Menu

Jak pomoci dětem vypořádat se s následky doby covidové

Projekt s názvem ME-Health je ve své plné realizaci. Prostřednictvím krátkodobých odborných stáží zaměřených na výměnu zkušeností k řešení post‑covidové krize mládeže v jednotlivých partnerských regionech, se budou sumarizovat všechny zjištěné problémy a následně předkládat návrhy na jejich řešení.

Těchto aktivit se účastní nejen čeští, francouzští, nizozemští, rakouští a polští partneři (jedná se zejména o zástupce regionálních úřadů, partnerských středních škol a psychologických poraden).

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+.

6. – 10. 2. 2023 se realizovala druhá projektová aktivita v Polském Lublinu:

Projektový den v polském Lublinu

V prvním pracovním dni této aktivity byl představen vzdělávací systém v Polsku a regionální kompetence v oblasti vzdělávání, včetně podpory mladých lidí během pandemie. Dále pokračovaly prezentace Národní formy podpory mladých lidí během pandemie v Polsku a představení projektu studentkou psychologie poMOC MŁODYCH – iniciativa studentů a Psychologického institutu na pomoc mladým lidem během pandemie.

Zároveň byl zrealizován workshop případových studií a práce ve skupinách k modelovým situacím s využitím programů a zkušeností v oblastí psychologické podpory pro mladé lidi během a po epidemii koronaviru. Součásti stáže byla také představení a návštěva veřejné zdravotnické instituce Neuropsychiatrické nemocnice pojmenované po prof. Mieczysławu Kaczyńskimu a Neuropsychiatrické nemocnice.

Diskuze s žáky základní školy Jana Pavla II. v polském Lublinu

Následující projektový den se uskutečnil za účasti zástupců základní školy Jana Pavla II. (ZŠ o kapacitě přibližně 1300 žáků), kteří prezentovali psychologické a pedagogické problémy žáků v důsledku krize COVID-19. Během diskuze představili učitelé digitální nástroje, kterými podporovali žáky při řešení problémů. Součásti byla i prohlídka areálu školy, účast na výuce anglického jazyka a setkání s žáky, kteří prezentovali rozvoj talentu jako nástroje ke zmírnění psychických problémů. Zároveň proběhnul kulatý stůl se žáky základní školy, kteří se podělili o své zkušenosti, jak se vyrovnali s obtížemi, kterým čelili během pandemie.

Součásti této projektové aktivity byla i návštěva Centra kliniky č. 2 a č. 4 v Lublinu, kde se účastníci seznámili s chodem těchto institucí a jejich fungováním, a pedagogicko-psychologickým poradentstvím, které poskytují. Součástí kliniky je i Centrum mládeže “BAOBAB”, které poskytovalo poradenství v sociální oblasti během epidemie COVID-19 a v současné době také poradenství spojené zejména s uprchlickou krizí způsobenou válkou na Ukrajině. S podporou uvedené problematiky pomáhá v polském Lublinu rovněž iniciativa Spilno, s jejíž činností se všichni partneři projektu taktéž seznámili.

Během stáže probíhala opět práce na další kapitole Příručky dobré praxe. Součástí aktivity bylo také vyplnění evaluačního dotazníku. Za Moravskoslezský kraj se této zahraniční projektové aktivity v Lublinu účastnili zástupci z odboru zdravotnictví a 2 příspěvkových organizací zřizovaných krajem – Gymnázia J. Božka v Českém TěšíněPedagogicko-psychologické poradny v Bruntále.

10. – 14. 10. 2022 proběhla první projektová aktivita v Rakouském Grazu:

První projektová aktivita v Rakouském Grazu

V prvním pracovním dni byla představena prezentace rady Štýrska, práce jejich školních psychologů a prezentován systém psychologické podpory. Dále pokračovaly prezentace zúčastněných partnerů za jednotlivé země, a to za oblast školství, center psychologické a pedagogické podpory a oblast samospráv. Diskuze byla zaměřena na globální problémy vzděláváni mladých lidí během covidové pandemie s přetrvávajícími následky jak v oblasti vzdělávací, psychologické, tak i sociální.

Následující pracovní den se uskutečnil kulatý stůl, kde zástupci škol z Grazu prezentovali speciální programy v oblasti psychologické podpory, včetně problémových oblastí s akcentem na multikulturní problematiku. Pokračovaly návštěvy v ,,The Talent Center" a návštěva školy VS Frauental. Během těchto návštěv měli účastníci možnost se seznámit s běžnými podmínkami chodu těchto institucí, blíže porozumět jejich fungování a následně vést diskuzi k problémům, se kterými se musí potýkat včetně prezentace nástrojů, jenž v současné době používají pro zvýšení atraktivity dotčených profesí.

Projekt ME‑Health v rakouském Grazu

V rámci závěrečného projektového workshopu probíhaly práce ve skupinách se zaměřením na prezentace a diskuze k hlavním aspektům krátkodobé stáže. Cílem této aktivity bylo zmapovat problémy ve 3 klíčových oblastech (vzdělávací, psychologická a sociální) ve věkové kategorii mládeže mezi 11 až 15 lety dle jednotlivých vzdělávacích systémů partnerských zemí. Rovněž probíhala práce na první kapitole ,,Příručky dobré praxe" a na úplný závěr účastníci vyplnili evaluační dotazník.

Za Moravskoslezský kraj se této zahraniční pracovní cesty zúčastnil 1 zástupce z odboru zdravotnictví. Dále pak 2 pedagogičtí pracovníci zastupující Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p. o. a 2 zástupci z Pedagogicko-psychologické poradny, Bruntál, p. o.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.