koronaweb
Menu

Schválení Školské inkluzivní koncepce Moravskoslezského kraje

Dne 5. 3. 2020 byla Odbornou platformou společného vzdělávání schválena předložená Školská inkluzivní koncepce Moravskoslezského kraje (ŠIK), jejímž cílem je naplánování aktivit vedoucích ke zvýšení kvalitního inkluzivního vzdělávání ve školách, respektujícího základní principy společného vzdělávání a nastavení rovných příležitostí pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů. Tato koncepce byla zpracována v rámci projektu KAP MSK v souladu s platnou Metodikou rovných příležitostí ve vzdělávání a v souladu s výzvou KAP. Celá koncepce byla zpracována ve spolupráci s Pracovní skupinou pro rovné příležitosti složenou ze zástupců zřizovatelů škol, ředitelů škol, neziskových organizací, zástupců sociálního odboru a dalších zástupců organizací působících ve vzdělávání a také ze skupiny rodičů dětí a žáků z MSK, kteří na svých setkáních diskutovali řešenou problematiku.

Díky jejímu schválení tak můžeme začít postupně realizovat jednotlivá navržená opatření.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.