Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Moravskoslezský kraj z peněz EU zrekonstruoval v Ostravě ulici Orlovská

logo MMR

Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská“, reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010030, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Předmětem projektu byla rekonstrukce komunikace II. třídy II/470 Ostrava, ul. Orlovská, vymezená křižovatkou se silnicí II/477, II/647 (ul. Bohumínská a Muglinovská) a křižovatkou s ul. Záblatská. Rekonstrukce spočívala v obnově ložných a obrusných vrstev vozovky s provedením recyklace stávajících asfaltových vrstev vozovky, vodorovné dopravní značení bylo obnoveno v plném rozsahu. Stavební práce trvaly od dubna do července 2019. Délka zrekonstruované komunikace je 2,845 km. Smlouva o poskytnutí dotace byla s Ministerstvem pro místní rozvoj uzavřena v dubnu 2019. Výše poskytnuté dotace ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu činí 90 % z celkových uznatelných nákladů.

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění a modernizaci úseku silnice II. třídy v Moravskoslezském kraji, rekonstrukci propustků, odstranění závad ve sjízdnosti, zlepšení celkového technického stavu vozovky, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zlepšení dopravního propojení v dané lokalitě.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.