koronaweb
Menu

„Obědy do škol V“ – druhé pololetí šk. rok 2021/2022

Pro II. pololetí školního roku 2021/2022 nabízíme možnost zapojení se do probíhajícího projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V („Obědy do škol V“).

Oprávněnými partnery jsou mateřské a základní školy, zařízení školního stravování, případně víceletá gymnázia. Podporovanou cílovou skupinou jsou děti a žáci ve věku 3–15 let, kteří se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí budou v lednu 2022 nacházet v hmotné nouzi.

Děti a žáci jsou do tohoto projektu zapojeni na základě posouzení úřadu práce. Škola dává pouze kvalifikovaný odhad počtu dětí a žáků, o kterých předpokládá jejich způsobilost k zapojení se do projektu.

Na základě Vašeho přihlášení následně obdržíte další podrobnější informace (povinné přílohy k vyplnění nutné k uzavření partnerské smlouvy - souhlas zřizovatele se zapojením do projektu, identifikace bankovního účtu, předpokládaný rozpočet).

PŘIHLÁŠKY zasílejte do 22. 10. 2021.

Pro více informací kontaktujte: Ing. Kateřinu Kuligovou, katerina.kuligova@msk.cz, tel.: 595 622 749.

Odkaz na formulář Obědy do škol pro II. pololetí školního roku 2021/2022, který je nutno v případě zájmu vyplnit.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.