Menu

Nizozemská provincie Gelderland – inspirativní region nejen pro cíle projektu SHAKER

V nizozemské provincii Gelderland se uskutečnila v pořadí již třetí krátkodobá stáž odborníků v rámci mezinárodního projektu SHAKER, jehož cílem je definovat způsoby, jak zlepšit atraktivitu zdravotnických a sociálních profesí.

Střední odborná škola Graffschap v nizozemském Doetinchemu

Ve dnech 17. – 19. května 2022 navštívili odborníci ze čtyř evropských regionů úřad provincie Gelderland, dvě střední školy, nemocnici, sociální podnik a akademii TZA (Technologická akademie pro zdravotní a sociální služby). Návštěvy ve školách a zdravotnických zařízeních byly pro účastníky stáže velmi inspirativní. V těchto organizacích převládá k zaměstnancům či žákům přístup založený na důvěře a zodpovědnosti. Není zde výjimečná práce na částečný úvazek či práce z domu. Pro mnohé z nás je to způsob odlišný, ale Nizozemsko je důkazem, že takový přístup funguje.

V provincii Gelderland pracuje ve zdravotnictví a sociálních službách 20 % produktivní populace a v budoucnu bude potřeba počet pracovníků navýšit. Obyvatelstvo tohoto regionu stárne a mladí lidé nespatřují v práci v těchto oblastech perspektivu. I přesto že provincie nemá v této oblasti formální kompetence, její vedení si tento problém uvědomuje a podporuje systematické změny, které by pomohly se s tímto nepříznivým vývojem vypořádat. Jde například o spolupráci s nadací SBB (Nadace pro spolupráci v oblasti odborného vzdělávání, odborné přípravy a trhu práce), regionálními výukovými centry, dále poskytování příspěvku jednotlivcům na další vzdělávání či umožnění práce na částečné úvazky, které lépe zohledňují individuální potřeby zaměstnanců.

Střední odborná škola ROC Rivor v nizozemském Tielu

Pokud však chceme zvýšit zájem o tyto obory, je potřeba začít již ve školách. Střední školy v Nizozemsku jsou, co do počtu žáků, mnohem početnější. Škola ROC Rivor ve městě Tiel, kterou účastníci navštívili, má přibližně 2.500 žáků a patří k těm nejmenším. Regionální střední odborné školy nabízejí velké množství různých studijních oborů. Pod jednou střechou zde najdete od ošetřovatele, přes instalatéra, účetního až po umělce. Celý systém je velmi flexibilní a žáci mají možnost změnit svůj obor během studia bez překážek. Každá regionální střední škola navíc disponuje svým vlastním poradenským a kariérovým centrem, které je nápomocno v případě, že žák čelí jakýmkoli studijním, sociálním, či zdravotním překážkám. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti, všichni mají stejný cíl, ale zvolit si můžou svou vlastní cestu, jak k tomuto cíli dojdou, záleží na jejich motivaci, možnostech a schopnostech. Učitel zde působí jako „kouč“ a využívání nejmodernějších technologií je běžnou součástí výuky, a to jak té teoretické, tak praktické. V rámci návštěvy střední odborné školy Graffschap v Doetinchemu diskutovali účastníci odborné stáže také se žáky, kteří přiznávají, že vzdělávání založené na samostatné práci a zodpovědnosti jednotlivce je mnohdy těžké, ale pro přípravu na budoucí povolání velmi efektivní a přínosné.

Technologické centrum TZA, Nizozemsko

Jako most mezi teoretickým a reálným prostředím pak působí Centrum TZA, jenž má za cíl přenášet nejnovější poznatky a moderní technologie do sociální a zdravotní péče. Technologie jsou našim výborným pomocníkem, ale dokážou nahradit to, co je charakteristické pro člověka jako živou bytost? Tedy empatii, altruismus, emoce? Sociální roboti můžou pomoci lidem při každodenních činnostech, je ale v pořádku, aby bylo to, co je pro lidský druh určující, zcela nahrazeno takovýmto strojem? I na takové otázky je potřeba v budoucnu hledat odpověď.

Poslední odborná stáž v rámci projektu SHAKER ("Podpora atraktivity zdravotnických a sociálních profesí v regionech") financovaného z programu Erasmus + se uskuteční v září tohoto roku v Ostravě. Partnery projektu jsou Moravskoslezský kraj, region Grand Est (Francie), Lublinské vojvodství (Polsko) a provincie Gelderland (Nizozemsko).

Tým projektu SHAKER před nemocnicí v Tielu
logo Erasmus Shaker

Video ze stáže

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.