koronaweb
Menu

Projekt LIFE COALA oficiálně zahájil svou činnost

Life COALA RV

V úterý 26. 4. 2022 se konal první Řídicí výbor projektu LIFE COALA a poprvé se tak osobně setkali zástupci všech 13 partnerů projektu (Moravskoslezský kraj, krajské organizace MSID, MSIC a MEC, Ministerstvo životního prostředí, Slezské vojvodství, Diamo a. s., statutární města Karviná a Havířov, město Orlová, Nadace Partnerství, VŠB-TU Ostrava a Główny Instytut Górnictwa).

Life COALA RV II

Řídicí výbor projektu LIFE COALA je hlavním schvalovacím, rozhodovacím a dozorovým orgánem projektu a jeho předsedou byl jmenován náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška. Na prvním řídicím výboru byla schválena základní pravidla řízení projektu LIFE COALA, harmonogram činností a dílčích plánovaných aktivit.

Hlavním cílem projektu je zavedení systému adaptace na klimatické změny v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu bude pro zájemce o realizaci adaptačních opatření vytvořena síť poradenských center. Další významnou aktivitou projektu je vytvoření a spuštění regionálního informačního systému pro adaptace (RISA). V jeho mapové části budou zpřístupněna potřebná data o území a ve znalostní databázi budou shromažďovány dostupné informace k tématu klimatických změn včetně příkladů dobré praxe. Během10 let trvání projektu LIFE COALA budou také postupně realizovány jednotlivé demonstrační a pilotní projekty a aktivity, jejichž cílem je názorně a na konkrétních příkladech ukázat možnosti a způsoby realizace adaptačních opatření.

Projekt LIFE COALA je spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím programu LIFE.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.