Menu

Výsledky Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2024

Poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2024
Číslo žádosti Název žadatele IČO Právní forma žadatele Identifikátor sociální služby Druh sociální služby Požadovaná výše návratné finanční výpomoci (v Kč) Oprávněný požadavek (v Kč) Schválená výše návratné finanční výpomoci (v Kč) Odůvodnění krácení požadavku na návratnou finanční výpomoc Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
01/24 Help‑in, o. p. s. 25900757 obecně prospěšná společnost 7463781 pečovatelská služba 882 000 882 000 667 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06903/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
2018841 odborné sociální poradenství 90 000 75 000 56 000
01/24 souhrn   972 000 957 000 723 000
02/24 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 1320893 osobní asistence 466 000 466 000 352 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
2179607 terénní programy 540 000 540 000 408 000
2483900 centra denních služeb 473 000 473 000 358 000
2640976 domovy pro seniory 3 222 000 3 222 000 2 439 000
3646854 noclehárny 1 236 000 1 236 000 935 000
4358824 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 637 000 637 000 482 000
4788658 pečovatelská služba 563 000 563 000 426 000
5551309 krizová pomoc 553 000 553 000 418 000
5951749 odlehčovací služby 2 530 000 2 530 000 1 915 000
6349785 domovy pro seniory 2 213 000 2 213 000 1 675 000
6353463 odborné sociální poradenství 216 000 216 000 163 000
6668963 pečovatelská služba 1 926 000 1 926 000 1 458 000
6754765 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 270 000 270 000 204 000
6763192 nízkoprahová denní centra 932 000 932 000 705 000
8747321 odborné sociální poradenství 351 000 351 000 265 000
9564778 domovy se zvláštním režimem 2 517 000 2 517 000 1 905 000
02/24 souhrn   18 645 000 18 645 000 14 108 000
03/24 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 1682441 pečovatelská služba 1 638 000 1 638 000 1 240 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06449/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
8210455 osobní asistence 770 000 770 000 583 000
3675911 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 382 000 382 000 289 000
03/24 souhrn   2 790 000 2 790 000 2 112 000
04/24 GALAXIE CENTRUM POMOCI, z. ú. 68899327 ústav 7322332 denní stacionáře 1 182 000 1 148 000 869 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06905/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
05/24 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 4812353 domovy pro seniory 1 000 000 1 000 000 757 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
1329384 denní stacionáře 400 000 400 000 302 000
05/24 souhrn   1 400 000 1 400 000 1 059 000
06/24 DomA – domácí asistence, z. s. 27031012 spolek 3043370 pečovatelská služba 513 000 513 000 388 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06955/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
2545026 denní stacionáře 561 000 561 000 424 000
8094715 osobní asistence 584 000 584 000 442 000
06/24 souhrn   1 658 000 1 658 000 1 254 000
07/24 Elim Opava, o. p. s. 02278197 obecně prospěšná společnost 4400465 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 685 000 638 000 483 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06393/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
9515650 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 425 000 392 000 296 000
1767736 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 317 000 314 000 237 000
07/24 souhrn   1 427 000 1 344 000 1 016 000
08/24 MIKASA, z. s. 22832386 spolek 9063554 denní stacionáře 1 250 000 1 169 000 885 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06324/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
09/24 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Zvoneček 65471776 spolek 2298502 centra denních služeb 900 000 447 000 338 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06456/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
9293287 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 500 000 323 000 244 000
09/24 souhrn   1 400 000 770 000 582 000
10/24 Krystal Help, z. ú. 26598086 ústav 7816835 kontaktní centra 700 000 683 000 517 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 08115/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
1153561 odborné sociální poradenství 230 000 225 000 170 000
1336555 terénní programy 230 000 221 000 167 000
10/24 souhrn   1 160 000 1 129 000 854 000
11/24 Spolu pro rodinu, z. s. 26642638 spolek 1252071 terénní programy 365 000 365 000 276 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06956/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
5196788 odborné sociální poradenství 737 000 737 000 558 000
5716379 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 041 000 1 041 000 788 000
8730020 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 474 000 474 000 358 000
11/24 souhrn   2 617 000 2 617 000 1 980 000
12/24 Medela-péče o seniory, o. p. s. 02141531 obecně prospěšná společnost 4929112 domovy se zvláštním režimem 1 300 000 1 300 000 984 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06303/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
7380125 domovy se zvláštním režimem 2 100 000 2 100 000 1 590 000
12/24 souhrn   3 400 000 3 400 000 2 574 000
13/24 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s. 26640601 spolek 8717410 služby následné péče 600 000 533 000 403 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06834/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
14/24 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. 70100691 spolek 9826431 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 268 000 268 000 202 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07686/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
8278408 terénní programy 810 000 810 000 613 000
14/24 souhrn   1 078 000 1 078 000 815 000
16/24 Domov Vesalius, z. ú. 08344078 ústav 8628750 domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 418 000 1 255 000 950 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 05015/2021/SOC ze dne 28. 12. 2021, ve znění pozdějších dodatků
5654093 odlehčovací služby 118 000 111 000 84 000
16/24 souhrn   1 536 000 1 366 000 1 034 000
17/24 ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. 00537675 spolek 2522171 odborné sociální poradenství 305 000 305 000 230 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07695/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
18/24 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost 2150312 terénní programy 258 000 258 000 195 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
3770634 terénní programy 372 000 372 000 281 000
3953424 terénní programy 678 000 678 000 513 000
4597810 odborné sociální poradenství 528 000 528 000 399 000
5758100 kontaktní centra 339 000 339 000 256 000
7590883 kontaktní centra 252 000 252 000 190 000
18/24 souhrn   2 427 000 2 427 000 1 834 000
19/24 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 1668225 domovy pro seniory 6 113 000 5 822 000 4 408 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 ve znění pozdějších dodatků
3823323 sociální rehabilitace 1 308 000 1 308 000 990 000
3883231 sociální rehabilitace 684 000 684 000 517 000
3894727 pečovatelská služba 1 980 000 1 980 000 1 499 000
4481980 centra denních služeb 633 000 615 000 465 000
5369461 terénní programy 677 000 633 000 479 000
5623457 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 456 000 427 000 323 000
6230469 domovy se zvláštním režimem 4 232 000 3 955 000 2 994 000
7635104 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 918 000 858 000 649 000
7710238 odlehčovací služby 486 000 486 000 368 000
8409096 odlehčovací služby 900 000 899 000 680 000
9210617 odborné sociální poradenství 589 000 561 000 424 000
19/24 souhrn   18 976 000 18 228 000 13 796 000
20/24 Vila Vančurova, o. p. s. 02250152 obecně prospěšná společnost 3834335 domovy pro seniory 1 389 000 1 389 000 1 051 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
7847664 domovy se zvláštním režimem 2 107 000 1 388 000 1 051 000
5569421 odlehčovací služby 59 000 59 000 44 000
20/24 souhrn   3 555 000 2 836 000 2 146 000
21/24 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná 00426458 spolek 2598581 domovy pro seniory 950 000 950 000 719 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06437/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
22/24 Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s. 28659392 obecně prospěšná společnost 5355244 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 640 000 640 000 484 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020, ve znění pozdějších dodatků
3072329 krizová pomoc 666 000 623 000 471 000
4550261 pečovatelská služba 685 000 640 000 484 000
7533402 odborné sociální poradenství 1 038 000 1 002 000 758 000
2009812 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 540 000 1 540 000 1 166 000
4594167 domy na půl cesty 380 000 380 000 287 000
22/24 souhrn   4 949 000 4 825 000 3 650 000
23/24 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. 68145209 obecně prospěšná společnost 2355270 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 484 000 484 000 366 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06966/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
3256866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 908 000 908 000 687 000
5344963 odborné sociální poradenství 362 000 362 000 274 000
9760673 terénní programy 570 000 570 000 431 000
23/24 souhrn   2 324 000 2 324 000 1 758 000
24/24 Podané ruce – osobní asistence 70632596 spolek 9781801 osobní asistence 11 345 000 11 345 000 8 590 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07096/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
25/24 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 1720675 sociální rehabilitace 1 071 000 1 071 000 811 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
2280231 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 270 000 1 270 000 961 000
4004387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 101 000 1 101 000 833 000
6583055 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 560 000 1 560 000 1 181 000
8251178 odborné sociální poradenství 971 000 971 000 735 000
25/24 souhrn   5 973 000 5 973 000 4 521 000
26/24 Charita sv. Martina 04872461 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 9532032 pečovatelská služba 600 000 541 000 409 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07665/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
27/24 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek 3151466 osobní asistence 5 535 000 5 535 000 4 191 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 912 000 912 000 690 000
6458001 odborné sociální poradenství 324 000 324 000 245 000
9351981 odlehčovací služby 367 000 367 000 277 000
5187674 odborné sociální poradenství 248 000 248 000 187 000
27/24 souhrn   7 386 000 7 386 000 5 590 000
28/24 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 1271980 domovy se zvláštním režimem 2 000 000 2 000 000 1 514 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
1437997 denní stacionáře 1 600 000 1 600 000 1 211 000
1603271 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 000 000 1 000 000 757 000
2217381 azylové domy 1 500 000 1 500 000 1 135 000
2225555 domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 300 000 1 300 000 984 000
2434027 denní stacionáře 2 000 000 2 000 000 1 514 000
2604518 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 000 000 2 000 000 1 514 000
2617969 azylové domy 2 200 000 2 200 000 1 665 000
2793900 azylové domy 2 000 000 1 929 000 1 460 000
2823001 podpora samostatného bydlení 2 000 000 1 640 000 1 241 000
2915748 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 000 000 1 000 000 757 000
3017245 denní stacionáře 1 700 000 1 372 000 1 038 000
3056248 domovy pro seniory 4 500 000 4 500 000 3 407 000
3091238 azylové domy 1 000 000 1 000 000 757 000
3320783 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 000 000 2 000 000 1 514 000
4316714 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 400 000 2 353 000 1 781 000
4382973 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 100 000 1 100 000 832 000
4512437 sociálně terapeutické dílny 1 000 000 1 000 000 757 000
4734974 domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 000 000 1 000 000 757 000
5423787 azylové domy 1 300 000 1 300 000 984 000
6083685 sociální rehabilitace 1 000 000 1 000 000 757 000
6624329 sociálně terapeutické dílny 900 000 900 000 681 000
6790253 chráněné bydlení 1 000 000 979 000 741 000
7185364 chráněné bydlení 1 000 000 1 000 000 757 000
8137644 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 200 000 2 200 000 1 665 000
8420462 sociální rehabilitace 900 000 900 000 681 000
8467500 sociální rehabilitace 1 200 000 1 200 000 908 000
8994387 azylové domy 3 000 000 2 480 000 1 877 000
9243486 denní stacionáře 1 400 000 1 400 000 1 060 000
9954562 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 200 000 1 200 000 908 000
9997343 denní stacionáře 1 600 000 1 600 000 1 211 000
28/24 souhrn   50 000 000 48 653 000 36 825 000
29/24 Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. 09276181 ústav 6378079 domovy se zvláštním režimem 1 580 000 1 502 000 1 137 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 08315/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
30/24 Adámkova vila, Osobní asistence, z. ú. 09693424 ústav 6445984 osobní asistence 590 000 535 000 405 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 05051/2021/SOC ze dne 29. 12. 2021
31/24 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 1435872 pečovatelská služba 1 947 000 1 947 000 1 474 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
9602799 pečovatelská služba 708 000 708 000 536 000
3342196 denní stacionáře 568 000 568 000 430 000
1024537 týdenní stacionáře 735 000 735 000 556 000
2706942 odlehčovací služby 226 000 226 000 171 000
31/24 souhrn   4 184 000 4 184 000 3 167 000
32/24 Péče srdcem, z. ú. 04629531 ústav 6137593 osobní asistence 1 576 000 1 576 000 1 193 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06441/2020/SOC ze dne 15. 10. 2020
33/24 KAFIRA, o. p. s. 26588773 obecně prospěšná společnost 3459300 sociální rehabilitace 944 000 944 000 714 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků
3406829 sociální rehabilitace 510 000 510 000 386 000
1440607 sociální rehabilitace 521 000 521 000 394 000
33/24 souhrn   1 975 000 1 975 000 1 494 000
35/24 MENS SANA, z. ú. 65469003 ústav 5979763 chráněné bydlení 1 103 000 1 103 000 835 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06350/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
36/24 Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o. p. s. 01816675 obecně prospěšná společnost 4369453 denní stacionáře 1 200 000 1 076 000 814 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06345/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
37/24 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 2646941 pečovatelská služba 1 965 000 1 965 000 1 487 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
8272919 chráněné bydlení 1 620 000 1 620 000 1 226 000
7235838 chráněné bydlení 1 545 000 840 000 636 000
8521161 denní stacionáře 939 000 890 000 673 000
2959003 odborné sociální poradenství 1 086 000 636 000 481 000
5374830 denní stacionáře 1 102 000 1 102 000 834 000
37/24 souhrn   8 257 000 7 053 000 5 337 000
38/24 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost 3690914 domovy pro seniory 1 250 000 1 250 000 946 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
1023545 domovy pro seniory 1 250 000 1 250 000 946 000
2723929 domovy pro seniory 1 500 000 1 500 000 1 135 000
9616345 domovy pro seniory 2 000 000 2 000 000 1 514 000
38/24 souhrn   6 000 000 6 000 000 4 541 000
39/24 JINAK, z. ú. 01606085 ústav 9646331 podpora samostatného bydlení 976 000 976 000 739 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
7699199 podpora samostatného bydlení 669 000 669 000 506 000
3698190 podpora samostatného bydlení 470 000 470 000 355 000
2789051 podpora samostatného bydlení 188 000 188 000 142 000
1717547 sociálně terapeutické dílny 99 000 99 000 74 000
39/24 souhrn   2 402 000 2 402 000 1 816 000
40/24 Vzájemné soužití, o. p. s. 65497996 obecně prospěšná společnost 9029716 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 117 000 1 065 000 806 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06829/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
4221164 odborné sociální poradenství 667 000 635 000 480 000
3687518 terénní programy 1 679 000 1 641 000 1 242 000
1827220 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 958 000 896 000 678 000
8803706 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 933 000 872 000 660 000
40/24 souhrn   5 354 000 5 109 000 3 866 000
41/24 PRAPOS, z. s. 27011283 spolek 8621793 centra denních služeb 520 000 471 000 356 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06953/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
42/24 OPEN HOUSE, o. p. s. 70645671 obecně prospěšná společnost 8846615 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 800 000 636 000 481 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06457/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
5923005 terénní programy 400 000 267 000 202 000
5144453 terénní programy 400 000 284 000 215 000
42/24 souhrn   1 600 000 1 187 000 898 000
43/24 "Máš čas?", z. s. 26584344 spolek 7075078 nízkoprahová denní centra 400 000 400 000 302 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06539/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
44/24 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 1540602 pečovatelská služba 550 000 550 000 416 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07653/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
8049254 denní stacionáře 300 000 300 000 227 000
7877713 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 310 000 278 000 210 000
6416850 domovy se zvláštním režimem 1 670 000 1 519 000 1 150 000
44/24 souhrn   2 830 000 2 647 000 2 003 000
45/24 Krizové centrum Ostrava, z. s. 22735283 spolek 9861220 krizová pomoc 3 726 000 3 726 000 2 821 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06891/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
46/24 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek 1457315 noclehárny 343 000 343 000 259 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků
1461792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 632 000 632 000 478 000
1483365 terénní programy 481 000 481 000 364 000
1746734 terénní programy 294 000 294 000 222 000
1946534 domovy se zvláštním režimem 2 642 000 2 642 000 2 000 000
2004679 nízkoprahová denní centra 514 000 514 000 389 000
2053217 noclehárny 654 000 654 000 495 000
2347976 domovy se zvláštním režimem 6 063 000 6 063 000 4 591 000
3553396 terénní programy 3 001 000 3 001 000 2 272 000
3573576 noclehárny 990 000 990 000 749 000
3588365 nízkoprahová denní centra 741 000 741 000 561 000
3626997 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 124 000 124 000 93 000
3716757 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 593 000 593 000 449 000
3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 748 000 748 000 566 000
3730898 terénní programy 561 000 561 000 424 000
4023688 služby následné péče 737 000 737 000 558 000
4411471 nízkoprahová denní centra 287 000 287 000 217 000
4502063 noclehárny 627 000 627 000 474 000
4714749 azylové domy 3 479 000 3 479 000 2 634 000
4862422 noclehárny 452 000 452 000 342 000
5019603 terénní programy 421 000 421 000 318 000
5069181 služby následné péče 1 563 000 1 563 000 1 183 000
5180673 terénní programy 772 000 772 000 584 000
5566615 terénní programy 708 000 708 000 536 000
5842445 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 634 000 634 000 480 000
5913318 terénní programy 632 000 632 000 478 000
6252968 terénní programy 745 000 745 000 564 000
6317306 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 811 000 811 000 614 000
6695046 noclehárny 656 000 656 000 496 000
6924546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 085 000 2 085 000 1 578 000
8990475 domovy se zvláštním režimem 2 072 000 2 072 000 1 569 000
9583580 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 560 000 560 000 424 000
9888745 terénní programy 149 000 149 000 112 000
46/24 souhrn   35 771 000 35 771 000 27 073 000
47/24 Charita Třinec 49591215 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 1760507 osobní asistence 3 840 000 3 658 000 2 769 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06349/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
48/24 ARKA CZ, z. s. 26673045 spolek 3561786 odborné sociální poradenství 438 000 438 000 331 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06274/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
8243517 služby následné péče 124 000 124 000 93 000
1109069 terénní programy 840 000 840 000 636 000
48/24 souhrn   1 402 000 1 402 000 1 060 000
49/24 Asociace TRIGON, o. p. s. 27027686 obecně prospěšná společnost 6905831 chráněné bydlení 1 413 000 1 413 000 1 069 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06521/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
1107267 sociální rehabilitace 1 514 000 1 514 000 1 146 000
49/24 souhrn   2 927 000 2 927 000 2 215 000
50/24 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek 9773154 odborné sociální poradenství 691 000 646 000 489 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
9692583 služby následné péče 364 000 347 000 262 000
4322409 služby následné péče 331 000 316 000 239 000
8008136 odborné sociální poradenství 216 000 202 000 152 000
4889012 služby následné péče 304 000 284 000 215 000
2799492 odborné sociální poradenství 343 000 321 000 243 000
3165144 služby následné péče 342 000 319 000 241 000
2826903 odborné sociální poradenství 181 000 170 000 128 000
5689352 služby následné péče 229 000 214 000 162 000
50/24 souhrn   3 001 000 2 819 000 2 131 000
51/24 Charita sv. Alexandra 26520788 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 7726666 odborné sociální poradenství 414 000 414 000 313 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07095/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
8696326 chráněné bydlení 1 035 000 1 035 000 783 000
51/24 souhrn   1 449 000 1 449 000 1 096 000
52/24 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost 28565029 obecně prospěšná společnost 3371975 denní stacionáře 342 000 342 000 258 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06540/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
53/24 Slunce v dlani, o. p. s. 26877295 obecně prospěšná společnost 3512159 osobní asistence 1 554 000 1 554 000 1 176 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06970/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
54/24 Futra z. s. 67339018 spolek 3838899 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 480 000 480 000 363 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06439/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
9077964 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 477 000 477 000 361 000
54/24 souhrn   957 000 957 000 724 000
55/24 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 4881535 pečovatelská služba 1 594 000 1 594 000 1 207 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06348/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
4409186 denní stacionáře 1 369 000 1 369 000 1 036 000
55/24 souhrn   2 963 000 2 963 000 2 243 000
56/24 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 1751857 domovy pro seniory 1 430 000 1 362 000 1 031 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
2127435 odlehčovací služby 660 000 628 000 475 000
1785782 nízkoprahová denní centra 354 000 346 000 262 000
4767754 noclehárny 762 000 720 000 545 000
8857480 odborné sociální poradenství 378 000 360 000 272 000
9538869 domovy pro seniory 1 458 000 1 363 000 1 032 000
56/24 souhrn   5 042 000 4 779 000 3 617 000
57/24 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. 4666129 domovy pro seniory 1 704 000 1 623 000 1 229 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020, ve znění pozdějších dodatků
2315508 domovy pro seniory 3 204 000 2 994 000 2 267 000
3415571 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 723 000 689 000 521 000
8418036 odborné sociální poradenství 552 000 526 000 398 000
1449464 pečovatelská služba 2 142 000 2 080 000 1 575 000
3710726 osobní asistence 1 673 000 1 593 000 1 206 000
1304507 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 615 000 598 000 452 000
2409489 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 610 000 581 000 439 000
2209485 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 247 000 0 0 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku IX. odst. 9. Podmínek programu (nedodržena podmínka programu – nebyla vyplacena dotace na danou sociální službu pro rok 2023 v rámci řádného kola dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu)
57/24 souhrn   11 470 000 10 684 000 8 087 000  
58/24 Nestátní denní zařízení DUHA, o. p. s. 27778584 obecně prospěšná společnost 7787458 centra denních služeb 800 000 506 000 383 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07094/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
59/24 Bunkr, o. p. s. 26617013 obecně prospěšná společnost 8883344 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 550 000 550 000 416 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06895/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
7435832 terénní programy 400 000 398 000 301 000
4442192 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 550 000 501 000 379 000
3015065 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 600 000 582 000 440 000
59/24 souhrn   2 100 000 2 031 000 1 536 000
60/24 Spolek Tulipán 70623589 spolek 8057815 odborné sociální poradenství 100 000 100 000 75 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07591/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
61/24 AlFi, z. s. 02801426 spolek 6431660 raná péče 650 000 487 000 368 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06851/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
9162280 odlehčovací služby 600 000 444 000 336 000
61/24 souhrn   1 250 000 931 000 704 000
62/24 Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o. p. s. 25910558 obecně prospěšná společnost 7703777 domovy pro seniory 606 000 606 000 458 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06908/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
63/24 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z. s. 02474964 spolek 2406866 centra denních služeb 420 000 420 000 318 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07834/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
64/24 ITY, z. s. 01821351 spolek 5948525 odlehčovací služby 160 000 138 000 104 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06414/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
65/24 Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem", o. p. s. 47812052 obecně prospěšná společnost 6399348 kontaktní centra 407 000 357 000 270 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 07694/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
66/24 EUROTOPIA.CZ, o. p. s. 25852345 obecně prospěšná společnost 1212495 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 615 000 603 000 456 000 Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku XI. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu ev. č. 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků
1515547 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 295 000 282 000 213 000
1903454 terénní programy 129 000 129 000 97 000
2497213 odborné sociální poradenství 53 000 50 000 37 000
2514736 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 375 000 375 000 283 000
4321462 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 832 000 828 000 626 000
6743224 odborné sociální poradenství 513 000 502 000 380 000
6898771 odborné sociální poradenství 226 000 211 000 159 000
66/24 souhrn   3 038 000 2 980 000 2 251 000
Celkem         272 801 000 264 117 000 199 869 000    
Neposkytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2024
Číslo žádosti Název žadatele IČO Právní forma žadatele Identifikátor sociální služby Druh sociální služby Požadovaná výše návratné finanční výpomoci (v Kč) Důvod neposkytnutí návratné finanční výpomoci
15/24 Romodrom o.p.s. 26537036 obecně prospěšná společnost 6059705 terénní programy 670 000 nedodržena podmínka programu – žadatel nepodal žádost o dotaci pro rok 2024 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.