Menu

Výsledky programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. 3. 2023 usnesením č. 11/1162 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací, o pořadníku náhradních žadatelů a o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023.

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů
53/23 KPVP 2/23 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE JE NAŠÍ PRIORITOU! 8840509 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06205/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 ve znění pozdějšího dodatku 40 000 75,00 30 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 30
02/23 KPVP 3/23 ANULIKA z.s. 01170163 spolek Podpora péče v roce 2023 125 000 80,00 100 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 29
04/23 KPVP 6/23 MELIVITA s.r.o. 05012538 společnost s ručením omezeným Svačíme chytře v roce 2023 998 000 30,06 300 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 29
07/23 KPVP 2/23 Centrum Anabell, z. ú. 26606518 ústav Peer-konzultace v Anabell Ostrava II. 289 008 69,20 200 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 29
25/23 KPVP 4/23 UnikaCentrum, z.ú. 25902148 ústav Specializovaná doprava pro osoby se zdravotním postižením v Karviné a okolí 425 600 46,99 200 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 29
55/23 KPVP 2/23 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Podpora svépomocných skupin při ANIMA VIVA z.s. s aktivním zapojením PEERů v roce 2023 161 800 61,80 100 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 29
01/23 KPVP 1/23 ADAM – autistické děti a my, z.s. 22867368 spolek Rodičovské skupiny s odbornou podporou a individuální odbornou podporou pro rodinu 300 000 33,33 100 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 28
03/23 KPVP 1/23 ANULIKA z.s. 01170163 spolek Podpora rodin se svalovými onemocněními v roce 2023 125 000 80,00 100 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 28
22/23 KPVP 5/23 Charita sv. Alexandra 26520788 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Target – podporované zaměstnávání 437 640 45,70 200 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 28
24/23 KPVP 6/23 Prádelna PRAPOS s.r.o. 04537386 společnost s ručením omezeným Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v prádelně v Havířově 2 436 000 12,32 300 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 28
38/23 KPVP 6/23 FOKUS – Opava, z.s. 26990881 spolek Práce patří k životu VI. 2 052 000 14,62 300 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 28
39/23 KPVP 6/23 PUNTIK s.r.o. 04319192 společnost s ručením omezeným Jedeme dál! 3 915 000 5,95 233 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 28
44/23 KPVP 5/23 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Podporované zaměstnávání 287 000 69,69 200 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 28
09/23 KPVP 6/23 1. Jinačí s.r.o. 07219733 společnost s ručením omezeným Vaříme v Krnově 457 650 23,38 107 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 27
14/23 KPVP 2/23 MENS SANA, z.ú. 65469003 ústav PROLOMENÍ TICHA – OSTRAVSKÉ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 280 000 35,71 100 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 27
33/23 KPVP 2/23 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Osvěta a možnosti podpory v rozhodování jako cesta k normálnímu životu JINAK 107 080 79,85 85 500 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 27
42/23 KPVP 1/23 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Už NE v jednom kolotoči 115 000 78,26 90 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 27
43/23 KPVP 2/23 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Odborné aktivity v rámci EDH Ostrava 100 000 80,00 80 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 27
45/23 KPVP 1/23 AlFi, z.s. 02801426 spolek AlFi tábory 2023 9162280 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06851/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 ve znění pozdějšího dodatku 178 400 56,05 100 000 neinvestiční 1. 2. – 31. 10. 2023 27
05/23 KPVP 4/23 PRAPOS, z.s. 27011283 spolek Přeprava osob s handicapem 2023 519 000 38,54 200 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 26
06/23 KPVP 1/23 ADAM – autistické děti a my, z.s. 22867368 spolek Specializovaný pobyt pro děti s autismem 126 100 79,30 100 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 26
19/23 KPVP 2/23 Spirála Ostrava, z.ú. 29451736 ústav Setkání spolu 4298794 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06582/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 ve znění pozdějšího dodatku 128 000 76,56 98 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 26
20/23 KPVP 2/23 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Zrakově postižení mezi námi-osvětové akce v roce 2023 v Opavě a okolí 4508339 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020 ve znění pozdějšího dodatku 125 000 80,00 100 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 26
27/23 KPVP 3/23 Charita Třinec 49591215 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pomoc pro pečující s Charitou Třinec 108 800 79,78 86 800 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 26
40/23 KPVP 4/23 Cesta bez barier, spolek 04419243 spolek Alternativní doprava 400 000 50,00 200 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 26
48/23 KPVP 6/23 MENS SANA, z.ú. 65469003 ústav Pracuji i s nemocí duše! 536 232 49,98 268 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 26
49/23 KPVP 2/23 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Zrakově postižení mezi námi-osvětové akce v roce 2023 v Ostravě a okolí 3459300 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020 ve znění pozdějšího dodatku 125 000 80,00 100 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 26
51/23 KPVP 2/23 SEN plus, z. s. 68308931 spolek SEN plus – Osvětové aktivity, besedy a workshopy pro osoby s ZP – 2023 56 300 75,13 42 300 neinvestiční 1. 2. – 31. 12. 2023 26
56/23 KPVP 6/23 Duša ZEmě, z.s. 08134413 spolek Šiška 1 163 000 14,27 166 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 26
11/23 KPVP 1/23 Centrum náhradní rodinné péče a sociálních služeb ARCADA, z.s. 04939565 spolek Nácvik v tréninkovém bytě 125 000 80,00 100 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 26
12/23 KPVP 6/23 Prádelna PRAPOS s.r.o. 04537386 společnost s ručením omezeným Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v prádelně v Ostravě 4 633 000 6,48 300 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 25
30/23 KPVP 4/23 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Taxík Maxík 400 000 50,00 200 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 25
32/23 KPVP 1/23 ADRA, o.p.s. 61388122 společnost s ručením omezeným Příměstský tábor pro děti s poruchou autistického spektra 47 600 73,53 35 000 neinvestiční 1. 1. – 30. 9. 2023 25
10/23 KPVP 1/23 Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, z.s. 01715640 spolek Asociace podporuje rodiny 125 000 62,72 78 400 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 25
    Celkem               5 000 000      
Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023
Poř. č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 37/23 KPVP 6/23 BOTUMY s.r.o. 06279333 společnost s ručením omezeným Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY 3 789 868 7,92 300 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 24 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 16/23 KPVP 2/23 MENS SANA, z.ú. 65469003 ústav Podpora osob s duševním onemocněním prostřednictvím peer konzultantů 355 784 56,21 200 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 24 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 18/23 KPVP 6/23 Spirála Ostrava, z.ú. 29451736 ústav Pracujeme se Spirálou 1 300 000 23,08 300 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 24 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
4. 28/23 KPVP 2/23 Charita Frýdek‑Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Duše na dlani 3883231 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 ve znění pozdějšího dodatku 48 000 79,17 38 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 24 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
5. 34/23 KPVP 1/23 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Za novými zážitky 125 000 80,00 100 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 24 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
6. 50/23 KPVP 6/23 VIZ – CENTRUM "spolek" 26658437 spolek Podpora udržitelnosti služeb prádelenského provozu VIZ-CENTRUM 472 600 50,00 86 300 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
150 000 investiční
7. 41/23 KPVP 6/23 Družstvo NAPROTI 28635574 družstvo Podpora udržitelnosti výroby a služeb sociálního podniku Družstva NAPROTI 600 000 50,00 300 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 22 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
8. 52/23 KPVP 6/23 AREVAL s.r.o. 06626530 společnost s ručením omezeným Spolu vyrábíme, tvoříme, pracujeme. 419 000 49,88 209 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 22 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
9. 23/23 KPVP 1/23 Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. 01417495 spolek Edukační aktivity KCO-MSK 330 000 22,73 75 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
10. 29/23 KPVP 3/23 Charita Frýdek‑Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Podpora pečujících osob 460 000 21,74 100 000 neinvestiční 1. 1. – 31. 12. 2023 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
      Celkem               1 858 300        
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Odůvodnění neposkytnutí dotace
54/23 KPVP 3/23 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Podpora pečujících osob Charitou Jablunkov II. 79 000 79,75 63 000 Vyřazeno z formálního hlediska, žadatel použil neplatný formulář – nákladový rozpočet.
47/23 KPVP 2/23 Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. 70856478 spolek Destigmatizace osob se zdravotním postižením 96 000 76,46 73 400 Vyřazeno z formálního hlediska, žadatel použil neplatný formulář – nákladový rozpočet.
35/23 KPVP 6/23 Charita sv. Alexandra 26520788 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Chráněné dílny Charity sv. Alexandra 578 300 51,88 300 000 Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, nedodržena procentní spoluúčast poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.