Menu

Zásady územního rozvoje 2011 (data pro GIS)

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vydalo dne 22. 12. 2010 na svém 16. zasedání usnesením č. 16/1426 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Soubory dat ke stažení obsahují připravené zjednodušené mapové projekty (MXD) včetně dat ve formátu Esri Shapefile a souborů LYR (s legendou vrstev ve výkresech). Pro vybrané výkresy ZÚR MSK byly vytvořeny samostatné balíčky souborů (viz níže uvedený přehled). Mapové projekty MXD jsou ve verzi 9.3, včetně jejich kopie pro verzi 9.2 označené *_92.mxd. Pro případné využití v programu ArcGIS je v relevantních projektech zachován popis ve formátu osobní geodatabáze (MDB).

Vektorová data ZÚR MSK

Výkresy grafické části výroku Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Vybrané výkresy odůvodnění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Struktura datových vrstev Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Rastrové výkresy ZÚR MSK

Výkresy grafické části výroku Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Vybrané výkresy odůvodnění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.