Menu

Výsledky Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům
*Lze hradit uznatelné náklady dle čl. V, odst. 1 Podmínek, tzn., které vznikly v období realizace sociální služby a byly uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2024.
Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše dotace (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč)* Nákladové limity (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Osobní Provozní
1 Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. 09276181 ústav Adámkova vila, domov se zvláštním režimem, z. ú. 6378079 domovy se zvláštním režimem 32 967 000 5 269 600 5 008 000 4 269 000 1 000 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08315/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
2 Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. 09693424 ústav Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. 6445984 osobní asistence 5 481 000 1 968 500 1 784 000 1 968 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05051/2021/SOC ze dne 29. 12. 2021
3 Akademický ústav Karviná, z.ú. 62331485 ústav Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA 7799721 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 212 000 3 675 000 2 986 000 3 394 800 280 200 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06403/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
4 AlFi, z.s. 02801426 spolek Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS 6431660 raná péče 4 553 000 1 670 000 1 624 000 1 396 000 274 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06851/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
5 AlFi, z.s. 02801426 spolek AlFi-odlehčovací služba 9162280 odlehčovací služby 3 045 000 1 480 000 1 480 000 1 203 500 276 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06851/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
6 ALZHEIMER HOME z.ú. 03593207 ústav ALZHEIMER HOME Jablunkov 1073959 domovy se zvláštním režimem 44 550 000 582 000 582 000 582 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02190/2022/SOC ze dne 28. 6. 2022
7 ALZHEIMER HOME z.ú. 03593207 ústav ALZHEIMER HOME Frýdek‑Místek 3899346 domovy se zvláštním režimem 50 787 000 14 334 689 8 166 000 11 834 000 2 500 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02190/2022/SOC ze dne 28. 6. 2022
8 ALZHEIMER HOME z.ú. 03593207 ústav ALZHEIMER HOME Ostrava 9745937 domovy se zvláštním režimem 62 370 000 7 686 924 5 268 000 7 186 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02190/2022/SOC ze dne 28. 6. 2022
9 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace 5587445 sociální rehabilitace 7 676 000 891 000 194 000 891 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06205/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
10 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Sociální poradna ANIMA VIVA 8840509 odborné sociální poradenství 3 459 000 1 682 000 1 650 000 1 682 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06205/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
11 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Terénní programy ARKA 1109069 terénní programy 5 841 000 2 801 000 2 801 000 2 391 300 409 700 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06274/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
12 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Adiktologická poradna ARKA 3561786 odborné sociální poradenství 3 315 000 1 806 000 1 462 000 1 501 500 304 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06274/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
13 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Služby následné péče ARKA 8243517 služby následné péče 973 000 469 000 414 000 333 750 135 250 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06274/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
14 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro rodiny Havířov 1100631 azylové domy 19 020 000 424 000 403 000 144 200 279 800 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
15 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov 1201512 azylové domy 12 363 000 496 000 243 000 88 712 407 288 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
16 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro muže Samaritán Opava 1268368 azylové domy 10 461 000 480 000 202 000 258 000 222 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
17 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Adelante, Azylový dům Ostrava 1411560 azylové domy 19 654 000 1 109 000 387 000 602 100 506 900 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Opava 1457315 noclehárny 2 620 000 1 232 000 1 145 000 974 000 258 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
19 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov 1461792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 629 000 2 461 000 2 107 000 1 832 584 628 416 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
20 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Kopřivnice 1483365 terénní programy 2 590 000 2 010 000 1 604 000 1 461 052 548 948 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Samaritán Opava 1746734 terénní programy 1 905 000 1 141 000 981 000 897 835 243 165 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek – Místek 1946534 domovy se zvláštním režimem 28 512 000 11 721 000 8 807 000 9 393 594 2 327 406 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
23 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Samaritán Opava 2004679 nízkoprahová denní centra 3 072 000 1 820 000 1 716 000 1 277 715 542 285 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
24 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Samaritán Opava 2053217 noclehárny 4 469 000 2 289 000 2 183 000 1 725 000 564 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
25 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava – Kunčičky 2347976 domovy se zvláštním režimem 75 735 000 26 460 000 20 213 000 22 491 000 3 969 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
26 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava 3553396 terénní programy 15 870 000 12 670 000 10 005 000 9 229 176 3 440 824 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
27 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Adelante, Noclehárna Ostrava 3573576 noclehárny 6 900 000 3 651 000 3 302 000 2 306 176 1 344 824 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
28 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Adelante, Nízkoprahové denní centrum Ostrava 3588365 nízkoprahová denní centra 4 500 000 2 778 000 2 473 000 1 416 079 1 361 921 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
29 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příbor, Štramberk 3626997 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 850 000 655 000 414 000 451 363 203 637 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
30 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kopřivnice 3716757 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 380 000 2 714 000 1 979 000 1 812 376 901 624 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
31 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Krnov 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 263 000 2 760 000 2 496 000 1 909 747 850 253 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
32 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov 3730898 terénní programy 3 809 000 2 384 000 1 873 000 1 808 138 575 862 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
33 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Vyhlídka Havířov 4023688 služby následné péče 4 716 000 2 981 000 2 458 000 2 034 473 946 527 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
34 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Krnov 4411471 nízkoprahová denní centra 1 902 000 1 064 000 959 000 772 256 291 744 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
35 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov 4502063 noclehárny 4 623 000 2 490 000 2 090 000 1 899 996 590 004 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
36 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Adelante, Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava, azylový dům 4683797 azylové domy 19 654 000 1 016 000 387 000 568 650 447 350 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2021
37 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům Krnov 4714749 azylové domy 23 775 000 15 375 000 11 599 000 11 994 959 3 380 041 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
38 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Adelante, Noclehárna pro ženy Ostrava 4862422 noclehárny 2 928 000 1 719 000 1 509 000 1 123 595 595 405 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
39 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frenštát pod Radhoštěm 5019603 terénní programy 2 540 000 1 737 000 1 404 000 1 340 500 396 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
40 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pod svahem Havířov 5069181 služby následné péče 9 039 000 6 766 000 5 210 000 5 407 465 1 358 535 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
41 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek‑Místek 5180673 terénní programy 4 444 000 3 077 000 2 575 000 2 335 051 741 949 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
42 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kopřivnice 5496507 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 642 000 1 800 000 1 404 000 1 268 390 531 610 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
43 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín 5566615 terénní programy 3 850 000 3 113 000 2 362 000 2 272 083 840 917 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
44 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Frenštát pod Radhoštěm 5842445 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 096 000 2 883 000 2 115 000 1 826 904 1 056 096 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
45 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Krnov 5913318 terénní programy 3 809 000 2 440 000 2 108 000 1 902 684 537 316 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
46 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Adelante, Terénní programy Ostrava 6252968 terénní programy 5 079 000 2 821 000 2 486 000 2 190 127 630 873 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
47 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava – Přívoz 6317306 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 620 000 3 530 000 2 704 000 2 323 591 1 206 409 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
48 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna Krnov 6695046 noclehárny 5 393 000 2 271 000 2 187 000 1 769 009 501 991 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
49 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava 6924546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 11 943 000 8 160 000 6 953 000 5 762 493 2 397 507 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
50 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava – Zukalova 8990475 domovy se zvláštním režimem 25 839 000 9 500 000 6 907 000 8 544 000 956 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
51 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pro ženy a matky s dětmi Opava, azylový dům 9479139 azylové domy 19 020 000 690 000 375 000 457 000 233 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
52 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov 9583580 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3 310 000 1 889 000 1 869 000 1 454 742 434 258 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
53 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Havířov 9888745 terénní programy 1 016 000 571 000 499 000 412 561 158 439 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
54 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava 68308892 pobočný spolek Integrační centrum Ostrava 9533187 sociálně terapeutické dílny 12 164 000 9 621 160 5 821 000 7 229 887 1 911 113 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06189/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
55 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 pobočný spolek Centrum denních služeb 2298502 centra denních služeb 2 558 000 1 491 000 1 491 000 1 238 000 253 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06456/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
56 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 pobočný spolek Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 9293287 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 055 000 1 182 000 1 077 000 1 005 013 169 987 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06456/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
57 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace CDZ Ostrava 1107267 sociální rehabilitace 8 374 000 5 151 000 5 047 000 4 579 000 572 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06521/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
58 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Bydlíme! 2023 6905831 chráněné bydlení 11 502 000 4 711 000 4 711 000 3 559 000 1 152 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06521/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
59 Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 spolek Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, z.s., Ostrava 5038493 intervenční centra 3 885 000 2 232 816 2 232 000 2 062 000 170 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06280/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
60 Bohumínská městská nemocnice, a.s. 26834022 akciová společnost Bohumínská městská nemocnice, a.s. 8095815 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 576 000 2 690 000 2 430 000 2 690 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06451/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
61 Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 29390168 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Polárka 3032399 sociálně terapeutické dílny 6 531 000 2 670 000 2 502 000 2 086 556 415 444 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06910/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
62 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín 3015065 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 289 000 2 367 000 1 940 000 2 002 000 364 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06895/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
63 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Bohumín 4442192 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 045 000 2 484 000 1 670 000 2 092 000 389 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06895/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
64 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Streetwork v Třinci 7435832 terénní programy 2 413 000 1 574 000 1 328 000 1 422 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06895/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
65 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Třinec 8883344 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 045 000 2 399 000 1 890 000 1 987 000 410 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06895/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
66 CENTROM z. s. 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice 4049883 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 315 000 1 429 000 1 131 000 964 186 464 814 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07091/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
67 CENTROM z. s. 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice 4598329 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 584 000 852 000 750 000 569 196 282 804 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07091/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
68 CENTROM z. s. 69610371 spolek SAS pro rodiny s dětmi CENTROM 8799032 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 9 980 000 4 129 000 3 890 000 3 205 729 923 271 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07091/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
69 CENTROM z. s. 69610371 spolek Program bydlení CENTROM 9896211 terénní programy 5 714 000 2 454 000 2 257 000 2 010 564 443 436 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07091/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
70 Centrum Anabell, z. ú. 26606518 ústav Odborné sociální poradenství v KCA Ostrava 2175821 odborné sociální poradenství 2 162 000 904 000 837 000 722 520 181 480 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06401/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
71 Centrum nové naděje z.ú. 70632031 ústav Občanská poradna 7114272 odborné sociální poradenství 2 739 000 964 000 964 000 755 700 208 300 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06271/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
72 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA 3151466 osobní asistence 36 540 000 20 900 000 18 450 000 20 247 000 653 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
73 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – sociálně aktivizační služba BRÁNA 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 5 756 000 3 250 000 3 040 000 2 988 000 262 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
74 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Poradna pro vztahy a rodinu – vztahové poradenství 5187674 odborné sociální poradenství 1 874 000 1 056 000 828 000 913 500 142 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
75 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE 6458001 odborné sociální poradenství 2 162 000 1 300 000 1 083 000 1 191 000 109 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
76 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT 9351981 odlehčovací služby 3 045 000 1 416 000 1 226 000 1 255 000 161 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
77 Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú. 26591537 ústav Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Třinci 2446936 odborné sociální poradenství 2 018 000 868 800 830 000 696 000 172 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06906/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
78 Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú. 26591537 ústav Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Karviné 9648489 odborné sociální poradenství 2 162 000 908 100 841 000 732 219 175 781 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06906/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
79 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s. 26640601 spolek Služba následné péče "Pavučina" 8717410 služby následné péče 4 864 000 1 944 000 1 777 000 1 382 000 562 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06834/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
80 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Nový Jičín 1387326 odborné sociální poradenství 1 298 000 685 000 639 000 667 000 18 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
81 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Občanská poradna Nový Jičín 2783752 odborné sociální poradenství 3 027 000 1 295 000 1 235 000 1 256 000 39 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
82 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 3091926 odborné sociální poradenství 2 451 000 1 435 000 1 256 000 1 354 000 81 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
83 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Opava 3155855 odborné sociální poradenství 2 595 000 1 509 000 1 314 000 1 405 933 87 067 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
84 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Ostravsko 5106561 osobní asistence 22 777 000 8 600 000 8 600 000 8 501 000 99 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
85 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Opavsko 6458830 osobní asistence 22 533 000 8 950 000 8 593 000 8 865 000 85 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
86 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Novojičínsko 8796301 osobní asistence 17 052 000 7 055 000 7 055 000 7 027 000 28 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
87 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 obecně prospěšná společnost Tlumočnická služba 1926246 tlumočnické služby 6 442 000 4 264 509 3 832 000 3 989 000 275 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06388/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
88 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář RADOST 2053358 denní stacionáře 10 952 000 4 870 000 3 252 000 4 870 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
89 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář PAPRSEK 3554195 denní stacionáře 12 356 000 4 510 000 2 679 000 4 096 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
90 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Azylový dům pro matky 5496529 azylové domy 7 608 000 400 000 149 000 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
91 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Dům na půl cesty 5987670 domy na půl cesty 951 000 100 000 23 000 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
92 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Osobní asistence 8640141 osobní asistence 3 654 000 1 420 000 984 000 1 383 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
93 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Domov pro seniory 3327193 domovy pro seniory 43 210 000 12 600 000 12 147 000 12 300 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06297/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
94 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Osobní asistence 6222819 osobní asistence 1 827 000 520 000 520 000 520 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06297/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
95 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8228127 pečovatelská služba 14 616 000 3 900 000 3 657 000 3 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06297/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
96 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Denní stacionář 9153369 denní stacionáře 4 774 000 1 800 000 1 800 000 1 700 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06297/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
97 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 6248581 domovy pro seniory 53 640 000 12 224 000 7 541 000 12 224 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06194/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
98 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 9622449 pečovatelská služba 19 610 000 3 438 000 2 788 000 3 438 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06194/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
99 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 08238359 příspěvková organizace Pečovatelská služba 1013568 pečovatelská služba 34 104 000 5 000 000 4 595 000 5 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06857/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
100 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 08238359 příspěvková organizace Odlehčovací služba 4329206 odlehčovací služby 11 718 000 2 308 000 1 592 000 2 308 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06857/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
101 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2009812 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 13 943 000 5 136 000 5 136 000 4 699 000 437 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
102 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Krizové centrum pro děti a rodinu 3072329 krizová pomoc 4 025 000 2 604 000 2 077 000 1 990 000 614 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
103 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 4550261 pečovatelská služba 6 090 000 2 552 000 2 136 000 1 972 000 580 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
104 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty Frýdek‑Místek 4594167 domy na půl cesty 2 853 000 1 269 000 1 269 000 889 000 380 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
105 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty 5068586 domy na půl cesty 6 657 000 1 143 000 168 000 992 955 91 045 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
106 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5355244 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 697 000 2 136 000 2 136 000 1 680 000 456 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
107 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Azylový dům pro matky s dětmi 6727529 azylové domy 9 193 000 1 936 000 181 000 1 031 446 113 554 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
108 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Azylový dům pro muže Palackého 6765886 azylové domy 6 657 000 1 746 000 131 000 1 144 119 138 881 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
109 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Rodinná poradna 7533402 odborné sociální poradenství 9 368 000 3 700 000 3 343 000 2 992 219 470 781 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
110 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6883993 pečovatelská služba 36 662 000 8 695 000 8 695 000 8 570 000 125 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08002/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
111 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Centrum denních služeb 7432877 centra denních služeb 2 680 000 850 000 696 000 850 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08002/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
112 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro seniory 1930786 domovy pro seniory 67 050 000 23 819 000 18 559 000 23 772 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
113 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Denní stacionáře 2012296 denní stacionáře 3 370 000 897 000 692 000 897 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
114 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Odlehčovací služby 5643707 odlehčovací služby 1 674 000 765 000 470 000 765 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
115 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9278400 pečovatelská služba 9 744 000 1 906 000 1 857 000 1 906 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
116 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením 9611642 domovy pro osoby se zdravotním postižením 33 930 000 10 896 000 9 895 000 10 396 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
117 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář Domovinka 1329384 denní stacionáře 9 126 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
118 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy 4812353 domovy pro seniory 26 075 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
119 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 ústav Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) 6638773 tlumočnické služby 3 528 000 1 500 000 1 448 000 1 349 430 98 570 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07693/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
120 ČMELÁČEK z. s. 01668633 spolek ČMELÁČEK z.s. 4394839 denní stacionáře 5 616 000 5 000 000 3 010 000 3 539 411 1 111 589 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07593/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
121 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Hladnovská 3069053 domovy se zvláštním režimem 19 077 000 4 704 000 4 091 000 4 704 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
122 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov na Liščině 3872819 domovy pro osoby se zdravotním postižením 64 467 000 17 840 000 17 840 000 17 840 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
123 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Třebovice 5599837 domovy pro osoby se zdravotním postižením 23 067 000 5 877 000 5 877 000 5 877 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
124 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Jandova 5809901 domovy pro osoby se zdravotním postižením 61 074 000 17 532 000 12 727 000 17 532 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
125 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Čtyřlístek 6234750 chráněné bydlení 19 170 000 5 207 000 5 207 000 5 207 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
126 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Barevný svět 8337261 domovy pro osoby se zdravotním postižením 54 288 000 16 330 000 16 330 000 16 330 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
127 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Třebovice 9580912 chráněné bydlení 3 893 000 924 000 924 000 924 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
128 Dětská rehabilitace 47811820 příspěvková organizace Dětská rehabilitace 4969710 denní stacionáře 14 040 000 3 736 000 3 736 000 3 370 000 366 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06459/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
129 Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace 70631956 příspěvková organizace Sociální služba odlehčovací 5847172 odlehčovací služby 1 462 000 533 000 473 000 437 503 35 497 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". smlouva číslo 05016/2021/SOC ze dne 21. 12. 2021
130 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domovinka pro seniory – týdenní stacionář 1024537 týdenní stacionáře 5 841 000 3 230 000 2 452 000 2 980 000 250 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
131 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba v rodinách 1435872 pečovatelská služba 21 194 000 8 200 000 6 492 000 7 900 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
132 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domovinka pro seniory – odlehčovací služba 2706942 odlehčovací služby 7 533 000 880 000 754 000 780 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
133 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domovinka pro seniory – denní stacionář 3342196 denní stacionáře 4 212 000 2 310 000 1 896 000 2 130 000 180 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
134 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi 4549275 azylové domy 4 755 000 1 160 000 89 000 1 010 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
135 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba Příbor 9602799 pečovatelská služba 6 090 000 2 620 000 2 361 000 2 470 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
136 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 1465556 osobní asistence 3 776 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
137 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 2660543 pečovatelská služba 14 495 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
138 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4050410 týdenní stacionáře 4 543 000 2 100 000 1 724 000 2 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
139 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4407102 domovy pro seniory 17 135 000 5 600 000 4 028 000 5 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
140 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 5394957 domovy se zvláštním režimem 9 801 000 3 300 000 2 232 000 3 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
141 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociální rehabilitace Šance domova 1720675 sociální rehabilitace 6 002 000 4 160 000 3 572 000 3 585 000 575 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
142 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně aktivizační služby Horizont 2280231 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7 338 000 5 690 000 4 234 000 5 035 000 655 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
143 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně aktivizační služby Vesnička soužití 4004387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 871 000 4 385 000 3 672 000 3 880 000 505 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
144 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové kluby Horizont a Vesnička 6583055 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 7 308 000 6 800 000 5 203 000 6 025 000 775 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
145 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně-dluhová poradna 8251178 odborné sociální poradenství 5 045 000 4 145 000 3 239 000 3 390 000 755 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
146 DomA – domácí asistence, z.s. 27031012 spolek Denní stacionář Kobeřice 2545026 denní stacionáře 7 722 000 2 303 000 1 871 000 2 120 000 183 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06955/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
147 DomA – domácí asistence, z.s. 27031012 spolek Pečovatelská služba 3043370 pečovatelská služba 4 872 000 2 957 000 1 711 000 2 314 023 70 977 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06955/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
148 DomA – domácí asistence, z.s. 27031012 spolek Osobní asistence 8094715 osobní asistence 4 872 000 3 246 750 1 947 000 2 675 464 74 536 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06955/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
149 Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 1149753 domovy se zvláštním režimem 77 517 000 14 820 000 14 558 000 14 820 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08112/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
150 Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 9572931 domovy pro seniory 159 430 000 28 756 000 28 756 000 28 756 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08112/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
151 Domov Iris, příspěvková organizace 70631824 příspěvková organizace Domov pro seniory Iris, Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace 8175900 domovy pro seniory 77 480 000 20 447 000 15 197 000 20 447 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06576/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
152 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem Domova Korýtko, příspěvkové organizace 3412464 domovy se zvláštním režimem 32 076 000 13 824 000 13 824 000 13 824 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06847/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
153 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Domov pro seniory Domova Korýtko, příspěvkové organizace 4859242 domovy pro seniory 80 460 000 32 900 000 29 295 000 32 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06847/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
154 Domov Magnolie, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 70631859 příspěvková organizace Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 2059516 domovy se zvláštním režimem 58 806 000 11 726 000 10 401 000 11 726 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07688/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
155 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou – DPS 4159818 domovy pro seniory 50 660 000 13 500 000 9 631 000 12 960 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08114/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
156 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 5811973 odlehčovací služby 837 000 100 000 95 000 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08114/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
157 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 9063927 domovy se zvláštním režimem 40 095 000 7 000 000 6 313 000 6 735 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08114/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
158 Domov pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Domov pro seniory Frýdek‑Místek, p.o. 9380866 domovy pro seniory 122 180 000 32 408 000 26 762 000 32 408 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06580/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
159 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 70631816 příspěvková organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 9571983 domovy pro seniory 146 765 000 24 320 000 24 320 000 24 320 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07667/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
160 Domov pro seniory Klimkovice 70867844 příspěvková organizace Domov pro seniory Klimkovice 6296698 domovy pro seniory 19 370 000 4 134 000 3 451 000 4 134 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08108/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
161 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 2614647 pečovatelská služba 17 296 000 6 695 000 5 176 000 6 695 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
162 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 4325007 domovy se zvláštním režimem 31 185 000 12 255 000 9 317 000 12 255 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
163 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 7863507 domovy pro seniory 72 265 000 31 560 000 23 487 000 31 560 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
164 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory 8918194 odlehčovací služby 3 348 000 770 000 432 000 770 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
165 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 2821726 odlehčovací služby 837 000 107 800 107 000 107 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06868/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
166 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace Domovy pro seniory 5971576 domovy pro seniory 49 170 000 16 254 000 15 145 000 16 254 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06868/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
167 Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace 66933722 příspěvková organizace Domov pro seniory 3090945 domovy pro seniory 43 210 000 9 500 000 8 697 000 9 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08001/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
168 Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 45234663 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 4070775 domovy pro osoby se zdravotním postižením 20 358 000 2 449 000 1 698 000 2 449 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06412/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
169 Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 45234663 příspěvková organizace Domov pro seniory Osoblaha p. o. 4632045 domovy pro seniory 37 250 000 6 970 000 6 466 000 6 970 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06412/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
170 Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace 75041324 příspěvková organizace Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov p. o. 7651821 domovy pro seniory 23 840 000 8 532 000 8 242 000 8 532 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06972/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
171 Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace 47815868 příspěvková organizace Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace 2651592 domovy pro seniory 34 270 000 11 100 000 9 356 000 10 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08007/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
172 Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 70645710 příspěvková organizace Domov pro seniory Vrbno, p. o. 3654307 domovy pro seniory 53 640 000 19 550 000 15 705 000 18 200 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06875/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
173 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. – středisko Helios DZR 2621319 domovy se zvláštním režimem 76 626 000 23 700 000 19 443 000 23 700 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07658/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
174 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. – středisko Luna 9134461 domovy pro seniory 137 080 000 45 000 000 34 861 000 45 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07658/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
175 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 2328852 domovy se zvláštním režimem 182 655 000 24 575 000 20 332 000 19 132 015 1 743 985 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08186/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
176 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domovy pro seniory 5350391 domovy pro seniory 141 550 000 22 686 000 22 686 000 19 870 000 2 816 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08186/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
177 Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 3119505 domovy se zvláštním režimem 103 356 000 19 818 000 19 818 000 19 318 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08140/2020/SOC ze dne 3. 12. 2020
178 Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 7543337 domovy pro seniory 50 660 000 12 209 000 11 139 000 11 909 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08140/2020/SOC ze dne 3. 12. 2020
179 Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 1031861 domovy pro seniory 50 660 000 18 500 000 15 128 000 18 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08109/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
180 Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 2575487 domovy se zvláštním režimem 28 512 000 11 338 000 8 963 000 11 338 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08109/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
181 Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. 29386063 společnost s ručením omezeným Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. 3873395 domovy se zvláštním režimem 24 948 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06842/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
182 Domov Vesalius, z. ú. 08344078 ústav Domov Vesalius 5654093 odlehčovací služby 1 674 000 714 000 371 000 388 000 326 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05015/2021/SOC ze dne 28. 12. 2021
183 Domov Vesalius, z. ú. 08344078 ústav Domov Vesalius 8628750 domovy pro osoby se zdravotním postižením 35 061 000 4 792 000 4 185 000 4 792 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05015/2021/SOC ze dne 28. 12. 2021
184 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna, příspěvková organizace 6273668 domovy pro seniory 125 160 000 37 396 000 24 160 000 34 396 000 3 000 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06907/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
185 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna, p. o. 9132391 domovy se zvláštním režimem 8 910 000 3 544 000 2 973 000 3 544 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06907/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
186 Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 25852051 obecně prospěšná společnost Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 3388167 domovy pro seniory 23 095 000 4 710 000 4 710 000 4 710 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06583/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
187 Ekipa, z.s. 22848614 spolek Chráněné bydlení Maják 4416238 chráněné bydlení 17 892 000 6 297 860 3 868 000 4 880 000 1 417 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07592/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
188 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost SAS Elim Opava 1767736 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 642 000 1 096 000 1 049 000 834 000 262 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06393/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
189 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Magnet 4400465 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 994 000 2 147 000 2 128 000 1 729 000 418 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06393/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
190 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Na Hraně 9515650 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 436 000 1 345 000 1 308 000 1 122 000 223 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06393/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
191 Ergon – sociální podnik, z.s. 26640899 spolek Poradna Ergon 2017525 odborné sociální poradenství 1 298 000 579 400 441 000 465 000 114 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08189/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
192 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU – Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava 1212495 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 990 000 2 050 000 2 012 000 1 559 600 490 400 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
193 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – CARAVAN 1515547 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 436 000 986 000 943 000 826 600 159 400 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
194 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Terénní programy EUROTOPIA 1903454 terénní programy 1 270 000 431 000 431 000 354 000 77 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
195 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA Rýmařov 2497213 odborné sociální poradenství 433 000 315 000 167 000 218 800 96 200 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
196 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Modrá kočka 2514736 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 045 000 1 250 000 1 250 000 1 129 000 121 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
197 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU – Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Bruntál 4321462 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 605 000 2 775 000 2 761 000 2 275 900 499 100 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
198 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Krnov 6743224 odborné sociální poradenství 4 324 000 1 713 000 1 675 000 1 397 500 315 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
199 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA Opava 6898771 odborné sociální poradenství 1 730 000 887 400 705 000 618 621 268 379 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
200 Fakultní nemocnice Ostrava 00843989 příspěvková organizace Multidisciplinární tým pro děti a adolescenty 2023 4485603 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 8 072 000 3 819 599 3 819 000 3 404 000 415 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08110/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
201 Fakultní nemocnice Ostrava 00843989 příspěvková organizace Lůžka sociální péče – LDN Klokočov 4831262 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 15 960 000 4 000 000 3 676 000 4 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08110/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
202 Fany DK s.r.o. 07408242 společnost s ručením omezeným Fany DK s.r.o. 7130557 pečovatelská služba 6 578 000 2 850 000 1 765 000 2 299 000 551 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03064/2021/SOC ze dne 28. 6. 2021
203 FOKUS – Opava, z.s. 26990881 spolek Centrum duševního zdraví Opava 1528578 sociální rehabilitace 8 374 000 5 126 000 5 047 000 4 295 000 831 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08113/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
204 FOKUS – Opava, z.s. 26990881 spolek Podpora samostatného bydlení 6221065 podpora samostatného bydlení 2 193 000 252 000 43 000 176 012 8 988 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08113/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
205 FOKUS – Opava, z.s. 26990881 spolek Služby následné péče 9340570 služby následné péče 1 135 000 645 000 553 000 517 000 128 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08113/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
206 Futra z. s. 67339018 spolek NZDM Futra 3838899 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 411 000 1 688 000 1 601 000 1 410 000 278 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06439/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
207 Futra z. s. 67339018 spolek NZDM Maják 9077964 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 898 000 1 590 000 1 590 000 1 370 000 220 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06439/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
208 GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 68899327 ústav GALAXIE CENTRUM POMOCI 4345020 odlehčovací služby 244 000 75 000 75 000 75 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06905/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
209 GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 68899327 ústav GALAXIE CENTRUM POMOCI 7322332 denní stacionáře 7 722 000 5 201 500 3 827 000 4 851 000 350 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06905/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
210 Global Partner Péče, z.ú. 09903046 ústav Global Partner 4928346 odlehčovací služby 3 898 000 1 480 000 380 000 1 022 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02173/2022/SOC ze dne 27. 6. 2022
211 Handicap centrum Škola života Frýdek‑Místek, o.p.s. 01854071 obecně prospěšná společnost Handicap centrum Škola života Frýdek‑Místek, o.p.s. 4414004 denní stacionáře 6 318 000 2 430 000 2 301 000 2 310 000 120 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08188/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
212 Help – in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Sociální poradna 2018841 odborné sociální poradenství 721 000 250 000 250 000 250 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06903/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
213 Help – in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 7463781 pečovatelská služba 14 616 000 3 656 000 3 656 000 3 656 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06903/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
214 Hope House, z. s. 02876434 spolek Hope House, z.s. 4975944 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 827 000 1 174 496 1 003 000 1 004 793 132 207 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07670/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
215 Hope House, z. s. 02876434 spolek Terénní programy Rýmařov 7103690 terénní programy 1 270 000 575 079 510 000 495 000 80 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07670/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
216 HOSPIC Frýdek‑Místek, p.o. 72046546 příspěvková organizace Odlehčovací služba 1639265 odlehčovací služby 6 696 000 2 374 000 2 052 000 2 374 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06964/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
217 HOSPIC Frýdek‑Místek, p.o. 72046546 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravot. zařízeních ústavní péče 7448443 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 7 182 000 3 349 000 3 109 000 3 349 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06964/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
218 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 1751857 domovy pro seniory 14 155 000 6 392 000 4 541 000 6 392 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
219 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 1785782 nízkoprahová denní centra 2 048 000 1 181 000 1 156 000 1 181 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
220 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Kláry 2127435 odlehčovací služby 8 370 000 2 465 000 2 096 000 2 465 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
221 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Noclehárna sv. Martina 4767754 noclehárny 4 777 000 2 542 000 2 403 000 2 542 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
222 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Občanská poradna v Bohumíně 8857480 odborné sociální poradenství 2 451 000 1 270 000 1 201 000 1 270 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
223 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domov pro seniory U Kaple 9538869 domovy pro seniory 22 350 000 5 830 000 4 545 000 5 830 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
224 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Kometa 1304507 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 167 000 2 798 000 1 994 000 1 976 000 822 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
225 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1449464 pečovatelská služba 15 469 000 10 112 000 6 935 000 8 827 959 1 145 041 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
226 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pro seniory v Hnojníku 2315508 domovy pro seniory 37 250 000 19 360 000 9 982 000 16 285 869 2 882 131 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
227 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko "Klíč" 2409489 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 816 000 2 794 000 1 938 000 2 511 000 283 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
228 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní centrum pro seniory 3415571 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3 597 000 3 096 000 2 297 000 2 142 000 954 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
229 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistence 3710726 osobní asistence 11 693 000 6 952 000 5 313 000 6 306 776 576 224 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
230 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pokojného stáří 4666129 domovy pro seniory 17 880 000 11 410 000 5 412 000 9 866 543 1 524 457 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
231 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní poradna 8418036 odborné sociální poradenství 3 171 000 2 500 000 1 754 000 1 837 000 663 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
232 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pro matky v tísni 9413375 azylové domy 8 876 000 2 431 000 174 000 2 054 000 377 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
233 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1682441 pečovatelská služba 13 764 000 7 049 000 5 462 000 6 824 000 225 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06449/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
234 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3675911 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 082 000 1 491 000 1 276 000 1 429 000 62 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06449/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
235 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba 8210455 osobní asistence 5 116 000 2 644 000 2 567 000 2 559 000 85 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06449/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
236 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům pokojného stáří 1668225 domovy pro seniory 58 110 000 27 163 000 19 407 000 24 450 000 2 713 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
237 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Beskydské centrum duševního zdraví 3823323 sociální rehabilitace 9 491 000 4 360 000 4 360 000 3 891 000 469 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2021
238 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ZOOM 3883231 sociální rehabilitace 3 629 000 2 280 000 2 280 000 1 907 000 373 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
239 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 3894727 pečovatelská služba 19 976 000 6 600 000 6 600 000 5 835 000 765 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
240 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní centrum Maják 4481980 centra denních služeb 3 167 000 2 110 000 2 050 000 1 912 000 198 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
241 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Terénní služba Rebel 5369461 terénní programy 3 809 000 2 390 000 2 112 000 2 029 000 361 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
242 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Centrum Pramínek 5623457 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 936 000 1 644 000 1 424 000 1 504 000 140 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
243 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Oáza pokoje 6230469 domovy se zvláštním režimem 40 986 000 17 000 000 13 185 000 12 704 000 4 296 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
244 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní týdenní stacionář 6479518 týdenní stacionáře 1 947 000 885 000 782 000 776 000 109 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
245 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Klub Nezbeda 7635104 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 090 000 3 600 000 2 862 000 3 110 000 490 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
246 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Terénní odlehčovací služba 7710238 odlehčovací služby 4 263 000 1 620 000 1 620 000 1 353 000 267 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
247 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní odlehčovací služba 8409096 odlehčovací služby 10 044 000 3 000 000 2 998 000 2 487 000 513 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
248 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradenské centrum 9210617 odborné sociální poradenství 3 748 000 2 160 000 1 872 000 1 976 000 184 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
249 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní domov sv. Mikuláše – Ludgeřovice 5876950 domovy pro seniory 22 350 000 10 299 970 7 449 000 9 020 000 1 279 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
250 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně terapeutická dílna – Ludgeřovice 5958182 sociálně terapeutické dílny 3 714 000 2 157 500 2 028 000 1 724 000 408 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
251 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba v rodinách – Hlučín 8997579 pečovatelská služba 9 623 000 4 881 500 4 420 000 3 783 000 1 098 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
252 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba v rodinách – Hlučín 9064308 osobní asistence 9 135 000 5 229 300 3 672 000 4 436 000 693 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
253 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením 4409186 denní stacionáře 10 530 000 7 106 000 4 565 000 6 697 000 409 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06348/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
254 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 4881535 pečovatelská služba 10 353 000 7 216 000 5 316 000 6 806 000 410 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06348/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
255 Charita Kopřivnice 44937342 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba Kopřivnice 2027074 pečovatelská služba 5 725 000 671 000 671 000 671 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08011/2020/SOC ze dne 3. 12. 2020
256 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1540602 pečovatelská služba 6 578 000 1 950 000 1 950 000 1 890 000 60 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07653/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
257 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům dobré vůle Žáry 6416850 domovy se zvláštním režimem 25 839 000 6 500 000 5 065 000 6 000 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07653/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
258 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zvídálek-středisko pro mimoškolní činnost dětí a mládeže 7877713 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 802 000 1 100 000 928 000 986 600 113 400 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07653/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
259 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář Charity Krnov 8049254 denní stacionáře 3 230 000 1 100 000 1 026 000 900 000 200 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07653/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
260 Charita Nový Jičín 73635677 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům bl. Matky Terezy – azylový dům 2810272 azylové domy 18 069 000 1 763 000 357 000 1 763 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07678/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
261 Charita Nový Jičín 73635677 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům bl. Matky Terezy – NDC 3830743 nízkoprahová denní centra 3 804 000 2 171 000 1 924 000 2 056 000 115 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07678/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
262 Charita Nový Jičín 73635677 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům bl. Matky Terezy – noclehárna 9726424 noclehárny 5 701 000 3 560 000 3 086 000 3 355 000 205 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07678/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
263 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář pro seniory Odry 3688964 denní stacionáře 4 212 000 1 586 000 1 426 000 1 586 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07998/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
264 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Občanské poradenství 7855872 odborné sociální poradenství 6 630 000 840 000 840 000 840 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07998/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
265 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba 9472138 pečovatelská služba 22 655 000 8 966 000 8 966 000 8 966 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07998/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
266 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry 9732434 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 654 000 1 806 000 1 705 000 1 806 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07998/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
267 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 2646941 pečovatelská služba 19 854 000 6 550 000 6 550 000 5 790 000 760 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
268 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Občanská poradna – Opava 2959003 odborné sociální poradenství 4 756 000 2 150 000 2 120 000 1 985 000 165 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
269 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Mraveneček 5374830 denní stacionáře 11 232 000 3 676 000 3 676 000 3 500 000 176 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
270 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Naděje – středisko krizové pomoci, služba Fénix 5991983 krizová pomoc 3 220 000 1 500 000 1 500 000 1 413 000 87 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
271 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné 7235838 chráněné bydlení 7 029 000 2 800 000 2 800 000 2 326 000 474 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
272 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8272919 chráněné bydlení 15 336 000 5 400 000 5 400 000 4 218 000 1 182 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
273 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář pro seniory 8521161 denní stacionáře 7 442 000 3 130 000 2 968 000 2 728 000 402 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
274 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné 8549077 služby následné péče 5 999 000 2 350 000 2 350 000 2 093 000 257 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
275 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8724700 sociální rehabilitace 4 606 000 1 000 000 82 000 655 000 345 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
276 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko sv. Anežky České-osobní asistence 1320893 osobní asistence 3 654 000 1 628 000 1 554 000 1 538 000 90 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
277 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Benedikta Labre – terénní programy 2179607 terénní programy 3 809 000 2 031 000 1 802 000 1 576 842 441 158 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
278 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum 2483900 centra denních služeb 3 898 000 1 640 000 1 579 000 1 490 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
279 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Václava-domov pokojného stáří 2640976 domovy pro seniory 43 955 000 12 417 000 10 742 000 12 000 000 417 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
280 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Františka-noclehárna 3646854 noclehárny 9 553 000 4 159 000 4 120 000 3 500 000 659 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
281 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Zdislavy-azylový dům pro matky s dětmi 4252755 azylové domy 13 314 000 492 000 262 000 492 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
282 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko M. Magone-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4358824 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 629 000 2 256 000 2 126 000 1 509 000 747 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
283 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Hrabyně 4788658 pečovatelská služba 5 360 000 2 011 000 1 877 000 2 011 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
284 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Františka-azylový dům 5060106 azylové domy 13 314 000 280 000 280 000 280 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
285 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko M. Magone-krizová pomoc 5551309 krizová pomoc 3 681 000 2 080 000 1 844 000 1 652 000 428 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
286 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Hospic sv. Lukáše – odlehčovací služby 5951749 odlehčovací služby 30 132 000 8 435 000 8 435 000 6 000 000 2 435 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
287 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Alžběty-zařízení pro přechodný pobyt seniorů 6349785 domovy pro seniory 35 760 000 9 146 000 7 378 000 8 546 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
288 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní hospicová poradna 6353463 odborné sociální poradenství 2 451 000 983 000 720 000 860 000 123 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
289 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Ostrava 6668963 pečovatelská služba 24 117 000 8 006 000 6 422 000 7 846 000 160 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
290 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Gabriel-komunitní centrum pro seniory 6754765 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 583 000 1 029 000 901 000 713 000 316 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
291 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Benedikta Labre-nízkoprahové denní centrum 6763192 nízkoprahová denní centra 7 022 000 3 108 000 3 108 000 1 872 000 1 236 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
292 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna Charity Ostrava 8747321 odborné sociální poradenství 2 739 000 1 282 000 1 173 000 1 010 000 272 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
293 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko sv. Lucie-sociální rehabilitace 9046599 sociální rehabilitace 6 699 000 543 000 173 000 543 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
294 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům Salvator Krnov-domov pro osoby se specifickými potřebami 9564778 domovy se zvláštním režimem 32 076 000 8 585 000 8 390 000 6 885 000 1 700 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
295 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Byt pro matky v tísni 2845276 azylové domy 1 268 000 85 000 24 000 50 000 35 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06979/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
296 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 6665663 pečovatelská služba 9 988 000 4 800 000 4 313 000 4 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06979/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
297 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny 9054570 domovy pro seniory 13 410 000 5 690 000 5 013 000 5 690 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06979/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
298 Charita sv. Alexandra 26520788 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna sv. Alexandra 7726666 odborné sociální poradenství 2 883 000 1 545 000 1 383 000 1 262 160 254 840 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07095/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
299 Charita sv. Alexandra 26520788 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. chráněné bydlení Charity sv. Alexandra 8696326 chráněné bydlení 7 029 000 3 451 000 3 451 000 3 104 588 346 412 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07095/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
300 Charita sv. Martina 04872461 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 9532032 pečovatelská služba 4 872 000 2 490 000 1 804 000 2 186 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07665/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
301 Charita Třinec 49591215 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba 1760507 osobní asistence 27 649 000 13 230 000 12 194 000 12 188 000 1 042 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06349/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
302 Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace 00847038 příspěvková organizace Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 3512416 domovy pro osoby se zdravotním postižením 36 192 000 6 400 000 4 722 000 6 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07092/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
303 ITY z.s. 01821351 spolek Terénní hlídání 5948525 odlehčovací služby 3 654 000 460 000 460 000 300 000 160 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06414/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
304 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Sociálně terapeutická dílna JINAK Ostrava 1717547 sociálně terapeutické dílny 7 043 000 333 000 333 000 328 000 5 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
305 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín 2789051 podpora samostatného bydlení 5 238 000 629 000 629 000 571 000 58 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
306 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK Frenštát pod Radhoštěm 3698190 podpora samostatného bydlení 3 654 000 1 568 000 1 568 000 1 395 000 173 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
307 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK Hlučín 7699199 podpora samostatného bydlení 3 533 000 2 233 000 2 233 000 2 054 000 179 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
308 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava 9646331 podpora samostatného bydlení 7 917 000 3 254 000 3 254 000 2 910 000 344 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
309 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Frýdek‑Místek-sociální rehabilitace 1440607 sociální rehabilitace 3 071 000 2 246 000 1 737 000 1 402 293 843 707 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
310 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Nový Jičín-sociální rehabilitace 3406829 sociální rehabilitace 3 071 000 2 347 000 1 701 000 1 425 821 921 179 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
311 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Ostrava-sociální rehabilitace 3459300 sociální rehabilitace 5 583 000 3 909 000 3 149 000 2 870 243 1 038 757 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
312 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Opava-sociální rehabilitace 4508339 sociální rehabilitace 5 178 000 1 047 000 86 000 395 058 651 942 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
313 Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 00494330 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domov sv. Alžběty 7148787 domovy pro seniory 51 405 000 27 000 000 20 266 000 27 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07684/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
314 Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s 47812052 obecně prospěšná společnost Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o. p. s. 6399348 kontaktní centra 5 321 000 1 545 000 1 192 000 1 268 000 277 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07694/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
315 Krizové centrum Ostrava, z.s. 22735283 spolek Krizová pomoc pro MSK 9861220 krizová pomoc 22 405 000 12 420 000 12 420 000 11 561 000 859 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06891/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
316 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav Poradna pro závislosti 1153561 odborné sociální poradenství 2 162 000 790 000 752 000 720 000 70 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08115 /2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
317 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav Terénní program Krnovsko 1336555 terénní programy 1 270 000 858 000 737 000 790 000 68 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08115 /2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
318 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav SLUNCE – služby nízkoprahového centra 7816835 kontaktní centra 4 695 000 2 800 000 2 277 000 2 500 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08115 /2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
319 LADASENIOR s.r.o. 07425741 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory LADA 1969508 domovy pro seniory 23 840 000 6 548 000 3 929 000 6 548 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08316/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
320 Ledax Ostrava o.p.s. 28131401 obecně prospěšná společnost CSS Domus 2878324 domovy pro seniory 43 210 000 9 800 000 6 403 000 7 600 000 2 200 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07672/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
321 Lexikona, z.s. 22717005 spolek Občanská poradna Lexikona 2434458 odborné sociální poradenství 1 442 000 648 000 634 000 648 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06968/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
322 "Máš čas?", z. s. 26584344 spolek Nízkoprahové denní centrum Racek 7075078 nízkoprahová denní centra 2 487 000 1 519 000 1 407 000 1 389 000 130 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06539/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
323 Medela-péče o seniory o.p.s. 02141531 obecně prospěšná společnost Medela-péče o seniory o.p.s. 4929112 domovy se zvláštním režimem 32 967 000 4 700 000 4 466 000 3 900 000 800 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06303/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
324 Medela-péče o seniory o.p.s. 02141531 obecně prospěšná společnost Medela – Frýdlant nad Ostravicí 7380125 domovy se zvláštním režimem 78 408 000 7 185 000 7 185 000 6 185 000 1 000 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06303/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
325 MEDICA Třinec, z.ú. 05115841 ústav Odborné sociální poradenství 8848934 odborné sociální poradenství 1 298 000 500 000 303 000 370 652 119 348 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07838/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
326 MENS SANA, z.ú. 65469003 ústav Chráněné bydlení MENS SANA, z.ú. 5979763 chráněné bydlení 10 863 000 3 679 061 3 679 000 2 938 000 741 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06350/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
327 MENS SANA, z.ú. 65469003 ústav Sociální rehabilitace MENS SANA, z.ú. 7876721 sociální rehabilitace 16 050 000 180 000 180 000 0 180 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06350/2020/SOC ze dne 13. 10. 2021
328 MENS SANA, z.ú. 65469003 ústav Podpora samostatného bydlení MENS SANA, z.ú. 8616711 podpora samostatného bydlení 7 674 000 230 000 179 000 30 000 200 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06350/2020/SOC ze dne 13. 10. 2022
329 Město Bílovec 00297755 obec Sociální zařízení města Bílovce 5841754 domovy pro seniory 22 350 000 5 200 000 3 682 000 4 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06977/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
330 Město Bílovec 00297755 obec Město Bílovec 6659569 osobní asistence 6 456 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06977/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
331 Město Bílovec 00297755 obec Odlehčovací služby 9529175 odlehčovací služby 4 185 000 990 000 860 000 990 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06977/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
332 Město Nový Jičín 00298212 obec Pečovatelská služba 8570958 pečovatelská služba 11 206 000 3 710 000 3 134 000 2 990 394 143 606 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08345/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
333 Město Nový Jičín 00298212 obec Pohoda 9132305 odlehčovací služby 6 696 000 3 246 000 2 086 000 3 150 610 65 390 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08345/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
334 Město Nový Jičín 00298212 obec Domovinka 9167508 denní stacionáře 2 949 000 879 000 740 000 698 883 52 117 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08345/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
335 Město Petřvald 00297593 obec Město Petřvald 3304204 pečovatelská služba 6 456 000 500 000 379 000 475 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07690/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
336 Město Šenov 00297291 obec Město Šenov 9755408 pečovatelská služba 3 654 000 600 000 269 000 481 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07141/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
337 Město Vratimov 00297372 obec Pečovatelská služba města Vratimova 6305312 pečovatelská služba 4 872 000 655 000 300 000 400 000 255 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08221/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
338 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 00635162 příspěvková organizace Linka důvěry 2070205 telefonická krizová pomoc 5 305 000 1 590 000 1 539 000 1 590 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07679/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
339 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 00635162 příspěvková organizace Dům sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava 8032588 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 52 668 000 8 380 000 8 380 000 8 380 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07679/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
340 MIKASA z.s. 22832386 spolek Sociální rehabilitace Mikasa 8068914 sociální rehabilitace 698 000 393 000 393 000 325 800 67 200 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06324/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
341 MIKASA z.s. 22832386 spolek MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením 9063554 denní stacionáře 9 969 000 4 435 000 3 898 000 3 846 000 589 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06324/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
342 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 26850176 obecně prospěšná společnost Odlehčovací služba Ondrášek 1396162 odlehčovací služby 3 654 000 1 700 000 1 405 000 1 580 000 120 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07666/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
343 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 26850176 obecně prospěšná společnost Sociální poradna a poradna pro pozůstalé 8949406 odborné sociální poradenství 3 027 000 1 909 160 1 443 000 1 573 638 276 362 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07666/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
344 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Ostrava 2799492 odborné sociální poradenství 2 306 000 1 200 000 1 071 000 1 038 000 162 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
345 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Orlová 2826903 odborné sociální poradenství 1 442 000 622 000 567 000 586 400 35 600 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
346 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Ostrava 3165144 služby následné péče 2 270 000 1 207 000 1 066 000 1 081 200 125 800 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
347 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Karviná 4322409 služby následné péče 2 108 000 1 149 000 1 054 000 1 053 400 95 600 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
348 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Český Těšín 4889012 služby následné péče 1 946 000 1 014 000 948 000 894 400 119 600 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
349 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Dolečovací centrum Orlová 5689352 služby následné péče 1 622 000 794 000 716 000 702 000 92 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
350 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Český Těšín 8008136 odborné sociální poradenství 1 442 000 743 000 674 000 632 800 110 200 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
351 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Frýdek‑Místek 9692583 služby následné péče 2 270 000 1 281 000 1 158 000 1 148 400 132 600 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
352 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradny Frýdek‑Místek, Karviná 9773154 odborné sociální poradenství 4 901 000 2 349 000 2 154 000 2 265 500 83 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
353 Na Výminku s.r.o. 28602684 společnost s ručením omezeným Na Výminku s.r.o. 7208410 domovy pro seniory 26 075 000 3 774 000 2 961 000 2 924 000 850 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08187/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
354 Nemocnice AGEL Český Těšín a.s. 25897551 akciová společnost Sociální lůžka 2885056 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 3 990 000 2 075 003 1 651 000 2 075 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07661/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
355 Nemocnice AGEL Podhorská a.s. 47668989 akciová společnost Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 6361336 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 576 000 2 341 138 2 109 000 2 341 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07697/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
356 Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 27778584 obecně prospěšná společnost Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 7787458 centra denních služeb 4 263 000 2 664 000 1 687 000 2 222 400 441 600 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07094/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
357 OASA nezisková o.p.s. 26839857 obecně prospěšná společnost Domov se zvláštním režimem OASA 2458072 domovy se zvláštním režimem 53 460 000 7 000 000 6 902 000 7 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08005/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
358 OASA nezisková o.p.s. 26839857 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Opava 3941485 pečovatelská služba 10 962 000 4 500 000 3 016 000 4 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08005/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
359 Obec Dolní Lutyně 00297461 obec Pečovatelská služba a Dům s pečovatelskou službou 5680601 pečovatelská služba 3 533 000 450 000 391 000 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07651/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
360 Obec Starý Jičín 00298425 obec Pečovatelská služba 1982055 pečovatelská služba 2 436 000 1 900 000 1 423 000 1 740 000 160 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06161/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
361 Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 25910558 obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 7703777 domovy pro seniory 23 095 000 4 162 000 3 269 000 4 162 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06908/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
362 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná 00426458 pobočný spolek Gerontocentrum ČČK 1384145 odlehčovací služby 837 000 150 000 136 000 150 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06437/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
363 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná 00426458 pobočný spolek Gerontocentrum ČČK 2598581 domovy pro seniory 23 840 000 5 050 000 4 682 000 5 050 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06437/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
364 ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 00537675 spolek Poradna pro ženy a dívky Frýdek‑Mistek 2522171 odborné sociální poradenství 2 306 000 1 022 000 1 019 000 810 200 211 800 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07695/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
365 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost Služby drogové prevence OPEN HOUSE 5144453 terénní programy 2 159 000 948 000 948 000 800 000 148 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06457/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
366 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost OPEN STREET 5923005 terénní programy 2 159 000 893 000 893 000 830 000 63 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06457/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
367 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost NZDM OPEN HOUSE 8846615 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 603 000 2 120 000 2 120 000 1 900 000 220 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06457/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
368 Pavučina o.p.s. 02243041 obecně prospěšná společnost Free klub 8902024 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 071 000 1 212 000 1 142 000 1 026 600 185 400 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07151/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
369 Péče srdcem, z.ú. 04629531 ústav Péče srdcem 6137593 osobní asistence 17 692 000 5 256 000 5 256 000 5 011 000 245 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06441/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
370 Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 71190261 příspěvková organizace Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 4126010 pečovatelská služba 17 052 000 8 073 000 6 957 000 8 073 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07674/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
371 Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 71190261 příspěvková organizace Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace – osobní asistence 9053243 osobní asistence 3 045 000 955 000 798 000 955 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07674/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
372 Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o.p.s. 26843986 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Nový Jičín 7993813 pečovatelská služba 4 507 000 840 000 840 000 840 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07696/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
373 Penzion pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 7655373 domovy pro seniory 10 430 000 2 385 000 2 185 000 2 385 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06981/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
374 Penzion pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 8349501 pečovatelská služba 8 526 000 2 247 000 2 247 000 2 247 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06981/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
375 Penzion pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro senioy 8414443 odlehčovací služby 3 348 000 1 665 000 1 212 000 1 665 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06981/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
376 Podané ruce – osobní asistence 70632596 pobočný spolek Poskytování služeb osobní asistence 9781801 osobní asistence 104 139 000 37 819 000 37 819 000 37 619 000 200 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07096/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
377 Poradna pro občanství /Občanská a lidská práva, z. s. 70100691 spolek Návrat do společnosti 8278408 terénní programy 5 460 000 2 798 000 2 701 000 2 477 841 320 159 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07686/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
378 Poradna pro občanství /Občanská a lidská práva, z. s. 70100691 spolek Návrat dítěte do rodiny 9826431 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 615 000 970 000 894 000 692 325 277 675 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07686/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
379 PRAPOS, z.s. 27011283 spolek Centrum denních služeb 8621793 centra denních služeb 5 481 000 1 735 000 1 570 000 1 535 000 200 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06953/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
380 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program na Novojičínsku 2150312 terénní programy 2 921 000 860 000 860 000 733 285 126 715 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
381 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Frýdecko‑Místecko 3770634 terénní programy 2 540 000 1 240 000 1 240 000 958 111 281 889 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
382 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Ostrava 3953424 terénní programy 8 888 000 2 340 000 2 262 000 2 132 638 207 362 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
383 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terapeutické centrum 4597810 odborné sociální poradenství 5 765 000 1 760 000 1 760 000 1 381 839 378 161 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
384 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní a poradenské centrum Frýdek‑Místek 5758100 kontaktní centra 6 260 000 1 130 000 1 130 000 604 171 525 829 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
385 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum Ostrava 7590883 kontaktní centra 4 695 000 940 000 843 000 645 837 294 163 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
386 Romodrom o.p.s. 26537036 obecně prospěšná společnost Terénní programy – Moravskoslezský kraj 6059705 terénní programy 3 809 000 3 150 000 2 234 000 2 450 000 700 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06440/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
387 RUBIKON Centrum, z.ú. 60446871 ústav Sociální rehabilitace Hnízdo 2376873 sociální rehabilitace 3 210 000 1 530 000 1 457 000 1 228 000 229 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05105/2021/SOC ze dne 28. 12. 2021
388 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Denní stacionář 4039646 denní stacionáře 12 636 000 4 900 000 3 400 000 3 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
389 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Stacionář Lipová 5447282 denní stacionáře 2 340 000 560 000 560 000 560 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
390 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Odlehčovací služba 7188471 odlehčovací služby 837 000 270 000 261 000 270 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
391 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Chráněné bydlení 9250237 chráněné bydlení 19 809 000 4 270 000 4 270 000 4 270 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
392 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace MIKADO 9876569 denní stacionáře 18 252 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
393 SENIOR DOMY POHODA a.s. 28568877 akciová společnost SENIOR DOMY POHODA a.s. 6507455 domovy pro seniory 54 385 000 6 100 000 3 700 000 5 800 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08341/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
394 Seniorcentrum OASA s.r.o. 27857018 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory OASA Petřvald 3411698 domovy pro seniory 20 860 000 6 300 000 4 094 000 4 300 000 2 000 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07668/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
395 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 2212999 pečovatelská služba 9 744 000 1 800 000 1 083 000 1 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08004/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
396 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Domov pro seniory svaté Kateřiny 5115567 domovy pro seniory 37 250 000 6 860 000 6 580 000 6 860 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08004/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
397 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program 1014680 terénní programy 3 809 000 2 680 000 2 314 000 1 655 826 1 024 174 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
398 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství 1089020 odborné sociální poradenství 2 883 000 2 200 000 1 767 000 1 510 000 690 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
399 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SILOE, domov se zvláštním režimem 1271980 domovy se zvláštním režimem 23 166 000 11 159 000 7 515 000 9 559 000 1 600 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
400 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program 1314379 terénní programy 2 540 000 2 150 000 1 792 000 1 636 365 513 635 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
401 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Karviná, podpora samostatného bydlení 1368826 podpora samostatného bydlení 3 654 000 2 313 000 2 313 000 1 676 789 636 211 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
402 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EDEN Nový Jičín, denní stacionář 1437997 denní stacionáře 13 479 000 7 330 000 6 398 000 5 149 000 2 005 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
403 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství 1443002 odborné sociální poradenství 1 874 000 1 010 000 885 000 629 000 381 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
404 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby 1603271 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 5 324 000 3 759 000 3 752 000 2 880 000 879 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
405 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELIM Stonava, pečovatelská služba 1662001 pečovatelská služba 6 212 000 2 334 000 1 989 000 1 908 657 425 343 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
406 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum 1844995 nízkoprahová denní centra 4 535 000 3 275 000 2 714 000 2 014 000 1 261 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
407 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Frýdek‑Místek, podpora samostatného bydlení 1936933 podpora samostatného bydlení 1 462 000 1 059 000 1 059 000 795 000 264 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
408 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum 1937077 nízkoprahová denní centra 3 657 000 1 900 000 1 827 000 1 421 338 478 662 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
409 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFAHTA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny 1979842 sociálně terapeutické dílny 3 842 000 373 000 97 000 373 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
410 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Třinec, podpora samostatného bydlení 2132945 podpora samostatného bydlení 2 924 000 2 032 000 2 032 000 1 584 000 448 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
411 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE, Frýdek – Místek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2165295 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7 338 000 4 348 000 3 777 000 3 082 480 1 265 520 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
412 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení 2201990 podpora samostatného bydlení 2 436 000 385 000 83 000 350 000 35 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
413 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. HANNAH Orlová, azýlový dům 2217381 azylové domy 12 680 000 6 300 000 5 838 000 4 683 379 1 616 621 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
414 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením 2225555 domovy pro osoby se zdravotním postižením 11 310 000 6 320 000 5 025 000 4 910 000 1 410 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
415 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Třinec, sociální rehabilitace 2248240 sociální rehabilitace 6 560 000 434 000 181 000 369 000 65 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
416 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. CHANA Bruntál, azylový dům 2348043 azylové domy 10 144 000 2 852 000 2 852 000 1 980 000 872 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
417 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář 2434027 denní stacionáře 14 321 000 7 992 000 7 193 000 6 250 000 1 742 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
418 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KARMEL Tichá, denní stacionář 2460486 denní stacionáře 2 528 000 1 504 000 1 254 000 953 951 502 049 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
419 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením 2604518 domovy pro osoby se zdravotním postižením 28 275 000 9 378 000 8 031 000 7 400 000 1 978 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
420 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi 2617969 azylové domy 19 020 000 8 300 000 8 300 000 4 956 269 3 343 731 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
421 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Bruntál, Rýmařov; azylový dům pro muže a ženy 2793900 azylové domy 16 801 000 6 480 000 6 433 000 4 600 000 1 880 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
422 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení 2823001 podpora samostatného bydlení 10 597 000 5 469 000 5 469 000 4 669 000 800 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
423 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství 2897200 odborné sociální poradenství 2 018 000 1 019 000 1 019 000 868 000 151 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
424 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISITENCE Karviná, Orlová 2915748 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 605 000 4 205 000 3 891 000 3 108 090 1 096 910 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
425 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná, azylový dům 2962056 azylové domy 15 533 000 900 000 289 000 248 917 186 083 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
426 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EUNIKA Karviná, denní stacionář 3017245 denní stacionáře 7 020 000 5 180 000 4 575 000 3 752 760 1 427 240 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
427 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory 3056248 domovy pro seniory 53 640 000 28 870 000 19 393 000 23 560 000 5 310 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
428 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Třinec, azylový dům 3091238 azylové domy 5 706 000 4 342 000 3 691 000 3 417 000 925 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
429 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace 3147379 sociální rehabilitace 3 489 000 277 000 106 000 222 000 55 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
430 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdrav. postižením 3320783 domovy pro osoby se zdravotním postižením 20 358 000 8 391 000 6 927 000 7 150 000 1 241 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
431 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna rané péče EUNIKA 3398605 raná péče 3 152 000 1 700 000 1 592 000 1 157 900 542 100 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
432 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3422333 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 110 000 2 223 000 1 826 000 1 707 000 516 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
433 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny 3475508 sociálně terapeutické dílny 8 323 000 909 000 209 000 588 000 321 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
434 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Karviná 3713576 odborné sociální poradenství 2 883 000 1 780 000 1 590 000 1 365 351 414 649 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
435 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Český Těšín, noclehárna 3942701 noclehárny 4 777 000 2 843 000 2 591 000 2 030 000 813 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
436 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Český Těšín, terénní program 4136224 terénní programy 1 016 000 755 000 730 000 593 000 162 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
437 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Frýdek‑Místek, Azylový dům pro ženy 4153096 azylové domy 3 487 000 766 000 67 000 693 000 73 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
438 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. POHODA Karviná 4203571 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 436 000 2 275 000 2 011 000 1 568 742 706 258 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
439 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná noclehárna 4224635 noclehárny 4 161 000 2 600 000 2 364 000 1 932 958 667 042 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
440 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko 4316714 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 17 025 000 9 290 000 7 846 000 7 465 000 1 825 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
441 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EZRA Albrechticko, Osoblažsko, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4382973 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 8 770 000 5 055 000 4 361 000 3 855 000 1 200 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
442 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba 4450032 odlehčovací služby 6 000 000 2 600 000 1 814 000 1 970 000 630 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
443 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny 4512437 sociálně terapeutické dílny 6 531 000 4 353 000 3 845 000 3 113 000 1 227 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
444 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence 4534710 osobní asistence 5 481 000 2 641 000 2 641 000 2 077 000 564 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
445 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. HOSANA Karviná, domov pro osoby s mentálním postižením 4734974 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 572 000 6 170 000 4 094 000 4 769 830 1 400 170 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
446 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4836948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 468 000 771 000 677 000 531 310 238 690 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
447 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, terénní program 4959896 terénní programy 2 921 000 1 742 000 1 626 000 1 419 000 323 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
448 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. LYDIE Český Těšín, odlehčovací služby 4967640 odlehčovací služby 609 000 361 000 361 000 292 000 69 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
449 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum 5278750 nízkoprahová denní centra 3 657 000 2 480 000 2 160 000 1 865 000 615 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
450 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. LYDIE Český Těšín, raná péče 5283141 raná péče 4 377 000 2 235 000 2 164 000 1 651 000 584 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
451 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, terénní program 5326488 terénní programy 1 524 000 894 000 789 000 747 000 147 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
452 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny 5406711 sociálně terapeutické dílny 4 354 000 3 380 000 2 964 000 2 525 068 854 932 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
453 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, azylový dům 5423787 azylové domy 11 412 000 5 818 000 5 316 000 4 621 690 1 046 310 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
454 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Frýdek‑Místek, sociální rehabilitace 5482313 sociální rehabilitace 977 000 97 000 23 000 67 000 30 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
455 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna rané péče SALOME Bohumín 5586776 raná péče 3 852 000 1 925 000 1 925 000 1 375 000 550 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
456 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SILOE Ostrava, odlehčovací služby 5614569 odlehčovací služby 4 185 000 2 020 000 1 405 000 1 700 000 320 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
457 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Frýdek‑Místek, sociální rehabilitace 5724565 sociální rehabilitace 4 885 000 329 000 104 000 250 000 79 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
458 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5860050 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 871 000 4 000 000 3 305 000 3 102 000 898 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
459 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství 5875485 odborné sociální poradenství 1 838 000 1 247 000 950 000 923 000 324 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
460 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Havířov, oborné sociální poradenství 5881200 odborné sociální poradenství 1 730 000 1 300 000 1 139 000 872 000 428 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
461 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Bruntál, sociální rehabilitace 6083685 sociální rehabilitace 6 560 000 3 606 000 3 606 000 2 777 000 829 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
462 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6107325 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 436 000 1 683 000 1 412 000 1 205 000 478 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
463 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KONTAKT Bohumín, terénní program 6143880 terénní programy 3 809 000 2 573 000 2 201 000 2 056 000 517 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
464 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6151225 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 680 000 2 400 000 1 935 000 1 806 035 593 965 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
465 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Frýdek‑Místek, noclehárna pro ženy 6200763 noclehárny 1 849 000 1 091 000 965 000 690 000 401 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
466 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KONTAKT Karviná 6309790 terénní programy 2 540 000 2 055 000 2 036 000 1 523 947 531 053 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
467 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELIM Ostrava, pečovatelská služba 6314169 pečovatelská služba 9 135 000 4 200 000 3 191 000 3 412 214 741 786 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
468 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Třinec, odlehčovací služby 6475248 odlehčovací služby 1 827 000 838 000 838 000 691 000 147 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
469 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Ostrava, chráněné bydlení 6498762 chráněné bydlení 5 751 000 2 590 000 1 917 000 1 838 000 752 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
470 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, nízkoprahové denní centrum 6590754 nízkoprahová denní centra 4 681 000 2 157 000 2 157 000 1 697 000 460 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
471 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna 6624329 sociálně terapeutické dílny 6 018 000 3 829 000 3 246 000 2 763 000 1 066 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
472 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Jablunkov, osobní asistence 6694270 osobní asistence 6 578 000 2 846 000 2 846 000 2 588 000 258 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
473 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení 6790253 chráněné bydlení 8 946 000 3 667 000 3 266 000 2 670 000 997 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
474 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace 7109698 sociální rehabilitace 8 514 000 200 000 200 000 200 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
475 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení 7185364 chráněné bydlení 10 863 000 5 006 000 4 314 000 3 549 000 1 275 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
476 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenční centra 7219229 intervenční centra 3 735 000 2 695 000 2 653 000 2 035 000 660 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
477 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Třinec, chráněné bydlení 7535215 chráněné bydlení 7 029 000 3 170 000 3 167 000 2 711 432 455 568 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
478 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Havířov, sociální rehabilitace 7592715 sociální rehabilitace 5 583 000 250 000 117 000 175 000 75 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
479 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SILOE Ostrava, centrum denních služeb 7672565 centra denních služeb 4 385 000 2 866 000 2 314 000 1 908 000 958 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
480 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Bohumín, sociální rehabilitace 7928387 sociální rehabilitace 3 769 000 529 000 114 000 429 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
481 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Frýdek‑Místek, azylový dům pro matky s dětmi 8078894 azylové domy 8 242 000 627 000 162 000 500 000 127 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
482 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením 8137644 domovy pro osoby se zdravotním postižením 22 800 000 12 500 000 10 502 000 10 000 000 2 500 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
483 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna 8323743 noclehárny 3 544 000 1 964 000 1 735 000 1 516 000 448 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
484 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty 8324876 domy na půl cesty 4 438 000 3 088 000 2 803 000 2 418 000 670 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
485 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná, sociální rehabilitace 8420462 sociální rehabilitace 6 013 000 3 900 000 3 655 000 2 990 287 909 713 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
486 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Krnov, sociální rehabilitace 8467500 sociální rehabilitace 7 816 000 4 342 000 4 342 000 3 430 000 912 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
487 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFATHA Frýdek‑Místek, sociálně terapeutické dílny 8571791 sociálně terapeutické dílny 3 586 000 2 816 000 2 438 000 1 837 000 979 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
488 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Jablunkov, odlehčovací služby 8581693 odlehčovací služby 1 340 000 660 000 651 000 578 000 82 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
489 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Třinec, osobní asistence 8729330 osobní asistence 3 411 000 1 581 000 1 581 000 1 281 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
490 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna rané péče MATANA 8788535 raná péče 5 253 000 3 176 000 2 738 000 2 211 000 965 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
491 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením 8809481 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 878 000 2 184 000 1 892 000 1 656 094 527 906 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
492 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 8809867 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 4 461 000 3 406 000 3 126 000 2 352 000 1 054 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
493 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, azylový dům 8994387 azylové domy 15 850 000 10 800 000 8 267 000 9 229 991 1 535 009 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
494 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BENJAMÍN Krnov, denní stacionář 9243486 denní stacionáře 10 671 000 5 930 000 5 044 000 4 585 000 1 345 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
495 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná terénní program 9470693 terénní programy 1 778 000 1 400 000 1 150 000 1 079 850 320 150 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
496 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, sociální rehabilitace 9515602 sociální rehabilitace 1 396 000 1 046 000 956 000 720 000 326 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
497 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení 9674774 chráněné bydlení 7 668 000 3 190 000 2 592 000 2 180 000 1 010 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
498 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Český Těšín, odlehčovací služby 9697726 odlehčovací služby 2 193 000 975 000 970 000 843 000 132 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
499 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, noclehárna pro muže 9698536 noclehárny 3 544 000 1 662 000 1 662 000 1 298 000 364 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
500 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Karviná, sociální rehabilitace 9934133 sociální rehabilitace 5 164 000 3 600 000 3 600 000 2 550 978 1 049 022 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
501 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Salome Bohumín, sociálně aktivizační služba 9954562 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 7 194 000 4 760 000 4 176 000 3 430 000 1 330 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
502 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář 9997343 denní stacionáře 15 164 000 7 100 000 6 514 000 4 775 000 2 325 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
503 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá 1023545 domovy pro seniory 22 350 000 5 822 000 5 479 000 5 222 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
504 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná 2723929 domovy pro seniory 29 800 000 7 700 000 6 797 000 7 300 000 400 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
505 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Český Těšín 3690914 domovy pro seniory 22 350 000 5 493 000 5 410 000 4 893 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
506 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Sociální poradna a poradna pro pozůstalé Slezské Humanity, obecně prospěšné společnosti 8952608 odborné sociální poradenství 433 000 133 000 133 000 133 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
507 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová 9616345 domovy pro seniory 40 975 000 10 083 000 8 566 000 8 342 205 1 733 795 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
508 Slunce v dlani, o.p.s. 26877295 obecně prospěšná společnost Osobní asistence 3512159 osobní asistence 24 969 000 5 180 000 5 180 000 5 093 000 87 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06970/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
509 Služby Dobrého Pastýře 66739373 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Azylový dům 3073645 azylové domy 8 242 000 155 000 155 000 155 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07150/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
510 Služby Dobrého Pastýře 66739373 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociální rehabilitace 4525093 sociální rehabilitace 3 015 000 850 000 850 000 754 000 96 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07150/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
511 Sociální služby Bystřice, příspěvková organizace 11737646 příspěvková organizace Sociální služby Bystřice,příspěvková organizace 5 483 231 pečovatelská služba 6 699 000 4 000 000 1 449 000 2 077 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05052/2021/SOC ze dne 28. 12. 2021
512 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství 5270713 odborné sociální poradenství 1 298 000 350 000 350 000 350 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
513 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Denní stacionář 5502147 denní stacionáře 12 075 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
514 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6774354 pečovatelská služba 19 367 000 3 470 000 3 470 000 3 470 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
515 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Byt chráněného bydlení 7497274 chráněné bydlení 1 309 000 430 000 430 000 430 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
516 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Terénní programy 8205960 terénní programy 3 682 000 880 000 880 000 880 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
517 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odlehčovací služba 8746674 odlehčovací služby 3 348 000 1 310 000 1 273 000 1 310 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
518 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Centrum denních služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením 8997193 centra denních služeb 2 802 000 630 000 630 000 630 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
519 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Asistenční služba 9628599 osobní asistence 10 232 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
520 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář 1180280 denní stacionáře 7 863 000 2 460 000 2 460 000 2 460 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
521 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1406016 odborné sociální poradenství 3 171 000 790 000 790 000 790 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
522 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1676477 raná péče 1 051 000 220 000 220 000 220 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
523 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství pro seniory 3585560 odborné sociální poradenství 1 153 000 320 000 320 000 320 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
524 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 3721364 odborné sociální poradenství 2 883 000 820 000 820 000 820 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
525 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro – Respitní péče 3982387 odlehčovací služby 18 414 000 3 420 000 3 420 000 3 420 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
526 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Služby pro rodiny 5509869 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 082 000 1 290 000 1 290 000 1 220 000 70 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2021
527 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 6422385 nízkoprahová denní centra 4 389 000 1 430 000 1 430 000 1 360 000 70 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
528 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi 8008943 kontaktní centra 7 199 000 1 600 000 1 297 000 1 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
529 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 9419566 odlehčovací služby 4 507 000 510 000 510 000 510 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
530 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9753468 pečovatelská služba 37 149 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
531 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2531906 odlehčovací služby 1 674 000 60 000 39 000 60 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
532 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Pečovatelská služba 3138317 pečovatelská služba 9 257 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
533 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Chráněné bydlení 7316487 chráněné bydlení 8 946 000 900 000 900 000 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
534 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Domovinka 7943636 denní stacionáře 3 932 000 280 000 232 000 280 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
535 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Terénní sociální práce 8102005 terénní programy 7 618 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
536 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Domovy pro seniory 1127458 domovy pro seniory 44 700 000 8 300 000 7 115 000 7 800 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
537 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Domovy pro seniory 1839021 domovy pro seniory 40 230 000 10 000 000 8 219 000 8 800 000 1 200 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
538 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Domovy se zvláštním režimem 5263370 domovy se zvláštním režimem 102 465 000 17 500 000 14 952 000 16 800 000 700 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
539 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Odlehčovací služby 7211474 odlehčovací služby 3 348 000 700 000 610 000 610 000 90 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
540 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Pečovatelská služba 7511732 pečovatelská služba 30 694 000 9 295 000 7 176 000 8 956 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
541 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Jantar 9012556 denní stacionáře 3 370 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
542 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 1726167 domovy se zvláštním režimem 14 256 000 3 132 000 3 132 000 3 132 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 04976/2021/SOC ze dne 22. 12. 2021
543 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Odlehčovací pobytová služba 1730287 odlehčovací služby 11 718 000 1 904 000 1 904 000 1 904 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 04976/2021/SOC ze dne 22. 12. 2021
544 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Pečovatelská služba Slezská Ostrava 3580435 pečovatelská služba 12 180 000 1 315 000 1 315 000 1 315 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 04976/2021/SOC ze dne 22. 12. 2021
545 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Azylový dům pro rodiny s dětmi, Na Liščině 2, Ostrava-Hrušov 6757485 azylové domy 15 850 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 04976/2021/SOC ze dne 22. 12. 2021
546 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství – Vstupní byty, Bohumínská 25, Ostrava-Muglinov 8671903 odborné sociální poradenství 1 442 000 303 000 303 000 303 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 04976/2021/SOC ze dne 22. 12. 2021
547 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Domov pro seniory 8969136 domovy pro seniory 11 920 000 2 316 000 2 316 000 2 316 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 04976/2021/SOC ze dne 22. 12. 2021
548 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost KLUB-KO 2355270 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 669 000 2 160 000 1 616 000 1 717 000 443 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06966/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
549 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 3256866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 699 000 4 456 000 3 028 000 3 234 060 1 221 940 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06966/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
550 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 5344963 odborné sociální poradenství 2 883 000 1 905 000 1 207 000 1 481 272 423 728 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06966/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
551 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 9760673 terénní programy 3 809 000 2 441 000 1 903 000 1 901 532 539 468 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06966/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
552 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. 02474964 spolek Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava z.s. 2406866 centra denních služeb 4 872 000 1 650 000 1 514 000 1 394 000 256 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07834/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
553 Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 75095017 pobočný spolek Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 4287928 raná péče 8 930 000 5 629 000 5 262 000 4 736 000 893 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07654/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
554 Spolek PORTAVITA 22611908 spolek SOREPO – sociální rehabilitace PORTAVITA 1743779 sociální rehabilitace 2 094 000 599 898 599 000 550 000 49 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05577/2022/SOC ze dne 20. 12. 2022
555 Spolek PORTAVITA 22611908 spolek Cesta k domovu 5065877 terénní programy 1 270 000 440 329 440 000 377 363 62 637 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05577/2022/SOC ze dne 20. 12. 2022
556 Spolek Tulipán 70623589 spolek Poradna Spolku Tulipán 8057815 odborné sociální poradenství 1 442 000 508 920 508 000 449 000 59 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07591/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
557 Spolkový dům Mariany Berlové – zapsaný spolek 26594731 spolek Dětské denní centrum Beruška 7454815 centra denních služeb 2 436 000 1 819 065 1 456 000 1 591 000 228 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07648/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
558 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Zdravotně – sociální pomoc 1252071 terénní programy 2 540 000 1 546 000 1 217 000 1 209 879 336 121 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06956/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
559 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Poradenské a mediační centrum 5196788 odborné sociální poradenství 5 189 000 3 048 000 2 457 000 2 422 939 625 061 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06956/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
560 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 5716379 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 8 072 000 3 690 000 3 471 000 3 063 604 626 396 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06956/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
561 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 8553948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 936 000 1 059 000 1 059 000 966 878 92 122 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06956/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
562 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 8730020 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 376 000 1 903 000 1 580 000 1 456 714 446 286 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06956/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
563 Statutární město Frýdek‑Místek 00296643 obec Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kosťa 7676437 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 872 000 1 370 000 1 370 000 1 353 000 17 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07840/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
564 Statutární město Ostrava 00845451 obec Odlehčovací služba 2398015 odlehčovací služby 8 370 000 2 300 000 1 975 000 2 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08000/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
565 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 4203117 pečovatelská služba 10 962 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08000/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
566 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 6146782 pečovatelská služba 4 385 000 750 000 741 000 750 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08000/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
567 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 7462625 pečovatelská služba 22 412 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08000/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
568 Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. 01816675 obecně prospěšná společnost Středisko pracovní rehabilitace-denní stacionář, o.p.s. 4369453 denní stacionáře 9 969 000 4 030 000 3 588 000 4 030 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06345/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
569 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 6969901 domovy se zvláštním režimem 21 384 000 7 000 000 6 442 000 7 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08003/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
570 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov pro seniory 7110344 domovy pro seniory 49 915 000 14 800 000 10 997 000 14 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08003/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
571 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Pečovatelská služba 7380363 pečovatelská služba 7 308 000 1 300 000 1 243 000 1 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08003/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
572 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace SaS pro seniory a osoby se ZP 9274408 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 878 000 1 045 000 1 045 000 1 045 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08003/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
573 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Odlehčovací služby 9826791 odlehčovací služby 1 674 000 130 000 129 000 130 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08003/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
574 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Noclehárna 1614994 noclehárny 2 620 000 890 250 836 000 760 875 75 125 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07673/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
575 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Azylový dům 1671610 azylové domy 7 291 000 878 000 136 000 136 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07673/2020/SOC ze dne 16. 11. 2021
576 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2012478 odlehčovací služby 11 718 000 3 770 004 2 742 000 2 742 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07673/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
577 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Denní stacionář 3502677 denní stacionáře 8 284 000 2 973 000 2 560 000 2 560 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07673/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
578 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8930336 pečovatelská služba 14 616 000 3 916 004 3 194 000 3 204 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07673/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
579 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace SAS Tunnel 2231574 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 403 000 1 770 000 1 770 000 1 770 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07682/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
580 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace NZDM Tunnel Vítkov 6434177 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 167 000 1 543 000 1 517 000 1 543 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07682/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
581 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace 6472829 sociální rehabilitace 5 583 000 2 635 000 2 622 000 2 075 000 560 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08318/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
582 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Vila Vančurova o.p.s. 3834335 domovy pro seniory 55 130 000 7 023 017 7 023 000 7 023 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
583 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Odlehčovací služba 5569421 odlehčovací služby 1 674 000 197 791 197 000 197 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
584 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova 7847664 domovy se zvláštním režimem 44 550 000 4 629 192 4 629 000 4 629 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
585 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Hrušov 1827220 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 481 000 3 274 000 2 987 000 2 878 000 396 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06829/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
586 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Terénní programy organizační jednotky Helpale 3687518 terénní programy 11 173 000 5 597 000 5 472 000 5 231 000 366 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06829/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
587 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Sociálně právní poradna 4221164 odborné sociální poradenství 4 180 000 2 343 000 2 119 000 2 041 000 302 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06829/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
588 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Liščina 8803706 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 481 000 3 289 000 2 908 000 2 945 000 344 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06829/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
589 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Hnízdo-Čiriklano Kher 9029716 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7 338 000 3 725 000 3 553 000 3 354 000 371 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06829/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
590 z.s. Filadelfie 26548518 spolek Nízkoprahový klub U-kryt 7453469 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 725 000 2 040 000 2 040 000 1 871 000 169 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07681/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
591 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost 28565029 obecně prospěšná společnost ŽEBŘÍK o.p.s. 3371975 denní stacionáře 4 212 000 1 201 000 1 141 000 1 062 738 138 262 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06540/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
592 Židovská obec v Ostravě 00562602 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ADP Tikvah při ŽO Ostrava 3267857 pečovatelská služba 6 821 000 1 604 108 1 461 000 1 497 000 107 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08222/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
593 ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 6064624 odlehčovací služby 3 121 000 650 000 573 000 650 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07590/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
594 ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 6626068 denní stacionáře 25 132 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07590/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
595 ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 9121957 chráněné bydlení 5 112 000 1 130 000 1 130 000 1 130 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07590/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
Celkem 7 988 875 000 2 507 968 192 2 119 507 000 2 241 478 273 244 955 727  
Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2023 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům
*Lze hradit uznatelné náklady dle čl. V, odst. 1 Podmínek, tzn., které vznikly v období realizace sociální služby a byly uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2024.
Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč)* Nákladové limity (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Osobní Provozní
1 Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace 00844853 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 9026461 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 47 880 000 14 479 636 14 003 000 12 829 000 1 650 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03561/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
2 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 00534242 příspěvková organizace A/SS 1557033 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 16 758 000 7 620 000 5 803 000 5 250 000 2 370 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03566/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
3 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 00844641 příspěvková organizace Lůžka sociální péče 5175709 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 19 950 000 4 656 000 4 416 000 4 656 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03564/2014/ZDR ze dne 30. 12. 2014
Celkem 84 588 000 26 755 636 24 222 000 22 735 000 4 020 000  
Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2023 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům
*Lze hradit uznatelné náklady dle čl. V, odst. 1 Podmínek, tzn., které vznikly v období realizace sociální služby a byly uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2024.
Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč)* Nákladové limity (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Osobní Provozní
1 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 4878366 domovy pro osoby se zdravotním postižením 74 646 000 50 110 000 38 274 000 48 610 000 1 500 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
2 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 8580593 domovy se zvláštním režimem 7 128 000 8 400 000 6 130 000 8 250 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
3 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Karviná 6137009 odborné sociální poradenství 20 610 000 11 480 000 10 382 000 11 387 000 93 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
4 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Linka důvěry Karviná 6601902 telefonická krizová pomoc 5 305 000 2 832 000 2 372 000 2 595 000 237 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
5 Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace 08389624 příspěvková organizace Dětské centrum Pluto 4345934 odborné sociální poradenství 721 000 500 000 296 000 476 000 24 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02232/2022/SOC ze dne 27. 6. 2022
6 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 1347773 domovy pro seniory 79 715 000 39 436 000 24 368 000 39 436 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
7 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 8488761 domovy se zvláštním režimem 37 422 000 17 021 000 11 073 000 17 021 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
8 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 6815844 domovy se zvláštním režimem 71 280 000 27 120 000 24 474 000 27 120 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
9 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 7752951 domovy pro seniory 22 350 000 10 870 000 7 934 000 10 870 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
10 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 1028089 domovy se zvláštním režimem 84 645 000 25 000 000 17 810 000 20 700 000 4 300 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
11 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 2250892 domovy pro seniory 93 125 000 29 400 000 19 025 000 24 850 000 4 550 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
12 Domov Hortenzie, příspěvková organizace 48804843 příspěvková organizace Domov Hortenzie 4573702 domovy pro seniory 66 305 000 20 800 000 15 367 000 20 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03539/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
13 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 1003503 sociálně terapeutické dílny 5 122 000 510 000 104 000 340 000 170 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
14 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 1327678 domovy pro seniory 22 800 000 10 600 000 6 510 000 9 190 000 1 410 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
15 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 3420735 chráněné bydlení 8 307 000 5 300 000 4 867 000 4 295 000 1 005 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
16 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 5792562 chráněné bydlení 7 029 000 4 795 000 4 795 000 3 950 000 845 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
17 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 7044692 domovy se zvláštním režimem 22 900 000 14 380 000 10 463 000 11 120 000 3 260 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
18 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9432347 chráněné bydlení 3 834 000 2 703 000 2 484 000 2 238 000 465 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
19 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9854026 chráněné bydlení 7 668 000 5 000 000 4 908 000 4 245 000 755 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
20 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace 5249411 domovy se zvláštním režimem 53 460 000 12 100 000 10 352 000 12 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
21 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Podpora samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou 7327412 podpora samostatného bydlení 4 872 000 300 000 169 000 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) a bodu 8 písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
22 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou 7912551 chráněné bydlení 10 863 000 3 800 000 3 420 000 3 600 000 200 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
23 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 1050242 domovy se zvláštním režimem 46 332 000 23 619 925 14 761 000 22 300 000 1 319 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
24 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 7502565 domovy pro seniory 14 900 000 10 081 050 5 114 000 9 325 500 755 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
25 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín 2712392 chráněné bydlení 7 668 000 5 738 000 4 163 000 5 588 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
26 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Kopřivnice 2807221 chráněné bydlení 7 668 000 5 726 000 4 434 000 5 536 000 190 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
27 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Domov pro osoby se ZP Nová Horka 6142025 domovy pro osoby se zdravotním postižením 20 358 000 12 983 000 8 879 000 12 483 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
28 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Sedlnice 6207222 chráněné bydlení 7 668 000 7 117 000 4 289 000 6 967 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
29 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 6164999 domovy se zvláštním režimem 9 801 000 3 772 000 2 704 000 3 629 000 143 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
30 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 7625053 domovy pro seniory 49 170 000 24 981 000 17 643 000 24 124 000 857 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
31 Domov Příbor, příspěvková organizace 48804878 příspěvková organizace Domov Příbor, příspěvková organizace 1559512 domovy pro seniory 50 660 000 20 373 000 14 072 000 20 373 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03519/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
32 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 1859580 domovy se zvláštním režimem 37 422 000 15 930 000 11 475 000 12 610 000 3 320 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
33 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 5658374 chráněné bydlení 7 668 000 3 960 000 3 152 000 3 190 000 770 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
34 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 6550930 domovy pro seniory 29 055 000 14 610 000 8 879 000 11 330 000 3 280 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
35 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána – domov pro osoby se zdravotním postižením 3041976 domovy pro osoby se zdravotním postižením 105 183 000 52 410 000 35 273 000 45 840 000 6 570 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
36 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána – chráněné bydlení 6205177 chráněné bydlení 19 170 000 11 658 000 9 348 000 9 608 000 2 050 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
37 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Harmonie, p.o. 4259789 sociálně terapeutické dílny 7 683 000 800 000 196 000 700 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
38 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Chráněné bydlení 6519577 chráněné bydlení 51 120 000 27 300 000 22 790 000 27 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
39 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 6795010 domovy pro osoby se zdravotním postižením 66 729 000 29 300 000 24 681 000 29 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
40 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 2001993 domovy se zvláštním režimem 19 602 000 17 100 000 11 922 000 17 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
41 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 3785984 sociálně terapeutické dílny 8 963 000 1 000 000 150 000 0 1 000 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
42 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 8141655 domovy pro osoby se zdravotním postižením 135 720 000 52 724 000 42 550 000 52 724 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
43 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 9490817 chráněné bydlení 24 921 000 14 100 000 11 856 000 12 100 000 2 000 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
44 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace – domov se zvláštním režimem 4403070 domovy se zvláštním režimem 114 939 000 42 537 000 35 240 000 39 000 000 3 537 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
45 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace – domov pro seniory 7909359 domovy pro seniory 46 190 000 18 157 000 13 560 000 16 500 000 1 657 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
46 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo Chráněné bydlení 7164864 chráněné bydlení 11 800 000 6 615 000 4 709 000 6 069 000 546 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
47 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo STD 8775991 sociálně terapeutické dílny 14 085 000 1 554 000 285 000 1 454 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
48 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo DOZP 9580280 domovy pro osoby se zdravotním postižením 83 000 000 53 700 000 42 009 000 51 440 000 2 260 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
49 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 3559424 domovy pro osoby se zdravotním postižením 105 183 000 62 300 000 45 601 000 58 500 000 3 800 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a bodu 8 písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
50 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 9081749 chráněné bydlení 16 614 000 12 720 000 8 916 000 11 920 000 800 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
51 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Sociálně terapeutické dílny EMA 5569346 sociálně terapeutické dílny 7 683 000 900 325 196 000 470 000 430 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
52 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 5852477 domovy pro osoby se zdravotním postižením 84 825 000 38 972 000 30 947 734 32 622 000 6 350 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
53 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Azylový dům 8983783 azylové domy 4 121 000 1 042 000 1 042 000 610 000 432 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
54 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Chráněné bydlení Moravice 9007540 chráněné bydlení 7 668 000 4 328 000 3 323 000 3 628 000 700 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
55 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace DOZP Deštné 9896330 domovy pro osoby se zdravotním postižením 56 550 000 22 247 000 17 386 000 19 947 000 2 300 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
Celkem 1 990 226 000 922 812 300 687 122 734 857 780 500 65 030 500  

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.