Menu

Výsledky Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024
Pořadové číslo Projektové číslo Název žadatele / Příjemce IČO/
datum narození
Právní
forma
Název projektu Požadována
výše dotace
(Kč)
Poskytnutá
výše dotace
(Kč)
Celkové uznatelné náklady
(Kč)
Bodové
hodnocení
celkem
1. 11/OPNV23-24 Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 75125285 spolek Malý svět techniky U6 – Obnova oken Energetické ústředny č. VI 4 052 500 Kč 4 052 500 Kč 4 265 900 Kč 44
2. 02/OPNV23-24 Statutární město Opava 00300535 obec Obnova společenského domu (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě – 1. etapa 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 11 390 900 Kč 41
3. 22/OPNV23-24 Regionální rada rozvoje
a spolupráce se sídlem
v Třinci, z. s.
44741031 spolek Dělnická kolonie v Třinci 4 520 500 Kč 4 520 500 Kč 4 746 700 Kč 38
4. 04/OPNV23-24 Obec Mosty u Jablunkova 00296953 obec Polní opevnění jablunkovské šance 5 000 000 Kč 3 000 000 Kč 6 121 400 Kč 38
5. 06/OPNV23-24 Římskokatolická farnost Suchdol nad Odrou 44937768 církevní organizace Obnova krovu a krytiny východního křídla střechy fary a dokončení obnovy fasády fary v Suchdolu nad Odrou 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč 2 163 800 Kč 37
6. 16/OPNV23-24 Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína 48003581 církevní organizace Oprava vnějšího pláště včetně krovu věže kostela Nejsvětější Trojce v Bohuslavicích 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 3 553 700 Kč 37
7. 20/OPNV23-24 Město Kravaře 00300292 obec Obnova barokního Kravařského zámku – výměna oken – II.etapa 1 839 000 Kč 1 839 000 Kč 1 936 000 Kč 36
8. 17/OPNV23-24 Římskokatolická farnost Hlučín 47810386 církevní organizace Stavební úpravy věže a krovu kostela sv. Jana 5 000 000 Kč 2 500 000 Kč 6 185 200 Kč 35
9. 13/OPNV23-24 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Obnova hospodářské části domu (bývalé fary) v Hynčicích, rejstříkové číslo 53513/8-87 1 645 500 Kč 1 037 800 Kč 2 006 500 Kč 34
10. 01/OPNV23-24 Město Město Albrechtice 00296228 obec Restaurování fresek obřadním sálu Zámku Linhartovy 800 000 Kč 800 000 Kč 900 000 Kč 33
11. 14/OPNV23-24 Římskokatolická farnost Bruntál 47656395 církevní organizace Obnova zábradlí ochozu věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 1 272 900 Kč 32
12. 05/OPNV23-24 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Zámek Fulnek – rekonstrukce budovy Dolního zámku 5 000 000 Kč 2 800 000 Kč 5 500 700 Kč 31
13. 21/OPNV23-24 Obec Slezské Rudoltice 00296333 obec Oprava zámku Slezské Rudoltice – II. Etapa 2 836 000 Kč 1 500 000 Kč 2 985 300 Kč 29
14. 19/OPNV23-24 ********** ********** fyzická osoba nepodnikající Dílčí obnova barokního zámku ve Slezských Pavlovicích – obnova původních konstrukcí, prvků a architektonických detailů 2 894 300 Kč 1 037 800 Kč 3 130 200 Kč 29
15. 09/OPNV23-24 Leemon Concept, s. r. o. 27850463 společnost s ručením omezeným Obnova a zpřístupnění unikátních prostor objektů kulturní památky Výdušná jáma 1 992 400 Kč 1 992 400 Kč 2 344 000 Kč 28
              35 000 000 Kč    
Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje náhradním žadatelům v Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024
Pořadové číslo Projektové číslo Název žadatele / Příjemce IČO/
datum narození
Právní
forma
Název projektu Požadována
výše dotace
(Kč)
Poskytnutá
výše dotace
(Kč)
Celkové uznatelné náklady
(Kč)
Bodové
hodnocení
celkem
1. 15/OPNV23-24 Římskokatolická farnost
Velké Heraltice
47813636 církevní organizace Obnova fasády kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Velkých Heralticích 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 353 300 Kč 27,5
2. 07/OPNV23-24 Římskokatolická farnost Bernartice nad Odrou 48430226 církevní organizace Obnova střechy kostela Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 3 340 500 Kč 27
3. 08/OPNV23-24 Římskokatolická farnost Studénka 45214824 církevní organizace Obnova krovu hlavní lodi kostela sv. Bartoloměje ve Studénce 3 700 000 Kč 3 700 000 Kč 4 440 700 Kč 26
4. 03/OPNV23-24 Římskokatolická farnost Ropice 60801999 církevní organizace Odstranění havarijního stavu střechy presbytáře a sakristie kostela Zvěstování Panně Marii v Ropici 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 607 300 Kč 25
5. 12/OPNV23-24 Město Bílovec 00297755 obec Obnova části zámecké ohradní zdi v Bílovci – 1. etapa 1 217 600 Kč 1 217 600 Kč 1 281 700 Kč 19
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024
Pořadové číslo Projektové číslo Název žadatele / Příjemce IČO/
datum narození
Právní
forma
Název projektu Požadována
výše dotace
(Kč)
Poskytnutá
výše dotace
(Kč)
Celkové uznatelné náklady
(Kč)
Bodové
hodnocení
celkem
Poznámka
1. 24/OPNV23-24 Římskokatolická farnost Ostrava – Přívoz 45210560 církevní organizace Restaurátorské práce v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze 872 300 Kč 0 Kč 1 014 300 Kč 0 V rozporu s programem Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024 čl. III., žadatel požaduje dotaci na objektu, který není kulturní památkou.
2. 25/OPNV23-24 Obec Heřmanovice 00295981 obec Záchrana dřevouhlené pece Drakov 4 677 000 Kč 0 Kč 4 952 000 Kč 0 V rozporu s programem Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024 čl. VIII., odst. 7., žadatel nezaslal žádost datovou schránkou, poštou ani neodevzdal osobně na podatelně.
3. 23/OPNV23-24 Římskokatolická farnost Sudice 47810319 církevní organizace Stavební úpravy objektu fary na náměstí P. Arnošta Jureczky 11 v Sudicích 5 000 000 Kč 0 Kč 5 277 000 Kč 0 V rozporu s programem Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024 čl. VI., odst. 1., žadatel uvedl účelové určení projektu s neuznatelnými náklady – pořízení sanity a osvětlení.
4. 18/OPNV23-24 Spolek Renesance z.s. 03808947 spolek Obnova a revitalizace barokního zámku Hošťálkovy – I. Etapa 5 000 000 Kč 0 Kč 7 622 900 Kč 0 V rozporu s programem Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024 čl. VI., odst. 1., žadatel uvedl účelové určení projektu s neuznatelnými náklady – pořízení lustrů.
5. 10/OPNV23-24 Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Hodslavicích
47862904 církevní organizace Revitalizace evangelického kostela 5 000 000 Kč 0 Kč 7 442 200 Kč 0 V rozporu s programem Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024 čl. VI., odst. 1., žadatel uvedl účelové určení projektu s neuznatelnými náklady – pořízení mobiliáře.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.