koronaweb
Menu

Výsledky Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Schváleno zastupitelstvem kraje dne 17. 6. 2021, usnesením č. 4/349.

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021
Číslo žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Druh sociální služby Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu     (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace celkem (v Kč) Schválená dotace v rámci DT KSS 1/21 nebo KSS 2/21 nebo KSS 3/21 (v Kč) Schválená dotace v rámci DT KSS 4/21 na pořízení vozidla (v Kč) Schválená dotace v rámci DT KSS 4/21 na úpravu vozidla (v Kč) Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů
06/21 KSS 1/21 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Modernizace prádelny a kuchyně v Domově Nýdek 1839021 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 432 200,00 50,00 216 100 216 100 _ _ investiční 1. 2. 2021 - 30. 6. 2022 27
104/21 KSS 4/21 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. (S)vozem 8272919 chráněné bydlení vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 652 766,00 79,97 522 000 _ 522 000 _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 27
105/21 KSS 1/21 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Vybudování zázemí a pořízení vybavení nové prádelny v Seniorcentru Opava, p.o. 5115567 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08004/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 1 595 200,00 49,99 797 500 797 500 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 27
117/21 KSS 4/21 OASA nezisková o.p.s. 26839857 obecně prospěšná společnost Pořízení vozidla s pohonem CNG pro terénní pečovatelskou službu OASA nezisková o.p.s. 3941485 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08005/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020 554 043,00 72,20 400 000 _ 400 000 _ investiční 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022 27
13/21 KSS 1/21 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Kvalitnější a komfortnější vybavení domova pro seniory 4159818 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08114/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 736 200,00 49,99 368 000 368 000 _ _ investiční 6. 1. 2021 - 30. 6. 2022 27
135/21 KSS 1/21 Slezská diakonie  65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rekonstrukce prostor poskytované služby EXIT, terapeutická komunita 2011550 terapeutické komunity pověření SGEI Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování soc. služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností ze dne 2. 2. 2021 571 776,00 79,93 457 000 457 000 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 27
14/21 KSS 1/21 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Koupání jako součást relaxace klientů domova se zvláštním režimem  9063927 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08114/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 243 000,00 50,00 121 500 121 500 _ _ investiční 8. 1. 2021 - 30. 6. 2022 27
19/21 KSS 1/21 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Modernizací výtahů II ke zvýšení bezpečnosti při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Krnov 7863507 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 1 504 000,00 50,00 752 000 752 000 _ _ investiční 1. 7. 2021 - 30. 4. 2022 27
23/21 KSS 1/21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Úprava EPS a zvýšení bezpečnosti uživatelů Domova Přístav Frýdek-Místek 1946534 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků  1 250 000,00 80,00 1 000 000 1 000 000 _ _ investiční 1. 2. 2021 - 30. 6. 2022 27
33/21 KSS 4/21 Charita Třinec 49591215 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. S Charitou Třinec novým automobilem do terénu za klienty osobní asistence 2021 1760507 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06349/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 396 900,00 79,87 317 000 _ 317 000 _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 27
38/21 KSS 1/21 Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Pořízení 2 ks sprchových vozíků (koupací vany) 7543337 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08140/2020/SOC ze dne 3. 12. 2020 362 400,00 50,00 181 200 181 200 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 27
39/21 KSS 1/21 Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Pořízení 2 ks sprchových vozíků (koupací vany) 3119505 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08140/2020/SOC ze dne 3. 12. 2020 362 400,00 50,00 181 200 181 200 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 27
52/21 KSS 1/21 Slezská diakonie  65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rekonstrukce střechy a řešení zatékání do budovy na středisku BETHEL Třinec 8994387 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 962 298,00 79,91 769 000 769 000 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 27
61/21 KSS 1/21 Domov Iris, příspěvková organizace 70631824 příspěvková organizace Zkvalitnění péče při provádění osobní hygieny imobilních klientů Domova Iris 8175900 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06576/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 531 200,00 48,95 260 000 260 000 _ _ investiční 1. 3. 2021 - 31. 12. 2021 27
69/21 KSS 1/21 Seniorcentrum OASA s.r.o. 27857018 společnost s ručením omezeným Pořízení vybavení prádelny a kuchyně v Seniorcentrum OASA s.r.o. 3411698 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07668/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020 517 700,00 79,99 414 100 414 100 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 27
75/21 KSS 4/21 Slezská diakonie  65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Svozový automobil pro střediska SD na Novojičínsku 1437997 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 6909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 970 000,00 69,28 672 000 _ 600 000 72 000 investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 27
81/21 KSS 4/21 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba jede k Vám 2646941 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 358 616,00 79,97 286 800 _ 286 800 _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 27
88/21 KSS 1/21 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Pořízení vybavení pro klienty Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 6248581 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06194/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 563 500,00 49,99 281 700 281 700 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 27
108/21 KSS 1/21 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky  00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zkvalitnění materiálních, technických a hygienických podmínek v Domově pro seniory sv. Zdislavy 4812353 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 1 055 600,00 79,95 844 000 844 000 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 26
137/21 KSS 1/21 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rekonstrukce topení Charitního domu pro matky v tísni 9413375 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020 693 948,00 79,98 555 000 555 000 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 26
143/21 KSS 1/21 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb.
  
Výměna oken a dveří v Komunitním centru II. 8251178 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 595 400,00 80,00 476 300 59 300 _ _ investiční 1. 6. 2021 - 30. 6. 2022 26
4004387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 188 200
6583055 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 228 800
147/21 KSS 1/21 MENS SANA, z.ú. 65469003 ústav Rekonstrukce a modernizace Centra trénování paměti pro účely sociální služby Sociální rehabilitace 7876721 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06350/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 286 244,00 79,23 226 800 226 800 _ _ investiční 15. 1. 2021 - 31. 12. 2021 26
27/21 KSS 1/21 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Projektová dokumentace - Dům sv. Jáchyma 9054570 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06979/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 1 130 000,00 79,65 900 000 900 000 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 26
37/21 KSS 1/21 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky  00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rekonstrukce prostor pracovny denního stacionáře, hygienického zařízení pro klienty a odstranění bariérovosti dveří služby 1329384 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 290 700,00 79,98 232 500 232 500 _ _ investiční 7. 1. 2021 - 30. 6. 2022 26
41/21 KSS 1/21 Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 70645710 příspěvková organizace Projekční práce zaměřené na rekonstrukci objektu a rozvoj sociální služby Domova pro seniory Vrbno, p. o. 3654307 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06875/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 1 900 000,00 50,00 950 000 950 000 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 26
55/21 KSS 1/21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Pořízení rekuperace s primárním účelem zvýšení kvality služby 3588365 nízkoprahová denní centra vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků  1 250 000,00 80,00 1 000 000 250 000 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 26
3573576 noclehárny 650 000
4862422 noclehárny 100 000
02/21 KSS 1/21 Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 25910558 obecně prospěšná společnost Sestava profesionální pračky a sušiče IVC 10. Profesionální lednice Liebherr GK v 6000, mrazák Liebherr G 5216 7703777 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06908/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 223 000,00 80,00 178 400 178 400 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 11. 2021 25
04/21 KSS 2/21 Medela-péče o seniory o.p.s. 02141531 obecně prospěšná společnost Pořízení vybavení a výmalba prostor DZR ke zvýšení kvality sociálních služeb Medela-péče o seniory o.p.s. 4929112 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06303/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 374 800,00 79,96 299 700 299 700 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
100/21 KSS 4/21 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nový automobil pro Pečovatelskou službu v rodinách 1435872 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků 390 100,00 76,90 300 000 _ 300 000 _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
103/21 KSS 1/21 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Bezpečně a důstojně v péči o klienty domova se zvláštním režimem 3412464 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06847/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 575 000,00 50,00 287 500 287 500 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
106/21 KSS 2/21 POHODA Seniorům, z.ú. 03524582 ústav Pořízení vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby - Pohoda Fashion, z.ú. v Jablunkově 5322732 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08340/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020 345 893,00 79,94 276 500 276 500 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
107/21 KSS 4/21 POHODA Seniorům, z.ú. 03524582 ústav Pořízení vozidla pro registrovanou sociální službu domova se zvláštním režimem v Jablunkově - Pohoda Fashion, z. ú. 5322732 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08340/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020 620 220,00 79,81 495 000 _ 495 000 _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 25
110/21 KSS 2/21 SENIOR DOMY POHODA a.s. 28568877 akciová společnost Pořízení vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby - SENIOR DOMY POHODA a.s. v Třinci 6507455 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08341/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020 369 260,00 79,92 295 100 295 100 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
111/21 KSS 2/21 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky  00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Materiálně-technické vybavení Domova pro seniory sv. Zdislavy v Opavě 4812353 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 456 500,00 65,72 300 000 300 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
118/21 KSS 1/21 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rekonstrukce oken budovy Charitního střediska sv. Lucie 9046599 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 287 407,66 79,99 229 900 229 900 _ _ investiční 1. 4. 2021 - 31. 12. 2021 25
120/21 KSS 4/21 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pořízení vozidla pro pečovatelskou službu CHS Matky Terezy Ostrava 6668963 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 339 000,00 80,00 271 200 _ 271 200 _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
122/21 KSS 2/21 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Oprava koupelen v CHD Salvator Krnov 9564778 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 327 879,49 80,00 262 300 262 300 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
127/21 KSS 2/21 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Zkvalitnění prostředí pro klienty Terapeutické komunity Renarkon 3734845 terapeutické komunity pověření SGEI Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování soc. služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností ze dne 2. 2. 2021 103 100,00 77,59 80 000 80 000 _ _ neinvestiční 1. 5. 2021 - 30. 11. 2021 25
132/21 KSS 4/21 DomA - domácí asistence 27031012 spolek Automobil pro pečovatelskou službu 3043370 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 6955/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 393 129,00 76,31 300 000 _ 300 000 _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 25
144/21 KSS 4/21 POHODA Seniorům, z.ú. 03524582 ústav Pořízení vícemístného vozidla pro převoz klientů sociální služby 2566942 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08340/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020 621 470,00 79,99 497 100 _ 497 100 _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
145/21 KSS 2/21 POHODA Seniorům, z.ú. 03524582 ústav Pořízení vybavení ke zvýšení kvality služeb domova se zvláštním režimem v Českém Těšíně 2566942 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08340/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020 368 500,00 79,97 294 700 294 700 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
150/21 KSS 4/21 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Zvýšení mobility zaměstnanců a  uživatelů osobní asistence 5106561 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 642 000,00 70,09 450 000 _ 300 000 150 000 investiční 1. 2. 2021 - 31. 12. 2021 25
151/21 KSS 4/21 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Zkvalitnění dostupnosti Terénních programů Eurotopia v regionu Krnovska 1903454 terénní programy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků  279 900,00 79,99 223 900 _ 223 900 _ investiční 1. 3. 2021 - 31. 3. 2022 25
24/21 KSS 1/21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Poslední krok k zajištění tepelného standardu uživatelům služeb pro muže bez domova v Havířově 1201512 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků  1 250 000,00 80,00 1 000 000 800 000 _ _ investiční 1. 3. 2021 - 30. 6. 2022 25
4502063 noclehárny 200 000
29/21 KSS 4/21 Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Obnova vozového parku 7463781 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06903/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 411 741,00 72,86 300 000 _ 300 000 _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
34/21 KSS 2/21 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Pořízení nového vybavení pro domov pro seniory Vila Vančurova v Opavě 3834335 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 380 100,00 78,93 300 000 300 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
43/21 KSS 1/21 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Dostupná koupelna 2053358 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 252 600,00 50,00 126 300 126 300 _ _ investiční 1. 3. 2021 - 30. 11. 2021 25
44/21 KSS 2/21 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Pořízení nového vybavení pro domov se zvláštním režimem Vila Vančurova v Opavě 7847664 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 380 100,00 78,93 300 000 300 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
46/21 KSS 2/21 Slezská diakonie  65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zajištění bezpečného a důstojného prostředí domova pro osoby se zdravotním postižením EBEN-EZER Český Těšín 2604518 domovy pro osoby se zdravotním postižením vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 295 000,00 80,00 236 000 236 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
54/21 KSS 2/21 Slezská diakonie  65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zvýšení kvality poskytované sociální služby SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem díky zkvalitnění materiálního a technického vybavení služby 1271980 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 255 000,00 80,00 204 000 204 000 _ _ neinvestiční 1. 2. 2021 - 31. 12. 2021 25
65/21 KSS 2/21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Oprava schodiště a výmalba v Domově Přístav Ostrava-Zukalova 8990475 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 375 000,00 80,00 300 000 300 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 25
79/21 KSS 1/21 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 08238359 příspěvková organizace Rekonstrukce bytových jednotek pro zvýšení kapacity odlehčovací služby 4329206 odlehčovací služby vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06857/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 1 959 400,00 49,96 979 000 979 000 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 25
89/21 KSS 4/21 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Auto pro Pečovatelskou službu 8997579 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020 332 689,00 79,98 266 100 _ 266 100 _ investiční 1. 2. 2021 - 31. 12. 2021 25
18/21 KSS 2/21 Nemocnice AGEL Podhorská a.s. 47668989 akciová společnost Financování materiálně - technického zabezpečení sociální služby a oprav 6361336 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07697/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020 203 800,00 79,98 163 000 163 000 _ _ neinvestiční 31. 1. 2021 - 31. 12. 2021 24
22/21 KSS 2/21 Služby Dobrého Pastýře 66739373 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb.
  
Nákup nových postelí včetně matrací pro Dům sv. Eufrasie 3073645 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07150/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 291 400,00 79,99 233 100 165 400 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 24
4525093 sociální rehabilitace 67 700
45/21 KSS 1/21 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Zvýšení komfortnosti pro klienty DZR úpravou centrální koupelny a pořízením koupacího lůžka 4325007 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 677 500,00 49,99 338 700 338 700 _ _ investiční 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022 24
53/21 KSS 2/21 Slezská diakonie  65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Výměna plynových kotlů + výměna zásobníku na teplou vodu TUV 7185364 chráněné bydlení vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 265 800,00 79,98 212 600 212 600 _ _ neinvestiční 1. 7. 2021 - 31. 12. 2021 24
60/21 KSS 2/21 Charita Třinec 49591215 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zlepšení technického zázemí pro práci osobních asistentek v programu EQUIP 2021 1760507 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření,  číslo smlouvy 06349/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 162 100,00 79,58 129 000 129 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 24
68/21 KSS 2/21 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Naši uživatelé se budou cítit bezpečně a důstojně 6416850 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07653/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020 250 000,00 80,00 200 000 200 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 24
84/21 KSS 1/21 Slezská diakonie  65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. HANNAH Orlová, azylový dům - "Je čas začít" 2217381 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 6909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 1 600 000,00 62,50 1 000 000 1 000 000 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 24
109/21 KSS 2/21 Nemocnice AGEL Český Těšín a.s. 25897551 akciová společnost Zkvalitnění péče a podpory uživatelů Sociální služby Nemocnice AGEL Český Těšín a.s. 2885056 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07661/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020 289 900,00 79,96 231 800 231 800 _ _ neinvestiční 18. 1. 2021 - 31. 12. 2021 23
112/21 KSS 1/21 Spirála Ostrava, z.ú. 29451736 ústav Spirála Ostrava v novém 4298794 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06582/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 277 000,00 80,00 221 600 221 600 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 23
124/21 KSS 2/21 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Oprava střechy domova pro seniory 5876950 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020 535 280,00 56,05 300 000 300 000 _ _ neinvestiční 1. 3. 2021 - 31. 12. 2021 23
129/21 KSS 1/21 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Usnadnění hygieny uživatelů, odstranění architektonických bariér a zvýšení bezpečnosti uživatelů při
  poskytování sociálních služeb
9380866 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06580/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 1 132 862,00 46,70 529 000 529 000 _ _ investiční 1. 3. 2021 - 31. 12. 2021 23
136/21 KSS 4/21 DomA - domácí asistence 27031012 spolek Automobil pro osobní asistenci 8094715 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 6955/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 250 000,00 80,00 200 000 _ 200 000 _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 23
141/21 KSS 4/21 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Pořízení vozidla pro sociální službu sociální chráněné bydlení 6905831 chráněné bydlení vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06521/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 256 492,00 79,96 205 100 _ 205 100 _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 23
15/21 KSS 2/21 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost MTZ ve středisku v Novém Jičíně - služba sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením (2021) 3406829 sociální rehabilitace  vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020 250 000,00 80,00 200 000 200 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 23
35/21 KSS 2/21 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Podpora rodinného poradenství v terénu 7533402 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020 136 000,00 79,41 108 000 108 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 23
40/21 KSS 1/21 Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 25852051 obecně prospěšná společnost Kde se dobře vaří, tam  se dobře daří 3388167 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06583/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 140 000,00 78,57 110 000 110 000 _ _ investiční 15. 1. 2021 - 31. 1. 2022 23
48/21 KSS 4/21 Slezská diakonie  65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Auto pro podporu lidí s duševním onemocněním na Krnovsku 8467500 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 375 400,00 79,91 300 000 _ 300 000 _ investiční 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022 23
50/21 KSS 4/21 Slezská diakonie  65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zvýšení dostupnosti služeb a lékařské péče pro osoby bez domova 5423787 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 378 900,00 79,18 300 000 _ 300 000 _ investiční 1. 3. 2021 - 30. 6. 2022 23
51/21 KSS 4/21 Slezská diakonie  65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nové auto pro Oázu Nebory 8994387 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 377 000,00 79,58 300 000 _ 300 000 _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 23
64/21 KSS 2/21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Rozšíření a zkvalitnění prostorových podmínek služby NZDM Krnov 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 375 000,00 80,00 300 000 300 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 23
78/21 KSS 4/21 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zlepšení kvality života seniorů v Domově odpočinku ve stáří 4407102 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 759 668,00 60,00 455 800 _ 455 800 _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 23
80/21 KSS 1/21 Slezská diakonie  65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům - "Alespoň na chvíli teplo domova" 2617969 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 6909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 900 000,00 80,00 720 000 720 000 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 23
87/21 KSS 2/21 Ledax Ostrava o.p.s. 28131401 obecně prospěšná společnost Nové vybavení pro uživatele CSS Domus 2878324 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07672/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020 170 000,00 79,41 135 000 135 000 _ _ neinvestiční 1. 4. 2021 - 30. 9. 2021 23
90/21 KSS 4/21 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Auto pro Osobní asistenci 9064308 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020 289 689,00 79,98 231 700 _ 231 700 _ investiční 1. 2. 2021 - 31. 12. 2021 23
95/21 KSS 2/21 Centrum nové naděje z.ú. 70632031 ústav Modernizace CNN FM 7114272 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06271/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 75 000,00 80,00 60 000 60 000 _ _ neinvestiční 15. 7. 2021 - 30. 11. 2021 23
99/21 KSS 4/21 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pořízení automobilu pro Šanci domova 1720675 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 387 000,00 77,52 300 000 _ 300 000 _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 23
05/21 KSS 2/21 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav Obnova vybavení Krystal Help 7816835 kontaktní centra vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08115/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 130 000,00 80,00 104 000 56 000 _ _ neinvestiční 1. 3. 2021 - 31. 12. 2021 22
1336555 terénní programy 16 000
1153561 odborné sociální poradenství 32 000
09/21 KSS 4/21 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek Hurá do terénu II. 4007706 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08113/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 400 000,00 75,00 300 000 _ 300 000 _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 22
10/21 KSS 2/21 Seniorcentrum OASA s.r.o. 27857018 společnost s ručením omezeným Pořízení vybavení a výmalba prostor domova pro seniory v Seniorcentru OASA s.r.o. 3411698 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07668/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020 375 810,00 79,83 300 000 300 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 22
119/21 KSS 1/21 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Obnova vybavení kuchyně v Charitním domě sv. Václava - domově pokojného stáří 2640976 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 913 296,00 80,00 730 600 730 600 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 22
121/21 KSS 2/21 Bohumínská městská nemocnice, a.s. 26834022 akciová společnost Nákup kompenzačních pomůcek a drobného majetku pro zvýšení komfortu, intimity a kvality pobytu klientů užívajících sociální služby 8095815 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06451/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 256 000,00 80,00 204 800 204 800 _ _ neinvestiční 1. 2. 2021 - 31. 10. 2021 22
125/21 KSS 1/21 Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Zlepšení mobility klientů Domova Slunovrat 1031861 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08109/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 290 000,00 50,00 145 000 145 000 _ _ investiční 1. 6. 2021 - 31. 12. 2021 22
134/21 KSS 2/21 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Sociální poradna ANIMA VIVA - zvýšení kvality, soukromí klientů a bezpečnosti poskytované služby 8840509 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06205/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 67 000,00 79,10 53 000 53 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 22
149/21 KSS 2/21 Vesalius spol. s r.o. 26875012 společnost s ručením omezeným Pořízení nového vybavení ke zkvalitnění sociální služby VESALIUS v Opavě 4642914 domovy pro osoby se zdravotním postižením vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07650/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020 307 000,00 80,00 245 600 245 600 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 22
28/21 KSS 4/21 Romodrom o.p.s. 26537036 obecně prospěšná společnost Automobil pro SS v Budišově nad Budišovkou 6059705 terénní programy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06440/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 319 421,00 79,99 255 500 _ 255 500 _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 22
70/21 KSS 1/21 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Znovu a lépe 8272919 chráněné bydlení vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy  07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 309 480,00 79,81 247 000 247 000 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 22
72/21 KSS 2/21 Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. 48804517 spolek Materiálně technické zabezpečení sociálních služeb Střediska VÝZVA pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny 2021 3151466 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 331 000,00 79,76 264 000 219 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 22
4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 20 000
6458001 odborné sociální poradenství 5 000
9351981 odlehčovací služby 20 000
116/21 KSS 2/21 OASA nezisková o.p.s. 26839857 obecně prospěšná společnost Pořízení nezbytného IT vybavení pro zajištění základních činností terénní sociální služby OASA nezisková o.p.s. 3941485 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08005/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020 149 327,00 79,82 119 200 119 200 _ _ neinvestiční 1. 4. 2021 - 31. 12. 2021 21
126/21 KSS 1/21 Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Vybavení provozních částí Domova Slunovrat 2575487 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08109/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 250 000,00 50,00 125 000 125 000 _ _ investiční 1. 6. 2021 - 31. 12. 2021 21
21/21 KSS 1/21 Město Vratimov 00297372 obec Šikmá zvedací plošina pro bytový dům č.p. 205 s byty zvláštního určení, na ul. Frýdecká, v k. ú. Vratimov 6305312 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08221/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020 258 800,00 50,00 129 400 129 400 _ _ investiční 31. 3. 2021 - 31. 5. 2022 21
47/21 KSS 2/21 Slezská diakonie  65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Kvalitním bydlením ke spokojenému životu 6790253 chráněné bydlení vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 373 600,00 79,98 298 800 298 800 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 21
49/21 KSS 1/21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Rozšíření a zkvalitnění prostor pro službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků  1 250 000,00 80,00 1 000 000 1 000 000 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 21
63/21 KSS 4/21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Zefektivnění a zkvalitnění služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kopřivnici 3716757 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 625 000,00 80,00 500 000 _ 250 000 _ investiční 1. 6. 2021 - 30. 6. 2022 21
5496507 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 250 000
74/21 KSS 2/21 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Rozvoj smyslů seniorů 8521161 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 63 770,00 79,97 51 000 51 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 21
86/21 KSS 2/21 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Oprava koupelen pro klienty 1751857 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 240 996,30 78,84 190 000 190 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 21
11/21 KSS 3/21 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Vybudování pietní místnosti 7863507 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 250 000,00 50,00 125 000 125 000 _ _ investiční  1. 7. 2021 - 31. 1. 2022 20
130/21 KSS 1/21 Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. 29386063 společnost s ručením omezeným Zvýšení kvality stravování 3873395 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06842/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 145 925,00 79,56 116 100 116 100 _ _ investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 20
73/21 KSS 2/21 Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. 48804517 spolek Materiálně technické zabezpečení a opravy v sociální službě Poradna pro vztahy a rodinu - vztahové poradenství 2021 5187674 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 181 000,00 79,01 143 000 143 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 20
83/21 KSS 2/21 Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. 29386063 společnost s ručením omezeným Různorodost potřeb vyžaduje připravenost 3873395 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06842/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 177 751,00 79,55 141 400 141 400 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 20
08/21 KSS 2/21 Anděl Strážný, z.ú. 02771527 ústav V bezpečí s Andělem Strážným doma i na cestách 8384795 tísňová péče pověření SGEI Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování soc. služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností ze dne 2. 2. 2021 168 700,00 79,96 134 900 134 900 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 19
138/21 KSS 2/21 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek 5758100 kontaktní centra vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020 73 300,00 79,13 58 000 58 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 19
139/21 KSS 2/21 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Zkvalitnění materiálně- technického zabezpečení sociální rehabilitace v Centru ANIMA Opava 5587445 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06205/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 162 000,00 79,01 128 000 128 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 19
42/21 KSS 2/21 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Údržba a úprava prostor TyfloCentra Ostrava 6472829 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08318/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020 140 000,00 79,50 111 300 111 300 _ _ neinvestiční 1. 3. 2021 - 31. 12. 2021 18
67/21 KSS 1/21 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Stavební úpravy Centra denních služeb 7432877 centra denních služeb vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08002/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 503 196,00 49,98 251 500 251 500 _ _ investiční 1. 3. 2021 - 31. 12. 2021 18
142/21 KSS 2/21 AlFi, z.s. 02801426 spolek Obnovení materiálně technického zabezpečení sociální služby "Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS" 6431660 raná péče vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06851/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 120 000,00 79,17 95 000 95 000 _ _ neinvestiční 1. 2. 2021 - 31. 12. 2021 17
20/21 KSS 4/21 Charita Kopřivnice 44937342 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní automobil terénní domácí péče 2027074 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08011/2020/SOC ze dne 3. 12. 2020 300 000,00 80,00 240 000 _ 240 000 _ investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 17
56/21 KSS 4/21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Osobní dodávkové vozidlo pro Domov Přístav Ostrava-Kunčičky 2347976 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 375 000,00 80,00 300 000 _ 300 000 _ investiční 1. 6. 2021 - 30. 6. 2022 17
57/21 KSS 4/21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Automobil pro Domov Přístav Frýdek-Místek 1946534 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 375 000,00 80,00 300 000 _ 300 000 _ investiční 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022 17
131/21 KSS 4/21 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Pořízení dodávkového automobilu pro zvýšení kvality terénní služby 3953424 terénní programy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020 499 100,00 79,94 399 000 _ 399 000 _ investiční 18. 1. 2021 - 31. 12. 2021 16
152/21 KSS 2/21 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Modernizací k vyšší kvalitě služby pro naše klienty 4409186 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06348/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 250 000,00 80,00 200 000 200 000 _ _ neinvestiční 1. 2. 2021 - 31. 12. 2021 16
66/21 KSS 2/21 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Notebooky pro pečovatelskou službu Charity Odry v době koronavirové a postkoronavinové. 9472138 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07998/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020 116 800,00 79,62 93 000 93 000 _ _ neinvestiční 1. 2. 2021 - 31. 12. 2021 16
76/21 KSS 1/21 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Nový zdroj vytápění v domově pro seniory Orlová Lazy 9616345 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy  06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 989 000,00 79,17 783 000 783 000 _ _ investiční 1. 3. 2021 - 30. 6. 2022 16
59/21 KSS 2/21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Prodloužení životnosti stavebně-technického zabezpečení provozu Domu pro ženy a matky s dětmi Ostrava 4683797 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků 375 000,00 80,00 300 000 300 000 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 15
03/21 KSS 2/21 Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 25910558 obecně prospěšná společnost Oprava dveří a zárubní koupelen v pokojích klientů 7703777 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06908/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 355 200,00 79,98 284 100 284 100 _ _ neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 14
          Celkem           39 185 000            
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021
Číslo žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Druh sociální služby Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace (v Kč) Druh dotace Doba realizace projektu Odůvodnění neposkytnutí dotace
01/21 KSS 1/21 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 70631816 příspěvková organizace Pořízení pečovatelských polohovacích lůžek pro snadnější mobilitu a péči o klienty 9571983 domovy pro seniory 528 800,00 50,00 264 400 investiční 1. 4. 2021 - 30. 11. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - žádost doručena pouze elektronicky prostřednictvím e-podání
07/21 KSS 1/21 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace Koupě mobilního sprchového zařízení 5971576 domovy pro seniory 195000 50,00 97 500 investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - nedodržena minimální výše požadované dotace
12/21 KSS 2/21 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost MTZ sociální služby sociální rehabilitace poskytované osobám se zrakovým postižením ve středisku Ostrava (2021) 3459300 sociální rehabilitace 375 000,00 80,00 300 000 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 Vyřazeno z věcného hlediska, položka rozpočtu 3D tiskárna nespadá mezi kompenzační pomůcky či pomůcky pro alternativní komunikaci a tudíž nepatří mezi uznatelné náklady v rámci dotačního titulu KSS 2/21
16/21 KSS 1/21 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace Koupě myčky na černé nádobí s čerpadlem 5971576 domovy pro seniory 227 000,00 50,00 113 500 investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - žádost byla žadatelem podána jako druhá žádost v pořadí na identifikátor 5971576 v rámci dotačního titulu KSS 1/21
17/21 KSS 4/21 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace Koupě automobilu 5971576 domovy pro seniory 968 000,00 51,65 500 000 investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - neoprávněný žadatel (příspěvková organizace obce)
25/21 KSS 1/21 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Vybavení provozních částí pobytových služeb v Centru Pohoda 5643707 odlehčovací služby 333 600,00 50,00 166 800 investiční 1. 5. 2021 - 30. 6. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - v jedné datové zprávě obsaženo více žádostí o dotaci než jedna
9611642 domovy pro osoby se zdravotním postižením
1930786 domovy pro seniory
26/21 KSS 3/21 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Vybudování místnosti pro zemřelé v Centru Pohoda 1930786 domovy pro seniory 165 200,00 50,00 82 600 kombinovaná 1. 5. 2021 - 30. 6. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - v jedné datové zprávě obsaženo více žádostí o dotaci než jedna
9611642 domovy pro osoby se zdravotním postižením
30/21 KSS 4/21 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Od mobility k efektivitě 8883344 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 369 000,00 67,75 250 000 investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - žádost doručena pouze elektronicky prostřednictvím e-podání
7435832 terénní programy
4442192 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
3015065 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
31/21 KSS 2/21 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná 00426458 spolek Úprava pokojů uživatelů sociální služby 2598581 domovy pro seniory 147 000,00 100,00 147 000 neinvestiční 1. 3. 2021 - 31. 12. 2021 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - nedodržena povinná procentní spolúčast žadatele
32/21 KSS 4/21 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná 00426458 spolek Pořízení automobilu pro OS ČČK Karviná, Gerontocentrum Český Těšín 2598581 domovy pro seniory 350 000,00 85,71 300 000 investiční 1. 5. 2021 - 30. 6. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - nedodržena povinná procentní spolúčast žadatele
36/21 KSS 1/21 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Vybavení provozních místností Domova Vesna 6273668 domovy pro seniory 181 809,00 49,94 90 800 investiční 1. 3. 2021 - 30. 11. 2021 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - nedodržena minimální výše požadované dotace
58/21 KSS 2/21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Bezbariérový pohyb v areálu Domova Přístav Ostrava-Kunčičky - I. etapa 2347976 domovy se zvláštním režimem 375 000,00 80,00 300 000 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - neuznatelné náklady (investiční náklady)
62/21 KSS 4/21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Další krok ke zkvalitnění a zefektivnění sociální práce 4023688 služby následné péče 625 000,00 80,00 500 000 investiční 1. 3. 2021 - 30. 6. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - projekt se týká v rámci dotačního titulu KSS 4/21 nepodporovaného druhu sociální služby poskytované dle §63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (noclehárny)
4502063 noclehárny
71/21 KSS 1/21 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Výstavba nových kapacit zařízení Vila Vančurova v Opavě 7847664 domovy se zvláštním režimem 67 251 196,00 1,49 1 000 000 investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - projekt byl již podpořen v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020
3834335 domovy pro seniory
77/21 KSS 1/21 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Realizace investičních aktivit ve stávajícím objektu Vila Vančurova v Opavě 3834335 domovy pro seniory 1 250 400,00 79,97 1 000 000 investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - žádost byla žadatelem podána jako druhá žádost v pořadí na identifikátory 3834335 a 7847664 v rámci dotačního titulu KSS 1/21
7847664 domovy se zvláštním režimem
82/21 KSS 2/21 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost 28565029 obecně prospěšná společnost Zvýšení kvality technického zázemí stacionáře ŽEBŘÍK o.p.s. 3371975 denní stacionáře 100 000,00 80,00 80 000 neinvestiční 1. 3. 2021 - 30. 11. 2021 Vyřazeno z věcného hlediska, a to z toho důvodu, že nákup sekačky dle popisu projektu není nákupem materiálně-technického zabezpečení potřebného k zajištění základních činností služby denního stacionáře dle ustanovení § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpis
91/21 KSS 1/21 Domov pro seniory Ondráš 66933722 příspěvková organizace Odpočinková zóna Domova pro seniory ONDRÁŠ 3090945 domovy pro seniory 212 100,00 47,15 100 000 investiční 1. 2. 2021 - 30. 11. 2021 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - žádost doručena po termínu sběru žádostí (datum dodání do datové schránky 19. 1. 2021)
92/21 KSS 4/21 Charita Frýdek - Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb.
  
Pořízení automobilu pro Terénní odlehčovací službu 7710238 odlehčovací služby 306 000,00 79,74 244 000 investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - v jedné datové zprávě obsaženo více žádostí o dotaci než jedna
93/21 KSS 4/21 Charita Frýdek - Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb.
  
Pořízení automobilu pro Oázu pokoje 6230469 domovy se zvláštním režimem 408 000,00 73,53 300 000 investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - v jedné datové zprávě obsaženo více žádostí o dotaci než jedna
94/21 KSS 4/21 Charita Frýdek - Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb.
  
Pořízení automobilu pro Poradenské centrum 9210617 odborné sociální poradenství 306 000,00 79,74 244 000 investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - v jedné datové zprávě obsaženo více žádostí o dotaci než jedna; projekt se týká v rámci dotačního titulu KSS 4/21 nepodporovaného druhu sociální služby poskytované dle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (odborné sociální poradenství)
96/21 KSS 2/21 Charita Frýdek - Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb.
  
Nákup vybavení pro terénní sociální služby 3894727 pečovatelská služba 81 000,00 79,01 64 000 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - v jedné datové zprávě obsaženo více žádostí o dotaci než jedna; dotace požadována na neuznatelný náklad (mobilní telefony)
7710238 odlehčovací služby
97/21 KSS 2/21 Charita Frýdek - Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Vybavení pro aktivizaci klientů Oázy pokoje 6230469 domovy se zvláštním režimem 83 900,00 83,19 69 800 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - v jedné datové zprávě obsaženo více žádostí o dotaci než jedna; nedodržena povinná procentní spolúčast žadatele
98/21 KSS 1/21 Charita Frýdek - Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zvýšení kvality života klientů Oázy pokoje 6230469 domovy se zvláštním režimem 539 000,00 80,00 431 200 investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - v jedné datové zprávě obsaženo více žádostí o dotaci než jedna
101/21 KSS 1/21 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Přes překážky k větší soběstačnosti 4859242 domovy pro seniory 107 000,00 50,00 53 500 investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - nedodržena minimální výše požadované dotace
102/212 KSS 1/21 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Vybudování stropního závěsného systému rehabilitace pro klienty Čtyřlístku Ostrava 5809901 domovy pro osoby se zdravotním postižením 504 000,00 50,00 252 000 investiční 1. 9. 2021 - 31. 1. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - žádost doručena pouze elektronicky prostřednictvím e-podání
113/21 KSS 1/21 Charita Frýdek - Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb.
  
Zvýšení kvality života klientů Domu pokojného stáří, Charitní odlehčovací služby a Charitního týdenního stacionáře 1668225 domovy pro seniory 1 118 490,00 79,97 894 500 investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - v jedné datové zprávě obsaženo více žádostí o dotaci než jedna
8409096 odlehčovací služby
6479518 týdenní stacionáře
114/21 KSS 2/21 Charita Frýdek - Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Vybavení Domu pokojného stáří zdravotními a kompenzačními pomůckami 1668225 domovy pro seniory 257 100,00 79,89 205 400 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - v jedné datové zprávě obsaženo více žádostí o dotaci než jedna
128/21 KSS 2/21 Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 01854071 obecně prospěšná společnost materiálně technické zabezpečení sociální služby 4414004 denní stacionáře 50 000,00 80,00 40 000 neinvestiční 1. 2. 2021 - 31. 12. 2021 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - žádost doručena pouze elektronicky prostřednictvím e-podání, nedodržena minimální výše požadované dotace
133/21 KSS 4/21 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb.
  
Automobil pro CHARITNÍ PORADNU pro rodiny - seniory a pečující 8418036 odborné sociální poradenství 305 240,00 80,00 244 200 investiční 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - projekt se týká v rámci dotačního titulu KSS 4/21 nepodporovaného druhu sociální služby poskytované dle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (odborné sociální poradenství)
140/21 KSS 2/21 DomA - domácí asistence 27031012 spolek Polohovací postele pro klienty DomA - domácí asistence 3043370 pečovatelská služba 270 000,00 80,00 216 000 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 Vyřazeno z věcného hlediska, projekt je v rozporu s vyhlášeným dotačním programem a to z toho důvodu, že se nevztahuje k základním činnostem pečovatelské služby dle ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
146/21 KSS 2/21 ČMELÁČEK z.s. 01668633 spolek Vymalování denního stacionáře společně s úpravou podlahové krytiny ve společenské místnosti 4394839 denní stacionáře 54 600,00 79,85 43 600 neinvestiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - žádost doručena pouze elektronicky prostřednictvím e-podání, nedodržena minimální výše požadované dotace
148/21 KSS 1/21 ČMELÁČEK z.s. 01668633 spolek Rekonstrukce zahrady pro denní stacionář Čmeláček z.s. 4394839 denní stacionáře 878 800,00 80,00 703 000 investiční 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - žádost doručena pouze elektronicky prostřednictvím e-podání

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.