Menu

Doporučení k zajištění povinné výuky plavání v základních školách

Aktualizovaná verze reaguje mimo jiné na povinnost škol financovat dopravu na plavání z prostředků určených na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), zpřesňuje doporučenou odbornou kvalifikaci učitelů plavání a reaguje na nové rozšiřující se formy organizace výuky plavání.

MŠMT vydává aktualizované Doporučení k zajištění povinné výuky plavání v základních školách. Doporučení nahrazuje Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění výuky plavání v základních školách ze dne 15. ledna 2015, č. j. MSMT-37471/2014.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.