koronaweb
Menu

Projekt CLAIRO úspěšně pokračuje

Banner UIA, CLAIRO, EU France

Do projektu CLAIRO se Moravskoslezský kraj zapojil již před třemi lety. Jedná se o unikátní projekt, který Ostrava realizuje ve spolupráci s dalšími partnery – Moravskoslezským krajem, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Slezskou univerzitou v Opavě, Univerzitou Palackého v Olomouci, Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínské Slezsko a SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities.

obrázek Clairo

V rámci projektu bylo do dnešního dne realizováno několik aktivit, tj. senzorové měření ve vytipovaných lokalitách, výsadba nové zeleně, její údržba a v neposlední řadě konference pro veřejnost. Aktivity tohoto projektu ale zdaleka nekončí, dne 23. 9. 2021 se v příjemném prostředí Národního zemědělského muzea v Dolní oblasti Vítkovice uskutečnil workshop, na který byly pozvány všechny obce s rozšířenou působností. Cílem workshopu bylo seznámit zástupce obcí s projektem, jeho aktivitami a umožnit jim využití poznatků projektu s cílem zlepšování kvality ovzduší cílenou výsadbou zeleně včetně její následné údržby.

Do tohoto projektu vstoupil kraj z jasného důvodu. Zlepšení kvality ovzduší. Dýcháme jej všichni. Kraj v tomto ohledu podniká ze své úrovně jasné konkrétní kroky, ať už jsou to výměny kotlů v domácnostech, nadlimitní čištění silnic, uzavírání dobrovolných dohod s průmyslovými podniky nebo přeshraniční jednání s naším severním sousedem. Je však skutečně potřeba jít s reálnými opatřeními až na úroveň každé obce v kraji. Je samozřejmé, že obce nemají možnost ani ambice řešit ze své úrovně například dálkové přenosy znečišťujících látek přicházejících z aglomerací případně přeshraničně, jisté možnosti tady však i na té nejnižší úrovni samosprávy jsou. Projekt CLAIRO je skvělým doplňkem aktivit kraje a dává obcím návod, jak přispět ke zlepšení kvality ovzduší na svém území a současně ekologicky efektivně využít pozemků ve svém vlastnictví. Zelené plochy a výsadba zeleně jsou jedním z důležitých opatření, která mimo estetickou hodnotu také kvalitativně zlepšují klima ve městech, fungují jako přirozený filtr nečistot. Mají vliv nejen na teplotní pohodu obyvatel, ale především na zlepšení kvality vzduchu přímo v jejich dýchací zóně.“ sdělila radní kraje MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA.

Aktuální informace o projektu je možné sledovat na webových stránkách CLAIRO.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.