Informace ke koronaviru
A A A
Menu

SOLVIT centra pomáhají podnikatelům

Dnem vstupu do Evropské unie se ČR rovněž zapojila do systému SOLVIT, který může pomoci podnikatelům a občanům z členských států, pokud orgán jiného členského státu nesprávně aplikuje právo ES a tím podnikatele nebo občana poškozuje. I když mechanismy vnitřního trhu ES fungují v zásadě dobře, mohou podnikatelé nebo občané narazit na určité problémy, pokud orgán jiného členského státu nesprávně aplikuje pravidla vnitřního trhu ES. Systém SOLVIT tvoří síť tzv. "SOLVIT center" spojených navzájem pomocí speciální internetové databáze. V každém členském státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu existuje jedno takové centrum.

Smyslem této sítě je tedy pomoci řešit co nejefektivněji problémy vznikající nesprávnou aplikací pravidel na vnitřním trhu ES orgány členských států. Jedná se o nástroj, který svou neformálností a rychlostí nabízí občanům a podnikatelům z členských států alternativu ke zdlouhavému a mnohdy nákladnému soudnímu řízení anebo ke stížnosti u Evropské komise.

Za využití systému SOLVIT neplatí občané nebo podnikatelé žádné poplatky. Dalšími výhodami jsou transparentnost postupů v systému SOLVIT a přitom zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o citlivé obchodní i osobní údaje poskytnuté žadatelem. Kdy Vám SOLVIT nemůže pomoci: pokud ve věci bylo zahájeno soudní řízení, pokud je podle práva členského státu, ve kterém problém vzniknul, nezbytné k uplatnění Vašich práv dodržet určité procesní lhůty - využitím systému SOLVIT jako neformálního prostředku totiž nedochází k zastavení běhu procesních lhůt, pokud se jedná o problém mezi dvěma podnikateli nebo mezi podnikatelem a spotřebitelem - prostřednictvím sítě SOLVIT lze řešit pouze pochybení státních orgánů při aplikaci práva ES.

Na české SOLVIT centrum se můžete obracet telefonicky, faxem, e-mailem, poštou nebo jej můžete osobně navštívit.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz

Kontakty:

Ministerstvo průmyslu a obchodu SOLVIT centrum pro Českou republiku
Poštovní adresa:
Na Františku 32, 110 15 Praha 1, Pracoviště: Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1 (styk s veřejností od 8:00 do 16:00 hodin)
Tel.: 224 221 701
Fax: 224 063 079
E-mail: solvit@mpo.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.