Menu

Výsledky programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2022–2023

Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2022-2023 v Kč
poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech investiční nebo neinvestiční dotace zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od–do průměr bodového hodnocení
6 00296732 Hrčava obec Studie odpadních vod na Hrčavě 410 500 307 800 74,98 % neinvestiční 15. 2. 2022 15. 9. 2023 15. 2. 2022 – 15. 10. 2023 18
1 00600784 Kateřinice obec Technickoekonomická vodohospodářská studie obce Kateřinice 254 100 190 500 74,97 % investični 1. 1. 2022 15. 9. 2023 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 18
3 00296325 Ryžoviště obec Studie likvidace odpadních vod v obci Ryžoviště 250 000 187 500 75,00 % neinvestiční 1. 4. 2022 15. 9. 2023 1. 4. 2022 – 15. 10. 2023 18
2 47812303 Branka u Opavy obec Studie – Branka, protipovodňová opatření na ulici Cihelní 363 000 272 200 74,99 % investiční 3. 1. 2022 15. 9. 2023 3. 1. 2022 – 15. 10. 2023 15
4 70632430 Písečná obec Písečná – studie odtokových poměrů a protipovodňových a protierozních opatření 300 000 225 000 75,00 % investiční 1. 1. 2022 15. 9. 2023 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 14
5 00297232 Stará Ves nad Ondřejnicí obec Technicko ekonomická studie nakládání s odpadními vodami v k. ú.Košatka nad Odrou 390 000 292 500 75,00 % investiční 4. 1. 2022 15. 9. 2023 4. 1. 2022 – 15. 10. 2023 13
Celkem požadované dotace 1 475 500  

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.