koronaweb
Menu

logo plánování sociálních služeb

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit

  1. Podpora vybraných sociálních služeb
  2. Kontrola a evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu

1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

Kontaktní osoby

Ing. Kateřina Rusková
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 212
e-mail: katerina.ruskova@msk.cz

Mgr. Jitka Marková
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 762
e-mail: jitka.markova@msk.cz

Ing. Adéla Zapletalová
odbor sociálních věcí
referent pro ekonomické činnosti
tel.: 595 622 768
e-mail: adela.zapletalova@msk.cz

Celkové výdaje projektu

498 762 144 Kč

z toho dotace EU 423 917 222 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.