Menu

Výsledky programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023
Pořadové číslo Projektové číslo Název žadatele / Příjemce IČO/datum narození Právní forma Název projektu Požadována výše dotace (Kč) Poskytnutá výše dotace (Kč) Celkové uznatelné náklady (Kč) Bodové hodnocení celkem
1. 57/OKP23 Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 75125285 spolek GONG – Obnova styčníků vnější příhradové konstrukce Plynojemu 486 400 Kč 486 400 Kč 972 800 Kč 62,0
2. 62/OKP23 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Obnova objektu chladiče vodního hospodářství v Dolní oblasti Vítkovic na parcele č. 1052/212 k.ú. Vítkovice 500 000 Kč 500 000 Kč 1 199 600 Kč 61,0
3. 42/OKP23 Město Štramberk 00298468 obec Záchovná údržba městského opevnění u amfiteátru Staré věže – II. Etapa 318 900 Kč 318 900 Kč 637 800 Kč 58,0
4. 15/OKP23 Obec Hukvaldy 00297194 obec Obnova dřevěnky č.e. 113 na Hukvaldech – Podoboří – 5. etapa 380 000 Kč 380 000 Kč 761 000 Kč 57,0
5. 66/OKP23 Hnutí DUHA Jeseníky 68911530 spolek Rekonstrukce maleb presbytáře a interiéru kostela sv. Jiří – fáze VIII. 385 000 Kč 385 000 Kč 839 500 Kč 56,0
6. 18/OKP23 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Obnova střešní krytiny na venkovském domě, r.č. ÚSKP ČR 44808/8-2708 400 000 Kč 400 000 Kč 819 500 Kč 55,8
7. 60/OKP23 Kostel sv. Janů z. s. 10699589 spolek Oprava havarijního stavu klenby v presbytáři kostela sv. Jana Křtitele v Opavě 500 000 Kč 500 000 Kč 1 692 200 Kč 55,6
8. 38/OKP23 Město Paskov 00297062 obec Restaurování vstupních dveří do hlavní budovy zámeckého areálu v Paskově 89 000 Kč 89 000 Kč 178 000 Kč 55,4
9. 37/OKP23 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Renovace a rekonstrukce oken a dveří domu č.p. 228 v Heřmanovicích 226 100 Kč 226 100 Kč 301 500 Kč 54,0
10. 28/OKP23 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Obnova vstupních dveří budovy Dolního zámku ve Fulneku 500 000 Kč 500 000 Kč 710 500 Kč 53,8
11. 44/OKP23 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krnově 60780461 církevní organizace Obnova varhan v evangelickém kostele v Krnově, 1. etapa 500 000 Kč 500 000 Kč 1 004 000 Kč 53,6
12. 41/OKP23 Nadační fond ZÁMEK HNOJNÍK 08897158 nadační fond Obnova zámku Hnojník – výměna oken, 3. etapa 500 000 Kč 500 000 Kč 1 008 000 Kč 53,5
13. 13/OKP23 Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava 00845451 obec Oprava fasády Slezkoostravské radnice 500 000 Kč 500 000 Kč 2 650 200 Kč 53,0
14. 49/OKP23 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Obnova roubeného domu č. p. 170 na ulici Zauličí ve Štramberk – II. etapa 500 000 Kč 500 000 Kč 1 596 700 Kč 52,6
15. 54/OKP23 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Obnova roubeného domu č. p. 335, ulice Zauličí, parcela č. 167, k. ú. Štramberk – II. etapa 250 000 Kč 250 000 Kč 364 900 Kč 52,4
16. 59/OKP23 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Obnova roubeného domu č. p. 224, ul. Dolní, parc. č. 933, k. ú. Štramberk – II. etapa 500 000 Kč 500 000 Kč 917 000 Kč 52,0
17. 70/OKP23 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Záchrana zámku ve Slezských Pavlovicích – stabilizace a obnova původních konstrukcí a prvků 500 000 Kč 500 000 Kč 814 500 Kč 51,8
18. 04/OKP23 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Obnova střechy na objektu sýpky č. p. 764 na ulici Ostravská v Příboře – II. etapa 500 000 Kč 500 000 Kč 804 600 Kč 51,6
19. 26/OKP23 Římskokatolická farnost Hlavnice 47814411 církevní organizace Statické zajištění kostela Nejsvětější Trojice v Hlavnici 465 000 Kč 465 000 Kč 931 900 Kč 51,4
20. 23/OKP23 Římskokatolická farnost Ostravice 47861185 církevní organizace Nátěr střešní krytiny a obnova oken kostela sv. Jindřicha ve Starých Hamrech 346 000 Kč 346 000 Kč 693 900 Kč 51,2
21. 33/OKP23 Spolek Renesance z.s. 03808947 spolek Záchrana zámku Hošťálkovy – obnova původních interiérů – IV. etapa 363 000 Kč 363 000 Kč 726 000 Kč 51,0
22. 45/OKP23 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Bývalá fara Hynčice – obnova oken a vnějších dveří 500 000 Kč 500 000 Kč 939 800 Kč 50,8
23. 35/OKP23 Římskokatolická farnost Ostrava – Hrušov 45210462 církevní organizace Druhá etapa restaurování kazatelny v kostele sv. Františka a Viktora v Hrušově 400 000 Kč 400 000 Kč 897 200 Kč 50,6
24. 34/OKP23 Římskokatolická farnost Háj ve Slezsku 47810513 církevní organizace Oprava fasády na věži kostela sv. Valentýna v Háji ve Slezsku 500 000 Kč 500 000 Kč 1 314 900 Kč 50,5
25. 58/OKP23 Římskokatolická farnost Ludgeřovice 48003590 církevní organizace Restaurování poškozené malířské výzdoby interiéru presbytáře kostela sv. Mikuláše v Ludgeřovicích 97 000 Kč 97 000 Kč 194 700 Kč 50,3
26. 02/OKP23 Město Český Těšín 00297437 obec Hřbitovní kaple Český Těšín – podloubí 270 000 Kč 270 000 Kč 540 300 Kč 50,0
27. 68/OKP23 Římskokatolická farnost Brušperk 63699541 církevní organizace Oprava ohradní zdi areálu kostela sv. Jiří v Brušperku 447 000 Kč 447 000 Kč 894 700 Kč 49,8
28. 06/OKP23 BRACKELS LIMITED s.r.o. 26488191 společnost s ručením omezeným Oprava soklu městského domu č.p. 34/1 132 900 Kč 132 900 Kč 265 800 Kč 49,6
29. 27/OKP23 Obec Bravantice 68921063 obec Zámek Bravantice 500 000 Kč 500 000 Kč 1 730 000 Kč 49,2
30. 29/OKP23 All IT spol. s r.o. 27257797 společnost s ručením omezeným Obnova a restaurovní okenních rámů Hala Trojice 500 000 Kč 443 700 Kč 1 484 800 Kč 49,0
              12 000 000 Kč    
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací náhradním žadatelům z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023
Pořadové číslo Projektové číslo Název žadatele / Příjemce IČO/datum narození Právní forma Název projektu Požadována výše dotace (Kč) Poskytnutá výše dotace (Kč) Celkové uznatelné náklady (Kč) Bodové hodnocení celkem
1. 67/OKP23 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Výměna oken na vile Malá Morávka 44 226 700 Kč 226 700 Kč 302 300 Kč 48,9
2. 40/OKP23 Římskokatolická farnost Ostrava – Třebovice 45210527 církevní organizace Restaurování retabula hlavního oltáře z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích – I. Etapa 500 000 Kč 500 000 Kč 1 001 400 Kč 48,7
3. 01/OKP23 Obec Hošťálkovy 00296031 obec Obnova kaple rodu Arco – IV. etapa 470 000 Kč 470 000 Kč 940 000 Kč 48,6
4. 19/OKP23 Římskokatolická farnost Klimkovice 64125793 církevní organizace Obnova fasády lodi kostela sv. Kateřiny v Klimkovicích – část presbytáře a severní strana lodi 294 000 Kč 294 000 Kč 589 500 Kč 48,5
5. 72/OKP23 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Usedlost Vraclávek č.p.7 – Záchrana sklípku, rekonstrukce původních kachlových kamen, obnova komínového tělesa 450 000 Kč 450 000 Kč 637 400 Kč 48,4
6. 17/OKP23 Římskokatolická farnost Holčovice 69594384 církevní organizace Dokončení obnovy fasády kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Holčovicích 373 000 Kč 373 000 Kč 747 600 Kč 48,3
7. 22/OKP23 Římskokatolická farnost Bruntál 47656395 církevní organizace Obnova střešní krytiny kostela Panny Marie Těšitelky v Bruntále (I. etapa) – presbytář 500 000 Kč 500 000 Kč 1 298 900 Kč 48,2
8. 20/OKP23 Římskokatolická farnost Horní Město 48771031 církevní organizace Statické zajištění kostela sv. Václava ve Skalách 284 000 Kč 284 000 Kč 569 900 Kč 48,0
9. 11/OKP23 Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory 62348001 církevní organizace Oprava vstupního schodiště kostela Panny Marie Královny – 2.etapa 500 000 Kč 500 000 Kč 1 080 400 Kč 47,8
10. 39/OKP23 Římskokatolická farnost Bílá 47861177 církevní organizace Obnova schodišť a podlahy v kostele sv. Bedřicha na Bílé. 460 000 Kč 460 000 Kč 920 000 Kč 47,7
11. 21/OKP23 Římskokatolická farnost Starý Jičín 48430218 církevní organizace Dokončení obnovy fasády lodi kostela sv. Václava na Starém Jičíně 500 000 Kč 500 000 Kč 1 147 500 Kč 47,6
12. 69/OKP23 Obec Karlova Studánka 00296104 obec Obnova havarijního stavu oken nemovité kulturní památky OÚ a ZŠ Karlova Studánka 500 000 Kč 500 000 Kč 1 500 000 Kč 47,5
13. 36/OKP23 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 církevní organizace Marianum – oprava schodiště, bezbariérového vstupu, bočního vstupu do kostela, repase historických vstupních dveří 480 000 Kč 480 000 Kč 964 500 Kč 47,3
14. 07/OKP23 Město Nový Jičín 00298212 obec Obnova oken na radnici – I. Etapa 500 000 Kč 500 000 Kč 1 915 200 Kč 47,0
15. 16/OKP23 Město Město Albrechtice 00296228 obec Hřbitovní zeď Hynčice III. etapa 500 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč 46,9
16. 56/OKP23 Město Studénka 00298441 obec Obnova starého zámku ve Studénce – VII. Etapa 500 000 Kč 500 000 Kč 2 631 100 Kč 46,5
17. 53/OKP23 AGRO – DŘEVO s.r.o. 03092011 společnost s ručením omezeným Stavební úpravy venkovského domu č.p. 41 v obci Štáblovice 500 000 Kč 500 000 Kč 1 007 200 Kč 46,0
18. 48/OKP23 Město Fulnek 00297861 obec Restaurátorské práce na soše sv. Jana Nepomuckého, pomníku Petra Bezruče a kašně se sochou sv. Jana Sarkandera 247 900 Kč 247 900 Kč 495 900 Kč 45,0
19. 10/OKP23 Římskokatolická farnost Ostrava – Slezská Ostrava 45234001 církevní organizace Nátěr a rekonstrukce střešní krytiny kostela sv. Josefa ve Slezské Ostravě 100 000 Kč 100 000 Kč 234 700 Kč 44,0
20. 14/OKP23 Náboženská obec Církve československé husitské v Bruntále 70314624 církevní organizace Oprava omítek na fasádě kostela Církve československé husitské 490 000 Kč 490 000 Kč 1 834 000 Kč 43,0
21. 30/OKP23 Římskokatolická farnost Bruzovice 49591533 církevní organizace Výměna části střešní krytiny kostela sv. Stanislava v Bruzovicích 313 000 Kč 313 000 Kč 626 300 Kč 42,9
22. 63/OKP23 Římskokatolická farnost Petřvald u Karviné 68899068 církevní organizace II. etapa obnovy fasády kostela sv. Jindřicha v Petřvaldu 500 000 Kč 500 000 Kč 1 120 400 Kč 42,0
23. 09/OKP23 Římskokatolická farnost Andělská Hora ve Slezsku 66185157 církevní organizace Obnova krovu kostela Narození Panny Marie v Andělské Hoře 400 000 Kč 400 000 Kč 1 149 500 Kč 41,0
24. 25/OKP23 Římskokatolická farnost Jindřichov u Krnova 66185076 církevní organizace Dokončení obnovy fasády kostela sv. Mikuláše v Jindřichově 489 000 Kč 489 000 Kč 978 800 Kč 40,9
25. 05/OKP23 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec Obnova parketových vlysů v 3.NP historické budovy radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm 500 000 Kč 500 000 Kč 1 936 000 Kč 40,6
26. 08/OKP23 Město Bruntál 00295892 obec Výměna oken II. část – Základní umělecká škola Bruntál 500 000 Kč 500 000 Kč 1 528 800 Kč 40,0
27. 32/OKP23 Římskokatolická farnost Horní Benešov 45210799 církevní organizace Obnova fasády fary v Horním Benešově – severozápadní strana 450 000 Kč 450 000 Kč 905 000 Kč 39,5
28. 71/OKP23 Římskokatolická farnost Český Těšín 49591975 církevní organizace Obnova fasády věže kostela NSJ v Českém Těšíně 500 000 Kč 500 000 Kč 8 452 100 Kč 39,0
29. 47/OKP23 Společenství pro dům 28.října 18 26860538 společenství vlastníků jednotek Výměna výkladců obchodních prostor kulturní památky (bytový dům) 500 000 Kč 500 000 Kč 2 316 600 Kč 37,0
30. 24/OKP23 Římskokatolická farnost Frenštát pod Radhoštěm 45214891 církevní organizace Obnova části fasády fary ve Frenštátě pod Radhoštěm 240 000 Kč 240 000 Kč 483 800 Kč 36,0
Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023
Pořadové číslo Projektové číslo Název žadatele / Příjemce IČO/datum narození Právní forma Název projektu Požadována výše dotace (Kč) Poskytnutá výše dotace (Kč) Celkové uznatelné náklady (Kč) Bodové hodnocení celkem Důvod vyřazení
1. 64/OKP23 Město Bílovec 00297755 obec Obnova větrného mlýna v Nových Dvorech – Bílovec 2023 243 500 Kč 0 Kč 487 900 Kč 0 V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 čl. IX. Předkládání žádostí o dotace, odst. 10., nedoložení podkladů na základě výzvy administrátorem dotace.
2. 31/OKP23 TRIMEX ALFA s.r.o. 11844884 společnost s ručením omezeným Odstranění náletové zeleně a dřevin ze zříceniny tvrze č.p. 50 a z jejího okolí ( zřícenina tvrze č.p. 50 je součástí kulturní památky " Zřícenina tvrze se sýpkou " ve Velké Polomi ; rejstříkové číslo ÚSKP ČR: 32551/8-15 448 000 Kč 0 Kč 896 000 0 V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 čl. IX. odst. 7 podmínek programu, žadatel nezaslal žádost datovou schránkou, poštou ani neodevzdal osobně na podatelně.
3. 43/OKP23 Římskokatolická farnost Sudice 47810319 církevní organizace Rekonstrukce částí 2NP fary v obci Sudice 493 000 Kč 0 Kč 987 500 Kč 0 V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 čl. VII., odst. 1., žadatel uvedl účelové určení projektu s neuznatelnými náklady – zařízení sanity.
4. 51/OKP23 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Obnova nemovitosti v památkové zóně-venkovský dům Petrovice č.p.73 513 300 Kč 0 Kč 684 400 Kč 0 V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 čl. VI, žadetel uvedl vyšší částku na úhradě uznatelných nákladů navrženého projektu než maximální poskytovaná částka.
5. 61/OKP23 Město Jablunkov 00296759 obec Obnova kašny a sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty v Jablunkově 209 500 0 Kč 419 000 Kč 0 V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 čl. V. Příjemce dotace nemůže žádat o dotaci na stejný projekt, popř. stejné práce, které již byly v období posledních 20 let před vyhlášením tohoto dotačního programu financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti památkové péče. Na stejný projekt byla poskytnuta dotace v roce 2015.
6. 65/OKP23 STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 29017688 akciová společnost Obnova oken BD Svatováclavská č.p. 31 Karviná 500 000 Kč 0 Kč 1 140 800 Kč 0 V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 čl. IX. odst. 7 podmínek programu, žadatel nezaslal žádost datovou schránkou, poštou ani neodevzdal osobně na podatelně.
7. 03/OKP23 Obec Neplachovice 00561193 obec Obnova zámeckého plotu v Neplachovicích 500 000 Kč 0 Kč 1 022 000 Kč 0 V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 čl. IX. Předkládání žádostí o dotace, odst. 10., nedoložení podkladů na základě výzvy administrátorem dotace.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.