Menu

Aktuální výzvy pro školy a školská zařízení

Školy působící v Moravskoslezském kraji mohou aktuálně předkládat své projekty pro rozvoj vzdělávání do níže uvedených výzev programů Evropské unie:

Výzvy OP ST:

Výzvy OP JAK:

Výzvy IROP:

Výzvy Erasmus+:

Školní vzdělávání – termíny výzev:

Akreditace Erasmus (Žádost o akreditaci Erasmus+) – 19. 10. 2023
Krátkodobé projekty mobilit – 23. 2. 2023
Akreditované projekty mobilit (Žádost o finanční prostředky pro akreditované organizace) – 23. 2. 2023

Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi – 22. 3. 2023
Partnerství malého rozsahu – 22. 3. 2023 a 4. 10. 2023

Odborné vzdělávání a příprava – termíny výzev

Akreditace Erasmus (Žádost o akreditaci Erasmus+) – 19. 10. 2023
Krátkodobé projekty mobilit – 23. 2. 2023
Akreditované projekty mobilit (Žádost o finanční prostředky pro akreditované organizace) – 23. 2. 2023

Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi – 22. 3. 2023
Partnerství malého rozsahu – 22. 3. 2023 a 4. 10. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.