koronaweb
Menu

Kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků Moravskoslezského kraje

Kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2022

Den učitelů 2022

Ocenění je možno udělit ve dvou kategoriích:

I. kategorie – Výrazná pedagogická osobnost roku

II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost

Rozhodující kritéria:

Návrhy zasílejte výhradně ve formě přiloženého vzoru návrhu na ocenění.

Pedagogický pracovník, který je navrhován na ocenění, musí mít v době podání návrhu se školou nebo školským zařízením uzavřen pracovní poměr.

Ocenění nelze udělit k uctění památky „in memoriam“.

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků, mimo návrhů na ocenění ředitelů škol a školských zařízení, mohou podat ředitelé nebo pedagogické kolektivy škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, členové školské rady, členové zastupitelstva a rady kraje a zástupci jiných zřizovatelů škol a školských zařízení, členové výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, ředitel krajského úřadu, vedoucí odborů krajského úřadu a vedení Moravskoslezského inspektorátu ČŠI, a to zpravidla prostřednictvím ředitelů škol a školských zařízení. Do každé kategorie může být navržen jeden pedagogický pracovník.

Návrh na ocenění ředitelů škol a školských zařízení mohou podat pedagogické kolektivy škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, členové školské rady, členové zastupitelstva a rady kraje a zástupci jiných zřizovatelů škol a školských zařízení, členové výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, ředitel krajského úřadu, vedoucí odborů krajského úřadu a vedení Moravskoslezského inspektorátu ČŠI.

Návrhy musí být podány datovou schránkou nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu posta@msk.cz pro Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava, v termínu do 26. 11. 2021 na formuláři Vzor návrhu na ocenění pedagoga (formát docx, velikost 22 kB).

Návrh musí obsahovat:

Návrhy splňující výše uvedená kritéria vyhodnotí pracovní skupina zřízená radou kraje a předloží radě kraje ke schválení 15 - 20 pedagogických pracovníků, kterým bude uděleno ocenění. Jména oceněných pedagogických pracovníků budou zveřejněna na webových stránkách Moravskoslezského kraje. Slavnostní předání ocenění se uskuteční u příležitosti Dne učitelů v roce 2022.

Akce se uskuteční pouze za předpokladu schválení rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2022 zastupitelstvem kraje, a to za podmínek vycházejících z rozpočtu a epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.