Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Jednotná kontaktní místa (JKM) plní dvě hlavní funkce. Poskytnout maximum informací potřebných k tomu, aby klient mohl podnikat, a to i v jiných členských státech Evropské unie, a dále zprostředkovat klientovi informace a kontakt na příslušný úřad, který se zabývá povolováním konkrétní činnosti. Vedle těchto dvou hlavních funkcí také poskytuje informace o opravných prostředcích a řešení sporů a poskytuje informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech EU. Zde se jedná o obecné informace s možností poskytnutí kontaktních údajů osob, které mohou dále prakticky pomoci. Kontaktní místa vznikají po celém území Evropské unie. V České republice je jich celkem patnáct.

Jedno takovéto JKM mají k dispozici také podnikatelé v Moravskoslezském kraji. Ze zákona bylo zřízeno na živnostenském úřadě Magistrátu města Ostravy:

tel.: 844 12 13 14

e-mail: jkm@ostrava.cz

webové stránky: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/zivnostensky-urad/dalsi-odkazy/jednotne-kontaktni-misto-jkm

Vzhledem k šíři poskytovaných informací není JKM vždy schopno poskytnout informace na počkání, obzvláště pokud se týká zahraničí. Snahou však je poskytnout kvalitní informace v co nejkratším čase.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.