše dotace (v Kč) Nákladové limity (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Osobní Provozní
1 Akademický ústav Karviná, z.ú. 62331485 ústav Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA 7799721 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 478 000 2 837 000 2 588 000 2 533 000 304 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02822/2015/SOC ze dne 21. 10. 2015
2 AlFi, z.s. 02801426 spolek Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS 6431660 raná péče 3 704 000 1 159 000 1 159 000 1 015 000 144 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03253/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
3 Althaia o.p.s. 22892150 obecně prospěšná společnost Odborné sociální poradenství 3324815 odborné sociální poradenství 3 177 000 910 128 910 000 910 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 02982/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
4 Althaia o.p.s. 22892150 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení - Klub Osa, Nízkoprahové zařízení - Klub Hlinka 5799165 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 444 000 1 928 544 1 741 000 1 928 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02982/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
5 Althaia o.p.s. 22892150 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 8842992 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 545 000 1 141 680 1 041 000 1 141 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02982/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
6 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Sociální poradna ANIMA VIVA 8840509 odborné sociální poradenství 3 050 000 1 189 000 1 189 000 1 189 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. a). číslo smlouvy 03270/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
7 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Terénní programy ARKA 1109069 terénní programy 4 985 000 1 734 000 1 734 000 1 616 821 117 179 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03286/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
8 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Adiktologická poradna ARKA 3561786 odborné sociální poradenství 2 923 000 1 157 000 991 000 1 042 300 114 700 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03286/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
9 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Následná péče ARKA 8243517 služby následné péče 859 000 365 000 297 000 285 261 61 739 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03286/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
10 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi Havířov, azylový dům 1100631 azylové domy 0 9 181 000 0 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 - 2021" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
11 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov 1201512 azylové domy 0 5 594 000 0 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 - 2021" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
12 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro muže Samaritán Opava 1268368 azylové domy 0 5 279 000 0 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 - 2021" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
13 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Opava 1457315 noclehárny 2 187 000 895 000 853 000 650 500 244 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
14 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov 1461792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 008 000 1 430 000 1 357 000 1 234 000 196 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
15 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Kopřivnice 1483365 terénní programy 1 843 000 1 271 000 1 271 000 942 813 328 187 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
16 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Samaritán Opava 1746734 terénní programy 1 084 000 529 000 466 000 397 817 131 183 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
17 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek-Místek 1946534 domovy se zvláštním režimem 22 944 000 7 371 000 7 312 000 6 070 700 1 300 300 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Samaritán Opava 2004679 nízkoprahová denní centra 2 536 000 1 389 000 1 389 000 894 371 494 629 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
19 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Samaritán Opava 2053217 noclehárny 3 731 000 1 795 000 1 703 000 1 218 000 577 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
20 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Kučičky 2347976 domovy se zvláštním režimem 60 945 000 15 671 000 14 967 000 13 320 350 2 350 650 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava 3553396 terénní programy 13 545 000 7 830 000 5 054 000 6 055 950 1 774 050 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armada spásy, Noclehárna pro muže Ostrava 3573576 noclehárny 5 275 000 2 596 000 2 486 000 1 896 819 699 181 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
23 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armada spásy, Nízkoprahové denní centrum Ostrava 3588365 nízkoprahová denní centra 3 622 000 1 881 000 1 881 000 1 232 172 648 828 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
24 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kopřivnice 3716757 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 222 000 1 074 000 1 074 000 722 841 351 159 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
25 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Krnov 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 759 000 2 027 000 1 835 000 1 640 253 386 747 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
26 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov 3730898 terénní programy 3 251 000 1 444 000 1 444 000 1 219 000 225 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
27 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Vyhlídka Havířov 4023688 služby následné péče 3 972 000 1 970 000 1 819 000 1 240 300 729 700 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
28 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Krnov 4411471 nízkoprahová denní centra 1 570 000 740 000 663 000 558 409 181 591 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
29 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov 4502063 noclehárny 3 860 000 1 630 000 1 630 000 1 317 101 312 899 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
30 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům Krnov 4714749 azylové domy 17 100 000 10 500 000 9 006 000 7 798 725 2 701 275 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
31 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Ostrava 4862422 noclehárny 2 445 000 1 132 000 1 087 000 884 619 247 381 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
32 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Havířov 4978534 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 1 424 000 0 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 - 2021" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
33 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frenštát pod Radhoštěm 5019603 terénní programy 2 260 000 1 513 000 864 000 1 031 704 481 296 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
34 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pod svahem Havířov 5069181 služby následné péče 7 613 000 4 500 000 4 500 000 2 927 500 1 572 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
35 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek 5180673 terénní programy 3 793 000 1 995 000 1 995 000 1 570 874 424 126 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
36 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín 5566615 terénní programy 2 709 000 1 646 000 1 506 000 1 225 617 420 383 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
37 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Krnov 5913318 terénní programy 3 251 000 1 606 000 1 570 000 1 322 854 283 146 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
38 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Ostrava 6252968 terénní programy 4 335 000 1 815 000 1 729 000 1 492 467 322 533 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
39 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro dětí a mládež Ostrava - Přívoz 6317306 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 759 000 2 160 000 1 971 000 1 562 766 597 234 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
40 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna Krnov 6695046 noclehárny 4 503 000 1 496 000 1 496 000 1 257 757 238 243 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
41 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava 6924546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 10 229 000 4 898 000 4 357 000 3 552 992 1 326 008 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
42 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Zukalova 8990475 domovy se zvláštním režimem 20 793 000 6 298 000 5 066 000 5 745 000 553 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
43 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pro ženy a matky s dětmi Opava, azylový dům 9479139 azylové domy 0 7 507 000 0 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 - 2021" číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
44 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov 9583580 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 835 000 1 522 000 1 473 000 1 132 867 389 133 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
45 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Havířov 9888745 terénní programy 867 000 410 000 371 000 362 000 48 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
46 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum Ostrava 9533187 sociálně terapeutické dílny 10 728 000 6 610 411 2 631 000 4 827 267 1 026 733 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 028332015/SOC ze dne 9. 11. 2015
47 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Centrum denních služeb 2298502 centra denních služeb 2 256 000 1 538 000 1 106 000 1 186 585 266 415 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03088/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
48 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Bydlíme! 2020 6905831 chráněné bydlení 8 064 000 3 109 000 2 477 000 2 487 500 621 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03091/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
49 BESKYD DZR, o.p.s. 28618530 obecně prospěšná společnost BESKYD DZR, o.p.s. 7594614 domovy se zvláštním režimem 41 586 000 7 780 000 6 942 000 5 780 000 2 000 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03300/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
50 Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 spolek Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, z.s., Ostrava 5038493 intervenční centra 3 426 000 1 720 630 1 720 000 1 513 076 206 924 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03277/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
51 Bohumínská městská nemocnice, a.s. 26834022 akciová společnost Bohumínská městská nemocnice, a.s. 8095815 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 8 184 000 1 890 000 1 632 000 1 890 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03063/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
52 Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 29390168 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Polárka 3032399 sociálně terapeutické dílny 5 759 000 2 150 000 2 041 000 1 939 600 210 400 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02940/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
53 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín 3015065 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 900 000 1 799 000 1 575 000 1 395 000 404 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
54 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Bohumín 4442192 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 685 000 1 752 000 1 450 000 1 303 000 449 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
55 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Streetwork v Třinci 7435832 terénní programy 2 059 000 1 087 000 950 000 946 000 141 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
56 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Třinec 8883344 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 685 000 1 741 000 1 497 000 1 283 000 458 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
57 CENTROM z. s. 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice 4049883 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 041 000 859 000 802 000 663 579 195 421 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
58 CENTROM z. s. 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice 4598329 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 397 000 578 000 504 000 346 316 231 684 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
59 CENTROM z. s. 69610371 spolek SAS pro rodiny s dětmi CENTROM 8799032 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7 304 000 3 308 600 3 072 000 2 465 064 842 936 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
60 CENTROM z. s. 69610371 spolek Program bydlení CENTROM 9896211 terénní programy 4 877 000 1 914 000 1 914 000 1 526 508 387 492 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
61 Centrum Anabell, z. ú. 26606518 ústav Odborné sociální poradenství v KCA Ostrava 2175821 odborné sociální poradenství 1 907 000 713 732 678 000 553 364 159 636 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02971/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
62 Centrum nové naděje z.ú. 70632031 ústav Občanská poradna 7114272 odborné sociální poradenství 2 415 000 820 000 820 000 630 700 189 300 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02873/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
63 Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace pečovatelská služba 2512291 pečovatelská služba 47 256 000 8 950 000 8 002 000 8 950 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. e). číslo smlouvy 03064/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
64 Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace sociálně právní poradna 4132501 odborné sociální poradenství 3 813 000 1 300 000 1 107 000 1 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03064/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
65 Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace Centrum denních služeb Domovinka 9123287 centra denních služeb 7 089 000 1 900 000 1 465 000 1 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03064/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
66 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA - osobní asistence OASA 3151466 osobní asistence 32 220 000 12 120 000 11 318 000 11 950 000 170 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
67 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA - sociálně aktivizační služba BRÁNA 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 4 930 000 1 950 000 1 777 000 1 768 000 182 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
68 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Poradna pro vztahy a rodinu 5187674 odborné sociální poradenství 1 653 000 624 000 556 000 534 500 89 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
69 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA - odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE 6458001 odborné sociální poradenství 1 907 000 840 000 788 000 758 000 82 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
70 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA - odlehčovací služba RESPIT 9351981 odlehčovací služby 2 685 000 750 000 684 000 684 000 66 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
71 Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. 26591537 spolek NZDM Bublina 2020 3769557 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 900 000 982 000 982 000 878 500 103 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08467/2018/SOC ze dne 20. 12. 2018
72 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s. 26640601 spolek Služba následné péče "Pavučina" 8717410 služby následné péče 2 861 000 1 118 000 1 118 000 837 000 281 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. a). číslo smlouvy 03053/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
73 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Nový Jičín 1387326 odborné sociální poradenství 1 144 000 570 000 499 000 559 000 11 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
74 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Občanská poradna Nový Jičín 2783752 odborné sociální poradenství 3 177 000 1 204 000 1 090 000 1 167 000 37 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
75 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Frýdecko-Místecko 2824305 osobní asistence 3 974 000 1 043 000 1 043 000 1 030 000 13 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
76 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 3091926 odborné sociální poradenství 1 271 000 563 000 523 000 548 000 15 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
77 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Opava 3155855 odborné sociální poradenství 1 271 000 604 000 544 000 590 000 14 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
78 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek 4014933 odborné sociální poradenství 890 000 440 000 440 000 395 000 45 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
79 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Ostravsko 5106561 osobní asistence 16 110 000 4 520 000 4 190 000 4 480 000 40 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
80 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Opavsko 6458830 osobní asistence 16 110 000 4 100 000 4 017 000 4 062 000 38 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
81 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Bruntál 8268769 odborné sociální poradenství 1 017 000 503 000 503 000 456 000 47 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
82 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Novojičínsko 8796301 osobní asistence 15 036 000 4 460 000 4 286 000 4 427 000 33 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
83 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Bruntálsko 9697179 osobní asistence 4 833 000 1 640 000 1 500 000 1 621 000 19 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
84 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 obecně prospěšná společnost Tlumočnická služba 1926246 tlumočnické služby 5 681 000 3 083 272 3 039 000 2 870 751 212 249 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02981/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
85 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 08238359 příspěvková organizace Pečovatelská služba 1013568 pečovatelská služba 30 072 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08083/2019/SOC ze dne 17. 12. 2019
86 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 08238359 příspěvková organizace Zařízení denního pobytu pro seniory s nepřetržitým provozem 4329206 odlehčovací služby 8 834 000 782 000 739 000 782 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08083/2019/SOC ze dne 17. 12. 2019
87 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář RADOST 2053358 denní stacionáře 9 660 000 2 280 000 2 110 000 2 280 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
88 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář PAPRSEK 3554195 denní stacionáře 10 898 000 2 100 000 2 002 000 2 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
89 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Osobní asistence 8640141 osobní asistence 3 222 000 650 000 650 000 650 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
90 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Domov pro seniory Domov Cesmína 3327193 domovy pro seniory 37 062 000 12 400 000 10 380 000 12 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
91 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Osobní asistence 6222819 osobní asistence 1 611 000 470 000 419 000 470 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
92 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8228127 pečovatelská služba 12 888 000 3 100 000 2 614 000 3 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. e). číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
93 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Denní stacionář Domovinka 9153369 denní stacionáře 4 211 000 1 550 000 1 496 000 1 550 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
94 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 6248581 domovy pro seniory 46 008 000 7 250 000 6 057 000 7 250 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03308/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
95 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 9622449 pečovatelská služba 15 144 000 1 800 000 1 490 000 1 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. e). číslo smlouvy 03308/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
96 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2009812 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 11 814 000 4 406 000 4 406 000 3 943 000 463 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
97 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Krizové centrum pro děti a rodinu 3072329 krizová pomoc 3 366 000 1 867 000 1 827 000 1 470 000 397 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
98 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 4550261 pečovatelská služba 3 652 000 1 132 000 1 132 000 1 132 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
99 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty Frýdek-Místek 4594167 domy na půl cesty 2 223 000 845 000 845 000 523 000 322 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
100 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Rodinná poradna 7533402 odborné sociální poradenství 8 261 000 2 795 000 2 795 000 2 490 000 305 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
101 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6883993 pečovatelská služba 32 328 000 6 681 000 5 965 000 6 681 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
102 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Centrum denních služeb 7432877 centra denních služeb 2 363 000 440 000 377 000 440 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
103 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro seniory 1930786 domovy pro seniory 57 510 000 19 230 000 13 448 000 19 230 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
104 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Denní stacionáře 2012296 denní stacionáře 2 973 000 528 000 444 000 528 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
105 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Odlehčovací služby 5643707 odlehčovací služby 1 262 000 513 000 324 000 513 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
106 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9278400 pečovatelská služba 8 592 000 1 667 000 902 000 1 667 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
107 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením 9611642 domovy pro osoby se zdravotním postižením 24 420 000 8 531 000 7 540 000 8 281 000 250 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
108 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář - Domovinka 1329384 denní stacionáře 4 954 000 1 255 000 1 163 000 1 255 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03289/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
109 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy 4812353 domovy pro seniory 14 058 000 3 530 000 3 106 000 3 530 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03289/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
110 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 ústav Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) 6638773 tlumočnické služby 1 759 000 635 937 635 000 549 626 85 374 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02135/2019/SOC ze dne 27. 6. 2019
111 ČMELÁČEK z. s. 01668633 spolek ČMELÁČEK z.s. 4394839 denní stacionáře 4 954 000 3 692 300 2 054 000 2 928 460 436 540 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06200/2018/SOC ze dne 1. 7. 2018
112 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Hladnovská 3069053 domovy se zvláštním režimem 13 275 000 3 802 000 3 088 000 3 802 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
113 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov na Liščině 3872819 domovy pro osoby se zdravotním postižením 48 467 000 17 277 000 15 459 000 17 277 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
114 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Třebovice 5599837 domovy pro osoby se zdravotním postižením 18 746 000 6 706 000 5 617 000 6 706 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
115 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Jandova 5809901 domovy pro osoby se zdravotním postižením 21 765 000 8 986 000 8 071 000 8 986 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
116 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Čtyřlístek 6234750 chráněné bydlení 11 592 000 7 065 000 5 962 000 7 065 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
117 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Barevný svět 8337261 domovy pro osoby se zdravotním postižením 82 325 000 24 742 000 20 967 000 24 742 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
118 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Třebovice 9580912 chráněné bydlení 3 024 000 1 317 000 1 240 000 1 317 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
119 Dětská rehabilitace 47811820 příspěvková organizace Dětská rehabilitace 4969710 denní stacionáře 5 449 000 928 000 928 000 792 000 136 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 02764/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
120 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domovinka pro seniory - týdenní stacionář 1024537 týdenní stacionáře 4 815 000 2 070 000 1 642 000 2 000 000 70 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
121 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba v rodinách 1435872 pečovatelská služba 18 688 000 5 520 000 4 401 000 5 370 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
122 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domovinka pro seniory - denní stacionář 3342196 denní stacionáře 3 716 000 1 638 000 1 351 000 1 493 000 145 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
123 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba Příbor 9602799 pečovatelská služba 4 619 000 1 656 000 1 593 000 1 580 000 76 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
124 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 1465556 osobní asistence 3 330 000 1 005 100 959 000 1 005 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
125 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 2660543 pečovatelská služba 12 781 000 2 502 400 2 445 000 2 502 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
126 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4050410 týdenní stacionáře 3 745 000 1 340 900 1 153 000 1 340 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
127 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4407102 domovy pro seniory 14 697 000 3 666 600 3 165 000 3 666 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
128 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 5394957 domovy se zvláštním režimem 7 887 000 1 890 000 1 690 000 1 890 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
129 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Šance domova - sociální rehabilitace 1720675 sociální rehabilitace 4 877 000 3 200 000 2 811 000 2 825 000 375 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
130 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Horizont - středisko sociální aktivizace 2280231 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 370 000 3 775 000 3 303 000 3 516 000 259 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
131 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4004387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 296 000 3 360 000 2 914 000 2 992 000 368 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
132 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6583055 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 444 000 4 405 000 3 784 000 4 073 000 332 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
133 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradenské a informační centrum - odborné sociální poradenství 8251178 odborné sociální poradenství 3 813 000 2 745 000 2 357 000 2 305 000 440 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
134 DomA - domácí asistence 27031012 spolek pečovatelská služba 3043370 pečovatelská služba 3 115 000 930 000 796 000 890 000 40 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02876/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
135 DomA - domácí asistence 27031012 spolek osobní asistence 8094715 osobní asistence 3 222 000 1 100 000 1 046 000 1 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02876/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
136 Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 1149753 domovy se zvláštním režimem 62 379 000 11 946 000 11 129 000 11 946 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02872/2015/SOC ze dne 2. 11. 2015
137 Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 9572931 domovy pro seniory 136 746 000 24 582 000 22 202 000 24 582 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02872/2015/SOC ze dne 2. 11. 2015
138 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace domov se zvláštním režimem Domova Korýtko, příspěvkové organizace 3412464 domovy se zvláštním režimem 46 605 000 13 190 000 9 416 000 13 190 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03243/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
139 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace domov pro seniory Domova Korýtko, příspěvkové organizace 4859242 domovy pro seniory 122 688 000 23 127 000 20 695 000 23 127 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03243/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
140 Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 70631859 příspěvková organizace Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 2059516 domovy se zvláštním režimem 52 341 000 9 416 000 8 474 000 9 416 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03180/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
141 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou - DPS 4159818 domovy pro seniory 57 510 000 15 447 000 11 114 000 15 447 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03004/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
142 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 5811973 odlehčovací služby 631 000 150 000 81 000 150 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03004/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
143 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 9063927 domovy se zvláštním režimem 16 491 000 2 620 000 2 208 000 2 620 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03004/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
144 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o. 9380866 domovy pro seniory 125 244 000 21 668 000 19 835 000 21 668 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03147/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
145 Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 70631824 příspěvková organizace Domov pro seniory Iris, Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace 8175900 domovy pro seniory 66 456 000 14 081 000 12 007 000 14 081 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02980/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
146 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 70631816 příspěvková organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 9571983 domovy pro seniory 125 883 000 22 627 000 20 350 000 22 627 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02825/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
147 Domov pro seniory Klimkovice 70867844 příspěvková organizace Domov pro seniory Klimkovice 6296698 domovy pro seniory 16 614 000 2 900 000 2 597 000 2 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02889/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
148 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 2614647 pečovatelská služba 15 251 000 4 380 000 3 232 000 4 380 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03077/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
149 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 4325007 domovy se zvláštním režimem 25 095 000 9 120 000 7 383 000 9 120 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03077/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
150 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 7863507 domovy pro seniory 64 539 000 24 520 000 19 072 000 24 520 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03077/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
151 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace domovy pro seniory 5971576 domovy pro seniory 42 174 000 14 544 000 11 592 000 14 544 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03281/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
152 Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace 66933722 příspěvková organizace domov pro seniory 3090945 domovy pro seniory 37 062 000 7 320 000 6 556 000 7 320 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02985/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
153 Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 45234663 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 4070775 domovy pro osoby se zdravotním postižením 14 652 000 2 900 000 2 439 000 2 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02791/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
154 Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 45234663 příspěvková organizace Domov pro seniory Osoblaha p. o. 4632045 domovy pro seniory 33 228 000 8 230 000 6 611 000 8 230 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02791/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
155 Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace 75041324 příspěvková organizace Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov p. o. 7651821 domovy pro seniory 20 448 000 8 740 000 6 651 000 8 740 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03291/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
156 Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace 47815868 příspěvková organizace Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace 2651592 domovy pro seniory 29 394 000 9 900 000 7 645 000 9 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03093/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
157 Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 70645710 příspěvková organizace Domov pro seniory Vrbno, p. o. 3654307 domovy pro seniory 46 008 000 16 000 000 12 690 000 16 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03061/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
158 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. - středisko Helios DZR 2621319 domovy se zvláštním režimem 61 662 000 19 000 000 14 451 000 19 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03245/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
159 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. - středisko Luna 9134461 domovy pro seniory 117 576 000 31 000 000 24 920 000 31 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03245/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
160 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 2328852 domovy se zvláštním režimem 88 191 000 12 533 000 10 578 000 10 433 000 2 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02816/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
161 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domovy pro seniory 5350391 domovy pro seniory 173 808 000 30 989 025 28 114 000 24 089 006 6 899 994 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02816/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
162 Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 3119505 domovy se zvláštním režimem 76 002 000 18 420 000 16 178 000 17 920 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02823/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
163 Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 7543337 domovy pro seniory 49 842 000 11 296 000 9 870 000 10 996 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02823/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
164 Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 1031861 domovy pro seniory 43 452 000 18 309 898 11 930 000 18 309 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02983/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
165 Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 2575487 domovy se zvláštním režimem 22 944 000 9 438 040 6 568 000 9 438 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02983/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
166 Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. 29386063 společnost s ručením omezeným Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. 3873395 domovy se zvláštním režimem 18 642 000 890 000 890 000 890 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02846/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
167 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna, příspěvková organizace 6273668 domovy pro seniory 107 352 000 17 200 000 14 415 000 17 200 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03074/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
168 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna p. o. 9132391 domovy se zvláštním režimem 7 170 000 2 600 000 2 233 000 2 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03074/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
169 DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. 63024730 obecně prospěšná společnost klub Přístav 9773079 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 222 000 1 404 000 1 266 000 1 236 750 167 250 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07121/2016/SOC ze dne 23. 12. 2016
170 Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 25852051 obecně prospěšná společnost Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 3388167 domovy pro seniory 19 809 000 4 228 000 3 612 000 4 228 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03144/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
171 Ekipa, z.s. 22848614 spolek Chráněné bydlení Maják 4416238 chráněné bydlení 14 112 000 2 450 000 2 154 000 2 005 000 445 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03585/2015/SOC ze dne 23. 12. 2015
172 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost SAS Elim Opava 1767736 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 934 000 722 000 722 000 588 000 134 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
173 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Magnet 4400465 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 404 000 1 548 000 1 548 000 1 302 000 246 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
174 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Na Hraně 9515650 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 685 000 797 000 760 000 615 200 181 800 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
175 Ergon - sociální podnik, z.s. 26640899 spolek Poradna Ergon 2017525 odborné sociální poradenství 1 144 000 423 770 346 000 283 254 139 746 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03480/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
176 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU- Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava 1212495 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 974 000 1 731 000 1 382 000 1 332 790 398 210 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
177 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - CARAVAN 1515547 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 148 000 754 700 754 000 659 058 94 942 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
178 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Terénní programy EUROTOPIA 1903454 terénní programy 1 084 000 428 000 397 000 388 455 39 545 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
179 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Modrá kočka 2514736 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 685 000 964 000 853 000 884 270 79 730 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
180 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU - Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Bruntál 4321462 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 900 000 939 000 911 000 609 138 301 862 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
181 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Krnov 6743224 odborné sociální poradenství 1 525 000 965 000 682 000 601 450 363 550 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
182 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA Opava 6898771 odborné sociální poradenství 1 653 000 722 000 451 000 478 780 243 220 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
183 Fakultní nemocnice Ostrava 00843989 příspěvková organizace Lůžka sociální péče - LDN Klokočov 4831262 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 13 640 000 3 000 000 2 381 000 3 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03169/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
184 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek Služby následné péče 9340570 služby následné péče 1 002 000 510 000 510 000 371 535 138 465 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. a). číslo smlouvy 02790/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
185 Futra z. s. 67339018 spolek NZDM Futra 3838899 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 008 000 1 259 321 1 094 000 1 029 058 229 942 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03309/2015/SOC ze dne 3. 12. 2015
186 Futra z. s. 67339018 spolek NZDM Maják 9077964 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 363 000 860 880 860 000 615 850 244 150 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03309/2015/SOC ze dne 3. 12. 2015
187 GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 68899327 ústav GALAXIE CENTRUM POMOCI 4345020 odlehčovací služby 215 000 75 000 75 000 75 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 02770/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
188 GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 68899327 ústav GALAXIE CENTRUM POMOCI 7322332 denní stacionáře 6 812 000 3 572 000 2 951 000 3 267 000 305 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02770/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
189 Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 01854071 obecně prospěšná společnost Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 4414004 denní stacionáře 5 573 000 1 650 000 1 650 000 1 610 000 40 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02835/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
190 Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Sociální poradna 2018841 odborné sociální poradenství 636 000 180 000 180 000 180 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03181/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
191 Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 7463781 pečovatelská služba 12 888 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03181/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
192 Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Rodinná asistence 7588833 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 764 000 735 000 694 000 690 000 45 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03181/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
193 Hope House, z. s. 02876434 spolek Hope House, z.s. 4975944 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 611 000 797 403 729 000 748 611 48 389 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03590/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
194 Hospic Frýdek-Místek, p.o. 72046546 příspěvková organizace Odlehčovací služba 1639265 odlehčovací služby 5 048 000 1 974 000 1 750 000 1 974 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03146/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
195 Hospic Frýdek-Místek, p.o. 72046546 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravot. zařízeních ústavní péče 7448443 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 6 138 000 3 049 000 2 728 000 3 049 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03146/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
196 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 1751857 domovy pro seniory 12 141 000 4 453 500 3 327 000 4 453 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
197 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 1785782 nízkoprahová denní centra 1 691 000 1 010 000 868 000 1 010 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
198 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 2127435 odlehčovací služby 6 310 000 587 000 343 000 587 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
199 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Noclehárna sv. Martina 4767754 noclehárny 3 988 000 1 974 000 1 661 000 1 974 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
200 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Občanská poradna v Bohumíně 8857480 odborné sociální poradenství 2 161 000 1 806 000 889 000 1 155 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
201 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Kometa 1304507 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 793 000 1 759 000 1 516 000 1 493 000 266 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
202 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1449464 pečovatelská služba 13 640 000 5 671 000 3 998 000 4 995 000 676 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
203 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pro seniory v Hnojníku 2315508 domovy pro seniory 31 950 000 10 787 000 6 655 000 5 853 000 4 934 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
204 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní centrum pro seniory 3415571 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3 081 000 1 951 000 1 458 000 1 380 000 571 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
205 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistence 3710726 osobní asistence 10 311 000 3 668 000 3 044 000 3 647 000 21 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
206 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pokojného stáří 4666129 domovy pro seniory 15 336 000 5 846 000 3 838 000 2 929 000 2 917 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
207 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní poradna 8418036 odborné sociální poradenství 2 796 000 1 397 000 1 290 000 1 076 000 321 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
208 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1682441 pečovatelská služba 5 693 000 1 950 000 1 768 000 1 758 000 192 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
209 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3675911 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 256 000 1 047 000 1 007 000 969 000 78 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
210 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba 8210455 osobní asistence 3 437 000 1 233 000 1 233 000 1 182 000 51 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
211 Charita Frýdek-Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům pokojného stáří 1668225 domovy pro seniory 50 481 000 18 063 000 15 805 000 15 542 000 2 521 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
212 Charita Frýdek-Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ZOOM 3883231 sociální rehabilitace 2 949 000 1 555 000 1 555 000 1 450 000 105 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. a). číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
213 Charita Frýdek-Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 3894727 pečovatelská služba 16 540 000 4 000 000 4 000 000 3 622 000 378 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
214 Charita Frýdek-Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní centrum Maják 4481980 centra denních služeb 2 685 000 1 509 999 1 509 000 1 230 185 278 815 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. a). číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
215 Charita Frýdek-Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rebel 5369461 terénní programy 3 251 000 1 540 000 1 399 000 1 455 000 85 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
216 Charita Frýdek-Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Centrum Pramínek 5623457 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 148 000 1 102 000 983 000 1 003 000 99 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
217 Charita Frýdek-Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Oáza pokoje 6230469 domovy se zvláštním režimem 35 133 000 11 639 000 10 170 000 10 321 000 1 318 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
218 Charita Frýdek-Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní týdenní stacionář 6479518 týdenní stacionáře 1 605 000 602 000 537 000 532 000 70 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
219 Charita Frýdek-Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Klub Nezbeda 7635104 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 370 000 2 200 000 2 166 000 2 143 000 57 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
220 Charita Frýdek-Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Terénní odlehčovací služba 7710238 odlehčovací služby 3 759 000 1 089 000 994 000 988 000 101 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
221 Charita Frýdek-Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní odlehčovací služba 8409096 odlehčovací služby 7 572 000 2 036 000 1 805 000 1 903 000 133 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
222 Charita Frýdek-Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradenské centrum 9210617 odborné sociální poradenství 3 305 000 1 426 000 1 272 000 1 374 000 52 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
223 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní domov sv. Mikuláše - Ludgeřovice 5876950 domovy pro seniory 19 170 000 7 020 000 5 580 000 6 920 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
224 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně terapeutická dílna - Ludgeřovice 5958182 sociálně terapeutické dílny 3 275 000 1 454 000 1 297 000 1 364 000 90 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
225 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba v rodinách - Hlučín 8997579 pečovatelská služba 8 485 000 2 860 000 2 627 000 2 740 000 120 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
226 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba v rodinách - Hlučín 9064308 osobní asistence 5 370 000 1 340 000 1 109 000 1 067 619 41 381 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
227 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář sv. Josefa 4409186 denní stacionáře 5 078 000 2 845 275 2 004 000 2 659 018 185 982 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03173/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
228 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 4881535 pečovatelská služba 5 907 000 3 000 000 1 887 000 2 725 000 275 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03173/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
229 Charita Kopřivnice 44937342 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba Kopřivnice 2027074 pečovatelská služba 5 048 000 500 000 500 000 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02878/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
230 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1540602 pečovatelská služba 5 800 000 1 400 000 1 177 000 1 320 000 80 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
231 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům dobré vůle Žáry 6416850 domovy se zvláštním režimem 20 793 000 5 467 000 3 530 000 4 900 000 567 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
232 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zvídálek-středisko pro mimoškolní činnost dětí a mládeže 7877713 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 471 000 670 000 670 000 670 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
233 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář Charity Krnov 8049254 denní stacionáře 2 849 000 740 000 675 000 740 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
234 Charita Nový Jičín 73635677 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům bl. Matky Terezy - NDC 3830743 nízkoprahová denní centra 3 139 000 1 450 000 1 404 000 1 296 000 154 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
235 Charita Nový Jičín 73635677 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům Matky Terezy - noclehárna 9726424 noclehárny 4 760 000 2 821 000 2 293 000 2 540 000 281 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
236 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář pro seniory Odry 3688964 denní stacionáře 3 716 000 979 000 871 000 979 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02891/2015/SOC ze dne 4 . 11. 2015
237 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dluhové poradenství 7855872 odborné sociální poradenství 8 642 000 184 000 184 000 184 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02891/2015/SOC ze dne 4 . 11. 2015
238 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba 9472138 pečovatelská služba 19 977 000 5 631 000 5 210 000 5 631 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02891/2015/SOC ze dne 4.  11. 2015
239 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry 9732434 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 222 000 1 251 000 1 086 000 1 251 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02891/2015/SOC ze dne 4 . 11. 2015
240 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Radost sociálně terapeutická dílna 1478695 sociálně terapeutické dílny 0 3 770 000 0 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 - 2021" číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
241 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 2646941 pečovatelská služba 16 433 000 4 800 000 4 800 000 4 370 000 430 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
242 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Občanská poradna - Opava 2959003 odborné sociální poradenství 4 194 000 1 730 000 1 730 000 1 610 000 120 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
243 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Mraveneček 5374830 denní stacionáře 9 908 000 3 090 000 2 930 000 2 940 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
244 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Naděje - středisko krizové pomoci 5991983 krizová pomoc 2 693 000 1 170 000 1 170 000 1 101 000 69 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
245 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné 7235838 chráněné bydlení 5 544 000 1 740 000 1 740 000 1 457 000 283 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
246 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8272919 chráněné bydlení 12 096 000 3 300 000 3 300 000 2 653 000 647 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
247 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář pro seniory 8521161 denní stacionáře 6 564 000 2 377 000 2 242 000 2 150 000 227 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
248 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné 8549077 služby následné péče 5 293 000 1 800 000 1 800 000 1 610 000 190 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. a). číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
249 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8724700 sociální rehabilitace 0 1 100 000 0 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 - 2021" číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
250 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko sv. Anežky České-osobní asistence 1320893 osobní asistence 3 222 000 950 000 893 000 925 000 25 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
251 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Benedikta Labre-terénní programy 2179607 terénní programy 3 251 000 1 400 000 1 297 000 1 104 500 295 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
252 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum 2483900 centra denních služeb 3 437 000 1 184 000 1 128 000 1 050 000 134 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
253 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Václava-domov pokojného stáří 2640976 domovy pro seniory 37 701 000 9 628 000 8 585 000 9 328 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
254 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Františka-noclehárna 3646854 noclehárny 7 976 000 3 370 000 3 190 000 2 870 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
255 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko M. Magone-nizkoprahové zařízení pro děti a mládež 4358824 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 082 000 1 730 000 1 627 000 1 220 000 510 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
256 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Hrabyně 4788658 pečovatelská služba 3 437 000 1 108 000 1 072 000 1 108 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
257 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko M. Magone-krizová pomoc 5551309 krizová pomoc 3 105 000 1 430 000 1 275 000 1 150 000 280 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
258 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby 5951749 odlehčovací služby 22 716 000 6 632 000 5 592 000 4 960 000 1 672 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
259 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Alžběty-zařízení pro přechodný pobyt seniorů 6349785 domovy pro seniory 30 672 000 6 545 000 5 672 000 6 000 000 545 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
260 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní hospicová poradna 6353463 odborné sociální poradenství 2 161 000 420 000 420 000 280 000 140 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
261 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Ostrava 6668963 pečovatelská služba 21 266 000 5 050 000 4 198 000 5 050 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
262 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Gabriel-komunitní centrum pro seniory 6754765 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 356 000 645 000 575 000 430 000 215 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
263 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Benedikta Labre-nízkoprahové denní centrum 6763192 nízkoprahová denní centra 5 795 000 2 323 000 2 323 000 1 558 000 765 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
264 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna Charity Ostrava 8747321 odborné sociální poradenství 2 415 000 941 000 861 000 720 000 221 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
265 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům Salvator Krnov-domov pro osoby se specifickými potřebami 9564778 domovy se zvláštním režimem 25 812 000 7 263 000 6 612 000 4 777 000 2 486 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
266 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 6665663 pečovatelská služba 6 981 000 2 742 000 2 742 000 2 742 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
267 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. dům pokojného stáří - Domov sv. Anny 9054570 domovy pro seniory 11 502 000 4 475 000 3 984 000 4 475 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
268 Charita sv. Alexandra 26520788 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna sv. Alexandra 7726666 odborné sociální poradenství 2 542 000 1 050 000 1 009 000 988 500 61 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02973/2015/SOC ze dne 11. 11. 2015
269 Charita sv. Alexandra 26520788 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Chráněné bydlení Charity sv. Alexandra 8696326 chráněné bydlení 5 544 000 2 250 000 1 960 000 2 004 000 246 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02973/2015/SOC ze dne 11. 11. 2015
270 Charita sv. Martina 04872461 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 9532032 pečovatelská služba 3 222 000 1 300 000 1 097 000 1 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 05757/2016/SOC ze dne 17. 10. 2016
271 Charita Třinec 49591215 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba 1760507 osobní asistence 24 380 000 4 589 770 3 939 000 4 589 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03092/2015/SOC ze dne 18. 11. 2015
272 Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace 00847038 příspěvková organizace Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 3512416 domovy pro osoby se zdravotním postižením 26 048 000 4 771 000 4 771 000 4 771 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03150/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
273 ITY z.s. 01821351 spolek Terénní hlídání 5948525 odlehčovací služby 3 222 000 360 000 360 000 280 000 80 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. b). číslo smlouvy 00560/2016/SOC ze dne 24. 10. 2016
274 JINAK, o.p.s. 01606085 obecně prospěšná společnost Podpora samostaného bydlení JINAK Hlučín 7699199 podpora samostatného bydlení 4 511 000 2 415 000 2 415 000 2 262 928 152 072 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02859/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
275 JINAK, o.p.s. 01606085 obecně prospěšná společnost Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava 9646331 podpora samostatného bydlení 4 511 000 1 971 000 1 971 000 1 792 091 178 909 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02859/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
276 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Frýdek-Místek-sociální rehabilitace 1440607 sociální rehabilitace 2 495 000 1 661 000 1 271 000 1 084 485 576 515 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
277 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Nový Jičín-sociální rehabilitace 3406829 sociální rehabilitace 2 495 000 1 811 000 1 277 000 1 129 544 681 456 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
278 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Ostrava-sociální rehabilitace 3459300 sociální rehabilitace 4 536 000 2 973 000 2 536 000 2 314 050 658 950 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
279 Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 00494330 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domov sv. Alžběty 7148787 domovy pro seniory 44 091 000 19 950 000 13 555 000 19 950 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03015/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
280 Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. 47812052 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum "Pod slunečníkem" 6399348 kontaktní centra 4 227 000 1 125 000 905 000 952 462 172 538 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03057/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
281 Krizové centrum Ostrava, z.s. 22735283 spolek Krizové centrum Ostrava 9861220 krizová pomoc 12 455 000 6 572 000 5 541 000 6 064 000 508 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03013/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
282 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav Poradna pro závislosti 1153561 odborné sociální poradenství 1 907 000 530 000 527 000 477 283 49 717 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03306/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
283 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav Terénní program Krnovsko 1336555 terénní programy 1 084 000 620 000 551 000 580 000 40 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03306/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
284 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav SLUNCE- služby nízkoprahového centra 7816835 kontaktní centra 3 730 000 1 876 000 1 876 000 1 650 000 226 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03306/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
285 LADASENIOR, s. r. o. 07425741 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory LADA 1969508 domovy pro seniory 20 448 000 4 243 000 2 618 000 4 243 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08487/2018/SOC ze dne 20. 12. 2018
286 Ledax Ostrava o.p.s. 28131401 obecně prospěšná společnost CSS Domus 2878324 domovy pro seniory 37 062 000 7 400 000 6 461 000 5 600 000 1 800 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06217/2018/SOC ze dne 1. 7. 2018
287 Lexikona, z.s. 22717005 spolek občanská poradna Lexikona 2434458 odborné sociální poradenství 2 542 000 614 000 614 000 599 000 15 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02843/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
288 LIGA o.p.s. 00202380 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 5362169 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 545 000 1 217 996 1 217 000 1 143 960 73 040 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02886/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
289 "Máš čas?", z. s. 26584344 spolek Nízkoprahové denní centrum Racek 7075078 nízkoprahová denní centra 2 053 000 1 100 000 1 100 000 1 010 000 90 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02881/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
290 Medela-péče o seniory o.p.s. 02141531 obecně prospěšná společnost Medela-péče o seniory o.p.s. 4929112 domovy se zvláštním režimem 26 529 000 4 070 000 3 413 000 3 730 000 340 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02985/2016/SOC ze dne 13. 7. 2016
291 MEDICA Třinec, z.ú. 05115841 ústav Odborné sociální poradenství 8848934 odborné sociální poradenství 382 000 72 000 72 000 72 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07124/2016/SOC ze dne 23. 12. 2016
292 Město Bílovec 00297755 obec Sociální zařízení města Bílovce 5841754 domovy pro seniory 19 170 000 4 300 000 3 365 000 4 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03283/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
293 Město Bílovec 00297755 obec Město Bílovec 6659569 osobní asistence 5 693 000 1 600 000 1 161 000 1 524 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03283/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
294 Město Bílovec 00297755 obec Odlehčovací služby 9529175 odlehčovací služby 3 155 000 770 000 525 000 754 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03283/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
295 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec NZDM Klub Kryt 3504866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 115 000 1 880 000 1 522 000 1 790 000 90 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03481/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
296 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec pečovatelská služba 5813515 pečovatelská služba 4 726 000 1 560 000 934 000 1 560 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03481/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
297 Město Nový Jičín 00298212 obec pečovatelská služba 8570958 pečovatelská služba 8 807 000 3 135 000 2 933 000 3 020 000 115 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03474/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
298 Město Nový Jičín 00298212 obec Pohoda 9132305 odlehčovací služby 5 048 000 2 007 000 1 483 000 1 964 000 43 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03474/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
299 Město Nový Jičín 00298212 obec Domovinka 9167508 denní stacionáře 2 601 000 682 000 682 000 653 000 29 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03474/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
300 Město Petřvald 00297593 obec Město Petřvald 3304204 pečovatelská služba 5 693 000 400 000 333 000 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05641/2016/SOC ze dne 10. 10. 2016
301 Město Šenov 00297291 obec Město Šenov 9755408 pečovatelská služba 3 222 000 400 000 142 000 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03079/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
302 Město Vratimov 00297372 obec Pečovatelská služba města Vratimova 6305312 pečovatelská služba 3 222 000 448 000 199 000 300 000 148 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. e). číslo smlouvy 03472/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
303 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 00635162 příspěvková organizace Linka důvěry 2070205 telefonická krizová pomoc 4 675 000 1 141 000 1 141 000 1 141 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03247/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
304 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 00635162 příspěvková organizace Dům sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava 8032588 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 45 012 000 7 461 000 6 185 000 7 461 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03247/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
305 MIKASA z.s. 22832386 spolek Sociální rehabilitace Mikasa 8068914 sociální rehabilitace 567 000 346 000 346 000 246 324 99 676 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. b). číslo smlouvy 02757/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
306 MIKASA z.s. 22832386 spolek MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením 9063554 denní stacionáře 8 793 000 3 080 000 3 080 000 2 998 458 81 542 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. b). číslo smlouvy 02757/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
307 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 26850176 obecně prospěšná společnost Sociální poradna a poradna pro pozůstalé 8949406 odborné sociální poradenství 2 669 000 1 253 307 1 059 000 1 158 023 94 977 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02970/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
308 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Ostrava 2799492 odborné sociální poradenství 1 780 000 847 000 806 000 767 000 80 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
309 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Orlová 2826903 odborné sociální poradenství 1 271 000 534 000 395 000 485 000 49 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
310 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Ostrava 3165144 služby následné péče 1 717 000 838 000 794 000 747 300 90 700 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
311 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Karviná 4322409 služby následné péče 1 860 000 894 000 894 000 820 250 73 750 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
312 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Český Těšín 4889012 služby následné péče 1 717 000 787 000 787 000 690 000 97 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
313 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Doléčovací centrum Orlová 5689352 služby následné péče 1 431 000 574 000 536 000 525 000 49 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
314 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Český Těšín 8008136 odborné sociální poradenství 1 271 000 598 000 526 000 503 550 94 450 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
315 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Frýdek-Místek 9692583 služby následné péče 1 717 000 898 000 898 000 795 500 102 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
316 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradny Frýdek-Místek, Karviná 9773154 odborné sociální poradenství 3 686 000 1 583 000 1 518 000 1 499 600 83 400 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
317 Na Výminku, s. r. o. 28602684 společnost s ručením omezeným Na Výminku, s. r. o. 7208410 domovy pro seniory 22 365 000 2 480 000 1 942 000 1 630 000 850 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02827/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
318 Nemocnice Český Těšín a.s. 25897551 akciová společnost Sociální lůžka 2885056 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 3 410 000 1 390 565 1 178 000 1 390 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03008/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
319 Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 27778584 obecně prospěšná společnost Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 7787458 centra denních služeb 5 370 000 2 130 072 1 943 000 1 780 732 349 268 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03475/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
320 OASA nezisková o.p.s. 26839857 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Opava 3941485 pečovatelská služba 19 332 000 3 415 000 3 315 000 3 415 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03491/2015/SOC ze dne 15. 12. 2015
321 Obec Bystřice 00296562 obec pečovatelská služba 1105153 pečovatelská služba 6 015 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03426/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
322 Obec Dětmarovice 00297445 obec Pečovatelská služba 9085116 pečovatelská služba 4 619 000 300 000 300 000 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03248/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
323 Obec Dolní Lutyně 00297461 obec Pečovatelská služba a Dům s pečovatelskou službou 5680601 pečovatelská služba 3 115 000 270 000 270 000 270 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03284/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
324 Obec Starý Jičín 00298425 obec pečovatelská služba 1982055 pečovatelská služba 2 148 000 1 350 000 1 330 000 1 165 000 165 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. e) a g). číslo smlouvy 06226/2018/SOC ze dne 1. 7. 2018
325 Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 25910558 obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 7703777 domovy pro seniory 19 809 000 2 877 000 2 273 000 2 877 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02119/2017/SOC ze dne 30. 6. 2017
326 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná 00426458 spolek Gerontocentrum ČČK 1384145 odlehčovací služby 631 000 110 000 110 000 110 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03457/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
327 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná 00426458 spolek Gerontocentrum ČČK 2598581 domovy pro seniory 20 448 000 4 785 000 3 999 000 4 505 000 280 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03457/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
328 ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 00537675 spolek Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Mistek 2522171 odborné sociální poradenství 1 525 000 600 000 521 000 520 000 80 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03473/2015/SOC ze dne 16. 12. 2015
329 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost Služby drogové prevence OPEN HOUSE 5144453 terénní programy 2 926 000 851 000 851 000 793 000 58 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03007/2015/SOC ze dne 09. 11. 2015
330 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost OPEN STREET 5923005 terénní programy 1 843 000 848 000 732 000 820 000 28 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03007/2015/SOC ze dne 09. 11. 2015
331 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost NZDM OPEN HOUSE 8846615 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 793 000 1 448 000 693 000 1 305 000 143 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03007/2015/SOC ze dne 09. 11. 2015
332 Pavučina o.p.s. 02243041 obecně prospěšná společnost Free klub 8902024 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 826 000 914 000 867 000 798 100 115 900 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03056/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
333 Péče srdcem, z.ú. 04629531 ústav Péče srdcem 6137593 osobní asistence 14 320 000 2 745 000 2 745 000 2 515 000 230 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02987/2016/SOC ze dne 13. 7. 2016
334 Pečovatelská služba Hrabyně příspěvková organizace 71190261 příspěvková organizace Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 4126010 pečovatelská služba 12 888 000 6 379 000 5 073 000 6 379 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03151/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
335 Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o.p.s. 26843986 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Nový Jičín 7993813 pečovatelská služba 3 974 000 700 000 545 000 700 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03252/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
336 Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 7655373 domovy pro seniory 8 946 000 1 875 000 1 683 000 1 875 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03172/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
337 Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 8349501 pečovatelská služba 7 518 000 1 808 000 1 808 000 1 808 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03172/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
338 Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro senioy 8414443 odlehčovací služby 2 524 000 1 289 000 866 000 1 289 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03172/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
339 Podané ruce - osobní asistence 70632596 spolek Poskytování služeb osobní asistence 9781801 osobní asistence 89 679 000 26 200 000 26 200 000 26 200 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 03580/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
340 Podhorská nemocnice a.s. 47668989 akciová společnost sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 6361336 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 8 184 000 2 339 713 1 928 000 2 339 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02879/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
341 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. 70100691 spolek Návrat do společnosti 8278408 terénní programy 4 660 000 1 977 876 1 977 000 1 755 300 221 700 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03451/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
342 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. 70100691 spolek Návrat dítěte do rodiny 9826431 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 182 000 736 855 736 000 536 242 199 758 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03451/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
343 PRAPOS, z.s. 27011283 spolek START 8621793 centra denních služeb 4 833 000 1 110 000 1 110 000 1 010 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 02880/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
344 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program na Novojičínsku 2150312 terénní programy 2 493 000 680 000 680 000 584 537 95 463 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
345 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Frýdecko-Místecko 3770634 terénní programy 4 335 000 1 017 000 1 017 000 851 289 165 711 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
346 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Ostrava 3953424 terénní programy 7 586 000 1 551 000 1 551 000 1 396 977 154 023 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
347 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terapeutické centrum 4597810 odborné sociální poradenství 5 084 000 1 425 000 1 354 000 1 190 495 234 505 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
348 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek 5758100 kontaktní centra 4 973 000 1 204 000 1 050 000 1 005 427 198 573 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
349 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum Ostrava 7590883 kontaktní centra 3 730 000 625 000 625 000 416 974 208 026 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
350 Romodrom o.p.s. 26537036 obecně prospěšná společnost Terénní programy - Moravskoslezský kraj 6059705 terénní programy 3 251 000 2 236 000 1 660 000 1 651 800 584 200 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03171/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
351 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Denní stacionář 4039646 denní stacionáře 11 146 000 3 150 000 2 862 000 3 150 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
352 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Stacionář Lipová 5447282 denní stacionáře 6 192 000 2 150 000 1 879 000 2 150 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
353 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Odlehčovací služba 7188471 odlehčovací služby 631 000 325 000 127 000 325 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
354 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Chráněné bydlení 9250237 chráněné bydlení 15 624 000 4 010 000 3 744 000 4 010 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
355 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace MIKADO 9876569 denní stacionáře 16 100 000 4 380 000 4 380 000 4 380 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
356 SENIOR DOMY POHODA a.s. 28568877 akciová společnost Senior domy Pohoda a.s. 6507455 domovy pro seniory 46 647 000 1 700 000 1 700 000 1 500 000 200 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02120/2019/SOC ze dne 27. 6. 2019
357 SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 24135160 akciová společnost SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 4219200 domovy se zvláštním režimem 48 756 000 2 100 000 1 857 000 1 295 000 805 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05563/2016/SOC ze dne 1. 1. 2017
358 SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s. 03041573 akciová společnost SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s. 2847539 domovy se zvláštním režimem 30 114 000 2 594 000 1 224 000 2 200 000 394 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02184/2017/SOC ze dne 11. 7. 2017
359 Seniorcentrum OASA, s. r. o. 27857018 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory OASA Petřvald 3411698 domovy pro seniory 17 892 000 3 950 000 2 834 000 3 950 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03246/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
360 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 2212999 pečovatelská služba 8 592 000 684 000 621 000 684 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03310/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
361 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Domov pro seniory svaté Kateřiny 5115567 domovy pro seniory 15 336 000 3 590 000 3 434 000 3 590 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03310/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
362 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program 1014680 terénní programy 2 601 000 1 525 000 1 525 000 1 213 000 312 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
363 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství 1089020 odborné sociální poradenství 2 542 000 1 583 000 1 418 000 1 206 000 377 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
364 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Siloe, domov se zvláštním režimem 1271980 domovy se zvláštním režimem 18 642 000 7 647 000 5 650 000 6 847 000 800 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
365 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program 1314379 terénní programy 2 168 000 1 559 000 1 501 000 1 240 000 316 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
366 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Karviná, podpora samostatného bydlení 1368826 podpora samostatného bydlení 2 685 000 1 456 000 1 456 000 1 137 000 319 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
367 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EDEN Nový Jičín, denní stacionář 1437997 denní stacionáře 10 651 000 5 092 000 4 492 000 4 072 000 1 020 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
368 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství 1443002 odborné sociální poradenství 1 653 000 802 000 645 000 538 000 264 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
369 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby 1603271 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3 328 000 2 292 000 2 292 000 1 741 000 551 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. b). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
370 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELIM Stonava, pečovatelská služba 1662001 pečovatelská služba 5 478 000 1 744 000 1 394 000 1 504 000 240 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
371 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum 1844995 nízkoprahová denní centra 3 743 000 2 300 000 1 872 000 1 784 000 516 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
372 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení 1936933 podpora samostatného bydlení 1 289 000 844 000 844 000 624 500 219 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
373 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum 1937077 nízkoprahová denní centra 3 018 000 1 267 000 1 267 000 1 129 000 138 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
374 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Třinec, podpora samostatného bydlení 2132945 podpora samostatného bydlení 2 578 000 1 592 000 1 592 000 1 228 000 364 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
375 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. HANNAH Orlová, azýlový dům 2217381 azylové domy 9 120 000 4 643 000 4 244 000 3 436 000 1 207 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
376 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením 2225555 domovy pro osoby se zdravotním postižením 8 140 000 4 860 000 4 273 000 3 960 000 900 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
377 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. CHANA Bruntál, azylový dům 2348043 azylové domy 7 296 000 2 508 000 2 508 000 1 958 000 550 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
378 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář 2434027 denní stacionáře 12 632 000 6 586 000 5 288 000 5 120 000 1 466 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
379 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KARMEL Tichá, denní stacionář 2460486 denní stacionáře 2 230 000 1 072 000 986 000 896 000 176 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
380 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením 2604518 domovy pro osoby se zdravotním postižením 20 350 000 6 852 000 5 696 000 5 870 000 982 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
381 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi 2617969 azylové domy 13 680 000 7 017 000 6 489 000 4 609 000 2 408 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
382 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Bruntál, Rýmařov; azylový dům pro muže a ženy 2793900 azylové domy 12 084 000 5 497 000 5 338 000 4 013 000 1 484 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
383 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení 2823001 podpora samostatného bydlení 9 344 000 4 905 000 4 905 000 4 010 000 895 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
384 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství 2897200 odborné sociální poradenství 1 780 000 1 235 000 735 000 838 970 193 030 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
385 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISITENCE Karviná, Orlová 2915748 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 833 000 3 365 000 3 235 000 2 386 000 979 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
386 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EUNIKA Karviná, denní stacionář 3017245 denní stacionáře 6 192 000 3 636 000 3 458 000 2 691 500 944 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
387 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory 3056248 domovy pro seniory 49 842 000 19 020 000 13 597 000 17 000 000 2 020 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
388 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Třinec, azylový dům 3091238 azylové domy 4 104 000 3 109 000 2 941 000 2 443 000 666 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
389 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdrav. postižením 3320783 domovy pro osoby se zdravotním postižením 16 280 000 6 443 000 5 347 000 4 803 000 1 640 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
390 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna rané péče EUNIKA 3398605 raná péče 1 425 000 1 000 000 1 000 000 658 000 342 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. c). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
391 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Karviná 3713576 odborné sociální poradenství 2 542 000 1 481 000 1 254 000 1 070 000 411 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
392 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Český Těšín, noclehárna 3942701 noclehárny 3 988 000 1 923 000 1 741 000 1 553 000 370 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
393 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Český Těšín, terénní program 4136224 terénní programy 867 000 621 000 567 000 497 500 123 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
394 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. POHODA Karviná 4203571 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 148 000 1 862 000 1 666 000 1 326 500 535 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
395 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná noclehárna 4224635 noclehárny 3 474 000 2 065 000 1 766 000 1 590 000 475 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
396 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko 4316714 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 11 385 000 6 530 000 6 350 000 5 200 000 1 330 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
397 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, Město Albrechtice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4382973 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 826 000 1 276 000 1 276 000 978 000 298 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
398 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba 4450032 odlehčovací služby 3 786 000 1 844 000 1 258 000 1 450 000 394 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
399 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny 4512437 sociálně terapeutické dílny 5 759 000 3 429 000 2 419 000 2 745 000 684 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
400 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence 4534710 osobní asistence 4 833 000 1 926 000 1 714 000 1 829 400 96 600 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
401 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. HOSANA Karviná, domov pro osoby s mentálním postižením 4734974 domovy pro osoby se zdravotním postižením 9 768 000 4 210 000 3 542 000 3 627 000 560 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
402 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek-Místek, terénní program 4959896 terénní programy 2 493 000 1 090 000 1 090 000 827 000 263 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
403 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. LYDIE Český Těšín, odlehčovací služby 4967640 odlehčovací služby 537 000 352 000 352 000 252 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
404 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum 5278750 nízkoprahová denní centra 3 018 000 1 962 000 1 619 000 1 500 869 377 131 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
405 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. LYDIE Český Těšín, raná péče 5283141 raná péče 2 137 000 1 290 000 1 290 000 986 000 304 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. c). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
406 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, terénní program 5326488 terénní programy 1 301 000 661 000 661 000 525 000 136 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
407 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny 5406711 sociálně terapeutické dílny 3 840 000 2 635 000 2 202 000 1 990 600 644 400 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
408 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům 5423787 azylové domy 8 208 000 3 931 000 3 931 000 3 063 000 868 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
409 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna rané péče SALOME Bohumín 5586776 raná péče 1 710 000 1 042 000 1 042 000 723 000 319 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. c). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
410 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SILOE Ostrava, odlehčovací služby 5614569 odlehčovací služby 3 155 000 1 268 000 909 000 1 042 000 226 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
411 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5860050 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 296 000 3 234 000 2 692 000 2 626 700 607 300 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
412 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství 5875485 odborné sociální poradenství 1 144 000 662 000 662 000 474 000 188 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
413 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Havířov, oborné sociální poradenství 5881200 odborné sociální poradenství 1 525 000 1 026 000 908 000 734 100 291 900 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
414 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Bruntál, sociální rehabilitace 6083685 sociální rehabilitace 4 196 000 2 628 000 2 628 000 2 121 000 507 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. a). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
415 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6107325 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 148 000 1 225 000 1 060 000 964 947 223 053 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
416 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KONTAKT Bohumín, terénní program 6143880 terénní programy 3 251 000 2 032 000 1 751 000 1 652 000 380 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
417 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6151225 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 363 000 1 793 000 1 554 000 1 343 500 449 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
418 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy 6200763 noclehárny 1 544 000 871 800 728 000 691 365 179 635 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
419 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KONTAKT Karviná 6309790 terénní programy 2 168 000 1 692 000 1 687 000 1 259 000 428 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
420 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELIM Ostrava, pečovatelská služba 6314169 pečovatelská služba 8 055 000 3 090 000 2 373 000 2 522 000 568 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
421 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Třinec, odlehčovací služby 6475248 odlehčovací služby 1 611 000 610 000 481 000 509 000 92 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
422 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Ostrava, chráněné bydlení 6498762 chráněné bydlení 4 536 000 1 721 000 1 384 000 1 257 813 441 187 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
423 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum 6590754 nízkoprahová denní centra 3 864 000 1 680 000 1 560 000 1 334 000 346 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
424 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna 6624329 sociálně terapeutické dílny 5 308 000 3 208 000 2 898 000 2 532 500 675 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
425 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Jablunkov, osobní asistence 6694270 osobní asistence 5 800 000 2 300 000 1 878 000 2 103 000 197 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
426 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení 6790253 chráněné bydlení 7 056 000 3 200 000 2 765 000 2 450 000 750 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
427 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení 7185364 chráněné bydlení 8 568 000 2 990 000 2 742 000 2 440 000 550 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
428 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenční centra 7219229 intervenční centra 3 294 000 2 162 000 2 039 000 1 638 000 524 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
429 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Třinec, chráněné bydlení 7535215 chráněné bydlení 5 544 000 2 331 000 1 769 000 1 833 000 498 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
430 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SILOE Ostrava, centrum denních služeb 7672565 centra denních služeb 3 867 000 2 060 000 1 687 000 1 480 800 579 200 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
431 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením 8137644 domovy pro osoby se zdravotním postižením 14 652 000 8 455 000 7 623 000 6 659 000 1 796 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
432 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna 8323743 noclehárny 2 959 000 1 572 000 1 410 000 1 248 000 324 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
433 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty 8324876 domy na půl cesty 3 458 000 2 340 000 2 266 000 1 655 000 685 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
434 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná, sociální rehabilitace 8420462 sociální rehabilitace 4 320 000 2 695 000 2 514 000 2 070 000 625 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
435 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Krnov, sociální rehabilitace 8467500 sociální rehabilitace 5 330 000 3 224 000 3 224 000 2 626 000 598 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. a). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
436 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny 8571791 sociálně terapeutické dílny 3 162 000 2 225 000 1 901 000 1 580 000 645 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
437 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Jablunkov, odlehčovací služby 8581693 odlehčovací služby 1 182 000 506 000 374 000 435 000 71 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
438 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Třinec, osobní asistence 8729330 osobní asistence 3 008 000 1 214 000 975 000 973 369 216 631 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. d). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
439 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna rané péče MATANA 8788535 raná péče 4 274 000 2 446 000 2 446 000 1 829 000 617 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. c). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
440 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením 8809481 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 219 000 1 445 000 1 363 000 1 128 500 316 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
441 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 8809867 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3 821 000 2 513 000 2 124 000 1 842 000 671 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
442 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, azylový dům 8994387 azylové domy 11 400 000 8 642 000 6 485 000 5 971 732 1 604 268 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
443 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BENJAMÍN Krnov, denní stacionář 9243486 denní stacionáře 9 412 000 4 526 000 4 121 000 3 560 000 966 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
444 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná terénní program 9470693 terénní programy 1 518 000 1 085 000 930 000 844 000 241 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
445 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, sociální rehabilitace 9515602 sociální rehabilitace 1 134 000 944 000 760 000 573 601 333 399 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
446 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení 9674774 chráněné bydlení 6 048 000 1 789 000 1 602 000 1 745 000 44 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
447 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Český Těšín, odlehčovací služby 9697726 odlehčovací služby 1 934 000 621 000 488 000 565 000 56 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
448 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna pro muže 9698536 noclehárny 2 959 000 1 368 000 1 263 000 972 000 396 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
449 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Karviná, sociální rehabilitace 9934133 sociální rehabilitace 4 196 000 2 854 000 2 854 000 2 257 500 596 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. a). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
450 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Salome Bohumín, sociálně aktivizační služba 9954562 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 6 162 000 3 643 000 3 643 000 2 901 300 741 700 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. b). číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
451 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář 9997343 denní stacionáře 13 375 000 5 450 000 4 847 000 4 224 000 1 226 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
452 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá 1023545 domovy pro seniory 19 170 000 6 281 000 5 283 000 5 400 000 881 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
453 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná 2723929 domovy pro seniory 25 560 000 7 003 000 6 453 000 6 500 000 503 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
454 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Český Těšín 3690914 domovy pro seniory 19 170 000 6 240 000 5 310 000 5 640 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
455 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Sociální poradna a poradna pro pozůstalé Slezské Humanity, obecně prospěšné společnosti 8952608 odborné sociální poradenství 382 000 174 000 92 000 174 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
456 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová 9616345 domovy pro seniory 35 145 000 11 124 000 8 099 000 9 700 000 1 424 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
457 Slunce v dlani, o.p.s. 26877295 obecně prospěšná společnost osobní asistence 3512159 osobní asistence 22 017 000 3 760 000 2 888 000 3 615 000 145 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03578/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
458 Služby Dobrého Pastýře 66739373 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. sociální rehabilitace 4525093 sociální rehabilitace 2 430 000 650 000 599 000 484 000 166 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03156/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
459 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství 5270713 odborné sociální poradenství 1 144 000 275 000 275 000 275 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
460 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Denní stacionář 5502147 denní stacionáře 10 651 000 2 150 000 2 071 000 2 150 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
461 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6774354 pečovatelská služba 17 077 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
462 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Byt chráněného bydlení 7497274 chráněné bydlení 1 008 000 370 000 370 000 370 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
463 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Terénní programy 8205960 terénní programy 3 143 000 730 000 730 000 730 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
464 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odlehčovací služba 8746674 odlehčovací služby 3 207 000 1 150 000 951 000 1 150 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
465 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Centrum denních služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením 8997193 centra denních služeb 2 471 000 450 000 450 000 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
466 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Asistenční služba 9628599 osobní asistence 9 022 000 2 040 000 1 979 000 2 040 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
467 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro seniory - Denní stacionář 1180280 denní stacionáře 6 936 000 2 100 000 1 470 000 2 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
468 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1406016 odborné sociální poradenství 2 796 000 700 000 632 000 700 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
469 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1676477 raná péče 855 000 190 000 190 000 190 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. c). číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
470 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství pro seniory 3585560 odborné sociální poradenství 1 017 000 280 000 245 000 280 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
471 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Terénní programy 3645646 terénní programy 1 084 000 210 000 172 000 210 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
472 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 3721364 odborné sociální poradenství 2 542 000 680 000 643 000 680 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
473 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro - Respitní péče 3982387 odlehčovací služby 13 882 000 3 000 000 2 675 000 3 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
474 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5218079 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 148 000 320 000 266 000 320 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
475 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 6422385 nízkoprahová denní centra 3 622 000 1 300 000 1 110 000 1 250 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
476 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi 8008943 kontaktní centra 5 719 000 1 100 000 650 000 1 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
477 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství 8199869 odborné sociální poradenství 636 000 170 000 170 000 170 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
478 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 9419566 odlehčovací služby 3 974 000 410 000 325 000 410 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
479 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9753468 pečovatelská služba 32 757 000 5 221 000 5 173 000 5 221 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
480 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2531906 odlehčovací služby 1 262 000 60 000 19 000 60 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
481 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Pečovatelská služba 3138317 pečovatelská služba 6 552 000 1 250 000 1 175 000 1 250 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
482 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Chráněné bydlení 7316487 chráněné bydlení 7 056 000 650 000 650 000 650 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
483 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Domovinka 7943636 denní stacionáře 3 468 000 180 000 180 000 180 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
484 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Terénní sociální práce 8102005 terénní programy 7 911 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
485 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1127458 domovy pro seniory 38 340 000 5 538 000 5 538 000 5 538 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
486 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1839021 domovy pro seniory 33 228 000 5 461 000 5 461 000 5 461 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
487 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy se zvláštním režimem 5263370 domovy se zvláštním režimem 82 455 000 12 400 000 12 400 000 12 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
488 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace odlehčovací služby 7211474 odlehčovací služby 2 524 000 492 000 456 000 492 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
489 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace pečovatelská služba 7511732 pečovatelská služba 24 917 000 4 666 000 4 019 000 4 666 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
490 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Jantar 9012556 denní stacionáře 2 973 000 725 000 665 000 725 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
491 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost KLUB-KO 2355270 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 685 000 1 546 000 1 400 000 1 339 420 206 580 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
492 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 3256866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 7 518 000 3 730 000 3 038 000 2 981 280 748 720 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
493 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 5344963 odborné sociální poradenství 2 542 000 1 343 000 1 035 000 1 164 084 178 916 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
494 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 9760673 terénní programy 3 251 000 1 534 000 1 534 000 1 225 628 308 372 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
495 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. 02474964 spolek Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava z.s. 2406866 centra denních služeb 4 296 000 1 221 000 976 000 1 026 984 194 016 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02831/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
496 Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 75095017 pobočný spolek Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 4287928 raná péče 6 838 000 4 649 000 4 649 000 4 078 000 571 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. c). číslo smlouvy 03313/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
497 Spolek Tulipán 70623589 spolek Poradna Spolku Tulipán 8057815 odborné sociální poradenství 890 000 294 518 222 000 214 871 79 129 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02967/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
498 Spolkový dům Mariany Berlové - zapsaný spolek 26594731 spolek Dětské denní centrum Beruška 7454815 centra denních služeb 2 148 000 1 336 000 1 232 000 1 162 000 174 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02773/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
499 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Zdravotně - sociální pomoc 1252071 terénní programy 2 526 000 780 000 504 000 625 100 154 900 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Návrh dotace je stanoven na období od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020. číslo smlouvy 03016/2015/SOC ze dne 09. 11. 2015
500 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Poradenské a mediační centrum 5196788 odborné sociální poradenství 4 575 000 2 412 000 2 113 000 2 000 500 411 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03016/2015/SOC ze dne 09. 11. 2015
501 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 5716379 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 907 000 2 824 000 2 679 000 2 350 020 473 980 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03016/2015/SOC ze dne 09. 11. 2015
502 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 8730020 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 471 000 1 455 000 1 288 000 1 198 055 256 945 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03016/2015/SOC ze dne 09. 11. 2015
503 Statutární město Frýdek-Místek 00296643 obec nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Semafor 7676437 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 296 000 1 300 000 1 183 000 1 286 000 14 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03250/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
504 Statutární město Ostrava 00845451 obec Odlehčovací služba 2398015 odlehčovací služby 6 310 000 1 700 000 1 267 000 1 700 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
505 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba Slezská Ostrava 3297508 pečovatelská služba 9 989 000 658 000 609 000 658 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
506 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 4203117 pečovatelská služba 9 666 000 1 200 000 942 000 1 200 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
507 Statutární město Ostrava 00845451 obec Odborné sociální poradenství - Vstupní byty, Bohumínská 25, Ostrava-Muglinov 4818456 odborné sociální poradenství 1 017 000 208 000 208 000 208 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
508 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 6146782 pečovatelská služba 3 867 000 500 000 500 000 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
509 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 7462625 pečovatelská služba 19 762 000 2 800 000 2 587 000 2 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
510 Statutární město Ostrava 00845451 obec Azylový dům pro rodiny s dětmi, Na Liščině 2, Ostrava-Hrušov 7813933 azylové domy 11 856 000 879 000 813 000 879 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
511 Statutární město Ostrava 00845451 obec Nízkoprahové a poradenské centrum Ostrava - Kunčičky, Holvekova 204/44 8349954 odborné sociální poradenství 1 271 000 374 000 374 000 374 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
512 Statutární město Ostrava 00845451 obec odlehčovací pobytová služba 9985153 odlehčovací služby 8 834 000 1 336 000 1 114 000 1 336 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
513 Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. 01816675 obecně prospěšná společnost Středisko pracovní rehabilitace-denní stacionář, o.p.s. 4369453 denní stacionáře 8 793 000 3 050 000 2 450 000 3 050 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02829/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
514 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 6969901 domovy se zvláštním režimem 17 208 000 5 500 000 5 136 000 5 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
515 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov pro seniory 7110344 domovy pro seniory 42 813 000 14 000 000 12 012 000 14 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. f). číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
516 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Pečovatelská služba 7380363 pečovatelská služba 6 444 000 1 050 000 953 000 1 050 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
517 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace SaS pro seniory a osoby se ZP 9274408 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 465 000 800 000 800 000 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
518 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Odlehčovací služby 9826791 odlehčovací služby 1 262 000 120 000 120 000 120 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
519 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Noclehárna 1614994 noclehárny 2 187 000 737 000 598 000 737 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
520 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2012478 odlehčovací služby 8 834 000 2 272 000 2 050 000 2 272 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
521 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Denní stacionář 3502677 denní stacionáře 6 192 000 2 084 000 1 954 000 2 084 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
522 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8930336 pečovatelská služba 12 888 000 2 764 000 2 173 000 2 764 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
523 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace NZDM Tunnel Vítkov 6434177 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 330 000 878 100 878 000 878 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03183/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
524 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace 6472829 sociální rehabilitace 4 536 000 1 800 000 1 800 000 1 300 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03471/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
525 Vesalius spol. s r.o. 26875012 společnost s ručením omezeným Domov Vesalius 4642914 domovy pro osoby se zdravotním postižením 25 234 000 3 773 000 2 424 000 3 773 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06199/2018/SOC ze dne 01. 07. 2018
526 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Vila Vančurova o.p.s. 3834335 domovy pro seniory 29 394 000 4 172 200 3 954 000 4 172 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
527 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Odlehčovací služba 5569421 odlehčovací služby 1 262 000 418 000 381 000 418 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
528 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova 7847664 domovy se zvláštním režimem 5 736 000 1 440 000 1 339 000 1 440 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
529 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Hrušov 1827220 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 833 000 2 398 000 2 160 000 2 066 000 332 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
530 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Terénní programy organizační jednotky Helpale 3687518 terénní programy 9 536 000 4 249 000 3 912 000 3 991 000 258 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
531 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Sociálně právní poradna 4221164 odborné sociální poradenství 3 686 000 1 793 000 1 639 000 1 522 000 271 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
532 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Liščina 8803706 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 833 000 2 298 000 2 096 000 2 045 000 253 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
533 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Hnízdo-Čiriklano Kher 9029716 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 370 000 2 992 000 2 773 000 2 681 000 311 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
534 z.s. Filadelfie 26548518 spolek Nízkoprahový klub U-kryt 7453469 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 048 000 1 617 000 1 617 000 1 462 000 155 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02887/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
535 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost 28565029 obecně prospěšná společnost ŽEBŘÍK o.p.s. 3371975 denní stacionáře 3 716 000 795 000 579 000 736 566 58 434 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06432/2018/SOC ze dne 1. 7. 2018
536 Židovská obec v Ostravě 00562602 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ADP Tikvah při ŽO Ostrava 3267857 pečovatelská služba 6 015 000 1 598 200 774 000 1 349 031 248 969 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. e). číslo smlouvy 02845/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
537 ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6064624 odlehčovací služby 2 551 000 430 000 392 000 430 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03060/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
538 ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6626068 denní stacionáře 22 168 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03060/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
539 ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 9121957 chráněné bydlení 4 032 000 680 000 680 000 680 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. písm. g). číslo smlouvy 03060/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
Celkem 6 158 842 000 1 793 070 017 1 515 162 000 1 604 017 728 151 434 272    

Zvýšení závazného ukazatele SOC 2020

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2020 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům

Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Nákladové limity (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Osobní Provozní
1 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 4878366 domovy pro osoby se zdravotním postižením 53 724 000 39 924 000 32 043 000 38 924 000 1 000 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
2 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 8580593 domovy se zvláštním režimem 5 736 000 6 150 000 4 798 000 5 950 000 200 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
3 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Karviná 6137009 odborné sociální poradenství 18 173 000 8 905 000 7 513 000 8 905 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
4 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Linka důvěry Karviná 6601902 telefonická krizové pomoc 4 675 000 2 165 000 1 751 000 2 020 500 144 500 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
5 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 1347773 domovy pro seniory 62 622 000 31 450 000 21 544 000 31 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
6 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 8488761 domovy se zvláštním režimem 22 944 000 10 410 000 7 097 000 10 410 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
7 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 6815844 domovy se zvláštním režimem 57 360 000 23 000 000 14 846 000 23 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
8 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 7752951 domovy pro seniory 26 838 000 10 450 000 6 402 000 10 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
9 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 1028089 domovy se zvláštním režimem 68 115 000 18 930 000 16 713 000 18 450 000 480 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
10 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 2250892 domovy pro seniory 79 875 000 21 200 000 18 120 000 20 470 000 730 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
11 Domov Hortenzie, příspěvková organizace 48804843 příspěvková organizace Domov Hortenzie 4573702 domovy pro seniory 56 871 000 14 850 000 13 296 000 14 850 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03539/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
12 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 1327678 domovy pro seniory 17 100 000 6 638 000 5 067 000 6 638 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
13 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 3420735 chráněné bydlení 6 552 000 3 238 000 2 797 000 2 938 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
14 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 5792562 chráněné bydlení 5 040 000 3 155 000 2 628 000 3 035 000 120 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
15 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 7044692 domovy se zvláštním režimem 17 500 000 11 000 000 8 771 000 9 280 000 1 720 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
16 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9432347 chráněné bydlení 3 024 000 1 701 000 1 414 000 1 651 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
17 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9854026 chráněné bydlení 6 048 000 3 348 000 2 439 000 3 098 000 250 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
18 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace 5249411 domovy se zvláštním režimem 43 020 000 10 000 000 8 938 000 10 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
19 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou 7912551 chráněné bydlení 8 568 000 2 700 000 2 507 000 2 700 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
20 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 1050242 domovy se zvláštním režimem 37 284 000 21 707 180 12 087 000 19 599 837 2 107 163 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
21 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 7502565 domovy pro seniory 12 780 000 5 949 490 4 295 000 5 949 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
22 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín 2712392 chráněné bydlení 6 048 000 4 310 000 2 788 000 4 210 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
23 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Kopřivnice 2807221 chráněné bydlení 6 048 000 3 703 000 3 100 000 3 573 000 130 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
24 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Domov pro osoby se ZP Studénka 6142025 domovy pro osoby se zdravotním postižením 14 652 000 8 445 000 6 369 000 8 145 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
25 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Sedlnice 6207222 chráněné bydlení 5 040 000 4 174 000 3 013 000 4 074 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
26 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 6164999 domovy se zvláštním režimem 7 887 000 2 957 000 2 467 000 2 957 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
27 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 7625053 domovy pro seniory 42 174 000 18 767 000 14 269 000 18 767 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
28 Domov Příbor, příspěvková organizace 48804878 příspěvková organizace Domov Příbor, příspěvková organizace 1559512 domovy pro seniory 38 340 000 14 780 000 9 227 000 14 780 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03519/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
29 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 1859580 domovy se zvláštním režimem 30 114 000 12 250 000 8 617 000 11 110 000 1 140 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
30 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 5658374 chráněné bydlení 6 048 000 2 450 000 2 220 000 2 230 000 220 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
31 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 6550930 domovy pro seniory 24 921 000 9 100 000 7 018 000 8 020 000 1 080 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
32 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána - domov pro osoby se zdravotním postižením 3041976 domovy pro osoby se zdravotním postižením 75 702 000 40 000 000 28 708 000 34 360 000 5 640 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
33 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána - chráněné bydlení 6205177 chráněné bydlení 15 120 000 8 736 000 6 235 000 7 246 000 1 490 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
34 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Chráněné bydlení 6519577 chráněné bydlení 40 320 000 18 700 000 17 325 000 18 700 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
35 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 6795010 domovy pro osoby se zdravotním postižením 48 026 000 23 000 000 20 848 000 22 300 000 700 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
36 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 2001993 domovy se zvláštním režimem 15 774 000 12 373 000 10 042 000 12 373 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
37 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 7754292 domovy pro osoby se zdravotním postižením 8 140 000 4 764 000 3 798 000 4 764 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
38 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 8141655 domovy pro osoby se zdravotním postižením 82 214 000 34 476 000 27 658 000 33 376 000 1 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
39 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 9490817 chráněné bydlení 24 192 000 11 567 000 10 267 000 11 567 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
40 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace - domov se zvláštním režimem 4403070 domovy se zvláštním režimem 63 096 000 27 165 000 22 090 000 26 000 000 1 165 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
41 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace - domov pro seniory 7909359 domovy pro seniory 39 618 000 15 782 000 12 467 000 14 600 000 1 182 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
42 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo Chráněné bydlení 7164864 chráněné bydlení 3 528 000 1 700 000 1 700 000 1 670 000 30 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
43 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo DOZP 9580280 domovy pro osoby se zdravotním postižením 65 120 000 40 865 796 34 070 000 39 864 223 1 000 777 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
44 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 3559424 domovy pro osoby se zdravotním postižením 75 702 000 50 909 400 36 996 000 50 909 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
45 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 9081749 chráněné bydlení 13 104 000 10 033 500 6 243 000 10 033 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
46 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 5852477 domovy pro osoby se zdravotním postižením 61 050 000 35 500 000 24 098 000 34 000 000 1 500 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
47 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Chráněné bydlení Moravice 9007540 chráněné bydlení 6 048 000 2 900 000 2 593 000 2 800 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
48 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace DOZP Deštné 9896330 domovy pro osoby se zdravotním postižením 40 700 000 13 000 000 13 000 000 12 500 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
Celkem 1 472 575 000 689 278 366 532 292 000 664 696 561 24 579 439

Zvýšení závazného ukazatele ZDR 2020

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2020 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům

Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Nákladové limity (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Osobní Provozní
1 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace 00844853 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 9026461 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 40 920 000 11 772 487 8 910 000 10 807 040 964 960 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03561/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
2 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 00534242 příspěvková organizace A/SS 1557033 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 14 322 000 4 988 000 3 863 000 4 438 000 550 000 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03566/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
3 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 00844641 příspěvková organizace Lůžka sociální péče 5175709 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 17 050 000 3 000 000 2 962 000 3 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03564/2014/ZDR ze dne 30. 12. 2014
Celkem 72 292 000 19 760 487 15 735 000 18 245 040 1 514 960

Neschválené žádosti

Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům

Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše dotace (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč) Komentář
1 SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s. 03588122 akciová společnost SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s. 4127002 domovy se zvláštním režimem 0 9 521 435 0 Sociální služba není součástí Krajské základní sítě sociálních služeb a nemá uzavřenu "Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon".
2 SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s. 03588122 akciová společnost SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s. 7302992 domovy pro seniory 0 3 213 812 0 Sociální služba není součástí Krajské základní sítě sociálních služeb a nemá uzavřenu "Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon".
Celkem 0 12 735 247 0

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.