Menu

Inovace nemusí být jen dominantou průmyslu. Ve Francii se o tom přesvědčili účastníci mezinárodního projektu

Fakt, že inovace nejsou jen dominantou průmyslu a že ve Francii je nedostatek pracovníků v sociálních a zdravotních službách opravdu palčivým problémem, zjistili partneři čtyř evropských regionů během odborné stáže v rámci projektu Supporting attractiveness of health and social care professions in regions (zkr. SHAKER) financovaného z programu ERASMUS+.

Díky této stáži, která se uskutečnila v týdnu od 14. března 2022 v Metz a Nancy ve Francii, měli účastníci příležitost nejenom se seznámit se základními charakteristikami francouzského vzdělávacího systému zdravotnických a sociálních oborů, ale také navštívit vzdělávací instituce, které se odborné přípravě těchto potřebných profesionálů věnují. Ve výcvikovém centru Alaji v Metz, která působí v oblasti socioprofesní integrace a dalšího vzdělávání, měli účastníci stáže možnost vyzkoušet inovativní pomůcky, které simulují různé nemoci, zdravotní omezení a projevy stárnutí. Ošetřujícímu personálu tak napomáhají pochopit, jak se jejich klienti cítí a jaké jsou jejich limity v běžných každodenních činnostech. Mezi takové pomůcky patří například rukavice simulující Parkinsonovu chorobu, různé typy brýlí demonstrující oční vady, zátěžové tělesné pomůcky, jež dávají pocítit omezení v pohybu a rovněž speciální brýle pro virtuální realitu, pomocí nichž se budoucí pracovník učí správně pečovat o klienta díky možnosti voleb prostředí a různých typů pacientů.

Inovace nemusí být jen dominantou průmyslu. Ve Francii se o tom přesvědčili účastníci mezinárodního projektu

Jelikož je nedostatek těchto pracovníků na trhu práce ve Francii v současné době celospolečenským problémem, představili partneři z krajského úřadu regionu Grand Est systém propagace a nástrojů, prostřednictvím kterých se snaží zmíněné obory ukázat francouzské společnosti jako atraktivní, smysluplné, ale zejména potřebné. K této propagaci je aktuálně využívána zejména etablovaná spolupráce s regionálními partnery především job centry, úřady práce, profesními platformami a dalšími. Mezi realizovanými formami propagace byly zmiňovány příklady dobré praxe formou rozhovorů s lidmi, kteří se pro tato povolání již rozhodli nebo se v pozdějším věku rozhodli svoji původní profesi změnit. Ke sdílení dobrých zkušeností jsou také využívány velmi oblíbené sociální sítě. Novinkou je pak zapojení influencerů, kteří na těchto sítích působí.

Inovace nemusí být jen dominantou průmyslu. Ve Francii se o tom přesvědčili účastníci mezinárodního projektu

Proč nejsou tyto obory mladými lidmi, rozhodujícími se o budoucím povolání, vnímány jako atraktivní? Co je potřeba udělat pro to, aby lidé v těchto profesích našli osobní uplatnění a vyplnili mezery na trhu práce? Jaké další motivační nástroje by mohly být pro zvýšení atraktivity použity? Jaké změny ve vzdělávacím a profesním sytému by bylo potřeba provést, aby se nedostatek pracovníků v těchto profesích do budoucna minimalizoval? Na tyto a mnoho dalších otázek se snaží členové projektového týmu z Francie, České republiky, Polska a Nizozemí v průběhu projektu SHAKER nalézt odpovědi.

Video ze stáže

logo Erasmus Shaker

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.