Menu

Výzva vlastníkům, provozovatelům a správcům dopravní a technické infrastruktury

Výzva vlastníkům, provozovatelům a správcům DTI k předání údajů do DTM od 10. 5. 2024

V souladu s bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, (zavedených zákonem č. 47/2020 Sb. Čl. II) zpřístupnil Moravskoslezský kraj digitální technickou mapu (DTM) kraje a tímto vyzývá obce a další vlastníky, provozovatele a správce dopravní a technické infrastruktury (DTI) k součinnosti, zejména k předání jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje. Data DTI mohou být do DTM krajů předávána pouze standardními službami IS DMVS a IS DTM, a to po předchozí registraci v registru subjektů. Potřebné informace k registraci jsou dostupné na stránkách ČÚZK. Vlastníci DTI zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

Údaje, prosím, předávejte od 10. 5. 2024

Doporučujeme vlastníkům, provozovatelům a správcům před importem dat o své dopravní a technické infrastruktuře do produkčního prostředí DTM prostřednictvím IS DMVS otestovat tyto importy nejprve v integračním prostředí IS DMVS INT1. Případně alespoň ověřit, zda byly importy dat DTI otestovány dodavatelem, jejich softwarem. Dokumentace k integračnímu prostředí je dostupná na stránkách ČÚZK.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.