koronaweb
Menu

Proběhlo úvodní setkání Platformy pro bruselské programy

Hlavní myšlenkou nové platformy je vzájemná výměna zkušeností s přípravou a realizací projektů z bruselských komunitárních programů, které jsou dalším zajímavým finančním zdrojem pro náš region. Jedná se o dotační programy, kde se o finanční prostředky žádá přímo u Evropské komise (např. Horizon, LIFE). Inspirovali jsme se na jižní Moravě, kde podobné setkávání pod záštitou Jihomoravského inovačního centra už několik let úspěšně funguje. Díky této platformě se zvýšil počet úspěšných žádostí z bruselských programů a rádi bychom navázali na tuto dobrou praxi i v našem regionu. Rádi bychom díky pravidelnému setkávání zástupců a projektových manažerů regionálních organizací z různých sektorů podpořili vzájemné partnerství a spolupráci.

loga komunitárních programů

Úvodní setkání proběhlo on-line formou, a navzdory nemožnosti potkat se osobně hodnotili účastníci setkání jako přínosné. Na první setkání byli pozváni zástupci statutárních měst a univerzit. Byly jim představeny dotační možnosti, které bruselské programy nabízejí. A zajímavým bodem setkání bylo sdílení dosavadních zkušeností. Moravskoslezský kraj plánuje uspořádat příští setkání za čtvrt roku a rozšířit účastníky o zástupce dalších subjektů z regionu. Do té doby mohou zájemci čerpat informace o bruselských programech z novinek na webu Bruselská linka.

Prezentace z úvodního setkání (formát pptx, velikost 3 MB)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.